תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ארתור רופין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה להכנת החמר בקשר עם תכנית הפתוח, תל אביב, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, בבלי א[?]., וילקנסקי י[?]., ויץ יוסף., חנקין יהושע, מילר ט[?]. ז[?]., רופין ארתור, שרתוק משה, יפה ב[?]. J15\4332\6-9t
העתק מכתב מאת אברבאיה י [?]. (Abrevaya Jules) אל רופין ארתור Ruppin Arthur), בעניין רשימות הכפרים המנושלים J15\4332\6-5t
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בחתימת ארתור רופין בעניין הבחירות במושבה גדרה A164\14-13t
מכתבי ברכה ליובל ה-25 של המושבה גדרה: מאת הוועד האודסאי, חברת אפ"ק, בית הספר לנערים מייסוד חברת ה"עזרה" ליהודי גרמניה ביפו, "משרה ארצישראלית" ביפו (בין החותמים: ארתור רופין וזאב גלוסקין; שנת תר"ע) A164\15\1-1t
חוזר מאת ה"מועצה הפלשתינאית" בעניין הצורך לכנס מועצה שתבחר מועצה תמידית, על החתום: חיים חיסין, מנחם שיינקין, יעקב טהון, ארתור רופין ורפאל סוירדלוב, 1909 A164\14-12t
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל ארתור רופין ובו הוא מודיע על משלוח של 50.000 דולר ויסוד ה P.E.C [?] L2\569-6t
טיוטת מכתב תודה מאת ארתור רופין אל "אגרו ג'וינט" ממוסקווה A107\636-1t
מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע אייזנשטדט בעניינים ציוניים והתיישבות בארץ ישראל A25\138-7t
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל ארתור רופין A107\399-7t
רשימת פרסומים ציוניים באנגלית משנת 1925 עד 1947, בין הייתר מאת דוד בן גוריון, חיים וייצמן, וינסטון צ'רצ'יל, ארתור רופין, ברל קצנלסון L55\4-2t
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס A107\589-1t
העתק מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל דויד בן גוריון A107\845-1t
תיאור:
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה להכנת החמר בקשר עם תכנית הפתוח, תל אביב, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, בבלי א[?]., וילקנסקי י[?]., ויץ יוסף., חנקין יהושע, מילר ט[?]. ז[?]., רופין ארתור, שרתוק משה, יפה ב[?].
סימול: J15\4332\6-9t
תיאור:
העתק מכתב מאת אברבאיה י [?]. (Abrevaya Jules) אל רופין ארתור Ruppin Arthur), בעניין רשימות הכפרים המנושלים
סימול: J15\4332\6-5t
תיאור:
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בחתימת ארתור רופין בעניין הבחירות במושבה גדרה
סימול: A164\14-13t
תיאור:
מכתבי ברכה ליובל ה-25 של המושבה גדרה: מאת הוועד האודסאי, חברת אפ"ק, בית הספר לנערים מייסוד חברת ה"עזרה" ליהודי גרמניה ביפו, "משרה ארצישראלית" ביפו (בין החותמים: ארתור רופין וזאב גלוסקין; שנת תר"ע)
סימול: A164\15\1-1t
תיאור:
חוזר מאת ה"מועצה הפלשתינאית" בעניין הצורך לכנס מועצה שתבחר מועצה תמידית, על החתום: חיים חיסין, מנחם שיינקין, יעקב טהון, ארתור רופין ורפאל סוירדלוב, 1909
סימול: A164\14-12t
תיאור:
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל ארתור רופין ובו הוא מודיע על משלוח של 50.000 דולר ויסוד ה P.E.C [?]
סימול: L2\569-6t
תיאור:
טיוטת מכתב תודה מאת ארתור רופין אל "אגרו ג'וינט" ממוסקווה
סימול: A107\636-1t
תיאור:
מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע אייזנשטדט בעניינים ציוניים והתיישבות בארץ ישראל
סימול: A25\138-7t
תיאור:
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל ארתור רופין
סימול: A107\399-7t
תיאור:
רשימת פרסומים ציוניים באנגלית משנת 1925 עד 1947, בין הייתר מאת דוד בן גוריון, חיים וייצמן, וינסטון צ'רצ'יל, ארתור רופין, ברל קצנלסון
סימול: L55\4-2t
תיאור:
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס
סימול: A107\589-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל דויד בן גוריון
סימול: A107\845-1t
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה להכנת החמר בקשר עם תכנית הפתוח, תל אביב, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, בבלי א[?]., וילקנסקי י[?]., ויץ יוסף., חנקין יהושע, מילר ט[?]. ז[?]., רופין ארתור, שרתוק משה, יפה ב[?].
העתק מכתב מאת אברבאיה י [?]. (Abrevaya Jules) אל רופין ארתור Ruppin Arthur), בעניין רשימות הכפרים המנושלים
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בחתימת ארתור רופין בעניין הבחירות במושבה גדרה
מכתבי ברכה ליובל ה-25 של המושבה גדרה: מאת הוועד האודסאי, חברת אפ"ק, בית הספר לנערים מייסוד חברת ה"עזרה" ליהודי גרמניה ביפו, "משרה ארצישראלית" ביפו (בין החותמים: ארתור רופין וזאב גלוסקין; שנת תר"ע)
חוזר מאת ה"מועצה הפלשתינאית" בעניין הצורך לכנס מועצה שתבחר מועצה תמידית, על החתום: חיים חיסין, מנחם שיינקין, יעקב טהון, ארתור רופין ורפאל סוירדלוב, 1909
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל ארתור רופין ובו הוא מודיע על משלוח של 50.000 דולר ויסוד ה P.E.C [?]
טיוטת מכתב תודה מאת ארתור רופין אל "אגרו ג'וינט" ממוסקווה
מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע אייזנשטדט בעניינים ציוניים והתיישבות בארץ ישראל
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל ארתור רופין
רשימת פרסומים ציוניים באנגלית משנת 1925 עד 1947, בין הייתר מאת דוד בן גוריון, חיים וייצמן, וינסטון צ'רצ'יל, ארתור רופין, ברל קצנלסון
מכתב מאת יהודה לייב מאגנס
העתק מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל דויד בן גוריון