תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ארתור רופין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קונטקט פורטרייט ארתור רופין PHG\1309782
שני תצלומים עם הקדשה לארתור רופין מאת frauseusbad מאת M. Nasatisin ? 6 ספטמבר 1923 1923 PHARU\1000269
ארתור רופין , משפחת יעקב טהון ומשפחת קורט רופין , באניה בנסיעה לקונגרס הציוני ה- 14, ( 1925) , מימין לשמאל: ה. ר. טהון, י. טהון , ק. רופין, ארתור רופין, אשת קורט רופין. 1925 PHG\1005839
שני תצלומים עם הקדשה לארתור רופין מאת frauseusbad מאת M. Nasatisin ? 6 ספטמבר 1923 1923 PHARU\1000268
ארתור רופין 1939 GNGEN\331854
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק 1936 PHO\1359923
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק 1936 PHO\1359921
מימין לשמאל: ארתור רופין, יהושע חנקין,לייב יפה 1931 PHA13\2000120
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק 1936 PHO\1359903
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק 1936 PHO\1359898
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק 1936 PHO\1359913
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק 1936 PHO\1359914
תיאור:
קונטקט פורטרייט ארתור רופין
סימול: PHG\1309782
תיאור:
שני תצלומים עם הקדשה לארתור רופין מאת frauseusbad מאת M. Nasatisin ? 6 ספטמבר 1923
שנה: 1923 סימול: PHARU\1000269
תיאור:
ארתור רופין , משפחת יעקב טהון ומשפחת קורט רופין , באניה בנסיעה לקונגרס הציוני ה- 14, ( 1925) , מימין לשמאל: ה. ר. טהון, י. טהון , ק. רופין, ארתור רופין, אשת קורט רופין.
שנה: 1925 סימול: PHG\1005839
תיאור:
שני תצלומים עם הקדשה לארתור רופין מאת frauseusbad מאת M. Nasatisin ? 6 ספטמבר 1923
שנה: 1923 סימול: PHARU\1000268
תיאור:
ארתור רופין
שנה: 1939 סימול: GNGEN\331854
תיאור:
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
שנה: 1936 סימול: PHO\1359923
תיאור:
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
שנה: 1936 סימול: PHO\1359921
תיאור:
מימין לשמאל: ארתור רופין, יהושע חנקין,לייב יפה
שנה: 1931 סימול: PHA13\2000120
תיאור:
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
שנה: 1936 סימול: PHO\1359903
תיאור:
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
שנה: 1936 סימול: PHO\1359898
תיאור:
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
שנה: 1936 סימול: PHO\1359913
תיאור:
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
שנה: 1936 סימול: PHO\1359914
קונטקט פורטרייט ארתור רופין
שני תצלומים עם הקדשה לארתור רופין מאת frauseusbad מאת M. Nasatisin ? 6 ספטמבר 1923
ארתור רופין , משפחת יעקב טהון ומשפחת קורט רופין , באניה בנסיעה לקונגרס הציוני ה- 14, ( 1925) , מימין לשמאל: ה. ר. טהון, י. טהון , ק. רופין, ארתור רופין, אשת קורט רופין.
שני תצלומים עם הקדשה לארתור רופין מאת frauseusbad מאת M. Nasatisin ? 6 ספטמבר 1923
ארתור רופין
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
מימין לשמאל: ארתור רופין, יהושע חנקין,לייב יפה
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק
אורון נושאים :חגיגת יום הולדתו ה- 60 של ארתור רופין בדגניה , 1.3.1936 . ( דוד בן גוריון ; משה שרתוק ;יצחק גרינבוים ; יצחק וולקני ; מרדכי בן הלל הכהן ; יוסף ברץ ; ילדים וחברי הקיבוץ ; פקידי הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ; אגרונומים ? צלמת ; "גן רופין לאיק