תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ארתור רופין
מוצגים פריטים 1 - 8 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ישראל. "ארץ ישראל". מפת היישובים העבריים בארץ לקראת פרסום מסקנות הועדה המלכותית. לפי ספרו של ארתור רופין - שלושים שנות בניין בארץ ישראל. MM\381
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים KL5M\3853\1
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים KL5M\3853\3
שונות. "The Pyramid of the Jewish National Home" ("מבנה הבית הלאומי"). איור של פירמידה המציגה את הפעילויות השונות של קק"ל והשלכותיהן על החיים בארץ ישראל בהיבטים של תרבות, אמנות, עבודות כפיים, חקלאות ועוד. ציטוט מתוך דברי ארתור רופין KL5M\2822
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים KL5M\3853\2
מרחביה. מפת סימון אדמות מרחביה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון מיקום כפר פולה ומיקום הטחנות. סימון אדמות אגודת התישבות. סימון תוואי קו טלגרף. תוספת שמות חלק מהמתישבים בכתב יד ע"ג המפה. בשולי המפה תוספת פרטים (בהדפסה) בשם ארתור רופין ויעקב טהון KL5M\5661\2
מהלול (MALUL). מפת מדידה של אדמות מהלול. ציון שמות אדמות הישובים השכנים. ע"ג המפה חתימות בערבית וחתימה של ארתור רופין. כנראה שימשה לעסקה של רכישת הקרקע KL5M\6109
מרחביה. מפת סימון אדמות מרחביה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון מיקום כפר פולה ומיקום הטחנות. סימון אדמות אגודת התישבות. סימון תוואי קו טלגרף. תוספת שמות מתישבים בכתב יד ע"ג המפה. בשולי המפה תוספת פרטים (בהדפסה) בשם ארתור רופין ויעקב טהון KL5M\5661\1
תיאור:
ישראל. "ארץ ישראל". מפת היישובים העבריים בארץ לקראת פרסום מסקנות הועדה המלכותית. לפי ספרו של ארתור רופין - שלושים שנות בניין בארץ ישראל.
סימול: MM\381
תיאור:
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים
סימול: KL5M\3853\1
תיאור:
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים
סימול: KL5M\3853\3
תיאור:
שונות. "The Pyramid of the Jewish National Home" ("מבנה הבית הלאומי"). איור של פירמידה המציגה את הפעילויות השונות של קק"ל והשלכותיהן על החיים בארץ ישראל בהיבטים של תרבות, אמנות, עבודות כפיים, חקלאות ועוד. ציטוט מתוך דברי ארתור רופין
סימול: KL5M\2822
תיאור:
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים
סימול: KL5M\3853\2
תיאור:
מרחביה. מפת סימון אדמות מרחביה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון מיקום כפר פולה ומיקום הטחנות. סימון אדמות אגודת התישבות. סימון תוואי קו טלגרף. תוספת שמות חלק מהמתישבים בכתב יד ע"ג המפה. בשולי המפה תוספת פרטים (בהדפסה) בשם ארתור רופין ויעקב טהון
סימול: KL5M\5661\2
תיאור:
מהלול (MALUL). מפת מדידה של אדמות מהלול. ציון שמות אדמות הישובים השכנים. ע"ג המפה חתימות בערבית וחתימה של ארתור רופין. כנראה שימשה לעסקה של רכישת הקרקע
סימול: KL5M\6109
תיאור:
מרחביה. מפת סימון אדמות מרחביה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון מיקום כפר פולה ומיקום הטחנות. סימון אדמות אגודת התישבות. סימון תוואי קו טלגרף. תוספת שמות מתישבים בכתב יד ע"ג המפה. בשולי המפה תוספת פרטים (בהדפסה) בשם ארתור רופין ויעקב טהון
סימול: KL5M\5661\1
ישראל. "ארץ ישראל". מפת היישובים העבריים בארץ לקראת פרסום מסקנות הועדה המלכותית. לפי ספרו של ארתור רופין - שלושים שנות בניין בארץ ישראל.
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים
שונות. "The Pyramid of the Jewish National Home" ("מבנה הבית הלאומי"). איור של פירמידה המציגה את הפעילויות השונות של קק"ל והשלכותיהן על החיים בארץ ישראל בהיבטים של תרבות, אמנות, עבודות כפיים, חקלאות ועוד. ציטוט מתוך דברי ארתור רופין
קרית ענבים. מפת סימון תחומי חלקה מאדמת הקק"ל בדילב. מידות החלקה, וציון גודל שטחה. סימון מקום 25 עצי זית. חתימות בשם הקק"ל של ארתור רופין ואטינגר, חותמות גם של משרד ספרי האחוזה ירושלים
מרחביה. מפת סימון אדמות מרחביה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון מיקום כפר פולה ומיקום הטחנות. סימון אדמות אגודת התישבות. סימון תוואי קו טלגרף. תוספת שמות חלק מהמתישבים בכתב יד ע"ג המפה. בשולי המפה תוספת פרטים (בהדפסה) בשם ארתור רופין ויעקב טהון
מהלול (MALUL). מפת מדידה של אדמות מהלול. ציון שמות אדמות הישובים השכנים. ע"ג המפה חתימות בערבית וחתימה של ארתור רופין. כנראה שימשה לעסקה של רכישת הקרקע
מרחביה. מפת סימון אדמות מרחביה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון מיקום כפר פולה ומיקום הטחנות. סימון אדמות אגודת התישבות. סימון תוואי קו טלגרף. תוספת שמות מתישבים בכתב יד ע"ג המפה. בשולי המפה תוספת פרטים (בהדפסה) בשם ארתור רופין ויעקב טהון