תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ארתור רופין
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קרן קימת לישראל. תצלומים של דמויות מרכזיות בתולדות קק"ל: חיים שטורמן, דוד בן גוריון, יהושע חנקין, הרמן שפירא, יוסף וייץ, ארתור רופין. תצלומים מפעולותיה של הקק"ל: חומה ומגדל, ייבוש ביצות, ייעור KRA\4006
מודעות אבל, אזכרות. רופין ארתור. קיום אזכרה ליום השלושים למותו. מטעם ארגון עולי מרכז ארופה KRU\17747
תיאור:
קרן קימת לישראל. תצלומים של דמויות מרכזיות בתולדות קק"ל: חיים שטורמן, דוד בן גוריון, יהושע חנקין, הרמן שפירא, יוסף וייץ, ארתור רופין. תצלומים מפעולותיה של הקק"ל: חומה ומגדל, ייבוש ביצות, ייעור
סימול: KRA\4006
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. רופין ארתור. קיום אזכרה ליום השלושים למותו. מטעם ארגון עולי מרכז ארופה
סימול: KRU\17747
קרן קימת לישראל. תצלומים של דמויות מרכזיות בתולדות קק"ל: חיים שטורמן, דוד בן גוריון, יהושע חנקין, הרמן שפירא, יוסף וייץ, ארתור רופין. תצלומים מפעולותיה של הקק"ל: חומה ומגדל, ייבוש ביצות, ייעור
מודעות אבל, אזכרות. רופין ארתור. קיום אזכרה ליום השלושים למותו. מטעם ארגון עולי מרכז ארופה