תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ארתור רופין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
התיישבותנו החקלאית רופין, ארתור BK\21112\32\9
לזכר ד"ר ארתור רופין, 100 שנה להולדתו עלון כפר רופין BK\39142
לזכרו של ארתור רופין בובר, מאטין BK\21112\27\6
שמונים שנה לעליתו של ד"ר רופין לארץ ישראל [ו] ביבליוגרפיה של כתבי ארתור רופין, (1937-1901) בעריכת ד"ר גיאורג הרליץ. רובינשטיין, שמעון BK\60061\ג
ארתור רופין: האיש ומפעלו ביין, אלכס SOK\92031
ארתור רופין, חייו ופועלו גורן, יעקב BK\66667
תרומתו של ארתור רופין לעיצוב דמותה של העליה השניה. [תדפיס מתוך: מאמרים וחקרים בידיעת הארץ. אריאל כתב עת לידיעת ארץ-ישראל, 106-105] שילה, מרגלית BK\66896\ג
השמשים: רופין ואשכול רוזנמן, אברהם BK\62156
רופין והמדיניות הציונית בבנין הארץ 1926-1919 פרידלנדר, אלחנן BK\61054\ג
אונזערע קאלאניזאציאנס-ארביט אין ארץ-ישראל רופין, ארתור BK\66100\14\1
פלאנטאציעס אין ארץ-ישראל רופין, ארתור BK\66100\12\15
Ausgewaehlte Kongressreden ANS\110022