תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעיקר בגרמנית בין פנחס רוזן לבין נחום גולדמן בעיקר בעניין חילוקי דעות מדיניים בין גולדמן ובן-גוריון, ובדבר יצוגה של הממשלה במושב הקונגרס היהודי העולמי בסטוקהולם אשר התקיים באוגוסט 1959 1958- 1961 A339\36
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכניות וחזיתות ידניים. A569\96\4
הכינוס העיוני. הרצאה מאת דוד בן-גוריון ומאת שלום ברון, אוגוסט 1957 1957- 1957 S61\504
העתק מכתב מאת פנחס רוזן אל דוד בן-גוריון בעניין חג העצמאות שנת תשכ"ז והעתק מכתב מאת בן-גוריון אל יצחק ארצי בעניין פנחס רוזן (ירושלים, מאי 1967) 1967- 1967 A339\59
מכתב מאת שר התיירות משה קול אל פנחס רוזן בדבר השתתפותו של רוזן לוועדה לציון יום ההולדת ה-85 של דוד בן-גוריון (ירושלים, 28.04.1971) 1971- 1971 A339\35
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. סקיצות, פרספקטיבות, הדמיות וחזיתות. A569\96\3
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרוגרמות. 1995 A569\96\2
העתקי מכתבים מאת קורט בלומנפלד אל דוד בן-גוריון בעניינים מדיניים (שבט תש"ט - פברואר 1949) 1949- 1949 A339\10
הכינוס העיוני. הרצאה מאת שלום ברוך, Cecil Roth, Profesor Baron, נחום גולדמן, דוד בן-גוריון, אוגוסט, 1957 S61\512
"Memorandum of Public Safety and the Duty of the Jewish Agency at this time. By David Ben Gurion", תזכיר מאת דוד בן-גוריון בעניין ביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל ובדבר החובה של הסוכנות היהודית להבטיח זאת בעת צרה (העתק במכונת כתיבה, שלושה עמ') 1929- 1929 A339\113
התכתבות בין פנחס רוזן לבין דוד בן-גוריון בעניין התפטרותו של משה שרת וכניסת מרדכי נמיר לממשלת מדינת ישראל (תמוז תשט"ז - יוני 1956) 1956- 1956 A339\45
הכינוס העיוני. הרצאה מאת דוד בן-גוריון, ד"ר קפלן, פרופ' בנטויץ' , ה. דורמן, ה' שטיינברג, פרופ' השל, י. מאור, ד"ר לייבוביץ' והרב שפרבר, אוגוסט, 1957 1957- 1957 S61\510