תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות של יוסף אלגורט עם נחום גולדמן והעתק התכתבותו עם דוד בן גוריון בעניין הצורך בכינון חוקה למדינת ישראל ועניינים מדיניים אחרים 1959- 1965 S80\34
מסמך הצעה לרפורמות ארגוניות בסוכנות היהודית ובקונגרס הציוני, שהכינו יצחק ברקסון (Barkson) ומוריס הקסטר (Hexter), מפעילי הסוכנות בארצות הברית. המסמך נשלח בשנית לדוד בן גוריון מברקסון שנתיים אחרי חיבורו 1932- 1934 S29\22
תזכיר מאת דוד בן גוריון בעניינים כלכליים, מכתב יוצא מאת הרב מאיר ברלין אל דוד בן גוריון 1929- 1929 S45\64
מכתב מ[יהושע?] פודרושניק (Podrushnik) אל הנהלת הסוכנות היהודית בבקשה לדון בשינוי תקנון הסוכנות ומברק תגובה של דוד בן גוריון 1937 S29\103
העתקי מכתבים יוצאים, בין היתר בעניין ועידת התביעות, משפט אייכמן וחילוקי דעות בין גולדמן ובין דוד בן גוריון בעניין המוסד לתיאום, ינואר עד אוקטובר 1960- 1960 S80\5
מכתבו של ורנר סנטור אל דוד בן גוריון בבקשה לסיים את הסדרת שילובם של נציגי הבלתי-ציוניים בדירקטוריון של קרן היסוד 1936 S29\29
התכתבות שוטפת בין יעקב צור, ירושלים, לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ, בעניינים שונים: עבודתו הספרותית של צור, הרצאותיו, פרסי ישראל, הפסטיבל הישראלי, פעילות הוצאת "מוסד ביאליק", הנצחת זכרם של פעילים ציוניים; בצירוף פרוטוקולים של ישיבות והזמנות לטקסים (ינואר 1980 - אוקטובר 1981). בין היתר: התכתבות בין יעקב צור לבין גרשון ריבלין בשם הנהלת ארכיון בן גוריון בשדה בוקר, בעניין מכתבים מאת בן גוריון אל יעקב צור כציר ישראל בארגנטינה (מכתבי תמוז - אלול תשי"ב, יולי - אוגוסט 1952) 1980- 1981 A326\344
מכתבים וגליות המכילים ברכות ואיחולים שנשלחו אל משה קול מאת אנשים שונים, תעודות הוקרה, ציורים בקשר לאירועים שונים בפעילותו הציבורית, הפוליטית והספרותית של שר הפיתוח והתיירות משה קול. בין הכותבים: דוד בן גוריון, חברי הכנסת, עורכי העיתונים, נציגי עיריית תל אביב ונתניה, צירי ישראל בחוץ לארץ וידידי משפחת קול 1968- 1976 A379\140
התכתבות בעניין התבטאויות של דוד בן גוריון בנושא הועד היהודי האמריקאי, מאי 1961- 1961 S80\94
נוסח התגובה של נחום גולדמן על ההצהרה המשותפת של ראש הממשלה דודו בן גוריון עם יעקב בלאושטיין (Jacob Blaustein) מן הועד היהודי האמריקאי(AJC) , מאי 1961- 1961 S80\112
דו"חות מאת הוועד הפועל הציוני המצומצם על מושב הוועד באוקטובר - נובמבר 1936, כולל פרוטוקולים של ישיבות, וחוזר מאת הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים בעניין הרצאתו של דוד בן-גוריון "לקראת הוועדה המלכותית" בכינוס הוועד הפועל הציוני ביום כ"ה חשון תרצ"ז - 10.11.1936 1936- 1936 A158\34
נאומים והרצאות מאת יעקב צור בעניינים ציוניים, מדיניים וציבוריים, בוועידות, כנסים, מפגשים בישראל ובחוץ לארץ, בפרט בצרפת, באיטליה, בארצות הברית. בין היתר נאומים הקשורים לקרן הקיימת לישראל; בטקס התייחדות עם זכרו של דוד בן גוריון; בנושאי ההסברה בישיבות הוועד הפועל הציוני (כתבי יד, תדפיסים בסטנסיל ומודפסים במכונת כתיבה; אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית ואיטלקית) 1971- 1976 A326\225