תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל גיורא יוספטל, בין היתר בעניין החלטת הממשלה על הקשרים עם ארגונים יהודיים וציוניים ויחסיו עם בן גוריון S68\182-1t
"ארץ ישראל לעם ישראל", דף מודפס המכיל קטע מתוך עדותו של דוד בן-גוריון לפני ועדה בינלאומית לענייני ארץ ישראל A486\590-2t
פרוטוקול של הראיון עם הנציב העליון בארץ ישראל, נעשה ביום 21.08.1934 בתחנת הנסיונות ברחובות שעל יד ההנהלה הציונית בארץ ישראל. בחתימת דוד בן-גוריון (העתק במכונת כתיבה, עשרה עמ') A222\14-2t
מכתב מאת דוד בן-גוריון אל זלמן שזר בעניין יחסו לרבנים ולדת S61\389-2t
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל דוד בן גוריון בעניין העלייה לארץ בין השנים 1956–1957, כולל לוחות סטטיסטיים של מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית S68\187-3t
העתק מכתב מאת יוסף גאטליב אל דוד בן-גוריון בעניין ההחיים היהודיים בפולין S61\389-1t
הצעת דוד בן-גוריון, ראש הממשלה בעניין הקמת "שנתון היהדות" S61\292-1t
מכתב מאת דוד בן גוריון, ראש הממשלה אל יושב ראש ההנהלה הציונית בירושלים בעניין החלטות הממשלה לגבי ניהול המוסד לתיאום S61\486-2t
הזמנה לטקס "הנחת אבן הפנה של מרכז לסטודנטים" והענקת תואר כבוד אל זלמן שזר בהשתתפות דוד בן-גוריון, מאת בית המדרש לרבנים ומורים באמריקה/The Jewish Theological Seminary of America S61\434-1t
ביטאון "Jewish Youth of Europe", הכולל בין השאר כתבה על פגישה של דוד בן גוריון עם נוער יהודי מסקנדיביה S32\1462-1t
העתק מכתב מאת פנחס רוזן, משה קול ויהודה שערי, בשם הנהלת "המפלגה הפרוגרסיבית בישראל" אל דוד בן-גוריון בעניין הערות עבור "חוק מעמד ההסתדרות הציונית" S61\407-2t
העתק מכתב מאת מרטין בובר, בן-ציון דינור ושמעון הלקין בשם הקורטוריון של מוסד ביאליק אך דוד בן-גוריון, ראש הממשלה בעניין "תרגומים מן הספרות הקלאסית העולמית והאמריקאית" S61\272-9t
תיאור:
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל גיורא יוספטל, בין היתר בעניין החלטת הממשלה על הקשרים עם ארגונים יהודיים וציוניים ויחסיו עם בן גוריון
סימול: S68\182-1t
תיאור:
"ארץ ישראל לעם ישראל", דף מודפס המכיל קטע מתוך עדותו של דוד בן-גוריון לפני ועדה בינלאומית לענייני ארץ ישראל
סימול: A486\590-2t
תיאור:
פרוטוקול של הראיון עם הנציב העליון בארץ ישראל, נעשה ביום 21.08.1934 בתחנת הנסיונות ברחובות שעל יד ההנהלה הציונית בארץ ישראל. בחתימת דוד בן-גוריון (העתק במכונת כתיבה, עשרה עמ')
סימול: A222\14-2t
תיאור:
מכתב מאת דוד בן-גוריון אל זלמן שזר בעניין יחסו לרבנים ולדת
סימול: S61\389-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל דוד בן גוריון בעניין העלייה לארץ בין השנים 1956–1957, כולל לוחות סטטיסטיים של מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית
סימול: S68\187-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת יוסף גאטליב אל דוד בן-גוריון בעניין ההחיים היהודיים בפולין
סימול: S61\389-1t
תיאור:
הצעת דוד בן-גוריון, ראש הממשלה בעניין הקמת "שנתון היהדות"
סימול: S61\292-1t
תיאור:
מכתב מאת דוד בן גוריון, ראש הממשלה אל יושב ראש ההנהלה הציונית בירושלים בעניין החלטות הממשלה לגבי ניהול המוסד לתיאום
סימול: S61\486-2t
תיאור:
הזמנה לטקס "הנחת אבן הפנה של מרכז לסטודנטים" והענקת תואר כבוד אל זלמן שזר בהשתתפות דוד בן-גוריון, מאת בית המדרש לרבנים ומורים באמריקה/The Jewish Theological Seminary of America
סימול: S61\434-1t
תיאור:
ביטאון "Jewish Youth of Europe", הכולל בין השאר כתבה על פגישה של דוד בן גוריון עם נוער יהודי מסקנדיביה
סימול: S32\1462-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת פנחס רוזן, משה קול ויהודה שערי, בשם הנהלת "המפלגה הפרוגרסיבית בישראל" אל דוד בן-גוריון בעניין הערות עבור "חוק מעמד ההסתדרות הציונית"
סימול: S61\407-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת מרטין בובר, בן-ציון דינור ושמעון הלקין בשם הקורטוריון של מוסד ביאליק אך דוד בן-גוריון, ראש הממשלה בעניין "תרגומים מן הספרות הקלאסית העולמית והאמריקאית"
סימול: S61\272-9t
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל גיורא יוספטל, בין היתר בעניין החלטת הממשלה על הקשרים עם ארגונים יהודיים וציוניים ויחסיו עם בן גוריון
"ארץ ישראל לעם ישראל", דף מודפס המכיל קטע מתוך עדותו של דוד בן-גוריון לפני ועדה בינלאומית לענייני ארץ ישראל
פרוטוקול של הראיון עם הנציב העליון בארץ ישראל, נעשה ביום 21.08.1934 בתחנת הנסיונות ברחובות שעל יד ההנהלה הציונית בארץ ישראל. בחתימת דוד בן-גוריון (העתק במכונת כתיבה, עשרה עמ')
מכתב מאת דוד בן-גוריון אל זלמן שזר בעניין יחסו לרבנים ולדת
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל דוד בן גוריון בעניין העלייה לארץ בין השנים 1956–1957, כולל לוחות סטטיסטיים של מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית
העתק מכתב מאת יוסף גאטליב אל דוד בן-גוריון בעניין ההחיים היהודיים בפולין
הצעת דוד בן-גוריון, ראש הממשלה בעניין הקמת "שנתון היהדות"
מכתב מאת דוד בן גוריון, ראש הממשלה אל יושב ראש ההנהלה הציונית בירושלים בעניין החלטות הממשלה לגבי ניהול המוסד לתיאום
הזמנה לטקס "הנחת אבן הפנה של מרכז לסטודנטים" והענקת תואר כבוד אל זלמן שזר בהשתתפות דוד בן-גוריון, מאת בית המדרש לרבנים ומורים באמריקה/The Jewish Theological Seminary of America
ביטאון "Jewish Youth of Europe", הכולל בין השאר כתבה על פגישה של דוד בן גוריון עם נוער יהודי מסקנדיביה
העתק מכתב מאת פנחס רוזן, משה קול ויהודה שערי, בשם הנהלת "המפלגה הפרוגרסיבית בישראל" אל דוד בן-גוריון בעניין הערות עבור "חוק מעמד ההסתדרות הציונית"
העתק מכתב מאת מרטין בובר, בן-ציון דינור ושמעון הלקין בשם הקורטוריון של מוסד ביאליק אך דוד בן-גוריון, ראש הממשלה בעניין "תרגומים מן הספרות הקלאסית העולמית והאמריקאית"