תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"ראשונים", חוברת מאת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון - תדפיס משנתון הממשלה תשכ"ג. הוצאה שנייה. הוצא על ידי מרכז ההסברה. בחתימתו של בן-גוריון בשדה בוקר, 07.10.1962, והקדשה מאת אשר (ארתור) בן נתן, המנהל הכללי של משרד הביטחון, 28.04.1963 (סה"כ 52 עמ') A638\8-3t
המכון לחקר המדבר בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. מסמך עמדה לגבי הפיתוח המואץ בנגב F50\667-2t
"ג'וליין מורגנשטרן והאיום הכפול של השואה על האידיאולוגיה הלא-ציונית", תקציר של מחקר מאת עופר שיף, המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון A552\114-7t
הצעות מאת דוד בן גוריון לגיבוש קווים למדיניות הציונית S8\2803-5t
פרוספקט אל האחים והאחיות בבית החולים "הדסה" מאת דוד בן-גוריון בשם ממשלחת ישראל, ירושלים, ה' אייר תשט"ז (בחתימתו המקורית של בן-גוריון, נשלח אל יהודית שלי, בת בן־ציון, לבית ליכטהויז) A634\10-1t
"תמורות בתנועות הנוער הציוניות בצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה", תקציר של הרצאה מאת פרופסור רנה פוזננסקי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב A552\114-13t
חוזה בין קרן קימת לישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנושא ביצוע מחקר על חלוקת משאבים באדמות יבשות. מקורי חתום KKL5\68197-2t
חוזה בין קרן קימת לישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנושא ביצוע מחקר על ניתור חיות בר בנגב. מקורי חתום KKL5\68197-1t
דברי אריה בן-גוריון חתן פרס אבי חי בישראל - שנת תשנ"ד (כ"ח בסיון תשנ"ד - 07.06.1994) A633\83-2t
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל A116\52\1-4t
הזמנה לטקס חנוכת צריף בן גוריון KKL5\68074-1t
העתקים מיומני דוד בן גוריון A116\130\4-2t
תיאור:
"ראשונים", חוברת מאת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון - תדפיס משנתון הממשלה תשכ"ג. הוצאה שנייה. הוצא על ידי מרכז ההסברה. בחתימתו של בן-גוריון בשדה בוקר, 07.10.1962, והקדשה מאת אשר (ארתור) בן נתן, המנהל הכללי של משרד הביטחון, 28.04.1963 (סה"כ 52 עמ')
סימול: A638\8-3t
תיאור:
המכון לחקר המדבר בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. מסמך עמדה לגבי הפיתוח המואץ בנגב
סימול: F50\667-2t
תיאור:
"ג'וליין מורגנשטרן והאיום הכפול של השואה על האידיאולוגיה הלא-ציונית", תקציר של מחקר מאת עופר שיף, המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון
סימול: A552\114-7t
תיאור:
הצעות מאת דוד בן גוריון לגיבוש קווים למדיניות הציונית
סימול: S8\2803-5t
תיאור:
פרוספקט אל האחים והאחיות בבית החולים "הדסה" מאת דוד בן-גוריון בשם ממשלחת ישראל, ירושלים, ה' אייר תשט"ז (בחתימתו המקורית של בן-גוריון, נשלח אל יהודית שלי, בת בן־ציון, לבית ליכטהויז)
סימול: A634\10-1t
תיאור:
"תמורות בתנועות הנוער הציוניות בצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה", תקציר של הרצאה מאת פרופסור רנה פוזננסקי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סימול: A552\114-13t
תיאור:
חוזה בין קרן קימת לישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנושא ביצוע מחקר על חלוקת משאבים באדמות יבשות. מקורי חתום
סימול: KKL5\68197-2t
תיאור:
חוזה בין קרן קימת לישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנושא ביצוע מחקר על ניתור חיות בר בנגב. מקורי חתום
סימול: KKL5\68197-1t
תיאור:
דברי אריה בן-גוריון חתן פרס אבי חי בישראל - שנת תשנ"ד (כ"ח בסיון תשנ"ד - 07.06.1994)
סימול: A633\83-2t
תיאור:
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
סימול: A116\52\1-4t
תיאור:
הזמנה לטקס חנוכת צריף בן גוריון
סימול: KKL5\68074-1t
תיאור:
העתקים מיומני דוד בן גוריון
סימול: A116\130\4-2t
"ראשונים", חוברת מאת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון - תדפיס משנתון הממשלה תשכ"ג. הוצאה שנייה. הוצא על ידי מרכז ההסברה. בחתימתו של בן-גוריון בשדה בוקר, 07.10.1962, והקדשה מאת אשר (ארתור) בן נתן, המנהל הכללי של משרד הביטחון, 28.04.1963 (סה"כ 52 עמ')
המכון לחקר המדבר בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. מסמך עמדה לגבי הפיתוח המואץ בנגב
"ג'וליין מורגנשטרן והאיום הכפול של השואה על האידיאולוגיה הלא-ציונית", תקציר של מחקר מאת עופר שיף, המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון
הצעות מאת דוד בן גוריון לגיבוש קווים למדיניות הציונית
פרוספקט אל האחים והאחיות בבית החולים "הדסה" מאת דוד בן-גוריון בשם ממשלחת ישראל, ירושלים, ה' אייר תשט"ז (בחתימתו המקורית של בן-גוריון, נשלח אל יהודית שלי, בת בן־ציון, לבית ליכטהויז)
"תמורות בתנועות הנוער הציוניות בצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה", תקציר של הרצאה מאת פרופסור רנה פוזננסקי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חוזה בין קרן קימת לישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנושא ביצוע מחקר על חלוקת משאבים באדמות יבשות. מקורי חתום
חוזה בין קרן קימת לישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנושא ביצוע מחקר על ניתור חיות בר בנגב. מקורי חתום
דברי אריה בן-גוריון חתן פרס אבי חי בישראל - שנת תשנ"ד (כ"ח בסיון תשנ"ד - 07.06.1994)
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
הזמנה לטקס חנוכת צריף בן גוריון
העתקים מיומני דוד בן גוריון