תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"לקראת הוועדה המלכותית" - הרצאתו של דוד בן-גוריון בכינוס הוועד הפועל הציוני ובאי-כוח הישוב ירושלים A24\1166-2t
העתק של מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת ש. קלויזנר בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, אל דוד בן-גוריון - הסבר על מכתבו של בן-גוריון, שנמצא בחטיבת מנחם אוסישקין בארכיון הציוני (A24/980) A24\980-1t
הזמנה מודפסת למסיבה חגיגית שתסודר לכבוד השופט העליון לואי ברנדייס ביום מלאת לו 80 שנה, בחתימותם של יושב ראש ההנהלה הציונית דוד בן-גוריון ונשיא הוועד הפועל הציוני מנחם אוסישקין A24\712-1t
"אוסישקין יקרי..." - מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת דוד בן-גוריון אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים A24\1216-3t
"על המצב הפוליטי" - הרצאתו של דוד בן-גוריון בכינוס חברי הוועד הפועל הציוני בארץ ישראל, שהתקיים בירושלים A24\1166-1t
רשימת פרסומים ציוניים באנגלית משנת 1925 עד 1947, בין הייתר מאת דוד בן גוריון, חיים וייצמן, וינסטון צ'רצ'יל, ארתור רופין, ברל קצנלסון L55\4-2t
העתק מכתב שנשלח אל Daniel Oliver, ביירות, מאת קורט גרינברג בדבר הנאום של דוד בן גוריון בעניין הערבים, 14.12.1947 באנגלית L55\12-1t
בקשה לרישום בספר הזהב מאת קהילת יהודי כורדיסטאן האיראנית. רישום על שם דוד בן גוריון ומנהלי העליה מטהרן: יצחק בן רפאל, אברהם חצרוני, משה שפירא, חנוך טמפלהוף, ואליעזר בן דב. המסמך כתוב בכתב רשי (עברית פרסית) וחתום על ידי חברי הקהילה. בין החתומים מנהיג הקהילה במחנה עלייה ב' בטהרן יוסף בן ח' [חכם] נפטלי שו"ב [שוחט ובודק]. KKL5\17800-1t
העתק מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל דויד בן גוריון A107\845-1t
מפלגת פועלי ארץ ישראל. פנקס חבר (מס' 12692) על שם שבילי יוסף בן רפאל, שנכנס למפלגה בשנת 1948. בחתימתו של דוד בן גוריון A588\2-4t
פרוספקט אל האחים והאחיות בבית החולים "הדסה" מאת דוד בן-גוריון בשם ממשלחת ישראל, ירושלים, ה' אייר תשט"ז (בחתימתו המקורית של בן-גוריון, נשלח אל יהודית שלי, בת בן־ציון, לבית ליכטהויז) A634\10-1t
המכון לחקר המדבר בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. מסמך עמדה לגבי הפיתוח המואץ בנגב F50\667-2t
תיאור:
"לקראת הוועדה המלכותית" - הרצאתו של דוד בן-גוריון בכינוס הוועד הפועל הציוני ובאי-כוח הישוב ירושלים
סימול: A24\1166-2t
תיאור:
העתק של מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת ש. קלויזנר בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, אל דוד בן-גוריון - הסבר על מכתבו של בן-גוריון, שנמצא בחטיבת מנחם אוסישקין בארכיון הציוני (A24/980)
סימול: A24\980-1t
תיאור:
הזמנה מודפסת למסיבה חגיגית שתסודר לכבוד השופט העליון לואי ברנדייס ביום מלאת לו 80 שנה, בחתימותם של יושב ראש ההנהלה הציונית דוד בן-גוריון ונשיא הוועד הפועל הציוני מנחם אוסישקין
סימול: A24\712-1t
תיאור:
"אוסישקין יקרי..." - מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת דוד בן-גוריון אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים
סימול: A24\1216-3t
תיאור:
"על המצב הפוליטי" - הרצאתו של דוד בן-גוריון בכינוס חברי הוועד הפועל הציוני בארץ ישראל, שהתקיים בירושלים
סימול: A24\1166-1t
תיאור:
רשימת פרסומים ציוניים באנגלית משנת 1925 עד 1947, בין הייתר מאת דוד בן גוריון, חיים וייצמן, וינסטון צ'רצ'יל, ארתור רופין, ברל קצנלסון
סימול: L55\4-2t
תיאור:
העתק מכתב שנשלח אל Daniel Oliver, ביירות, מאת קורט גרינברג בדבר הנאום של דוד בן גוריון בעניין הערבים, 14.12.1947 באנגלית
סימול: L55\12-1t
תיאור:
בקשה לרישום בספר הזהב מאת קהילת יהודי כורדיסטאן האיראנית. רישום על שם דוד בן גוריון ומנהלי העליה מטהרן: יצחק בן רפאל, אברהם חצרוני, משה שפירא, חנוך טמפלהוף, ואליעזר בן דב. המסמך כתוב בכתב רשי (עברית פרסית) וחתום על ידי חברי הקהילה. בין החתומים מנהיג הקהילה במחנה עלייה ב' בטהרן יוסף בן ח' [חכם] נפטלי שו"ב [שוחט ובודק].
סימול: KKL5\17800-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל דויד בן גוריון
סימול: A107\845-1t
תיאור:
מפלגת פועלי ארץ ישראל. פנקס חבר (מס' 12692) על שם שבילי יוסף בן רפאל, שנכנס למפלגה בשנת 1948. בחתימתו של דוד בן גוריון
סימול: A588\2-4t
תיאור:
פרוספקט אל האחים והאחיות בבית החולים "הדסה" מאת דוד בן-גוריון בשם ממשלחת ישראל, ירושלים, ה' אייר תשט"ז (בחתימתו המקורית של בן-גוריון, נשלח אל יהודית שלי, בת בן־ציון, לבית ליכטהויז)
סימול: A634\10-1t
תיאור:
המכון לחקר המדבר בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. מסמך עמדה לגבי הפיתוח המואץ בנגב
סימול: F50\667-2t
"לקראת הוועדה המלכותית" - הרצאתו של דוד בן-גוריון בכינוס הוועד הפועל הציוני ובאי-כוח הישוב ירושלים
העתק של מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת ש. קלויזנר בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, אל דוד בן-גוריון - הסבר על מכתבו של בן-גוריון, שנמצא בחטיבת מנחם אוסישקין בארכיון הציוני (A24/980)
הזמנה מודפסת למסיבה חגיגית שתסודר לכבוד השופט העליון לואי ברנדייס ביום מלאת לו 80 שנה, בחתימותם של יושב ראש ההנהלה הציונית דוד בן-גוריון ונשיא הוועד הפועל הציוני מנחם אוסישקין
"אוסישקין יקרי..." - מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת דוד בן-גוריון אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים
"על המצב הפוליטי" - הרצאתו של דוד בן-גוריון בכינוס חברי הוועד הפועל הציוני בארץ ישראל, שהתקיים בירושלים
רשימת פרסומים ציוניים באנגלית משנת 1925 עד 1947, בין הייתר מאת דוד בן גוריון, חיים וייצמן, וינסטון צ'רצ'יל, ארתור רופין, ברל קצנלסון
העתק מכתב שנשלח אל Daniel Oliver, ביירות, מאת קורט גרינברג בדבר הנאום של דוד בן גוריון בעניין הערבים, 14.12.1947 באנגלית
בקשה לרישום בספר הזהב מאת קהילת יהודי כורדיסטאן האיראנית. רישום על שם דוד בן גוריון ומנהלי העליה מטהרן: יצחק בן רפאל, אברהם חצרוני, משה שפירא, חנוך טמפלהוף, ואליעזר בן דב. המסמך כתוב בכתב רשי (עברית פרסית) וחתום על ידי חברי הקהילה. בין החתומים מנהיג הקהילה במחנה עלייה ב' בטהרן יוסף בן ח' [חכם] נפטלי שו"ב [שוחט ובודק].
העתק מכתב מאת יהודה לייב מאגנס אל דויד בן גוריון
מפלגת פועלי ארץ ישראל. פנקס חבר (מס' 12692) על שם שבילי יוסף בן רפאל, שנכנס למפלגה בשנת 1948. בחתימתו של דוד בן גוריון
פרוספקט אל האחים והאחיות בבית החולים "הדסה" מאת דוד בן-גוריון בשם ממשלחת ישראל, ירושלים, ה' אייר תשט"ז (בחתימתו המקורית של בן-גוריון, נשלח אל יהודית שלי, בת בן־ציון, לבית ליכטהויז)
המכון לחקר המדבר בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. מסמך עמדה לגבי הפיתוח המואץ בנגב