תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתק מכתב מאת דוד בן גוריון אל רוז הלפרין בתשובה לטענותיה כלפיו ביחס לביקורו האחרון בארצות הברית S80\133-2t
"שיחה עם בן גוריון בביתו, ביום 11.05.1972, בשעה 1:00 בצהרים", סקירה מאת משה קול בדבר פגישתו עם דוד בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A379\229-4t
מכתב מאת דוד בן גוריון אל נחום גולדמן בעניין קריאתו של גולדמן לכנס בית דין בינלאומי בישראל לצורך משפטו של אייכמן, המכתב מבקר את דעתו של גולדמן ומציג את תפיסתו של בן גוריון לגבי המשפט S80\125-7t
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ישיבת הועד הפועל, פגישת בן גוריון ובלאושטיין והועד היהודי האמריקאי S80\126-3t
מכתב יוצא מאת משה שרת אל ראש הממשלה, דוד בן גוריון בעניין פרסום ממדי העלייה ושמות ארצות המוצא S65\3-2t
העתק מכתב מאת מרק לברי אל דוד בן גוריון בעניין ביצוע יצירתו "נגב", המוקדשת לבן גוריון ולרעייתו S36\76-1t
תזכיר מאת דוד בן גוריון "על בטחון הישוב ותפקיד הסוכנות היהודית" בעקבות מאורעות תרפ"ט S45\80-2t
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ציון שנת הרצל, החוקה החדשה, המצב בארצות הברית וביקור בן גוריון שם, ברית המועצות וגילויי אנטישמיות בעולם S80\125-4t
מכתב אל דוד בן גוריון מאת מרדכי אבידע (זלוטניק) בעניין פעילות קול ציון לגולה בתום שנת השידורים הראשונה S36\32-1t
מכתב יוצא מאת משה שרת אל דוד ראש הממשלה, דוד בן גוריון, בעניין פרסום על מספרי העלייה וציון ארצות מוצא העולים S65\1-4t
מזכר מאת המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית על דברי דוד בן גוריון על הקונגרס העברי העולמי S36\69-1t
תדפיס מאמר מאת דוד בן גוריון, "התכתבות עם נתן רוטנשטרייך" שפורסם בכתב העת "חזות קבצים לדברי עיון בשאלות הציונות" S80\36-8t
תיאור:
העתק מכתב מאת דוד בן גוריון אל רוז הלפרין בתשובה לטענותיה כלפיו ביחס לביקורו האחרון בארצות הברית
סימול: S80\133-2t
תיאור:
"שיחה עם בן גוריון בביתו, ביום 11.05.1972, בשעה 1:00 בצהרים", סקירה מאת משה קול בדבר פגישתו עם דוד בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A379\229-4t
תיאור:
מכתב מאת דוד בן גוריון אל נחום גולדמן בעניין קריאתו של גולדמן לכנס בית דין בינלאומי בישראל לצורך משפטו של אייכמן, המכתב מבקר את דעתו של גולדמן ומציג את תפיסתו של בן גוריון לגבי המשפט
סימול: S80\125-7t
תיאור:
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ישיבת הועד הפועל, פגישת בן גוריון ובלאושטיין והועד היהודי האמריקאי
סימול: S80\126-3t
תיאור:
מכתב יוצא מאת משה שרת אל ראש הממשלה, דוד בן גוריון בעניין פרסום ממדי העלייה ושמות ארצות המוצא
סימול: S65\3-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת מרק לברי אל דוד בן גוריון בעניין ביצוע יצירתו "נגב", המוקדשת לבן גוריון ולרעייתו
סימול: S36\76-1t
תיאור:
תזכיר מאת דוד בן גוריון "על בטחון הישוב ותפקיד הסוכנות היהודית" בעקבות מאורעות תרפ"ט
סימול: S45\80-2t
תיאור:
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ציון שנת הרצל, החוקה החדשה, המצב בארצות הברית וביקור בן גוריון שם, ברית המועצות וגילויי אנטישמיות בעולם
סימול: S80\125-4t
תיאור:
מכתב אל דוד בן גוריון מאת מרדכי אבידע (זלוטניק) בעניין פעילות קול ציון לגולה בתום שנת השידורים הראשונה
סימול: S36\32-1t
תיאור:
מכתב יוצא מאת משה שרת אל דוד ראש הממשלה, דוד בן גוריון, בעניין פרסום על מספרי העלייה וציון ארצות מוצא העולים
סימול: S65\1-4t
תיאור:
מזכר מאת המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית על דברי דוד בן גוריון על הקונגרס העברי העולמי
סימול: S36\69-1t
תיאור:
תדפיס מאמר מאת דוד בן גוריון, "התכתבות עם נתן רוטנשטרייך" שפורסם בכתב העת "חזות קבצים לדברי עיון בשאלות הציונות"
סימול: S80\36-8t
העתק מכתב מאת דוד בן גוריון אל רוז הלפרין בתשובה לטענותיה כלפיו ביחס לביקורו האחרון בארצות הברית
"שיחה עם בן גוריון בביתו, ביום 11.05.1972, בשעה 1:00 בצהרים", סקירה מאת משה קול בדבר פגישתו עם דוד בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
מכתב מאת דוד בן גוריון אל נחום גולדמן בעניין קריאתו של גולדמן לכנס בית דין בינלאומי בישראל לצורך משפטו של אייכמן, המכתב מבקר את דעתו של גולדמן ומציג את תפיסתו של בן גוריון לגבי המשפט
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ישיבת הועד הפועל, פגישת בן גוריון ובלאושטיין והועד היהודי האמריקאי
מכתב יוצא מאת משה שרת אל ראש הממשלה, דוד בן גוריון בעניין פרסום ממדי העלייה ושמות ארצות המוצא
העתק מכתב מאת מרק לברי אל דוד בן גוריון בעניין ביצוע יצירתו "נגב", המוקדשת לבן גוריון ולרעייתו
תזכיר מאת דוד בן גוריון "על בטחון הישוב ותפקיד הסוכנות היהודית" בעקבות מאורעות תרפ"ט
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ציון שנת הרצל, החוקה החדשה, המצב בארצות הברית וביקור בן גוריון שם, ברית המועצות וגילויי אנטישמיות בעולם
מכתב אל דוד בן גוריון מאת מרדכי אבידע (זלוטניק) בעניין פעילות קול ציון לגולה בתום שנת השידורים הראשונה
מכתב יוצא מאת משה שרת אל דוד ראש הממשלה, דוד בן גוריון, בעניין פרסום על מספרי העלייה וציון ארצות מוצא העולים
מזכר מאת המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית על דברי דוד בן גוריון על הקונגרס העברי העולמי
תדפיס מאמר מאת דוד בן גוריון, "התכתבות עם נתן רוטנשטרייך" שפורסם בכתב העת "חזות קבצים לדברי עיון בשאלות הציונות"