תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דוד בן גוריון, רחל ינאית ויצחק בן צבי בחידון התנ"ך. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602056
המערכת הראשונה של "האחדות", רחל ינאית, דוד בן גוריון, יעקב זרובבל, יצחק בן צבי. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון 1912 PHAL\1602039
בן גוריון עם נשק מחוץ לצריפו בשדה בוקר. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602052
דוד בן גוריון וש"י עגנון בשיחה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602057
דוד בן גוריון. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602065
דוד ופולה בן גוריון בביתם. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602062
רשימת תאריכים ומאורעות בחייו של דוד בן גוריון. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון. 1974 PHAL\1602032
דוד בן גוריון בפגישה עם צ'רציל. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון 1961 PHAL\1602055
דוד בן גוריון עם ילדים ניצולי שואה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602050
דוד בן גוריון צועד בשביל. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602060
דוד ופולה בן גוריון בכניסה לצריף בשדה בוקר. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602053
דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, כשברקע דיוקנו של בנימין זאב הרצל- תל אביב. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון 1948 PHAL\1602048
תיאור:
דוד בן גוריון, רחל ינאית ויצחק בן צבי בחידון התנ"ך. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602056
תיאור:
המערכת הראשונה של "האחדות", רחל ינאית, דוד בן גוריון, יעקב זרובבל, יצחק בן צבי. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
שנה: 1912 סימול: PHAL\1602039
תיאור:
בן גוריון עם נשק מחוץ לצריפו בשדה בוקר. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602052
תיאור:
דוד בן גוריון וש"י עגנון בשיחה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602057
תיאור:
דוד בן גוריון. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602065
תיאור:
דוד ופולה בן גוריון בביתם. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602062
תיאור:
רשימת תאריכים ומאורעות בחייו של דוד בן גוריון. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון.
שנה: 1974 סימול: PHAL\1602032
תיאור:
דוד בן גוריון בפגישה עם צ'רציל. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
שנה: 1961 סימול: PHAL\1602055
תיאור:
דוד בן גוריון עם ילדים ניצולי שואה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602050
תיאור:
דוד בן גוריון צועד בשביל. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602060
תיאור:
דוד ופולה בן גוריון בכניסה לצריף בשדה בוקר. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602053
תיאור:
דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, כשברקע דיוקנו של בנימין זאב הרצל- תל אביב. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
שנה: 1948 סימול: PHAL\1602048
דוד בן גוריון, רחל ינאית ויצחק בן צבי בחידון התנ"ך. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
המערכת הראשונה של "האחדות", רחל ינאית, דוד בן גוריון, יעקב זרובבל, יצחק בן צבי. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
בן גוריון עם נשק מחוץ לצריפו בשדה בוקר. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
דוד בן גוריון וש"י עגנון בשיחה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
דוד בן גוריון. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
דוד ופולה בן גוריון בביתם. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
רשימת תאריכים ומאורעות בחייו של דוד בן גוריון. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון.
דוד בן גוריון בפגישה עם צ'רציל. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
דוד בן גוריון עם ילדים ניצולי שואה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
דוד בן גוריון צועד בשביל. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
דוד ופולה בן גוריון בכניסה לצריף בשדה בוקר. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, כשברקע דיוקנו של בנימין זאב הרצל- תל אביב. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון