תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545275
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545267
דוד בן גוריון צופה במצעד ביום העצמאות השישי 1954 NHG\545254
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545274
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545269
בן גוריון בטקס חגיגת היובל למדינה 1962 NHG\545316
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545270
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545268
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545273
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545272
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545271
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר 1968 NHG\545265
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545275
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545267
תיאור:
דוד בן גוריון צופה במצעד ביום העצמאות השישי
שנה: 1954 סימול: NHG\545254
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545274
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545269
תיאור:
בן גוריון בטקס חגיגת היובל למדינה
שנה: 1962 סימול: NHG\545316
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545270
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545268
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545273
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545272
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545271
תיאור:
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
שנה: 1968 סימול: NHG\545265
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון צופה במצעד ביום העצמאות השישי
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
בן גוריון בטקס חגיגת היובל למדינה
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר
דוד בן גוריון בספרייתו בשדה בוקר