תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
שלומי. מפת סימון. מסומנים פרוייקטים לעבודות בשלומי עם קק"ל במסגרת קו עימות: אתר עתיקות, נופי כביש לטיפול, וכבישים בן גוריון, יפה נוף ומערכת דרומי בשלומי שזקוקים לריבוד מחודש. KKL5\68079-1m
עין עבדת. מפת סימון. מסומן מיקום חניון מוצע לתרומה לאוניברסיטת בן גוריון בלימן KKL5\68074-1m
ירושלים. מפה טופוגרפית. סימון בצבע של שכונות ושל הר הצופים. על גבי המפה מופיעה חתימתו של דוד בן גוריון באוגוסט 1948 A116\159-1m
תל אביב. תכנית כללית למשרדי ממשלה ארעיים, בשכונת שרונה בתל אביב, כולל לשכתו של בן גוריון J1\7070-1m
שדה בוקר. מפה כללית. מסומנים פרוייקטים מיוחדים בשיתוף בין קרן קיימת לישראל וממשלת שוייץ KKL5\67186\1-1m
באר שבע. מבנים. אוניברסיטת בן גוריון, מכון לחקר הנגב. תוכנית של בניין 4 - בוטניקה. תוכנית מוצעת לתוספת קומה א'. MM\877\1
באר שבע. מבנים. אוניברסיטת בן גוריון, מכון לחקר הנגב. תוכנית של בניין 2 - ספרייה. תוכנית מוצעת לתוספת לקומה א'. MM\877\2
ברקת. תוכנית השקאה לחלקות ב' ליד נמל תעופה בן גוריון (נתב"ג) S113M\1209
יער בן גוריון. 2 מפות. KKL5\29505-1m
נאות הכיכר. תוכנית האחזות נאות הכיכר שלב ב'. סימון מיקום בתים. מסמך נלווה למפה KLM20/419/18. מכתב אל דוד בן גוריון ראש הממשלה מאת משה סלע (נאות הכיכר) בעניין תקציבים לפיתוח השטח KL20M\419\19
מתח. מפת מדידה טופוגרפית של האזור (אזור נמל תעופה בן גוריון). סימון נקודות מדידה, קווי טופוגרפיה, תוואי דרכים וואדיות. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 3 גיליונות S126M\1732\2
ירושלים. בית התנ"ך. מפת סימון תחום שטח בית התנ"ך. מכתב שנשלח מיוסף ויץ (קק"ל) לראש הממשלה דוד בן גוריון בנוגע לשטח עבור בית התנ"ך. מסמך נלווה למפה KLM20/291/4 KL20M\291\5
תיאור:
שלומי. מפת סימון. מסומנים פרוייקטים לעבודות בשלומי עם קק"ל במסגרת קו עימות: אתר עתיקות, נופי כביש לטיפול, וכבישים בן גוריון, יפה נוף ומערכת דרומי בשלומי שזקוקים לריבוד מחודש.
סימול: KKL5\68079-1m
תיאור:
עין עבדת. מפת סימון. מסומן מיקום חניון מוצע לתרומה לאוניברסיטת בן גוריון בלימן
סימול: KKL5\68074-1m
תיאור:
ירושלים. מפה טופוגרפית. סימון בצבע של שכונות ושל הר הצופים. על גבי המפה מופיעה חתימתו של דוד בן גוריון באוגוסט 1948
סימול: A116\159-1m
תיאור:
תל אביב. תכנית כללית למשרדי ממשלה ארעיים, בשכונת שרונה בתל אביב, כולל לשכתו של בן גוריון
סימול: J1\7070-1m
תיאור:
שדה בוקר. מפה כללית. מסומנים פרוייקטים מיוחדים בשיתוף בין קרן קיימת לישראל וממשלת שוייץ
סימול: KKL5\67186\1-1m
תיאור:
באר שבע. מבנים. אוניברסיטת בן גוריון, מכון לחקר הנגב. תוכנית של בניין 4 - בוטניקה. תוכנית מוצעת לתוספת קומה א'.
סימול: MM\877\1
תיאור:
באר שבע. מבנים. אוניברסיטת בן גוריון, מכון לחקר הנגב. תוכנית של בניין 2 - ספרייה. תוכנית מוצעת לתוספת לקומה א'.
סימול: MM\877\2
תיאור:
ברקת. תוכנית השקאה לחלקות ב' ליד נמל תעופה בן גוריון (נתב"ג)
סימול: S113M\1209
תיאור:
יער בן גוריון. 2 מפות.
סימול: KKL5\29505-1m
תיאור:
נאות הכיכר. תוכנית האחזות נאות הכיכר שלב ב'. סימון מיקום בתים. מסמך נלווה למפה KLM20/419/18. מכתב אל דוד בן גוריון ראש הממשלה מאת משה סלע (נאות הכיכר) בעניין תקציבים לפיתוח השטח
סימול: KL20M\419\19
תיאור:
מתח. מפת מדידה טופוגרפית של האזור (אזור נמל תעופה בן גוריון). סימון נקודות מדידה, קווי טופוגרפיה, תוואי דרכים וואדיות. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 3 גיליונות
סימול: S126M\1732\2
תיאור:
ירושלים. בית התנ"ך. מפת סימון תחום שטח בית התנ"ך. מכתב שנשלח מיוסף ויץ (קק"ל) לראש הממשלה דוד בן גוריון בנוגע לשטח עבור בית התנ"ך. מסמך נלווה למפה KLM20/291/4
סימול: KL20M\291\5
שלומי. מפת סימון. מסומנים פרוייקטים לעבודות בשלומי עם קק"ל במסגרת קו עימות: אתר עתיקות, נופי כביש לטיפול, וכבישים בן גוריון, יפה נוף ומערכת דרומי בשלומי שזקוקים לריבוד מחודש.
עין עבדת. מפת סימון. מסומן מיקום חניון מוצע לתרומה לאוניברסיטת בן גוריון בלימן
ירושלים. מפה טופוגרפית. סימון בצבע של שכונות ושל הר הצופים. על גבי המפה מופיעה חתימתו של דוד בן גוריון באוגוסט 1948
תל אביב. תכנית כללית למשרדי ממשלה ארעיים, בשכונת שרונה בתל אביב, כולל לשכתו של בן גוריון
שדה בוקר. מפה כללית. מסומנים פרוייקטים מיוחדים בשיתוף בין קרן קיימת לישראל וממשלת שוייץ
באר שבע. מבנים. אוניברסיטת בן גוריון, מכון לחקר הנגב. תוכנית של בניין 4 - בוטניקה. תוכנית מוצעת לתוספת קומה א'.
באר שבע. מבנים. אוניברסיטת בן גוריון, מכון לחקר הנגב. תוכנית של בניין 2 - ספרייה. תוכנית מוצעת לתוספת לקומה א'.
ברקת. תוכנית השקאה לחלקות ב' ליד נמל תעופה בן גוריון (נתב"ג)
יער בן גוריון. 2 מפות.
נאות הכיכר. תוכנית האחזות נאות הכיכר שלב ב'. סימון מיקום בתים. מסמך נלווה למפה KLM20/419/18. מכתב אל דוד בן גוריון ראש הממשלה מאת משה סלע (נאות הכיכר) בעניין תקציבים לפיתוח השטח
מתח. מפת מדידה טופוגרפית של האזור (אזור נמל תעופה בן גוריון). סימון נקודות מדידה, קווי טופוגרפיה, תוואי דרכים וואדיות. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 3 גיליונות
ירושלים. בית התנ"ך. מפת סימון תחום שטח בית התנ"ך. מכתב שנשלח מיוסף ויץ (קק"ל) לראש הממשלה דוד בן גוריון בנוגע לשטח עבור בית התנ"ך. מסמך נלווה למפה KLM20/291/4