תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית כללית גוש ה'. A569M\54\84
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, מרחב תכנון מקומי ירושלים, תשריט מצורף לתכנית מספר 2081. A569M\54\87
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 4. A569M\54\82
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, איזור בינוי מערבי, תכנית 796. A569M\54\86
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון,איזור בינוי מערבי ה', תכנית 808. A569M\54\85
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 3. A569M\54\83
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 2. A569M\54\81
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 3\3. A569M\54\78
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית הקטע הצפון מערבי. A569M\54\80
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 4\3. A569M\54\79
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 2\3. A569M\54\77
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 1\3. A569M\54\76
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית כללית גוש ה'.
סימול: A569M\54\84
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, מרחב תכנון מקומי ירושלים, תשריט מצורף לתכנית מספר 2081.
סימול: A569M\54\87
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 4.
סימול: A569M\54\82
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, איזור בינוי מערבי, תכנית 796.
סימול: A569M\54\86
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון,איזור בינוי מערבי ה', תכנית 808.
סימול: A569M\54\85
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 3.
סימול: A569M\54\83
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 2.
סימול: A569M\54\81
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 3\3.
סימול: A569M\54\78
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית הקטע הצפון מערבי.
סימול: A569M\54\80
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 4\3.
סימול: A569M\54\79
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 2\3.
סימול: A569M\54\77
תיאור:
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 1\3.
סימול: A569M\54\76
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית כללית גוש ה'.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, מרחב תכנון מקומי ירושלים, תשריט מצורף לתכנית מספר 2081.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 4.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, איזור בינוי מערבי, תכנית 796.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון,איזור בינוי מערבי ה', תכנית 808.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 3.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית מס' 2081 ה', חזיתות וחתכים - נספח מס' 2.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 3\3.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תכנית הקטע הצפון מערבי.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 4\3.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 2\3.
הצעה לתוכנית מתאר ובינוי של קרית הממשלה, ירושלים. קריית בן גוריון, תרחב תכנון מקומי ירושלים, נספח 1\3.