תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית תקרה מפלס 5.27. SRC\03\W2. A569M\96\55
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. SAS\T1\W1. A569M\96\61
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. מלתחות ושרותים. SAB\02\W2. A569M\96\65
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית העמדה וחתך. A569M\96\43
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית העמדה וחתכים. A569M\96\39
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. מלתחות ושרותים. SAB\T1\W2. A569M\96\64
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי בניין. SAD\01\W1. A569M\96\60
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. AST\02\W2. A569M\96\62
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית מפלס גלריות. SAP\02\W7. A569M\96\53
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. AST\03\W1. A569M\96\63
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית קומה ג' וקומה ד'. A569M\96\41
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. בניין מעבדות, חזית מערבית. A569M\96\36
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית תקרה מפלס 5.27. SRC\03\W2.
סימול: A569M\96\55
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. SAS\T1\W1.
סימול: A569M\96\61
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. מלתחות ושרותים. SAB\02\W2.
סימול: A569M\96\65
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית העמדה וחתך.
סימול: A569M\96\43
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית העמדה וחתכים.
סימול: A569M\96\39
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. מלתחות ושרותים. SAB\T1\W2.
סימול: A569M\96\64
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי בניין. SAD\01\W1.
סימול: A569M\96\60
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. AST\02\W2.
סימול: A569M\96\62
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית מפלס גלריות. SAP\02\W7.
סימול: A569M\96\53
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. AST\03\W1.
סימול: A569M\96\63
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית קומה ג' וקומה ד'.
סימול: A569M\96\41
תיאור:
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. בניין מעבדות, חזית מערבית.
סימול: A569M\96\36
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית תקרה מפלס 5.27. SRC\03\W2.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. SAS\T1\W1.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. מלתחות ושרותים. SAB\02\W2.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית העמדה וחתך.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית העמדה וחתכים.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. מלתחות ושרותים. SAB\T1\W2.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי בניין. SAD\01\W1.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. AST\02\W2.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית מפלס גלריות. SAP\02\W7.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. פרטי מדרגות. AST\03\W1.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. תכנית קומה ג' וקומה ד'.
הפקולטה להנדסת מכונות ע"ש שמואל סורף, בניין הדקאנט ובתי מלאכה, אוניברסיטת בן גוריון. בניין מעבדות, חזית מערבית.