תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
מדינה בכל מחיר; סיפור חייו של בן גוריון שגב, תום BK\76060
עיצוב ההתיישבות הציונית : דמיון ותכנון במבחן המציאות טרואן, אילן BK\69934
בן גוריון, דמותו של מנהיג שפירא, אניטה BK\76047\ א.ק
עלי זית וחרב. ירושלים, עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות, כרך י"ג מן, ניר; דדאי, איתמר (עורכים) BK\76001\13
מדיניות מלחמה, מדיניות שלום; סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל גולני, מוטי (עורך) BK\76001\3
עיונים , כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, 32 בראלי, אבי; מילר אורנה עורכים BK\61409\32
עיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, כרך 31 BK\61409\31
עיונים בתכנית החלוקה 1947-1937 אביזוהר, מאיר;פרידמן, ישעיהו (עורכים) BK\57367
ארץ הנגב, אדם ומידבר שמואלי, אבשלום; גרדוס, יהודה - עורכים BK\53410\ג
מדריך לארכיון לתולדות ההתישבות בנגב ע"ש דוד טוביהו אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפקולטה למדעי הרוח והחברה BK\53718
מחולשה לחלישה; הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה בר אור, עמיר BK\75882
הקונגרס הציוני הראשון, באזל, א-ג באלול תרנ"ז - 31-29 באוגוסט 1897 אורלן, חיים BK\53133\ א.ק