תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
התכנית הכלכלית. האומים בכנסת בימים י"ז - כ"ד בשבט, תשי"ב של ראש הממשלה מר ד. בן-גוריון, שר האוצר מר א. קפלן, שר התיאום הכלכלי מר פ. נפתלי, שר התחבורה מר. ד. צ. פנקס BK\12639
מחפשי מולדת; ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית (יט"א) ומאבקה בתנועה הציונית בשנים 1905-1925 אלרואי, גור BK\69609
עולם אבותינו האו אירווינג BK\76514
נחלת מי"ב, מפתח ביבליוגרפי ליצירות מיכה יוסף ברידיצ'בסקי (בן גוריון) ולחיבורים אודותיו אלמגור, דן; פישמן, שמואל BK\56205\ג
לקדש ארץ: המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל, 1968-1948 בר, דורון BK\68086
בן גוריון דוד, נצח ישראל ארז, יהודה (עורך) BK\15484
בן גוריון דוד, כתבים ראשונים ארז, יהודה (עורך) BK\23782
בן - גוריון , דוד ואחרים. הנגב מצפה. ההתישבות האזורית. בהשתתפות: ד. בן - גוריון , ר[ענן] ויץ , ש[מואל] רולבנט , נתן א[לתרמן]. אלתרמן , נתן, שותף לחיבור BK\14677
כתבי דוד בן גוריון: בבליוגרפיה תר"ע - תשי"ט, 1959-1910 ארז, יהודה BK\22060
אגרות דוד בן גוריון, כרך ראשון: תרס"ד-תר"פ ארז, יהודה (עורך) BK\34290\1\2
הארכיון לתולדות ההתישבות בנגב ע"ש דוד טוביהו BK\52846
אם המושבות פתח - תקוה , תרל"ח - תשי"ג , 1878-1953: דברי פתיחה - ד[וד] בן - גוריון ; שבעים וחמש שנות חיים - ג. קרסל. קרסל , ג[צל] ואחרים. BK\13951