תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בן גוריון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
עלי זית וחרב. ירושלים, עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות, כרך י"ג מן, ניר; דדאי, איתמר (עורכים) BK\76001\13
בן גוריון, דמותו של מנהיג שפירא, אניטה BK\76047\ א.ק
מחולשה לחלישה; הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה בר אור, עמיר BK\75882
הקונגרס הציוני הראשון, באזל, א-ג באלול תרנ"ז - 31-29 באוגוסט 1897 אורלן, חיים BK\53133\ א.ק
מדריך לארכיון לתולדות ההתישבות בנגב ע"ש דוד טוביהו אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפקולטה למדעי הרוח והחברה BK\53718
עיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, כרך 31 BK\61409\31
מדיניות מלחמה, מדיניות שלום; סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל גולני, מוטי (עורך) BK\76001\3
עיונים בתכנית החלוקה 1947-1937 אביזוהר, מאיר;פרידמן, ישעיהו (עורכים) BK\57367
הקמת גינזך המדינה במעבר מיישוב למדינה, 1950-1948 כהן-חטב, קובי BK\75812
הסוס הטרויאני הבריטי במלחמת השיחרור הישראלי, 1948-1947 נשרי, עזרא BK\75808
מקורות על הפעילות הציונית בארצות המזרח 1917-1897 יהודה, צבי BK\52680\ג
ארץ הנגב, אדם ומידבר שמואלי, אבשלום; גרדוס, יהודה; מור, פמה - עורכים BK\53453\ג