תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חברות ומוסדות של יושב ראש ההנהלה. מכתבים נכנסים, דו"חות, הצעות תקציב, הזמנות לישיבות ואירועים מאת חברות ומוסדות הבאים: הקרן האמריקאית; הוועד הכלכלי של כנסת ישראל; החברה לחקירת א.' ועתיקותיה; אגודה עברית למען ירושלים; ברית ראשונים; ועד א. דוד התלמוד; בית העם ירושלים; בני ברית; "מגן"; האיגוד לקידום המדע בישראל; החברה ההיסטורית הישראלית; אגודת אחוה בישראל; ארגון שומרים עברים כללי בישראל; אגוד החיילים המשוחררים; גן החיות; האקדמיה ללשון העברית; אגודת החרשים והאלמים; הוצאת האנציקלופדיה התלמודית; האגודה למען נדחי ישראל; "בית שלום"; בית אחד העם; ארגון ארצי של אסירי הנאצים לשעבר; החברה לחקר המקרא בישראל; קרן נאמנות הוקליר; החברה הבינלאומית למוסיקה; אגודת העוורים נפגעי הנאצים; חברה ישראלית לפולקלור "יצע-עם", דצמבר 1951 - דצמבר 1959 1951- 1959 S61\362
אלבום של משפחת זמנבודה, תל אביב, המוקדש לרבי יוסף זימנבודה מזכרון יעקב - אחד מראשוני "חובבי ציון", המכיל תעודות הוקרה, מכתבים, גלויות, מברקים, סקירות ומאמרים ביוגרפיים, תמונות בני משפחתו של הרב, זיכרונות עליו (קטעי עיתונים והעתקים מודפסים במכונת כתיבה). בין היתר, מכתבים מאת המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות ומאת הנהלת הגימנסיה העברית "הרצליה" אל מרים זימנבודה-אדלמן מחיפה - נציגת הצופים העבריים בארצות הברית, העתקי מכתבים מאת נשיאותה של התאחדות האכרים בישראל אל שלום זימנבודה בזכרון יעקב 1945- 1977 J130\72
קביעת שמות, מעטפות: א'-ב': ביריה, בית גמליאל, בית הגדי, בית זית, בית מאיר, בית מיכה, בית מעון, ביתן אהרן, בית ניר, בית נקופה, בית רעים (בית קמה), ביכורה, בית שקמה, בן זכאי, בני ברית, בני דרום, בניה (יבנה הדרומית), בני הראל (כפר טרומן), בני עטרות, בני ראם, בן עדיה, בצת, בר גיורא, ברכיה, ברנדיס, ברקאי 1949- 1951 KKL5\18938
מכתבים והודעות שנשלחו אל נחום סוקולוב מאת נציגי נשיאות הלשכה הראשונה של המסדר "בני ברית" באנגליה (לשכת 663 בלונדון), "מצפה" - לשכת נשי "בני ברית" בלונדון ולשכת משה גאסטר של "בני ברית" במנצ'סטר, בעניין פעילות ואירועי הלשכות (ינואר 1916; אוגוסט - ספטמבר 1928; פברואר 1935) 1916- 1935 A18\1438
התכתבות (מכתבים, גלויות ומברקים) של בני משפחת סוקולוב וידידיהם באירופה, בארץ ישראל ובארצות הברית, בעיקר בפולנית, בעניינים שונים: משפחתיים, אישיים, פרטיים, ספרותיים. בין המתכתבים: נחום סוקולוב, רגינה סוקולוב, פלוריאן סוקולוב, צלינה סוקולוב, סופיה (זוסיה) רצ'קובסקי לבית סוקולוב, מריה היימן לבית סוקולוב, הלנה סוקולוב, יאנינה סוקולוב, ליאון סוקולוב, הנרי (היינריך) סוקולוב, הרמן בלזיגר, גוסטב כהן, שמואל קרינסקי, יהודה שלזינגר ורעייתו, אמיל מרגוליס ורעייתו, ברטה נובומייסקי, אווה הרצגלאס, יצחק איגנצי שוורצברט, יוסף קרוק, איזידור מושקט, שרה [?] ואחרים 1894- 1958 A18\2874
התכתבות בין צלינה סוקולוב לבין אנשים שונים (בעיקר מכתבים, גלויות, מברקים, הודעות וחוזרים, סיכומי ישיבות אל צלינה סוקולוב בלונדון מאת אנשים פרטיים, מוסדות שונים ומנהיגי הציונות, בעיקר באנגליה, ארצות הברית, דרום אפריקה וארץ ישראל), בעניינים ציוניים וספרותיים, פעילות ויצ"ו, עבודה תרבותית למען קהילת יהודי בריטניה ולמען ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, התאחדות ארגוני יהודיים פולניים באנגליה, ובעניין הנצחת זכרו של נחום סוקולוב. בין הכותבים: נציגי ההנהלה הציונית בלונדון, יוסף לפטוויץ', דורותי רוטשילד, בני משפחת ניידיץ', ורה וייצמן, דוד ורוזה פרבשטיין, סלומאה (שרה) לויטה, ג'יימס מלקולם, אלכסנדר ביין, אלכסנדר גורדון, ליאו לאטרבך; בצירוף כרטיסי ביקור 1922- 1967 A18\2914
חוזרים והתכתבות עם הברית העולמית של צעירי "החלוץ" והפועל המזרחי ועם המזכירות העולמית של תנועת "בני עקיבא" בעניין פעילותן ובעניינים כספיים 1949- 1952 S32\1802
מכתבים אל נחום סוקולוב, ירושלים, מאת חברי נשיאות לשכת "ירושלים" מספר 376 לאגודת חורין "בני ברית" בעניין הזמנות וברכות בקשר להגעתו של סוקולוב לארץ ישראל 1926- 1932 A18\2173
חוזרים והתכתבות עם הברית העולמית של צעירי "החלוץ" והפועל המזרחי ועם המזכירות העולמית של תנועת "בני עקיבא" בעניין פעילותן ובעניינים כספיים 1939- 1949 S32\1801
מכתבים, מברקים, סקירות, תזכירים, סיכומי ישיבות, החלטות ודברי דפוס שנשלחו אל נחום סוקולוב בעניין נסיעתו לארצות הברית בשנת 1929 (מסודרים לפי שמות, ארגונים ומוסדות). בין הכותבים: ההסתדרות הציונית בארצות הברית, המגבית המאוחדת למען ארץ ישראל (United Palestine Appeal) בארצות הברית וועד קרו קיימת לישראל בניו יורק, ויצ"ו והסתדרות "הדסה", "בני ברית", הקונגרס היהודי האמריקאי, מועדון ציוני "קדימה" בבוסטון, ועד "חברותא" בניו יורק, הקבוצה העברית (Hebrew Cultural Group) בדטרויט, "אבוקה" - פדרציה של סטודנטים ציוניים בניו יורק, ואחרים 1929- 1929 A18\2141
מכתבים, גלויות, תזכיכרים וחוזרים בעניין השתתפותו של נחום סוקולוב בלשכת "בני ברית" בלונדון (Independent Order of B'nai B'rith. First Lodge of England) בשנים 1915 - 1917; בין היתר תשובה לגלוי דעת של "בני ברית" על אגודת יהודי בריטניטה בעניין הצהרת בלפור (שנת 1918) 1915- 1918 A18\112
תדפיסים המכילים חוזרים, דו"חות, פרוטוקולים של ישיבות בעניין השתתפותו של נחום סוקולוב בלשכת המסדר "בני ברית" בלונדון - "Independent Order of B'nai B'rith, First Lodge of England - I. 663 London" (חומר מסודר לפי שנים) 1921- 1931 A18\302