תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קבלות ואישורים כספיים של מחלקת העברה של הסעיף הקונסולרי שעל יד נציגות המסחר של ברית המועצות בפולין בדבר העברת כספים על ידי יעקב אלישקובסקי בוורשה אל בני משפחתו בקייב 1923- 1925 A648\33
התכתבות עם ארגונים ומוסדות שונים בישראל, בעניינים שונים בין היתר בעניין בקשות סיוע, הזמנות וארגון "בני ברית" 1956- 1966 S80\366
התכתבות של בני משפחת אהרנסון וידידיהם בעניינים אישיים וכלליים. בין המתכתבים: אהרן אהרנסון, אביו שמואל, אחיו ידידיה, דב מדזיני, עמי ברזילי, רבקה אהרנסון (לאחר שהיגרה לארצות הברית), ש.[?] בנדר (בית הספר הריאלי העברי בחיפה), אריה [?], יעקב אהרונוביץ', שמואל שטרנברג, מרדכי שפירה 1936- 1946 A647\15
התכתבות עם המדור הדתי בעניין פעילות חינוכית בקרב נוער בארצות הברית, קבלת ספרים ופרסומים, קבוצות הכשרה, השתתפות בסמינרים, פעילות השליחים ופעילות תנועות "ברית חלוצים דתיים" ו"בני עקיבא" 1950- 1950 S32\11
התכתבות המדור הדתי עם תנועת "בני עקיבא" ועם תנועת "ברית חלוצים דתיים" בשוויץ בעניין פעילותה, גיוס שליחים, ארגון סמינרים ובקשות לקבלת ספרים 1951- 1954 S32\145
סקירות פעילות והתכתבות עם המדור הדתי בעניין פעילות חינוכית בקרב נוער בארצות הברית, קיום סמינרים ובעניין פעילות תנועות "ברית חלוצים דתיים" ו"בני עקיבא" 1951- 1952 S32\8
סקירות פעילות המדור הדתי והתכתבות בעניין חוות הכשרה וחינוך חלוצי ופעילות חינוכית בקרב נוער בארצות הברית, קיום סמינרים למורים ולמדריכים בישראל ובעניין פעילות תנועות "ברית חלוצים דתיים" ו"בני עקיבא" 1949- 1950 S32\7
סקירת פעילות המדור הדתי והתכתבות בעניין מתן סיוע כספי וחומר הדרכה לפעילות חינוכית בקרב נוער במרוקו ובעניין פעילות תנועות הנוער "הצופים" "ברית חלוצים דתיים","הפועל המזרחי" ו"בני עקיבא" 1950- 1958 S32\3
סקירות פעילות המדור הדתי והתכתבות בעניין מתן סיוע כספי וחומר הדרכה לפעילות חינוכית בקרב נוער במרוקו ובעניין פעילות התנועות "ברית חלוצים דתיים במרוקו", "בני עקיבא" 1955- 1958 S32\1
דו"חות מאת קרלו אלברטו (אברהם עקיבא) ויטרבו בנושא אורח החיים המסורתי של בני הפלאשה בפרט, ואתיופיה תחת הכיבוש האיטלקי בכלל, במסגרת יומנים וחומר ביבליוגרפי של ויטרבו ממסעו באתיופיה (חומר בכתב יד ומודפס במכונת כתיבה). מחברות המכילות מחקרים בענייני הדת היהודית באתיופיה. מחברת XIX: נורמות חיים קולקטיביים - חוקי מזון ונורמות של טוהר (Norme della vita collettiva: leggi alimentari, norme di purita); מחברת XX: טקסים של חיי משפחה (Riti della vita familiare) - לידה, טבילה, ברית מילה, מתן שמות, פידיון, בר מצווה, נישואין, גירושין, נישואים עם אלמנתו של האח (Nascita, tevila, imposizione del nome, pidion, bar mizwa, matrimonio, divorzio, matrimonio colla vedova del fratello, ceremonie familiari) 1936- 1936 A652\5
התכתבות של אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל, כולל עצומות, בעניין הנצחת זכרו של הרב יעקב אלישקובסקי. בין המתכתבים: הרבנית צילה אלישקובסקי, רחובות; הדסה ומשה פלדמן, תושבי תל אביב; יוסף בורג, שר הסעד, ירושלים; אברהם בויאר, סגן ראש עיריית תל אביב - יפו; יצחק אלפסי, מזכיר כללי של לשכת "בני ברית" בתל אביב; טובה סנהדראי בשם לשכת יושב ראש הכנסת; יוסף בורשטיין, יושב ראש ועדה לקריאת השמות לרחובות על יד עיריית תל אביב; הרב יעקב ברמן, חבר הוועד הפועל הציוני; יהודה מוריאל, מנהל סמינר "תלפיות" - בית המדרש הממלכתי-דתי למורות ולגננות ובית הספר התיכון על שם משה אליעזר לוין, תל אביב 1965- 1966 A648\39
התכתבות עם המדור הדתי בעניין פעילות חינוכית בקרב נוער בארצות הברית, קבלת ספרים ופרסומים, קבוצות הכשרה, פעילות השליחים ופעילות תנועות "National Council of Young Israel", "ברית חלוצים דתיים" ו"בני עקיבא" 1950- 1950 S32\10