תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב בעניין איחוד תנועות הנוער הציוניות הדתיות בארצות הברית - "השומר הדתי" ו"בני עקיבא" - והקמת "ברית חלוצים דתיים" S32\7-1t
תזכיר מאת יקיר בכר, נשיא כבוד של בני ברית, לגבי סוגיית שוויון ואפליה במדינת ישראל S65\23-2t
פרוטוקול מושב הערב של ועידת "בני ברית" בירושלים S80\432-1t
תזכיר מאת נתן לרנר בעניין תרגום דבריו של מינו קובו (Mino Covo) ביחס לפעילות ארגון "בני ברית" במקסיקו S80\106-6t
תעודת הוקרה ליעקב צור (Jacob Tsur) מאת אגודת הנדיבים הארגנטינאית "בני ברית" ("Asociacion Benefactora Argentina "Bene Berith"). בואנוס איירס, י"ד תמוז תשיג - 27.06.1953 (בחתימות מקוריות של כל חברי האגודה) A326\342-4t
הצעת מצע מאת יעקב צור לוועידת "בני ברית" בישראל. ירושלים, ט"ז באדר א' תשכ"ה - 18.02.1965 (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A326\230-12t
תקנון ארגון "ברית בני שם" S80\20-2t
העתק מכתב אל יוסף אלמוגי בעניין פעילות ארגון "בני ברית" בישראל, בין השאר בלימודים אקדמאיים באמצעות ארגון "הלל" וסיוע לבני נוער לעלות לישראל S106\32-2t
מכתב מאת הסתדרות החקלאים הצעירים "בני בנימין" בעניין רכישת הקרקעות להקמת המושבה נתניה על ידי יהודים מסינגפור ומארצות הברית S19\62-1t
"תערוכת העתונות ההיתולית שהופיעה בארץ לקראת חגי תשרי. רשימה" (22.09.1957 - 24.10.1957), פרוספקט בהוצאת החברה הישראלית לפולקלור "ידע עם" ומוסד הלל ל"בני ברית" על יד האוניברסיטה העברית, ירושלים, אלול תשי"ז A605\469-3t
"אליכם בני הנעורים על ספסלי בית המדרש אנחנו פונים בקול קריאה", קול קורא דו-לשוני מאת אגודת "קדימה" בביירות (כסלו תרע"א \ דצמבר 1910) A9\201-18t
הסכם בין הארגון לבין יהושע בנימין (רדלר-פלדמן) בעניין תרגומו של הספר מאת זאב וילהלם הרצברג "Judische Familienpapiere" מגרמנית לעברית (י"ד סיוון, תרפ"ז) J97\1268-4t
תיאור:
מכתב בעניין איחוד תנועות הנוער הציוניות הדתיות בארצות הברית - "השומר הדתי" ו"בני עקיבא" - והקמת "ברית חלוצים דתיים"
סימול: S32\7-1t
תיאור:
תזכיר מאת יקיר בכר, נשיא כבוד של בני ברית, לגבי סוגיית שוויון ואפליה במדינת ישראל
סימול: S65\23-2t
תיאור:
פרוטוקול מושב הערב של ועידת "בני ברית" בירושלים
סימול: S80\432-1t
תיאור:
תזכיר מאת נתן לרנר בעניין תרגום דבריו של מינו קובו (Mino Covo) ביחס לפעילות ארגון "בני ברית" במקסיקו
סימול: S80\106-6t
תיאור:
תעודת הוקרה ליעקב צור (Jacob Tsur) מאת אגודת הנדיבים הארגנטינאית "בני ברית" ("Asociacion Benefactora Argentina "Bene Berith"). בואנוס איירס, י"ד תמוז תשיג - 27.06.1953 (בחתימות מקוריות של כל חברי האגודה)
סימול: A326\342-4t
תיאור:
הצעת מצע מאת יעקב צור לוועידת "בני ברית" בישראל. ירושלים, ט"ז באדר א' תשכ"ה - 18.02.1965 (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A326\230-12t
תיאור:
תקנון ארגון "ברית בני שם"
סימול: S80\20-2t
תיאור:
העתק מכתב אל יוסף אלמוגי בעניין פעילות ארגון "בני ברית" בישראל, בין השאר בלימודים אקדמאיים באמצעות ארגון "הלל" וסיוע לבני נוער לעלות לישראל
סימול: S106\32-2t
תיאור:
מכתב מאת הסתדרות החקלאים הצעירים "בני בנימין" בעניין רכישת הקרקעות להקמת המושבה נתניה על ידי יהודים מסינגפור ומארצות הברית
סימול: S19\62-1t
תיאור:
"תערוכת העתונות ההיתולית שהופיעה בארץ לקראת חגי תשרי. רשימה" (22.09.1957 - 24.10.1957), פרוספקט בהוצאת החברה הישראלית לפולקלור "ידע עם" ומוסד הלל ל"בני ברית" על יד האוניברסיטה העברית, ירושלים, אלול תשי"ז
סימול: A605\469-3t
תיאור:
"אליכם בני הנעורים על ספסלי בית המדרש אנחנו פונים בקול קריאה", קול קורא דו-לשוני מאת אגודת "קדימה" בביירות (כסלו תרע"א \ דצמבר 1910)
סימול: A9\201-18t
תיאור:
הסכם בין הארגון לבין יהושע בנימין (רדלר-פלדמן) בעניין תרגומו של הספר מאת זאב וילהלם הרצברג "Judische Familienpapiere" מגרמנית לעברית (י"ד סיוון, תרפ"ז)
סימול: J97\1268-4t
מכתב בעניין איחוד תנועות הנוער הציוניות הדתיות בארצות הברית - "השומר הדתי" ו"בני עקיבא" - והקמת "ברית חלוצים דתיים"
תזכיר מאת יקיר בכר, נשיא כבוד של בני ברית, לגבי סוגיית שוויון ואפליה במדינת ישראל
פרוטוקול מושב הערב של ועידת "בני ברית" בירושלים
תזכיר מאת נתן לרנר בעניין תרגום דבריו של מינו קובו (Mino Covo) ביחס לפעילות ארגון "בני ברית" במקסיקו
תעודת הוקרה ליעקב צור (Jacob Tsur) מאת אגודת הנדיבים הארגנטינאית "בני ברית" ("Asociacion Benefactora Argentina "Bene Berith"). בואנוס איירס, י"ד תמוז תשיג - 27.06.1953 (בחתימות מקוריות של כל חברי האגודה)
הצעת מצע מאת יעקב צור לוועידת "בני ברית" בישראל. ירושלים, ט"ז באדר א' תשכ"ה - 18.02.1965 (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
תקנון ארגון "ברית בני שם"
העתק מכתב אל יוסף אלמוגי בעניין פעילות ארגון "בני ברית" בישראל, בין השאר בלימודים אקדמאיים באמצעות ארגון "הלל" וסיוע לבני נוער לעלות לישראל
מכתב מאת הסתדרות החקלאים הצעירים "בני בנימין" בעניין רכישת הקרקעות להקמת המושבה נתניה על ידי יהודים מסינגפור ומארצות הברית
"תערוכת העתונות ההיתולית שהופיעה בארץ לקראת חגי תשרי. רשימה" (22.09.1957 - 24.10.1957), פרוספקט בהוצאת החברה הישראלית לפולקלור "ידע עם" ומוסד הלל ל"בני ברית" על יד האוניברסיטה העברית, ירושלים, אלול תשי"ז
"אליכם בני הנעורים על ספסלי בית המדרש אנחנו פונים בקול קריאה", קול קורא דו-לשוני מאת אגודת "קדימה" בביירות (כסלו תרע"א \ דצמבר 1910)
הסכם בין הארגון לבין יהושע בנימין (רדלר-פלדמן) בעניין תרגומו של הספר מאת זאב וילהלם הרצברג "Judische Familienpapiere" מגרמנית לעברית (י"ד סיוון, תרפ"ז)