תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פנקסי כיס של "לשכת ירושלים בני ברית", המכילים רשימות חברים של הלשכה, בפרט לשנת תשס"א (2000\2001) A486\543-4t
"לזכרו של הפרופ' יוסף יואל ריבלין במלאת 32 שנים לפטירתו" (נולד בירושלים ביום ט"ז בתשרי תר"ן, נפטר ביום כ' בניסן תשל"א - 15.04.1971), מאמר מאת שמעון בן ישראל, חיפה, מרחשון שנת תשס"ד; בצירוף סקירה קצרה המכילה ביוגרפיה של יוסף יואל ריבלין (השלמת המערכת על פי ספר לשכת ירושלים ל"בני ברית") A486\455-2t
חוזר מאת מזכיר לשכת המסדר "בני ברית" בווינה (Verband der Israel. Hum.-Vereine B'nai B'rith fuer Oesterreich XII.), נשלח אל נחום סוקולוב, המכיל הודעה על ישיבת חברי הלשכה לכבוד הקונגרס הציוני העולמי הי"ד (XIV) בווינה ובחירת צירי הלשכה לקונגרס (וינה, 23.08.1925) A18\302-1t
תזכיר מאת אברהם שנקר (Avraham Schenker) על תוכנית לכינוס נוער יהודי עולמי בחסות בני ברית ובשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה S68\77-1t
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים) A102\146-4t
חוזר מאת ועדת התרבות של ברית בני מלאכה בעניין פעילות תרבותית-חברתית של הארגון עבור בעלי המלאכה S51\135-1t
העתק מכתב מאת ד.[?] סירקיס אל מנחם מנדל אוסישקין, יו"ר הועד הפועל הציוני בעניין נאומו של חיים ווייצמן בכינוס השנתי של בני ברית באמריקה על פדרציה של הארצות הערביות S51\82-1t
הודעה מודפסת מאת "אגודת חורין בני ברית", הלשכה הגדולה מספר י"ד, בעניין הכינוס הארצי של "בני ברית" בארץ ישראל, בימים ג'-ד' דחול המועד סוכות תרצ"ד (08-09.10.1934) בירושלים; הזמנה מכילה תכנית הכינוס A102\146-2t
מכתב מאת דוד ילין אל יוסף נייגו בעניין פגישה בין חברי לשכת בני ברית בירושלים ליקיר בכר, המזכיר הכללי של לשכת קושטא S65\23-1t
"Israel is every Jew's business", תמלול נאום מאת משה שרת בוועידת בני ברית בלונדון S65\350-2t
תדפיס המכיל רשימת השמות של חברי ועד הפקידים של "קרן נתן" לעזרה סוציאלית של לשכת "בני ברית" בארץ ישראל לשנת תרצ"ט [1928\1929] A102\147-2t
"ספר החוקים ללשכת הגליל הגדולה מספר י"ד לאגודת חורין "בני ברית" בארץ ישראל" (תדפיס בסטנסיל, שלושה עמודים, המכילים תקנות הלשכה) A102\147-3t
תיאור:
פנקסי כיס של "לשכת ירושלים בני ברית", המכילים רשימות חברים של הלשכה, בפרט לשנת תשס"א (2000\2001)
סימול: A486\543-4t
תיאור:
"לזכרו של הפרופ' יוסף יואל ריבלין במלאת 32 שנים לפטירתו" (נולד בירושלים ביום ט"ז בתשרי תר"ן, נפטר ביום כ' בניסן תשל"א - 15.04.1971), מאמר מאת שמעון בן ישראל, חיפה, מרחשון שנת תשס"ד; בצירוף סקירה קצרה המכילה ביוגרפיה של יוסף יואל ריבלין (השלמת המערכת על פי ספר לשכת ירושלים ל"בני ברית")
סימול: A486\455-2t
תיאור:
חוזר מאת מזכיר לשכת המסדר "בני ברית" בווינה (Verband der Israel. Hum.-Vereine B'nai B'rith fuer Oesterreich XII.), נשלח אל נחום סוקולוב, המכיל הודעה על ישיבת חברי הלשכה לכבוד הקונגרס הציוני העולמי הי"ד (XIV) בווינה ובחירת צירי הלשכה לקונגרס (וינה, 23.08.1925)
סימול: A18\302-1t
תיאור:
תזכיר מאת אברהם שנקר (Avraham Schenker) על תוכנית לכינוס נוער יהודי עולמי בחסות בני ברית ובשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה
סימול: S68\77-1t
תיאור:
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים)
סימול: A102\146-4t
תיאור:
חוזר מאת ועדת התרבות של ברית בני מלאכה בעניין פעילות תרבותית-חברתית של הארגון עבור בעלי המלאכה
סימול: S51\135-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת ד.[?] סירקיס אל מנחם מנדל אוסישקין, יו"ר הועד הפועל הציוני בעניין נאומו של חיים ווייצמן בכינוס השנתי של בני ברית באמריקה על פדרציה של הארצות הערביות
סימול: S51\82-1t
תיאור:
הודעה מודפסת מאת "אגודת חורין בני ברית", הלשכה הגדולה מספר י"ד, בעניין הכינוס הארצי של "בני ברית" בארץ ישראל, בימים ג'-ד' דחול המועד סוכות תרצ"ד (08-09.10.1934) בירושלים; הזמנה מכילה תכנית הכינוס
סימול: A102\146-2t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין אל יוסף נייגו בעניין פגישה בין חברי לשכת בני ברית בירושלים ליקיר בכר, המזכיר הכללי של לשכת קושטא
סימול: S65\23-1t
תיאור:
"Israel is every Jew's business", תמלול נאום מאת משה שרת בוועידת בני ברית בלונדון
סימול: S65\350-2t
תיאור:
תדפיס המכיל רשימת השמות של חברי ועד הפקידים של "קרן נתן" לעזרה סוציאלית של לשכת "בני ברית" בארץ ישראל לשנת תרצ"ט [1928\1929]
סימול: A102\147-2t
תיאור:
"ספר החוקים ללשכת הגליל הגדולה מספר י"ד לאגודת חורין "בני ברית" בארץ ישראל" (תדפיס בסטנסיל, שלושה עמודים, המכילים תקנות הלשכה)
סימול: A102\147-3t
פנקסי כיס של "לשכת ירושלים בני ברית", המכילים רשימות חברים של הלשכה, בפרט לשנת תשס"א (2000\2001)
"לזכרו של הפרופ' יוסף יואל ריבלין במלאת 32 שנים לפטירתו" (נולד בירושלים ביום ט"ז בתשרי תר"ן, נפטר ביום כ' בניסן תשל"א - 15.04.1971), מאמר מאת שמעון בן ישראל, חיפה, מרחשון שנת תשס"ד; בצירוף סקירה קצרה המכילה ביוגרפיה של יוסף יואל ריבלין (השלמת המערכת על פי ספר לשכת ירושלים ל"בני ברית")
חוזר מאת מזכיר לשכת המסדר "בני ברית" בווינה (Verband der Israel. Hum.-Vereine B'nai B'rith fuer Oesterreich XII.), נשלח אל נחום סוקולוב, המכיל הודעה על ישיבת חברי הלשכה לכבוד הקונגרס הציוני העולמי הי"ד (XIV) בווינה ובחירת צירי הלשכה לקונגרס (וינה, 23.08.1925)
תזכיר מאת אברהם שנקר (Avraham Schenker) על תוכנית לכינוס נוער יהודי עולמי בחסות בני ברית ובשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים)
חוזר מאת ועדת התרבות של ברית בני מלאכה בעניין פעילות תרבותית-חברתית של הארגון עבור בעלי המלאכה
העתק מכתב מאת ד.[?] סירקיס אל מנחם מנדל אוסישקין, יו"ר הועד הפועל הציוני בעניין נאומו של חיים ווייצמן בכינוס השנתי של בני ברית באמריקה על פדרציה של הארצות הערביות
הודעה מודפסת מאת "אגודת חורין בני ברית", הלשכה הגדולה מספר י"ד, בעניין הכינוס הארצי של "בני ברית" בארץ ישראל, בימים ג'-ד' דחול המועד סוכות תרצ"ד (08-09.10.1934) בירושלים; הזמנה מכילה תכנית הכינוס
מכתב מאת דוד ילין אל יוסף נייגו בעניין פגישה בין חברי לשכת בני ברית בירושלים ליקיר בכר, המזכיר הכללי של לשכת קושטא
"Israel is every Jew's business", תמלול נאום מאת משה שרת בוועידת בני ברית בלונדון
תדפיס המכיל רשימת השמות של חברי ועד הפקידים של "קרן נתן" לעזרה סוציאלית של לשכת "בני ברית" בארץ ישראל לשנת תרצ"ט [1928\1929]
"ספר החוקים ללשכת הגליל הגדולה מספר י"ד לאגודת חורין "בני ברית" בארץ ישראל" (תדפיס בסטנסיל, שלושה עמודים, המכילים תקנות הלשכה)