תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמר: "פרופסור דוד ילין ז"ל: הנשיא הראשון של מיסדר בני ברית בישראל" מאת שלום קסאן. "מורשת", חוברת 11 (תשל"ד, סתיו 1973), עמ' 235 - 254 A476\16-1t
"שטר צוואה" של ישעיהו פרס (העדים: משה מזובר ומשה פויכטוונגר) בדבר מסירת כל הספרים ל"ספריית ירושלים" של לשכת "בני ברית" (טיוטה, מודפסת במכונת כתיבה, ללא תאריך) A476\105-7t
"לזכר אבינועם ילין ז"ל (דברי הספד שנאמרו בלשכת "בני ברית" בירושלים)" מאת מרדכי לבנון (מכונת כתיבה, שני עמ') A476\110-3t
ידיעון פנימי של הלשכה הגדולה מספר י"ד של "בני ברית" בישראל, גיליון מס' 6 (18), כסלו תשי"ט - נובמבר 1958 A476\90-1t
מכתב ברכה מאת אליהו לזר, יושב ראש המועצה האיזורית של לשכות "בני ברית" בירושלים, אל מרדכי לבנון בנוגע ליום הולדתו ה-85 (19.01.1973) A476\162-10t
רשימת הלשכות של "בני ברית" בישראל (באיזורי ירושלים, תל אביב, חיפה והצפון, בשרון והשומרון; ולשכות "בנות ברית" ו"צעירי בני ברית" (ללא תאריך; אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים) A476\138-1t
הזמנה לטקס מתן פרס ירושלים על שם דוד ילין, באולם בית המדרש למורים העברי בבית הכרם ביום החמישי כ"ח בכסלו תשט"ו (25.12.1954). מאת ועדת הפרס מטעם משרד החינוך והתרבות, האוניברסיטה העברית, עיריית ירושלים, הסתדרות המורים, אגודת "בני ברית", בית המדרש למורים העברי, בית המדרש למורות ולגננות על שם לוינסקי A476\137-4t
הזמנה מודפסת להשתתף במסיבת החודש בלשכת "ירושלים" של "בני ברית" ביום י"ד בחשון תשמ"ו - 29.10.1985 ברחוב קרן היסוד 5 בירושלים; בצירוף מכתב תנחומים מעאת יעקב אורלובסקי, נשיא לשכת "ירושלים", אל משפחת המנוח מרדכי לבנון ז"ל ואל בנו יהודה לבנון (ז' בחשון תשמ"ו - 22.10.1985) A476\130-9t
פנקסי כיס של "לשכת ירושלים בני ברית", המכילים רשימות חברים של הלשכה, בפרט לשנת תשס"א (2000\2001) A486\543-4t
מכתב ברכה מאת זאב בנזימן, נשיא לשכת "ירושלים" ל"אגודת חורין בני ברית", אל מרדכי לבנון - נשיא לשעבר של לשכת "ירושלים", בנוגע ליום הולדתו ה-85 - "היובל ה-פ"ה" (ירושלים, ט"ז בשבט תשל"ג) A476\162-7t
"לזכרו של הפרופ' יוסף יואל ריבלין במלאת 32 שנים לפטירתו" (נולד בירושלים ביום ט"ז בתשרי תר"ן, נפטר ביום כ' בניסן תשל"א - 15.04.1971), מאמר מאת שמעון בן ישראל, חיפה, מרחשון שנת תשס"ד; בצירוף סקירה קצרה המכילה ביוגרפיה של יוסף יואל ריבלין (השלמת המערכת על פי ספר לשכת ירושלים ל"בני ברית") A486\455-2t
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים) A102\146-4t
תיאור:
מאמר: "פרופסור דוד ילין ז"ל: הנשיא הראשון של מיסדר בני ברית בישראל" מאת שלום קסאן. "מורשת", חוברת 11 (תשל"ד, סתיו 1973), עמ' 235 - 254
סימול: A476\16-1t
תיאור:
"שטר צוואה" של ישעיהו פרס (העדים: משה מזובר ומשה פויכטוונגר) בדבר מסירת כל הספרים ל"ספריית ירושלים" של לשכת "בני ברית" (טיוטה, מודפסת במכונת כתיבה, ללא תאריך)
סימול: A476\105-7t
תיאור:
"לזכר אבינועם ילין ז"ל (דברי הספד שנאמרו בלשכת "בני ברית" בירושלים)" מאת מרדכי לבנון (מכונת כתיבה, שני עמ')
סימול: A476\110-3t
תיאור:
ידיעון פנימי של הלשכה הגדולה מספר י"ד של "בני ברית" בישראל, גיליון מס' 6 (18), כסלו תשי"ט - נובמבר 1958
סימול: A476\90-1t
תיאור:
מכתב ברכה מאת אליהו לזר, יושב ראש המועצה האיזורית של לשכות "בני ברית" בירושלים, אל מרדכי לבנון בנוגע ליום הולדתו ה-85 (19.01.1973)
סימול: A476\162-10t
תיאור:
רשימת הלשכות של "בני ברית" בישראל (באיזורי ירושלים, תל אביב, חיפה והצפון, בשרון והשומרון; ולשכות "בנות ברית" ו"צעירי בני ברית" (ללא תאריך; אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים)
סימול: A476\138-1t
תיאור:
הזמנה לטקס מתן פרס ירושלים על שם דוד ילין, באולם בית המדרש למורים העברי בבית הכרם ביום החמישי כ"ח בכסלו תשט"ו (25.12.1954). מאת ועדת הפרס מטעם משרד החינוך והתרבות, האוניברסיטה העברית, עיריית ירושלים, הסתדרות המורים, אגודת "בני ברית", בית המדרש למורים העברי, בית המדרש למורות ולגננות על שם לוינסקי
סימול: A476\137-4t
תיאור:
הזמנה מודפסת להשתתף במסיבת החודש בלשכת "ירושלים" של "בני ברית" ביום י"ד בחשון תשמ"ו - 29.10.1985 ברחוב קרן היסוד 5 בירושלים; בצירוף מכתב תנחומים מעאת יעקב אורלובסקי, נשיא לשכת "ירושלים", אל משפחת המנוח מרדכי לבנון ז"ל ואל בנו יהודה לבנון (ז' בחשון תשמ"ו - 22.10.1985)
סימול: A476\130-9t
תיאור:
פנקסי כיס של "לשכת ירושלים בני ברית", המכילים רשימות חברים של הלשכה, בפרט לשנת תשס"א (2000\2001)
סימול: A486\543-4t
תיאור:
מכתב ברכה מאת זאב בנזימן, נשיא לשכת "ירושלים" ל"אגודת חורין בני ברית", אל מרדכי לבנון - נשיא לשעבר של לשכת "ירושלים", בנוגע ליום הולדתו ה-85 - "היובל ה-פ"ה" (ירושלים, ט"ז בשבט תשל"ג)
סימול: A476\162-7t
תיאור:
"לזכרו של הפרופ' יוסף יואל ריבלין במלאת 32 שנים לפטירתו" (נולד בירושלים ביום ט"ז בתשרי תר"ן, נפטר ביום כ' בניסן תשל"א - 15.04.1971), מאמר מאת שמעון בן ישראל, חיפה, מרחשון שנת תשס"ד; בצירוף סקירה קצרה המכילה ביוגרפיה של יוסף יואל ריבלין (השלמת המערכת על פי ספר לשכת ירושלים ל"בני ברית")
סימול: A486\455-2t
תיאור:
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים)
סימול: A102\146-4t
מאמר: "פרופסור דוד ילין ז"ל: הנשיא הראשון של מיסדר בני ברית בישראל" מאת שלום קסאן. "מורשת", חוברת 11 (תשל"ד, סתיו 1973), עמ' 235 - 254
"שטר צוואה" של ישעיהו פרס (העדים: משה מזובר ומשה פויכטוונגר) בדבר מסירת כל הספרים ל"ספריית ירושלים" של לשכת "בני ברית" (טיוטה, מודפסת במכונת כתיבה, ללא תאריך)
"לזכר אבינועם ילין ז"ל (דברי הספד שנאמרו בלשכת "בני ברית" בירושלים)" מאת מרדכי לבנון (מכונת כתיבה, שני עמ')
ידיעון פנימי של הלשכה הגדולה מספר י"ד של "בני ברית" בישראל, גיליון מס' 6 (18), כסלו תשי"ט - נובמבר 1958
מכתב ברכה מאת אליהו לזר, יושב ראש המועצה האיזורית של לשכות "בני ברית" בירושלים, אל מרדכי לבנון בנוגע ליום הולדתו ה-85 (19.01.1973)
רשימת הלשכות של "בני ברית" בישראל (באיזורי ירושלים, תל אביב, חיפה והצפון, בשרון והשומרון; ולשכות "בנות ברית" ו"צעירי בני ברית" (ללא תאריך; אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים)
הזמנה לטקס מתן פרס ירושלים על שם דוד ילין, באולם בית המדרש למורים העברי בבית הכרם ביום החמישי כ"ח בכסלו תשט"ו (25.12.1954). מאת ועדת הפרס מטעם משרד החינוך והתרבות, האוניברסיטה העברית, עיריית ירושלים, הסתדרות המורים, אגודת "בני ברית", בית המדרש למורים העברי, בית המדרש למורות ולגננות על שם לוינסקי
הזמנה מודפסת להשתתף במסיבת החודש בלשכת "ירושלים" של "בני ברית" ביום י"ד בחשון תשמ"ו - 29.10.1985 ברחוב קרן היסוד 5 בירושלים; בצירוף מכתב תנחומים מעאת יעקב אורלובסקי, נשיא לשכת "ירושלים", אל משפחת המנוח מרדכי לבנון ז"ל ואל בנו יהודה לבנון (ז' בחשון תשמ"ו - 22.10.1985)
פנקסי כיס של "לשכת ירושלים בני ברית", המכילים רשימות חברים של הלשכה, בפרט לשנת תשס"א (2000\2001)
מכתב ברכה מאת זאב בנזימן, נשיא לשכת "ירושלים" ל"אגודת חורין בני ברית", אל מרדכי לבנון - נשיא לשעבר של לשכת "ירושלים", בנוגע ליום הולדתו ה-85 - "היובל ה-פ"ה" (ירושלים, ט"ז בשבט תשל"ג)
"לזכרו של הפרופ' יוסף יואל ריבלין במלאת 32 שנים לפטירתו" (נולד בירושלים ביום ט"ז בתשרי תר"ן, נפטר ביום כ' בניסן תשל"א - 15.04.1971), מאמר מאת שמעון בן ישראל, חיפה, מרחשון שנת תשס"ד; בצירוף סקירה קצרה המכילה ביוגרפיה של יוסף יואל ריבלין (השלמת המערכת על פי ספר לשכת ירושלים ל"בני ברית")
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים)