תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוזר מאת מזכיר לשכת המסדר "בני ברית" בווינה (Verband der Israel. Hum.-Vereine B'nai B'rith fuer Oesterreich XII.), נשלח אל נחום סוקולוב, המכיל הודעה על ישיבת חברי הלשכה לכבוד הקונגרס הציוני העולמי הי"ד (XIV) בווינה ובחירת צירי הלשכה לקונגרס (וינה, 23.08.1925) A18\302-1t
תזכיר מאת אברהם שנקר (Avraham Schenker) על תוכנית לכינוס נוער יהודי עולמי בחסות בני ברית ובשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה S68\77-1t
חוזר מאת ועדת התרבות של ברית בני מלאכה בעניין פעילות תרבותית-חברתית של הארגון עבור בעלי המלאכה S51\135-1t
העתק מכתב מאת ד.[?] סירקיס אל מנחם מנדל אוסישקין, יו"ר הועד הפועל הציוני בעניין נאומו של חיים ווייצמן בכינוס השנתי של בני ברית באמריקה על פדרציה של הארצות הערביות S51\82-1t
מכתב מאת דוד ילין אל יוסף נייגו בעניין פגישה בין חברי לשכת בני ברית בירושלים ליקיר בכר, המזכיר הכללי של לשכת קושטא S65\23-1t
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים) A102\146-4t
הודעה מודפסת מאת "אגודת חורין בני ברית", הלשכה הגדולה מספר י"ד, בעניין הכינוס הארצי של "בני ברית" בארץ ישראל, בימים ג'-ד' דחול המועד סוכות תרצ"ד (08-09.10.1934) בירושלים; הזמנה מכילה תכנית הכינוס A102\146-2t
"Israel is every Jew's business", תמלול נאום מאת משה שרת בוועידת בני ברית בלונדון S65\350-2t
תדפיס המכיל רשימת השמות של חברי ועד הפקידים של "קרן נתן" לעזרה סוציאלית של לשכת "בני ברית" בארץ ישראל לשנת תרצ"ט [1928\1929] A102\147-2t
"ספר החוקים ללשכת הגליל הגדולה מספר י"ד לאגודת חורין "בני ברית" בארץ ישראל" (תדפיס בסטנסיל, שלושה עמודים, המכילים תקנות הלשכה) A102\147-3t
מזכר בעניין תוכנית המתנדבים "שרות לעם" לבני נוער מארצות הברית וקנדה S68\116-4t
סקירה על המהלכים לאיחוד תנועת "השומר הדתי" ותנועת " בני עקיבא" לקראת מועד האיחוד של התנועות בארצות הברית S32\668\1
תיאור:
חוזר מאת מזכיר לשכת המסדר "בני ברית" בווינה (Verband der Israel. Hum.-Vereine B'nai B'rith fuer Oesterreich XII.), נשלח אל נחום סוקולוב, המכיל הודעה על ישיבת חברי הלשכה לכבוד הקונגרס הציוני העולמי הי"ד (XIV) בווינה ובחירת צירי הלשכה לקונגרס (וינה, 23.08.1925)
סימול: A18\302-1t
תיאור:
תזכיר מאת אברהם שנקר (Avraham Schenker) על תוכנית לכינוס נוער יהודי עולמי בחסות בני ברית ובשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה
סימול: S68\77-1t
תיאור:
חוזר מאת ועדת התרבות של ברית בני מלאכה בעניין פעילות תרבותית-חברתית של הארגון עבור בעלי המלאכה
סימול: S51\135-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת ד.[?] סירקיס אל מנחם מנדל אוסישקין, יו"ר הועד הפועל הציוני בעניין נאומו של חיים ווייצמן בכינוס השנתי של בני ברית באמריקה על פדרציה של הארצות הערביות
סימול: S51\82-1t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין אל יוסף נייגו בעניין פגישה בין חברי לשכת בני ברית בירושלים ליקיר בכר, המזכיר הכללי של לשכת קושטא
סימול: S65\23-1t
תיאור:
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים)
סימול: A102\146-4t
תיאור:
הודעה מודפסת מאת "אגודת חורין בני ברית", הלשכה הגדולה מספר י"ד, בעניין הכינוס הארצי של "בני ברית" בארץ ישראל, בימים ג'-ד' דחול המועד סוכות תרצ"ד (08-09.10.1934) בירושלים; הזמנה מכילה תכנית הכינוס
סימול: A102\146-2t
תיאור:
"Israel is every Jew's business", תמלול נאום מאת משה שרת בוועידת בני ברית בלונדון
סימול: S65\350-2t
תיאור:
תדפיס המכיל רשימת השמות של חברי ועד הפקידים של "קרן נתן" לעזרה סוציאלית של לשכת "בני ברית" בארץ ישראל לשנת תרצ"ט [1928\1929]
סימול: A102\147-2t
תיאור:
"ספר החוקים ללשכת הגליל הגדולה מספר י"ד לאגודת חורין "בני ברית" בארץ ישראל" (תדפיס בסטנסיל, שלושה עמודים, המכילים תקנות הלשכה)
סימול: A102\147-3t
תיאור:
מזכר בעניין תוכנית המתנדבים "שרות לעם" לבני נוער מארצות הברית וקנדה
סימול: S68\116-4t
תיאור:
סקירה על המהלכים לאיחוד תנועת "השומר הדתי" ותנועת " בני עקיבא" לקראת מועד האיחוד של התנועות בארצות הברית
סימול: S32\668\1
חוזר מאת מזכיר לשכת המסדר "בני ברית" בווינה (Verband der Israel. Hum.-Vereine B'nai B'rith fuer Oesterreich XII.), נשלח אל נחום סוקולוב, המכיל הודעה על ישיבת חברי הלשכה לכבוד הקונגרס הציוני העולמי הי"ד (XIV) בווינה ובחירת צירי הלשכה לקונגרס (וינה, 23.08.1925)
תזכיר מאת אברהם שנקר (Avraham Schenker) על תוכנית לכינוס נוער יהודי עולמי בחסות בני ברית ובשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה
חוזר מאת ועדת התרבות של ברית בני מלאכה בעניין פעילות תרבותית-חברתית של הארגון עבור בעלי המלאכה
העתק מכתב מאת ד.[?] סירקיס אל מנחם מנדל אוסישקין, יו"ר הועד הפועל הציוני בעניין נאומו של חיים ווייצמן בכינוס השנתי של בני ברית באמריקה על פדרציה של הארצות הערביות
מכתב מאת דוד ילין אל יוסף נייגו בעניין פגישה בין חברי לשכת בני ברית בירושלים ליקיר בכר, המזכיר הכללי של לשכת קושטא
פרוטוקול הוועידה הארצית השמינית של לשכות "בני ברית" בימים י"ז וי"ח אדר תרצ"ד (04-05.03.1934) שהתקיימה באולם לשכת שער-ציון בתל אביב (תדפיס בסטנסיל, שבעה עמודים; בחותמת לשכת הגליל הגדולה מספר י"ד, אגודת חורין בני ברית, ירושלים)
הודעה מודפסת מאת "אגודת חורין בני ברית", הלשכה הגדולה מספר י"ד, בעניין הכינוס הארצי של "בני ברית" בארץ ישראל, בימים ג'-ד' דחול המועד סוכות תרצ"ד (08-09.10.1934) בירושלים; הזמנה מכילה תכנית הכינוס
"Israel is every Jew's business", תמלול נאום מאת משה שרת בוועידת בני ברית בלונדון
תדפיס המכיל רשימת השמות של חברי ועד הפקידים של "קרן נתן" לעזרה סוציאלית של לשכת "בני ברית" בארץ ישראל לשנת תרצ"ט [1928\1929]
"ספר החוקים ללשכת הגליל הגדולה מספר י"ד לאגודת חורין "בני ברית" בארץ ישראל" (תדפיס בסטנסיל, שלושה עמודים, המכילים תקנות הלשכה)
מזכר בעניין תוכנית המתנדבים "שרות לעם" לבני נוער מארצות הברית וקנדה
סקירה על המהלכים לאיחוד תנועת "השומר הדתי" ותנועת " בני עקיבא" לקראת מועד האיחוד של התנועות בארצות הברית