תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בניית בית הכנסת בני ברית בשכונת בית וגן, ירושלים. מראה כללי של בית הכנסת KH4\60263-4m
אשתאול. מפת סימון תחום שטח יער קדושי בני ברית. סימון מיקום מערת קדושי בני ברית. סימון תוואי כביש מוצע. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. חתך רוחב של כביש למערת קדושי בני ברית. עברית, אנגלית KL20M\475\26
מולדת. מושב שיתופי. תוכנית הישוב. A175M\62\19
כסלון. "מפת יער הקדושים של בני ברית. הקטע החדש". אבחנה בין שטחים עפ"י מקרא צבעוני: שטח קרקע להשבחה, תחום שטח יער הקדושים, תחום השטח החדש של יער בני ברית. ציון שמות הישובים הסמוכים. סימון תוואי שבילים ביער. עברית, אנגלית KL20M\409\16
הר טוב. מפת סימון תחום שטח "יער קדושי בני ברית". סימון מקום המערה. סימון תוואי דרכים וכביש ירושלים - תל אביב. עברית, אנגלית KL20M\473\35
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת) KL5M\4216
מוצא. "אדמת בני ברית במוצא". מפת מדידה וחלוקה לחלקות. חתימות וחותמות. ציון סך כל השטחים KL5M\2559
ירושלים. מוצא. מפת מדידה של שטח אדמות חברת בני ברית. חלוקה לחלקות. רישום שטח כל חלקה בממ"ר A402\72-5m
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת) KL5M\4224
עין חרוד. מפת מדידה. סימון גבולות עם אדמות קק"ל, נעורה ערבית, תמרה ובני ברית A402\328-6m
הר טוב. מפת ייעור יער קדושי בני ברית. סימון תחום שטח היער. סימון מיקום מערת בני ברית. סימון תוואי כביש ודרכי יער KL20M\1900
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת) KL5M\4198
תיאור:
בניית בית הכנסת בני ברית בשכונת בית וגן, ירושלים. מראה כללי של בית הכנסת
סימול: KH4\60263-4m
תיאור:
אשתאול. מפת סימון תחום שטח יער קדושי בני ברית. סימון מיקום מערת קדושי בני ברית. סימון תוואי כביש מוצע. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. חתך רוחב של כביש למערת קדושי בני ברית. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\475\26
תיאור:
מולדת. מושב שיתופי. תוכנית הישוב.
סימול: A175M\62\19
תיאור:
כסלון. "מפת יער הקדושים של בני ברית. הקטע החדש". אבחנה בין שטחים עפ"י מקרא צבעוני: שטח קרקע להשבחה, תחום שטח יער הקדושים, תחום השטח החדש של יער בני ברית. ציון שמות הישובים הסמוכים. סימון תוואי שבילים ביער. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\409\16
תיאור:
הר טוב. מפת סימון תחום שטח "יער קדושי בני ברית". סימון מקום המערה. סימון תוואי דרכים וכביש ירושלים - תל אביב. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\473\35
תיאור:
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת)
סימול: KL5M\4216
תיאור:
מוצא. "אדמת בני ברית במוצא". מפת מדידה וחלוקה לחלקות. חתימות וחותמות. ציון סך כל השטחים
סימול: KL5M\2559
תיאור:
ירושלים. מוצא. מפת מדידה של שטח אדמות חברת בני ברית. חלוקה לחלקות. רישום שטח כל חלקה בממ"ר
סימול: A402\72-5m
תיאור:
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת)
סימול: KL5M\4224
תיאור:
עין חרוד. מפת מדידה. סימון גבולות עם אדמות קק"ל, נעורה ערבית, תמרה ובני ברית
סימול: A402\328-6m
תיאור:
הר טוב. מפת ייעור יער קדושי בני ברית. סימון תחום שטח היער. סימון מיקום מערת בני ברית. סימון תוואי כביש ודרכי יער
סימול: KL20M\1900
תיאור:
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת)
סימול: KL5M\4198
בניית בית הכנסת בני ברית בשכונת בית וגן, ירושלים. מראה כללי של בית הכנסת
אשתאול. מפת סימון תחום שטח יער קדושי בני ברית. סימון מיקום מערת קדושי בני ברית. סימון תוואי כביש מוצע. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. חתך רוחב של כביש למערת קדושי בני ברית. עברית, אנגלית
מולדת. מושב שיתופי. תוכנית הישוב.
כסלון. "מפת יער הקדושים של בני ברית. הקטע החדש". אבחנה בין שטחים עפ"י מקרא צבעוני: שטח קרקע להשבחה, תחום שטח יער הקדושים, תחום השטח החדש של יער בני ברית. ציון שמות הישובים הסמוכים. סימון תוואי שבילים ביער. עברית, אנגלית
הר טוב. מפת סימון תחום שטח "יער קדושי בני ברית". סימון מקום המערה. סימון תוואי דרכים וכביש ירושלים - תל אביב. עברית, אנגלית
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת)
מוצא. "אדמת בני ברית במוצא". מפת מדידה וחלוקה לחלקות. חתימות וחותמות. ציון סך כל השטחים
ירושלים. מוצא. מפת מדידה של שטח אדמות חברת בני ברית. חלוקה לחלקות. רישום שטח כל חלקה בממ"ר
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת)
עין חרוד. מפת מדידה. סימון גבולות עם אדמות קק"ל, נעורה ערבית, תמרה ובני ברית
הר טוב. מפת ייעור יער קדושי בני ברית. סימון תחום שטח היער. סימון מיקום מערת בני ברית. סימון תוואי כביש ודרכי יער
עמק יזרעאל. קטע ממפת P.E.F. ציון שמות הישובים באזור. הדגשה על מיקום קיבוץ השומר הצעיר הארץ ישראלי ובני ברית (מולדת)