תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך בני ברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מפלגות. הנציגות הארצית של הספרדים. אזהרה, אל תאמינו לשמועות שווא ולידיעות שקר, החלטנ לא להשתתף בבחירות, מטעם ברית הציוניים הכלליים והרביזיוניסטים ותנועת בני חורין KRU\13056
תעודות. תעודת חבר - אחי ברית של יעקב קופל גולדבלום [Jacob Kopel Goldbloom]. איורים המתארים קבוצת אנשים מסביב למיטת חולה, עזרה כספית לאשה וילדיה. שני גברים אוחזים ידיים, מאזניים שבבסיסם איור של לב שבתוכו יד לוחצת יד. עמודי אבן שעליהם ציורים מהתנ"ך - בני ישראל במצרים ומשפט שלמה KRA\2508
כרוז מאת חברי שכונת "גנים בני ברית" המוחה כנגד לשכת "בני ברית" וגזברה על שגבו כספים לרכישת קרקע ולבניית שכונת עובדים ולא ביצעו את הרכישה/בנייה J97\1545-1kru
כרוז בהוצאת עיריית אשדוד וארגון "בני ברית" המודיע על קיום קונצרט שהכנסותיו יוקדשו למפעלים הסוציאליים של "בני ברית" J97\532-1kru
מודעות אבל, אזכרות. דנין יחזקאל, מראשוני חברי לשכת בני ברית שער ציון ונשיא כבוד שלה. הלוויתו תצא מביתו לבית הקברות הישן, תל אביב [תשו] KRU\18631
ימאות. ספנות עברית מהי? קריאה להקים ולשמר ספנות עברית ובכך להפליג באוניות יהודיות במקום שאינכם אורחים אלא בני ברית. בגב הכרוז KRU\19531 תרגום לאנגלית ולגרמנית KRU\19532
מודעות אבל, אזכרות. קיזרמן נתן בן יהודה, נשיא הכבוד של הלשכה. מטעם אגודת חורין בני ברית - לשכת הכרמל, חיפה. הלוויתו תתקיים בפרדס - חנה KRU\18164
מודעות אבל, אזכרות. כהן יעקב, אשר נפל בקרב בהרי חברון. מטעם הנהלת בית הילדים של בני ברית [תשח] KRU\18670
כנסים ועצרות. אסיפת עם המוקדשת לשאלה: מדוע איננו משתתפים בבחירות, מטעם נציגות הספרדים, ברית הציוניים הכללים, הסתדרות הציונית ותנועת בני חורין KRU\12843
אנטישמיות. כרוז הקורא לאיסוף עדויות כתובות או מצולמות לגילויי אנטישמיות שפורסמו אחרי 1945, לצורך תיעוד. בשיתוף עם הליגה נגד השמצה של בני ברית (ללא איור גרפי) KRA\1258
הליגה נגד השמצה של ארגון בני ברית. פניה הרבות של האנטישמיות- תערוכה גרפית F50\240-1kra
תעשייה ובנייה. אספה כללית שנתית של התאחדות בעלי מלאכה ותעשייה זעירה ברית בני מלאכה. פירוט סדר היום. מועדון ההתאחדות, ירושלים KRU\14481
תיאור:
מפלגות. הנציגות הארצית של הספרדים. אזהרה, אל תאמינו לשמועות שווא ולידיעות שקר, החלטנ לא להשתתף בבחירות, מטעם ברית הציוניים הכלליים והרביזיוניסטים ותנועת בני חורין
סימול: KRU\13056
תיאור:
תעודות. תעודת חבר - אחי ברית של יעקב קופל גולדבלום [Jacob Kopel Goldbloom]. איורים המתארים קבוצת אנשים מסביב למיטת חולה, עזרה כספית לאשה וילדיה. שני גברים אוחזים ידיים, מאזניים שבבסיסם איור של לב שבתוכו יד לוחצת יד. עמודי אבן שעליהם ציורים מהתנ"ך - בני ישראל במצרים ומשפט שלמה
סימול: KRA\2508
תיאור:
כרוז מאת חברי שכונת "גנים בני ברית" המוחה כנגד לשכת "בני ברית" וגזברה על שגבו כספים לרכישת קרקע ולבניית שכונת עובדים ולא ביצעו את הרכישה/בנייה
סימול: J97\1545-1kru
תיאור:
כרוז בהוצאת עיריית אשדוד וארגון "בני ברית" המודיע על קיום קונצרט שהכנסותיו יוקדשו למפעלים הסוציאליים של "בני ברית"
סימול: J97\532-1kru
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. דנין יחזקאל, מראשוני חברי לשכת בני ברית שער ציון ונשיא כבוד שלה. הלוויתו תצא מביתו לבית הקברות הישן, תל אביב [תשו]
סימול: KRU\18631
תיאור:
ימאות. ספנות עברית מהי? קריאה להקים ולשמר ספנות עברית ובכך להפליג באוניות יהודיות במקום שאינכם אורחים אלא בני ברית. בגב הכרוז KRU\19531 תרגום לאנגלית ולגרמנית
סימול: KRU\19532
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קיזרמן נתן בן יהודה, נשיא הכבוד של הלשכה. מטעם אגודת חורין בני ברית - לשכת הכרמל, חיפה. הלוויתו תתקיים בפרדס - חנה
סימול: KRU\18164
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. כהן יעקב, אשר נפל בקרב בהרי חברון. מטעם הנהלת בית הילדים של בני ברית [תשח]
סימול: KRU\18670
תיאור:
כנסים ועצרות. אסיפת עם המוקדשת לשאלה: מדוע איננו משתתפים בבחירות, מטעם נציגות הספרדים, ברית הציוניים הכללים, הסתדרות הציונית ותנועת בני חורין
סימול: KRU\12843
תיאור:
אנטישמיות. כרוז הקורא לאיסוף עדויות כתובות או מצולמות לגילויי אנטישמיות שפורסמו אחרי 1945, לצורך תיעוד. בשיתוף עם הליגה נגד השמצה של בני ברית (ללא איור גרפי)
סימול: KRA\1258
תיאור:
הליגה נגד השמצה של ארגון בני ברית. פניה הרבות של האנטישמיות- תערוכה גרפית
סימול: F50\240-1kra
תיאור:
תעשייה ובנייה. אספה כללית שנתית של התאחדות בעלי מלאכה ותעשייה זעירה ברית בני מלאכה. פירוט סדר היום. מועדון ההתאחדות, ירושלים
סימול: KRU\14481
מפלגות. הנציגות הארצית של הספרדים. אזהרה, אל תאמינו לשמועות שווא ולידיעות שקר, החלטנ לא להשתתף בבחירות, מטעם ברית הציוניים הכלליים והרביזיוניסטים ותנועת בני חורין
תעודות. תעודת חבר - אחי ברית של יעקב קופל גולדבלום [Jacob Kopel Goldbloom]. איורים המתארים קבוצת אנשים מסביב למיטת חולה, עזרה כספית לאשה וילדיה. שני גברים אוחזים ידיים, מאזניים שבבסיסם איור של לב שבתוכו יד לוחצת יד. עמודי אבן שעליהם ציורים מהתנ"ך - בני ישראל במצרים ומשפט שלמה
כרוז מאת חברי שכונת "גנים בני ברית" המוחה כנגד לשכת "בני ברית" וגזברה על שגבו כספים לרכישת קרקע ולבניית שכונת עובדים ולא ביצעו את הרכישה/בנייה
כרוז בהוצאת עיריית אשדוד וארגון "בני ברית" המודיע על קיום קונצרט שהכנסותיו יוקדשו למפעלים הסוציאליים של "בני ברית"
מודעות אבל, אזכרות. דנין יחזקאל, מראשוני חברי לשכת בני ברית שער ציון ונשיא כבוד שלה. הלוויתו תצא מביתו לבית הקברות הישן, תל אביב [תשו]
ימאות. ספנות עברית מהי? קריאה להקים ולשמר ספנות עברית ובכך להפליג באוניות יהודיות במקום שאינכם אורחים אלא בני ברית. בגב הכרוז KRU\19531 תרגום לאנגלית ולגרמנית
מודעות אבל, אזכרות. קיזרמן נתן בן יהודה, נשיא הכבוד של הלשכה. מטעם אגודת חורין בני ברית - לשכת הכרמל, חיפה. הלוויתו תתקיים בפרדס - חנה
מודעות אבל, אזכרות. כהן יעקב, אשר נפל בקרב בהרי חברון. מטעם הנהלת בית הילדים של בני ברית [תשח]
כנסים ועצרות. אסיפת עם המוקדשת לשאלה: מדוע איננו משתתפים בבחירות, מטעם נציגות הספרדים, ברית הציוניים הכללים, הסתדרות הציונית ותנועת בני חורין
אנטישמיות. כרוז הקורא לאיסוף עדויות כתובות או מצולמות לגילויי אנטישמיות שפורסמו אחרי 1945, לצורך תיעוד. בשיתוף עם הליגה נגד השמצה של בני ברית (ללא איור גרפי)
הליגה נגד השמצה של ארגון בני ברית. פניה הרבות של האנטישמיות- תערוכה גרפית
תעשייה ובנייה. אספה כללית שנתית של התאחדות בעלי מלאכה ותעשייה זעירה ברית בני מלאכה. פירוט סדר היום. מועדון ההתאחדות, ירושלים