תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ברוך פפירמייסטר
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוזהשל ברוך פפירמייסטר 1912- 1912 J15\2474
2 מכתבים מאת ברוך פפירמייסטר בעניין הנעשה בקרב חובבי ציון, ובעניין התפתחות המושבה ראשון לציון ועבודתו כאדריכל בה 1887- 1890 A6\59