תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ברל לוקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת מ. נוי אל נחום גולדמן בעניין תשובה להזמנה לארוחה לכבוד ברל לוקר, 11.5.1956 1956- 1956 S80\144
התכתבות בעניין חשבונות קרן היסוד וההסתדרות הציונית העולמית. בין המתכתבים: גאורג הלפרן בברלין, H.B. Baker וליאו איסטוריק (L. Istorik) בלונדון בשם הנהלת J.C.T. - אוצר התיישבות היהודים, אליעזר זיגמונד הופיין בשם הנהלת אפ"ב (בנק אנגלו-פלשתינה) בתל אביב, ברל לוקר בשם ההנהלה הציונית בלונדון, ארתור הנטקה בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד, וליאו מוצקין בפריס (ינואר - מאי 1933) 1933- 1933 A55\39
התכתבות בעניין תוכניות המשודרות בתחנת קול ציון לגולה, דוחות על פעילות התחנה וברכות לרגל פתיחת השידורים מאישי ציבור, בין היתר חיים ויצמן, ברל לוקר ואליהו דובקין, מרס 1949 – מאי 1952 1949- 1952 S36\14
התכתבות בעניין חשבונות קרן היסוד וההסתדרות הציונית העולמית. בין המתכתבים: גאורג הלפרן בברלין, H.B. Baker וקוסטה (S. Costa) בלונדון בשם הנהלת J.C.T. - אוצר התיישבות היהודים, אליעזר זיגמונד הופיין בשם הנהלת אפ"ב (בנק אנגלו-פלשתינה) ביפו - תל אביב, ברל לוקר בשם ההנהלה הציונית בלונדון, ארתור הנטקה בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בברלין; בצירוף דו"חות כספיים וחשבונות של קרן היסוד וקרן קיימת לישראל (ספטמבר - דצמבר 1932) 1932- 1932 A55\38
התכתבות בין גאורג הלפרן, ברלין, לבין H.B. Baker וקוסטה (S. Costa) בשם הנהלת אוצק התיישבות היהודים (J.C.T.) בלונדון, ברל לוקר בשם ההנהלה הציונית בלונדון, ליאו מוצקין בפריס - תל אביב, אליעזר זיגפריד הופיין ביפו, מנחם מנדל אוסישקין והלל פרבשטיין בשם הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים ולשכת הקרן היקיימת בלונדון; זכרון דברים וסיכומי ישיבת חבר המנהלים של J.C.T. (יוני - דצמבר 1932) 1932- 1932 A55\49
התכתבות בין גאורג הלפרן, ברלין, לבין: דוד ורנר סנטור בשם הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים; אליעזר זיגמונד הופיין בשם הנהלת אפ"ב (בנק אנגלו-פלשתינה) ביפו; H.B. Baker, קוסטה (S. Costa) ויוסף קובן (Joseph Cowen) בשם J.C.T. (אוצר התיישבות היהודים) בלונדון; ברל לוקר בשם ההנהלה הציונית בלונדון, בעניין חובות וחשבונות קרן היסוד והסוכנות היהודית (מאי - אוגוסט 1932) 1932- 1932 A55\37
התכתבות בין שלמה זלמן שרגאי לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל, מערב אירופה, ארצות הברית, ארגנטינה, בעניינים שונים: עלייה, קליטה, הציונות הדתית, חינוך ובעניינים מדיניים; בצירוף תזכירים, מאמרים וסקירות מאת מחברים שונים, ביניהם שרגאי (קטעי עיתונים והעתקים מודפסים במכונת כתיבה). בין המתכתבים: משה שרת, ברל לוקר, מרכז הסתדרות ה"מזרחי" - "הפועל המזרחי" בבואנוס איירס, רבנים בישראל ובניו יורק, האגף האמריקאי של הסוכנות היהודית, מערכות עיתונים שונים 1963- 1964 A374\161
תצלום של המחאה על סך 10,000 לי"ש מאת הסתדרות העובדים (באמצעות ברל לוקר) לאיבן מאיסקי Ivan Maisky, ציר רוסיה בלונדון, לצרכי הצבא האדום לרכישת 3 סטריליזטורים, 20.08.1942 1941- 1941 K14\3
התכתבות בין מרדכי נרקיס לבין זאב גולד, אליהו דובקין, ברל לוקר, מוריס בוקשטיין ואחרים, בעניינים הקשורים לפעילות הסוכנות היהודית ושיתוף הפעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית: הקצבה שנתית לרכישת יצירות אמנות, פעילות מחלקת ההסברה, רכוש שנשלח מגרמניה ורשיון הוצאת יצירות מישראל 1948- 1952 A605\317
התכתבות עם כותבי תוכניות, מגישים, מתרגמים ומלחינים, בין היתר י. מ. לסק, מלכה לוקר, טד לוריא, דוד לנדור, פנחס לבון, ורה לנגיל, ברוך ליפטמן, גרדה לופט, שולמית לבני, ברל לוקר, יצחק לבני, פנחס לפיד, יהושע לרר (חזן), אורי לוברני, דוד ליפקין ואמנון לב; התכתבות עם E. Hariss, בעניין תוכניות על פיקא ועל הברון רוטשילד ששודרו בקול ציון לגולה; התכתבות עם Allen Lesser, מנהל יחסי ציבור של "בני ברית", בעניין תוכניות על בני ברית ועובדים בארגון, ספטמבר 1950 – מרס 1959 1950- 1959 S36\126
סיכומי פגישות בין הנהלת שירות השידור בראשות מנחם סוליאלי לנציגי הסוכנות היהודית בראשות מרדכי אבידע (זלוטניק), בהשתתפות גרשון אגרון, אליהו דובקין וברל לוקר, בעניין הקמת תחנת קול ציון לגולה בהנהלת הסוכנות היהודית, נובמבר 1948 - ינואר 1950 1948- 1950 S36\48
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין נציגי ארגון "פועלי ציון" בשטוקהולם (ברל לוקר וליאון חזנוביץ) 1917- 1918 A40\62