תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ברל לוקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"תקציב מוסד ביאליק לשנת 1963/64" מאת ברל לוקר, יושב ראש הקורטוריון אל ההנהלה הציונית S61\273-5t
העתק מכתב תלונה מאת Moses A. Leavitt, סגן יושב רוש הג'וינט אל ברל לוקר, חבר הנהלת הסוכנות היהודית בעניין המצב הכלכלי והבטחוני של יהדות צפון-אפריקה ואירן. S61\105-1t
העתק מכתב מאת יצחק צוקרמן וטוביה בוז'יקובסקי, בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון אל ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית בעניין קביעת תקציב שנתי להחזקת "בית לוחמי הגיטאות" S61\325-3t
העתק מכתב מאת יהודה ברגינסקי אל ברל לוקר בעניין קורותיו בישראל של אלברט פוליטי S68\21-4t
מכתב מאת גיאורא יוספטל אל זלמן שזר, ברל לוקר, אליהו דובקין, משה קול וצבי הרמן בעניין הקצבת תקציב לטכניון מטעם הסוכנות היהודית S61\237-2t
גלויה מאת הסתדרות "תרבות" באנגליה, לונדון, אל צלינה סוקולוב, לונדון, המכילה הזמנה מודפסת להרצאה מאת מניה שוחט, "מנהיגת הפועלים בארץ ישראל", על הנושא "מה נתנה הקבוצה לבניין הארץ" (היושב ראש של המפגש - ברל לוקר), ביום 11 במאי [שנה לא ברורה, שנות הארבעים, המאה העשרים] , בלונדון A18\2257-3t
סקירה על "התפתחות הענינים בתוניסיה" מאת מ. ירבלום, ההנהלה באירופה, הסוכנות היהודית אל ברל לוקר, יו"ר הסוכנות היהודית S61\316-2t
מכתב מאת נציגי ועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בישראל" אל ברל לוקר, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בעניין תקצוב פעולות ההתאחדות S61\354 -1t
תזכיר מאת ליאו לאוטרבך אל ברל לוקר בעניין בעיית התקנון של הסוכנות היהודית (19.02.1935) A18\283-5t
דו"ח מאת ברל לוקר על נסיעתו לפולין ב-09-18.06.1933 (לונדון, 23.06.1933, מכונת כתיבה, שבעה עמ') A18\272-2t
"הצעת תקציב לשנת פעולה תשי"א - תשי"ב" עבור "מכון לחקר הגולה בימינו" מאת אריה טרטקובר אל ברל לוקר , יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית S61\246-2t
מכתב מאת גיורא יוספטל אל ברל לוקר, זלמן שזר ויהודה ברגינסקי בעניין "סטיפנדיות לעולים גורמי בתי ספר יסודיים" S61\218-1t
תיאור:
"תקציב מוסד ביאליק לשנת 1963/64" מאת ברל לוקר, יושב ראש הקורטוריון אל ההנהלה הציונית
סימול: S61\273-5t
תיאור:
העתק מכתב תלונה מאת Moses A. Leavitt, סגן יושב רוש הג'וינט אל ברל לוקר, חבר הנהלת הסוכנות היהודית בעניין המצב הכלכלי והבטחוני של יהדות צפון-אפריקה ואירן.
סימול: S61\105-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת יצחק צוקרמן וטוביה בוז'יקובסקי, בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון אל ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית בעניין קביעת תקציב שנתי להחזקת "בית לוחמי הגיטאות"
סימול: S61\325-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת יהודה ברגינסקי אל ברל לוקר בעניין קורותיו בישראל של אלברט פוליטי
סימול: S68\21-4t
תיאור:
מכתב מאת גיאורא יוספטל אל זלמן שזר, ברל לוקר, אליהו דובקין, משה קול וצבי הרמן בעניין הקצבת תקציב לטכניון מטעם הסוכנות היהודית
סימול: S61\237-2t
תיאור:
גלויה מאת הסתדרות "תרבות" באנגליה, לונדון, אל צלינה סוקולוב, לונדון, המכילה הזמנה מודפסת להרצאה מאת מניה שוחט, "מנהיגת הפועלים בארץ ישראל", על הנושא "מה נתנה הקבוצה לבניין הארץ" (היושב ראש של המפגש - ברל לוקר), ביום 11 במאי [שנה לא ברורה, שנות הארבעים, המאה העשרים] , בלונדון
סימול: A18\2257-3t
תיאור:
סקירה על "התפתחות הענינים בתוניסיה" מאת מ. ירבלום, ההנהלה באירופה, הסוכנות היהודית אל ברל לוקר, יו"ר הסוכנות היהודית
סימול: S61\316-2t
תיאור:
מכתב מאת נציגי ועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בישראל" אל ברל לוקר, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בעניין תקצוב פעולות ההתאחדות
סימול: S61\354 -1t
תיאור:
תזכיר מאת ליאו לאוטרבך אל ברל לוקר בעניין בעיית התקנון של הסוכנות היהודית (19.02.1935)
סימול: A18\283-5t
תיאור:
דו"ח מאת ברל לוקר על נסיעתו לפולין ב-09-18.06.1933 (לונדון, 23.06.1933, מכונת כתיבה, שבעה עמ')
סימול: A18\272-2t
תיאור:
"הצעת תקציב לשנת פעולה תשי"א - תשי"ב" עבור "מכון לחקר הגולה בימינו" מאת אריה טרטקובר אל ברל לוקר , יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית
סימול: S61\246-2t
תיאור:
מכתב מאת גיורא יוספטל אל ברל לוקר, זלמן שזר ויהודה ברגינסקי בעניין "סטיפנדיות לעולים גורמי בתי ספר יסודיים"
סימול: S61\218-1t
"תקציב מוסד ביאליק לשנת 1963/64" מאת ברל לוקר, יושב ראש הקורטוריון אל ההנהלה הציונית
העתק מכתב תלונה מאת Moses A. Leavitt, סגן יושב רוש הג'וינט אל ברל לוקר, חבר הנהלת הסוכנות היהודית בעניין המצב הכלכלי והבטחוני של יהדות צפון-אפריקה ואירן.
העתק מכתב מאת יצחק צוקרמן וטוביה בוז'יקובסקי, בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון אל ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית בעניין קביעת תקציב שנתי להחזקת "בית לוחמי הגיטאות"
העתק מכתב מאת יהודה ברגינסקי אל ברל לוקר בעניין קורותיו בישראל של אלברט פוליטי
מכתב מאת גיאורא יוספטל אל זלמן שזר, ברל לוקר, אליהו דובקין, משה קול וצבי הרמן בעניין הקצבת תקציב לטכניון מטעם הסוכנות היהודית
גלויה מאת הסתדרות "תרבות" באנגליה, לונדון, אל צלינה סוקולוב, לונדון, המכילה הזמנה מודפסת להרצאה מאת מניה שוחט, "מנהיגת הפועלים בארץ ישראל", על הנושא "מה נתנה הקבוצה לבניין הארץ" (היושב ראש של המפגש - ברל לוקר), ביום 11 במאי [שנה לא ברורה, שנות הארבעים, המאה העשרים] , בלונדון
סקירה על "התפתחות הענינים בתוניסיה" מאת מ. ירבלום, ההנהלה באירופה, הסוכנות היהודית אל ברל לוקר, יו"ר הסוכנות היהודית
מכתב מאת נציגי ועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בישראל" אל ברל לוקר, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בעניין תקצוב פעולות ההתאחדות
תזכיר מאת ליאו לאוטרבך אל ברל לוקר בעניין בעיית התקנון של הסוכנות היהודית (19.02.1935)
דו"ח מאת ברל לוקר על נסיעתו לפולין ב-09-18.06.1933 (לונדון, 23.06.1933, מכונת כתיבה, שבעה עמ')
"הצעת תקציב לשנת פעולה תשי"א - תשי"ב" עבור "מכון לחקר הגולה בימינו" מאת אריה טרטקובר אל ברל לוקר , יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית
מכתב מאת גיורא יוספטל אל ברל לוקר, זלמן שזר ויהודה ברגינסקי בעניין "סטיפנדיות לעולים גורמי בתי ספר יסודיים"