תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ברל לוקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ברכת ברל לוקר לוועידה הציונית בדרום אפריקה S36\126-1t
ברכת ברל לוקר לוועידת הפדרציה הציונית בדרום אפריקה S36\26-2t
העתק מכתב מאת אברהם נדד אל ברל לוקר בעניין עבודת השליחים לאחר סגירת המחלקה לענייני היהודים במזרח התיכון S86\115-4t
העתק מכתב מאת משה שרת אל ברל לוקר בעניין התפטרותו מניהול מוסד ביאליק S65\1-8t
העתק מכתב ברכה מאת משה שרת אל ברל לוקר במלאת לו 75 שנה S65\36\2-2t
"בניני האומה, ירושלים", חוברת הסברה בהוצאת אגודת "בניני האומה" בחסותם של חיים וייצמן, נשיא מדינת ישראל, דוד בן גוריון, ראש הממשלה, ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית, ירושלים, דפוס "הארץ", תל אביב A154\67-1t
הצעות לדיון בכנס המועצה הארצית של איגוד ב"נייני האומה" בחסות חיים וייצמן, נשיא המדינה; דוד בן גוריון, ראש הממשלה; ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית. ירושלים, ז' חשון תשי"ג - 26.10.1952 (נשלח אל יצחק אלעזרי-וולקני, שכונת מילר, רחובות) A210\142-1t
התכתבות עם הלל אפשטיין (שנהאי), מ. ברוצקוס, איליה דיז'ור, גאורג הלפרן, ארתור הנטקה, אלפרד וינר (Alfred Winer) נורברט ולדר, אהרון חרמוני, היינריך יורק-שטיינר, לייב יפה, מרק ירבלום, מ. קהני (Kahany), מנה-כץ, ברל לוקר, ארנו נדל, בנציון מוסינזון, איגנץ צולשאן (קרלסבאד), יעקובוס קאן, אלפרד קליי, יעקב קלצקין, אנג'לו ס. רפופורט A126\518-1t
מכתב מאת גיורא יוספטל אל ברל לוקר, המפרט את תחומי הפעולה המשותפים עם הממשלה בהתיישבות ואת הפעילות של הסוכנות היהודית בקליטת עלייה S42\558-2t
סיכום מידע ששלח אברהם נדד אל ברל לוקר בעניין ההתפתחות של הנסיונות לכינוס בקהילות הספרדיות בעולם S20\74-1t
העתק מכתב מאת אווה רידינג (Eva Reading) ולאוי בקסטנסקי (Lavy Bakstansky) מהסוכנות היהודית בבריטניה אל ברל לוקר בעניין מצבה הבעייתי של הסוכנות בבריטניה בעקבות סיום המנדט והעדר בחירות בסניף ובירור עניין המשך קיומה של הסוכנות היהודית במצב החדש S20\75-4t
ראשי פרקים לחוברת על פרנץ אופנהיימר. הכותבים: אלכסנדר ביין, רבי בנימין, שלמה קפלנסקי, גאורג הרליץ, דוד כנעני, יוסף רבינוביץ', ברל לוקר, פנחס רוזן, זליג סוסקין (10.10.1951) A161\94-9t
תיאור:
ברכת ברל לוקר לוועידה הציונית בדרום אפריקה
סימול: S36\126-1t
תיאור:
ברכת ברל לוקר לוועידת הפדרציה הציונית בדרום אפריקה
סימול: S36\26-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת אברהם נדד אל ברל לוקר בעניין עבודת השליחים לאחר סגירת המחלקה לענייני היהודים במזרח התיכון
סימול: S86\115-4t
תיאור:
העתק מכתב מאת משה שרת אל ברל לוקר בעניין התפטרותו מניהול מוסד ביאליק
סימול: S65\1-8t
תיאור:
העתק מכתב ברכה מאת משה שרת אל ברל לוקר במלאת לו 75 שנה
סימול: S65\36\2-2t
תיאור:
"בניני האומה, ירושלים", חוברת הסברה בהוצאת אגודת "בניני האומה" בחסותם של חיים וייצמן, נשיא מדינת ישראל, דוד בן גוריון, ראש הממשלה, ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית, ירושלים, דפוס "הארץ", תל אביב
סימול: A154\67-1t
תיאור:
הצעות לדיון בכנס המועצה הארצית של איגוד ב"נייני האומה" בחסות חיים וייצמן, נשיא המדינה; דוד בן גוריון, ראש הממשלה; ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית. ירושלים, ז' חשון תשי"ג - 26.10.1952 (נשלח אל יצחק אלעזרי-וולקני, שכונת מילר, רחובות)
סימול: A210\142-1t
תיאור:
התכתבות עם הלל אפשטיין (שנהאי), מ. ברוצקוס, איליה דיז'ור, גאורג הלפרן, ארתור הנטקה, אלפרד וינר (Alfred Winer) נורברט ולדר, אהרון חרמוני, היינריך יורק-שטיינר, לייב יפה, מרק ירבלום, מ. קהני (Kahany), מנה-כץ, ברל לוקר, ארנו נדל, בנציון מוסינזון, איגנץ צולשאן (קרלסבאד), יעקובוס קאן, אלפרד קליי, יעקב קלצקין, אנג'לו ס. רפופורט
סימול: A126\518-1t
תיאור:
מכתב מאת גיורא יוספטל אל ברל לוקר, המפרט את תחומי הפעולה המשותפים עם הממשלה בהתיישבות ואת הפעילות של הסוכנות היהודית בקליטת עלייה
סימול: S42\558-2t
תיאור:
סיכום מידע ששלח אברהם נדד אל ברל לוקר בעניין ההתפתחות של הנסיונות לכינוס בקהילות הספרדיות בעולם
סימול: S20\74-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת אווה רידינג (Eva Reading) ולאוי בקסטנסקי (Lavy Bakstansky) מהסוכנות היהודית בבריטניה אל ברל לוקר בעניין מצבה הבעייתי של הסוכנות בבריטניה בעקבות סיום המנדט והעדר בחירות בסניף ובירור עניין המשך קיומה של הסוכנות היהודית במצב החדש
סימול: S20\75-4t
תיאור:
ראשי פרקים לחוברת על פרנץ אופנהיימר. הכותבים: אלכסנדר ביין, רבי בנימין, שלמה קפלנסקי, גאורג הרליץ, דוד כנעני, יוסף רבינוביץ', ברל לוקר, פנחס רוזן, זליג סוסקין (10.10.1951)
סימול: A161\94-9t
ברכת ברל לוקר לוועידה הציונית בדרום אפריקה
ברכת ברל לוקר לוועידת הפדרציה הציונית בדרום אפריקה
העתק מכתב מאת אברהם נדד אל ברל לוקר בעניין עבודת השליחים לאחר סגירת המחלקה לענייני היהודים במזרח התיכון
העתק מכתב מאת משה שרת אל ברל לוקר בעניין התפטרותו מניהול מוסד ביאליק
העתק מכתב ברכה מאת משה שרת אל ברל לוקר במלאת לו 75 שנה
"בניני האומה, ירושלים", חוברת הסברה בהוצאת אגודת "בניני האומה" בחסותם של חיים וייצמן, נשיא מדינת ישראל, דוד בן גוריון, ראש הממשלה, ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית, ירושלים, דפוס "הארץ", תל אביב
הצעות לדיון בכנס המועצה הארצית של איגוד ב"נייני האומה" בחסות חיים וייצמן, נשיא המדינה; דוד בן גוריון, ראש הממשלה; ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית. ירושלים, ז' חשון תשי"ג - 26.10.1952 (נשלח אל יצחק אלעזרי-וולקני, שכונת מילר, רחובות)
התכתבות עם הלל אפשטיין (שנהאי), מ. ברוצקוס, איליה דיז'ור, גאורג הלפרן, ארתור הנטקה, אלפרד וינר (Alfred Winer) נורברט ולדר, אהרון חרמוני, היינריך יורק-שטיינר, לייב יפה, מרק ירבלום, מ. קהני (Kahany), מנה-כץ, ברל לוקר, ארנו נדל, בנציון מוסינזון, איגנץ צולשאן (קרלסבאד), יעקובוס קאן, אלפרד קליי, יעקב קלצקין, אנג'לו ס. רפופורט
מכתב מאת גיורא יוספטל אל ברל לוקר, המפרט את תחומי הפעולה המשותפים עם הממשלה בהתיישבות ואת הפעילות של הסוכנות היהודית בקליטת עלייה
סיכום מידע ששלח אברהם נדד אל ברל לוקר בעניין ההתפתחות של הנסיונות לכינוס בקהילות הספרדיות בעולם
העתק מכתב מאת אווה רידינג (Eva Reading) ולאוי בקסטנסקי (Lavy Bakstansky) מהסוכנות היהודית בבריטניה אל ברל לוקר בעניין מצבה הבעייתי של הסוכנות בבריטניה בעקבות סיום המנדט והעדר בחירות בסניף ובירור עניין המשך קיומה של הסוכנות היהודית במצב החדש
ראשי פרקים לחוברת על פרנץ אופנהיימר. הכותבים: אלכסנדר ביין, רבי בנימין, שלמה קפלנסקי, גאורג הרליץ, דוד כנעני, יוסף רבינוביץ', ברל לוקר, פנחס רוזן, זליג סוסקין (10.10.1951)