תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ברל לוקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657633
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657614
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657635
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657657
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657631
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657637
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657659
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר PHAL\1657640
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר. NPS\246589
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר. NPS\246593
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר. NPS\246591
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר. NPS\246583
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657633
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657614
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657635
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657657
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657631
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657637
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657659
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
סימול: PHAL\1657640
תיאור:
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.
סימול: NPS\246589
תיאור:
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.
סימול: NPS\246593
תיאור:
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.
סימול: NPS\246591
תיאור:
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.
סימול: NPS\246583
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הקונגרס הציוני ה-23 - מתוך אלבום מזכרת שניתן ליושב ראש מר ברל לוקר
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.
הספרייה הציוניצ ארגון והסברה - מסירת ספר לוקר בביתו של ברל לוקר.