תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ברל לוקר
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ארכיון אישי של קורא אשל. העתקים של מכתבים יוצאים אל וילנר, ורנר בלוך, היינריך שטראוס, רודי קרנר, משה האס, ברל לוקר, 21.03.1925 - 29.05.1925 1925- 1925 CM416\1
ארכיון אישי של קורא אשל. העתקים של מכתבים יוצאים אל וילנר, ורנר בלוך, וילי ליפשיץ, הייריך שטראוס, רודי קרנר, ארווין ויטקובסקי, היינו גוטשלק, משה האס, ברל לוקר, 29.05.1927, 10.06.1927 - 01.07.1927 1927- 1927 CM416\2
ארכיון אישי של קורא אשל. העתקים של מכתבים יוצאים אל וילנר, ורנר בלוך, ארווין טיכאו, נתן, משה האס, ברל לוקר, 28.10.1925 - 11.11.1925 1925- 1925 CM416\4
ארכיון אישי של קורא אשל. העתקים של מכתבים יוצאים אל נתן, ורנר בלוך, ארווין טיכאו, היינו שטראוס, וילנר, משה האס, ברל לוקר, 18.11.1925 - 20.01.1926 1925- 1926 CM416\5
ארכיון אישי של קורא אשל. העתקים של מכתבים יוצאים אל נתן, ורנר בלוך, משה האס, ברל לוקר, 2 גלויות אל אשל, דו"ח אל אלמרס שטיין, 02.12.1925 - 24.02.1926 1925- 1926 CM416\6
ארכיון אישי של קורא אשל. העתקים של מכתבים יוצאים אל ורנר בלוך, משה האס, ברל לוקר, 28.04.1926 - 03.06.1926 1926- 1926 CM416\8