תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עלון מידעי מצפה גבולות. מכיל מידע כללי על האתר,שעות פעילות ודרכי התקשרות KKL5\67856-3t
הזמנה לטקס חנוכת מצפה גבולות. הטקס במעמד נשיא הדינה עזר ויצמן כולל מפת הגעה KKL5\67856-1t
עלון ביור במצפה גבולות. מכיל מידע היסטורי, מידע על שימור, מפת מיקום וסיור באתר עם מפה KKL5\67856-2t
רשימת גבולות של חלקות אדמה באזור כרכור של בני משפחת שלזינגר (ביניהם אברהם שלזינגר, משה מרדכי שלזינגר, שרה שלזינגר, ורה זילברברג בת איסאי שלזינגר) AK507\5-1t
מכתבים ופתקים של אלכסנדר זייד לקרן קיימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות: שיך אבריק,חרבז',חרמיה, וקומקום טבעון ולקולונל קיש בדבר הקמת גדר הגנה למשקו. A116\57\2-2
הצעות ד"ר א. פורדר [? ] .לתיקון גבולות ירושלים A116\52\6-2t
מכתב מאת המועצה המקומית כפר סבא בעניין גבולות היישוב בינם לבין המושב גן חיים S9\2617-1t
אישור על גבולות שכונת רוממה בירושלים, 1931 A541\57-5t
תכנית הרחבת גבולות בית שמש על ידי אגף היעור של קרן קימת לישראל, איריס ברנשטיין, אדריכלית חבל מרכז, ושבתאי גונן, מנהל איזור עדולם מחודש 01/1992. KKL5\66614-1t
פקודת זיכיון החולה (גבולות) מס' 6 לשנת 1938, החתומה על ידי הנציב עליון A596\8-4t
מכתב מאת שלום בן חורין בנושא גבולות התעמולה למען תוצרת הארץ, ינואר 1941 (משוער) A357\77-3t
תרשים גבולות חרתיה L18\3053-1t
תיאור:
עלון מידעי מצפה גבולות. מכיל מידע כללי על האתר,שעות פעילות ודרכי התקשרות
סימול: KKL5\67856-3t
תיאור:
הזמנה לטקס חנוכת מצפה גבולות. הטקס במעמד נשיא הדינה עזר ויצמן כולל מפת הגעה
סימול: KKL5\67856-1t
תיאור:
עלון ביור במצפה גבולות. מכיל מידע היסטורי, מידע על שימור, מפת מיקום וסיור באתר עם מפה
סימול: KKL5\67856-2t
תיאור:
רשימת גבולות של חלקות אדמה באזור כרכור של בני משפחת שלזינגר (ביניהם אברהם שלזינגר, משה מרדכי שלזינגר, שרה שלזינגר, ורה זילברברג בת איסאי שלזינגר)
סימול: AK507\5-1t
תיאור:
מכתבים ופתקים של אלכסנדר זייד לקרן קיימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות: שיך אבריק,חרבז',חרמיה, וקומקום טבעון ולקולונל קיש בדבר הקמת גדר הגנה למשקו.
סימול: A116\57\2-2
תיאור:
הצעות ד"ר א. פורדר [? ] .לתיקון גבולות ירושלים
סימול: A116\52\6-2t
תיאור:
מכתב מאת המועצה המקומית כפר סבא בעניין גבולות היישוב בינם לבין המושב גן חיים
סימול: S9\2617-1t
תיאור:
אישור על גבולות שכונת רוממה בירושלים, 1931
סימול: A541\57-5t
תיאור:
תכנית הרחבת גבולות בית שמש על ידי אגף היעור של קרן קימת לישראל, איריס ברנשטיין, אדריכלית חבל מרכז, ושבתאי גונן, מנהל איזור עדולם מחודש 01/1992.
סימול: KKL5\66614-1t
תיאור:
פקודת זיכיון החולה (גבולות) מס' 6 לשנת 1938, החתומה על ידי הנציב עליון
סימול: A596\8-4t
תיאור:
מכתב מאת שלום בן חורין בנושא גבולות התעמולה למען תוצרת הארץ, ינואר 1941 (משוער)
סימול: A357\77-3t
תיאור:
תרשים גבולות חרתיה
סימול: L18\3053-1t
עלון מידעי מצפה גבולות. מכיל מידע כללי על האתר,שעות פעילות ודרכי התקשרות
הזמנה לטקס חנוכת מצפה גבולות. הטקס במעמד נשיא הדינה עזר ויצמן כולל מפת הגעה
עלון ביור במצפה גבולות. מכיל מידע היסטורי, מידע על שימור, מפת מיקום וסיור באתר עם מפה
רשימת גבולות של חלקות אדמה באזור כרכור של בני משפחת שלזינגר (ביניהם אברהם שלזינגר, משה מרדכי שלזינגר, שרה שלזינגר, ורה זילברברג בת איסאי שלזינגר)
מכתבים ופתקים של אלכסנדר זייד לקרן קיימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות: שיך אבריק,חרבז',חרמיה, וקומקום טבעון ולקולונל קיש בדבר הקמת גדר הגנה למשקו.
הצעות ד"ר א. פורדר [? ] .לתיקון גבולות ירושלים
מכתב מאת המועצה המקומית כפר סבא בעניין גבולות היישוב בינם לבין המושב גן חיים
אישור על גבולות שכונת רוממה בירושלים, 1931
תכנית הרחבת גבולות בית שמש על ידי אגף היעור של קרן קימת לישראל, איריס ברנשטיין, אדריכלית חבל מרכז, ושבתאי גונן, מנהל איזור עדולם מחודש 01/1992.
פקודת זיכיון החולה (גבולות) מס' 6 לשנת 1938, החתומה על ידי הנציב עליון
מכתב מאת שלום בן חורין בנושא גבולות התעמולה למען תוצרת הארץ, ינואר 1941 (משוער)
תרשים גבולות חרתיה