תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימת גבולות של חלקות אדמה באזור כרכור של בני משפחת שלזינגר (ביניהם אברהם שלזינגר, משה מרדכי שלזינגר, שרה שלזינגר, ורה זילברברג בת איסאי שלזינגר) AK507\5-1t
מכתבים ופתקים של אלכסנדר זייד לקרן קיימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות: שיך אבריק,חרבז',חרמיה, וקומקום טבעון ולקולונל קיש בדבר הקמת גדר הגנה למשקו. A116\57\2-2
הצעות ד"ר א. פורדר [? ] .לתיקון גבולות ירושלים A116\52\6-2t
מכתב מאת המועצה המקומית כפר סבא בעניין גבולות היישוב בינם לבין המושב גן חיים S9\2617-1t
אישור על גבולות שכונת רוממה בירושלים, 1931 A541\57-5t
תכנית הרחבת גבולות בית שמש על ידי אגף היעור של קרן קימת לישראל, איריס ברנשטיין, אדריכלית חבל מרכז, ושבתאי גונן, מנהל איזור עדולם מחודש 01/1992. KKL5\66614-1t
פקודת זיכיון החולה (גבולות) מס' 6 לשנת 1938, החתומה על ידי הנציב עליון A596\8-4t
מכתב מאת שלום בן חורין בנושא גבולות התעמולה למען תוצרת הארץ, ינואר 1941 (משוער) A357\77-3t
"דוידקה" הופיעה (זכרונות מגבולות יפו - תל אביב)", מאמר מאת הרב יצחק ידידיה פרנקל. קטע מהשבועון "במחנה", מרץ 1949 F30\1070-1t
פרוטוקול האספה הכללית של אגודת "עין הקורא", הכולל מחאה נגד הפעילות של ההסתדרות הציונית מחוץ לגבולות ארץ ישראל, 18.06.1905 A352\21-8t
מכתב מאת שמואל ברוזה (איכר בישוב מוצא) אל הלשכה בעניין גבולות החלקות J97\1268-7t
"מפעל עממי בני ברית". הצעה לתוכנית לרכישת דירה בארץ לכל יהודי החי מחוץ לגבולות המדינה J97\385-1t
תיאור:
רשימת גבולות של חלקות אדמה באזור כרכור של בני משפחת שלזינגר (ביניהם אברהם שלזינגר, משה מרדכי שלזינגר, שרה שלזינגר, ורה זילברברג בת איסאי שלזינגר)
סימול: AK507\5-1t
תיאור:
מכתבים ופתקים של אלכסנדר זייד לקרן קיימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות: שיך אבריק,חרבז',חרמיה, וקומקום טבעון ולקולונל קיש בדבר הקמת גדר הגנה למשקו.
סימול: A116\57\2-2
תיאור:
הצעות ד"ר א. פורדר [? ] .לתיקון גבולות ירושלים
סימול: A116\52\6-2t
תיאור:
מכתב מאת המועצה המקומית כפר סבא בעניין גבולות היישוב בינם לבין המושב גן חיים
סימול: S9\2617-1t
תיאור:
אישור על גבולות שכונת רוממה בירושלים, 1931
סימול: A541\57-5t
תיאור:
תכנית הרחבת גבולות בית שמש על ידי אגף היעור של קרן קימת לישראל, איריס ברנשטיין, אדריכלית חבל מרכז, ושבתאי גונן, מנהל איזור עדולם מחודש 01/1992.
סימול: KKL5\66614-1t
תיאור:
פקודת זיכיון החולה (גבולות) מס' 6 לשנת 1938, החתומה על ידי הנציב עליון
סימול: A596\8-4t
תיאור:
מכתב מאת שלום בן חורין בנושא גבולות התעמולה למען תוצרת הארץ, ינואר 1941 (משוער)
סימול: A357\77-3t
תיאור:
"דוידקה" הופיעה (זכרונות מגבולות יפו - תל אביב)", מאמר מאת הרב יצחק ידידיה פרנקל. קטע מהשבועון "במחנה", מרץ 1949
סימול: F30\1070-1t
תיאור:
פרוטוקול האספה הכללית של אגודת "עין הקורא", הכולל מחאה נגד הפעילות של ההסתדרות הציונית מחוץ לגבולות ארץ ישראל, 18.06.1905
סימול: A352\21-8t
תיאור:
מכתב מאת שמואל ברוזה (איכר בישוב מוצא) אל הלשכה בעניין גבולות החלקות
סימול: J97\1268-7t
תיאור:
"מפעל עממי בני ברית". הצעה לתוכנית לרכישת דירה בארץ לכל יהודי החי מחוץ לגבולות המדינה
סימול: J97\385-1t
רשימת גבולות של חלקות אדמה באזור כרכור של בני משפחת שלזינגר (ביניהם אברהם שלזינגר, משה מרדכי שלזינגר, שרה שלזינגר, ורה זילברברג בת איסאי שלזינגר)
מכתבים ופתקים של אלכסנדר זייד לקרן קיימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות: שיך אבריק,חרבז',חרמיה, וקומקום טבעון ולקולונל קיש בדבר הקמת גדר הגנה למשקו.
הצעות ד"ר א. פורדר [? ] .לתיקון גבולות ירושלים
מכתב מאת המועצה המקומית כפר סבא בעניין גבולות היישוב בינם לבין המושב גן חיים
אישור על גבולות שכונת רוממה בירושלים, 1931
תכנית הרחבת גבולות בית שמש על ידי אגף היעור של קרן קימת לישראל, איריס ברנשטיין, אדריכלית חבל מרכז, ושבתאי גונן, מנהל איזור עדולם מחודש 01/1992.
פקודת זיכיון החולה (גבולות) מס' 6 לשנת 1938, החתומה על ידי הנציב עליון
מכתב מאת שלום בן חורין בנושא גבולות התעמולה למען תוצרת הארץ, ינואר 1941 (משוער)
"דוידקה" הופיעה (זכרונות מגבולות יפו - תל אביב)", מאמר מאת הרב יצחק ידידיה פרנקל. קטע מהשבועון "במחנה", מרץ 1949
פרוטוקול האספה הכללית של אגודת "עין הקורא", הכולל מחאה נגד הפעילות של ההסתדרות הציונית מחוץ לגבולות ארץ ישראל, 18.06.1905
מכתב מאת שמואל ברוזה (איכר בישוב מוצא) אל הלשכה בעניין גבולות החלקות
"מפעל עממי בני ברית". הצעה לתוכנית לרכישת דירה בארץ לכל יהודי החי מחוץ לגבולות המדינה