תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685896
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685898
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685853
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות מסיירים בחצר PHYW\685851
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685855
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685857
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685872
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685889
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685891
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685885
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685887
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685868
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685896
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685898
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685853
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות מסיירים בחצר
סימול: PHYW\685851
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685855
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685857
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685872
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685889
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685891
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685885
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685887
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685868
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות מסיירים בחצר
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות