תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גלויית שנה טובה מקיבוץ גבולות. שיעתוק של תמונה של מצפה גבולות משנת 1943[?] 1997 KKL5\67856-1p
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685872
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685889
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685891
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685885
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685887
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685868
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685879
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות סערת חול PHYW\685884
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685881
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685893
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות PHYW\685882
תיאור:
גלויית שנה טובה מקיבוץ גבולות. שיעתוק של תמונה של מצפה גבולות משנת 1943[?]
שנה: 1997 סימול: KKL5\67856-1p
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685872
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685889
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685891
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685885
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685887
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685868
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685879
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות סערת חול
סימול: PHYW\685884
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685881
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685893
תיאור:
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
סימול: PHYW\685882
גלויית שנה טובה מקיבוץ גבולות. שיעתוק של תמונה של מצפה גבולות משנת 1943[?]
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות סערת חול
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות
עלייה לקרקע קיבוץ עין גבולות