תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
יבנאל, מפת סימון של מגרש ובניינים בבעלות מרדכי ברזילי. המפה כוללת את גבולות המגרש, את שמות השכנים, רפת מפח, שני בניינים ואת המידות של המגרש והמבנים שעליו. כמו כן, המפה כוללת תוואי דרכים ואת הכביש לבית גן. J15\9999\4-1m
לוביה (Lubya). מפת מדידה של גוש מס' 15277 באדמות הכפר. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. תוספת כיתוב על גבי המפה: להראות בשביל חריש גבולות חלקות 21, 26, 32. ללא תאריך J15\4255\1-2m
יער אביעזר. מפת סימון גושים. מסומנת חלקה מוצעת ליער צרפת. מסומן אתר הנצחה. מופיע שטח מעובד וגבולות שטח יער חפורית KKL5\67564\1-2m
תורכיה, איסטנבול. מפת תיור של העיר. ציון קווי תחבורה שונים. על גבי המפה גבולות מתקופות היסטוריות שונות של העיר A389\24-1m
אגן החולה. סימון גבולות הזיכיון וגבולות נוספים, אזורים מחוץ לאדמות הזיכיון שמושקים ושיושקו בעתיד ואזורי התיישבות של יהודים או של ערבים J93\94\2-1m
בית קשת. תכנית תלת שנתית (1972-1969) להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום J93\374-3m
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים KH4\5582-4m
חבל לכיש. סימון יישובי יק"א קיימים ומתוכננים. סימון כבישים, גבולות והתיישבויות מסוגים שונים J93\370-1m
לביא. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע (1973-1969). סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום J93\374-2m
מקווה ישראל. תכנית בינוי על גבי מפה טופוגרפית. חלוקה לפי תפקודים, סימון גבולות, כבישים ובתים J93\194-4m
מקווה ישראל. מפה טופוגרפית. סימון גבולות "צל הרוח" ושים [?] הקרקע J93\194-3m
ישראל. אזור הגליל, גבולות הפרוייקט החדש. סימון האזורים: בירנית, תפן, חזון. סימון מרכזי פיתוח עירוניים והצעות ליישובים יהודים וערבים J93\130-1m
תיאור:
יבנאל, מפת סימון של מגרש ובניינים בבעלות מרדכי ברזילי. המפה כוללת את גבולות המגרש, את שמות השכנים, רפת מפח, שני בניינים ואת המידות של המגרש והמבנים שעליו. כמו כן, המפה כוללת תוואי דרכים ואת הכביש לבית גן.
סימול: J15\9999\4-1m
תיאור:
לוביה (Lubya). מפת מדידה של גוש מס' 15277 באדמות הכפר. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. תוספת כיתוב על גבי המפה: להראות בשביל חריש גבולות חלקות 21, 26, 32. ללא תאריך
סימול: J15\4255\1-2m
תיאור:
יער אביעזר. מפת סימון גושים. מסומנת חלקה מוצעת ליער צרפת. מסומן אתר הנצחה. מופיע שטח מעובד וגבולות שטח יער חפורית
סימול: KKL5\67564\1-2m
תיאור:
תורכיה, איסטנבול. מפת תיור של העיר. ציון קווי תחבורה שונים. על גבי המפה גבולות מתקופות היסטוריות שונות של העיר
סימול: A389\24-1m
תיאור:
אגן החולה. סימון גבולות הזיכיון וגבולות נוספים, אזורים מחוץ לאדמות הזיכיון שמושקים ושיושקו בעתיד ואזורי התיישבות של יהודים או של ערבים
סימול: J93\94\2-1m
תיאור:
בית קשת. תכנית תלת שנתית (1972-1969) להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
סימול: J93\374-3m
תיאור:
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים
סימול: KH4\5582-4m
תיאור:
חבל לכיש. סימון יישובי יק"א קיימים ומתוכננים. סימון כבישים, גבולות והתיישבויות מסוגים שונים
סימול: J93\370-1m
תיאור:
לביא. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע (1973-1969). סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
סימול: J93\374-2m
תיאור:
מקווה ישראל. תכנית בינוי על גבי מפה טופוגרפית. חלוקה לפי תפקודים, סימון גבולות, כבישים ובתים
סימול: J93\194-4m
תיאור:
מקווה ישראל. מפה טופוגרפית. סימון גבולות "צל הרוח" ושים [?] הקרקע
סימול: J93\194-3m
תיאור:
ישראל. אזור הגליל, גבולות הפרוייקט החדש. סימון האזורים: בירנית, תפן, חזון. סימון מרכזי פיתוח עירוניים והצעות ליישובים יהודים וערבים
סימול: J93\130-1m
יבנאל, מפת סימון של מגרש ובניינים בבעלות מרדכי ברזילי. המפה כוללת את גבולות המגרש, את שמות השכנים, רפת מפח, שני בניינים ואת המידות של המגרש והמבנים שעליו. כמו כן, המפה כוללת תוואי דרכים ואת הכביש לבית גן.
לוביה (Lubya). מפת מדידה של גוש מס' 15277 באדמות הכפר. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. תוספת כיתוב על גבי המפה: להראות בשביל חריש גבולות חלקות 21, 26, 32. ללא תאריך
יער אביעזר. מפת סימון גושים. מסומנת חלקה מוצעת ליער צרפת. מסומן אתר הנצחה. מופיע שטח מעובד וגבולות שטח יער חפורית
תורכיה, איסטנבול. מפת תיור של העיר. ציון קווי תחבורה שונים. על גבי המפה גבולות מתקופות היסטוריות שונות של העיר
אגן החולה. סימון גבולות הזיכיון וגבולות נוספים, אזורים מחוץ לאדמות הזיכיון שמושקים ושיושקו בעתיד ואזורי התיישבות של יהודים או של ערבים
בית קשת. תכנית תלת שנתית (1972-1969) להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים
חבל לכיש. סימון יישובי יק"א קיימים ומתוכננים. סימון כבישים, גבולות והתיישבויות מסוגים שונים
לביא. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע (1973-1969). סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
מקווה ישראל. תכנית בינוי על גבי מפה טופוגרפית. חלוקה לפי תפקודים, סימון גבולות, כבישים ובתים
מקווה ישראל. מפה טופוגרפית. סימון גבולות "צל הרוח" ושים [?] הקרקע
ישראל. אזור הגליל, גבולות הפרוייקט החדש. סימון האזורים: בירנית, תפן, חזון. סימון מרכזי פיתוח עירוניים והצעות ליישובים יהודים וערבים