תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ארץ ישראל. מפת מדינת ישראל הלוחמת מס 6.המפה מציגה את גבולות החלוקה לפי החלטת האו"ם ואת השטחים שנכבשו עד לאוקטובר 1948.חלון קטן מציג את חלוקת ירושלים MM\1603
אילנות. מפה כללית. מופיע יערות ממלשתיים, משתלה, מגרש ספורט, ארבורטוריום, חורשות, וכביש 4. מסומנים שביל הולכי רגל מוצע, דרך קיימת, דרך כניסה חדשה מוצעת, גדר וגבול עם מרכז גמילה, גבולות תוספת שטח מוצע לכפר גמילה, מחסומים מוצעים KKL5\67806-1m
יבנאל, מפת סימון של מגרש ובניינים בבעלות מרדכי ברזילי. המפה כוללת את גבולות המגרש, את שמות השכנים, רפת מפח, שני בניינים ואת המידות של המגרש והמבנים שעליו. כמו כן, המפה כוללת תוואי דרכים ואת הכביש לבית גן. J15\9999\4-1m
יבניאל. מפת סימון מערך הגנה וביטחון על גבי מפת היישוב. מקרא מפורט של מיקום עמדות ביטחון ושליטה. צירי בטחון וגבולות גזרה A635\361-3m
בית שמש. רישום טיוטה. מסומן גבולות יער לפי תוכנית קקל. מסומן אזות תעשיה מאושר. מסומן מיקום יער יהודי קרפטורוסיה מוצע KKL5\67654-3m
בית שמש. תכנון אזורי. תכנית מתאר בית שמש המורחבת. יעודי שטחים באזור התעשיה. מסומנים שטחי: תכנון עתידי, אזות תעשיה ומלאכה, אזור מיוער או מוצע לייעור, גבולות התוכנית, דרכים קיימות, מאושרות, מוצעות או הרחבות דרכים, גבול קרקע פרטית KKL5\67654-1m
לוביה (Lubya). מפת מדידה של גוש מס' 15277 באדמות הכפר. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. תוספת כיתוב על גבי המפה: להראות בשביל חריש גבולות חלקות 21, 26, 32. ללא תאריך J15\4255\1-2m
תורכיה, איסטנבול. מפת תיור של העיר. ציון קווי תחבורה שונים. על גבי המפה גבולות מתקופות היסטוריות שונות של העיר A389\24-1m
בית קשת. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום J93\374-5m
לביא. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום J93\374-4m
בית קשת. תכנית תלת שנתית (1972-1969) להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום J93\374-3m
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים KH4\5582-4m
תיאור:
ארץ ישראל. מפת מדינת ישראל הלוחמת מס 6.המפה מציגה את גבולות החלוקה לפי החלטת האו"ם ואת השטחים שנכבשו עד לאוקטובר 1948.חלון קטן מציג את חלוקת ירושלים
סימול: MM\1603
תיאור:
אילנות. מפה כללית. מופיע יערות ממלשתיים, משתלה, מגרש ספורט, ארבורטוריום, חורשות, וכביש 4. מסומנים שביל הולכי רגל מוצע, דרך קיימת, דרך כניסה חדשה מוצעת, גדר וגבול עם מרכז גמילה, גבולות תוספת שטח מוצע לכפר גמילה, מחסומים מוצעים
סימול: KKL5\67806-1m
תיאור:
יבנאל, מפת סימון של מגרש ובניינים בבעלות מרדכי ברזילי. המפה כוללת את גבולות המגרש, את שמות השכנים, רפת מפח, שני בניינים ואת המידות של המגרש והמבנים שעליו. כמו כן, המפה כוללת תוואי דרכים ואת הכביש לבית גן.
סימול: J15\9999\4-1m
תיאור:
יבניאל. מפת סימון מערך הגנה וביטחון על גבי מפת היישוב. מקרא מפורט של מיקום עמדות ביטחון ושליטה. צירי בטחון וגבולות גזרה
סימול: A635\361-3m
תיאור:
בית שמש. רישום טיוטה. מסומן גבולות יער לפי תוכנית קקל. מסומן אזות תעשיה מאושר. מסומן מיקום יער יהודי קרפטורוסיה מוצע
סימול: KKL5\67654-3m
תיאור:
בית שמש. תכנון אזורי. תכנית מתאר בית שמש המורחבת. יעודי שטחים באזור התעשיה. מסומנים שטחי: תכנון עתידי, אזות תעשיה ומלאכה, אזור מיוער או מוצע לייעור, גבולות התוכנית, דרכים קיימות, מאושרות, מוצעות או הרחבות דרכים, גבול קרקע פרטית
סימול: KKL5\67654-1m
תיאור:
לוביה (Lubya). מפת מדידה של גוש מס' 15277 באדמות הכפר. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. תוספת כיתוב על גבי המפה: להראות בשביל חריש גבולות חלקות 21, 26, 32. ללא תאריך
סימול: J15\4255\1-2m
תיאור:
תורכיה, איסטנבול. מפת תיור של העיר. ציון קווי תחבורה שונים. על גבי המפה גבולות מתקופות היסטוריות שונות של העיר
סימול: A389\24-1m
תיאור:
בית קשת. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
סימול: J93\374-5m
תיאור:
לביא. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
סימול: J93\374-4m
תיאור:
בית קשת. תכנית תלת שנתית (1972-1969) להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
סימול: J93\374-3m
תיאור:
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים
סימול: KH4\5582-4m
ארץ ישראל. מפת מדינת ישראל הלוחמת מס 6.המפה מציגה את גבולות החלוקה לפי החלטת האו"ם ואת השטחים שנכבשו עד לאוקטובר 1948.חלון קטן מציג את חלוקת ירושלים
אילנות. מפה כללית. מופיע יערות ממלשתיים, משתלה, מגרש ספורט, ארבורטוריום, חורשות, וכביש 4. מסומנים שביל הולכי רגל מוצע, דרך קיימת, דרך כניסה חדשה מוצעת, גדר וגבול עם מרכז גמילה, גבולות תוספת שטח מוצע לכפר גמילה, מחסומים מוצעים
יבנאל, מפת סימון של מגרש ובניינים בבעלות מרדכי ברזילי. המפה כוללת את גבולות המגרש, את שמות השכנים, רפת מפח, שני בניינים ואת המידות של המגרש והמבנים שעליו. כמו כן, המפה כוללת תוואי דרכים ואת הכביש לבית גן.
יבניאל. מפת סימון מערך הגנה וביטחון על גבי מפת היישוב. מקרא מפורט של מיקום עמדות ביטחון ושליטה. צירי בטחון וגבולות גזרה
בית שמש. רישום טיוטה. מסומן גבולות יער לפי תוכנית קקל. מסומן אזות תעשיה מאושר. מסומן מיקום יער יהודי קרפטורוסיה מוצע
בית שמש. תכנון אזורי. תכנית מתאר בית שמש המורחבת. יעודי שטחים באזור התעשיה. מסומנים שטחי: תכנון עתידי, אזות תעשיה ומלאכה, אזור מיוער או מוצע לייעור, גבולות התוכנית, דרכים קיימות, מאושרות, מוצעות או הרחבות דרכים, גבול קרקע פרטית
לוביה (Lubya). מפת מדידה של גוש מס' 15277 באדמות הכפר. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. תוספת כיתוב על גבי המפה: להראות בשביל חריש גבולות חלקות 21, 26, 32. ללא תאריך
תורכיה, איסטנבול. מפת תיור של העיר. ציון קווי תחבורה שונים. על גבי המפה גבולות מתקופות היסטוריות שונות של העיר
בית קשת. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
לביא. תכנית ארבע שנתית להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
בית קשת. תכנית תלת שנתית (1972-1969) להכשרת הקרקע. סימון גבולות ושטחים מסוגים שונים. כולל תרשים המקום
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים