תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעת פרסומת לקרן היסוד באיטליה בעניין ישראל במדינה קולטת עלייה. משמאל למעלה: איור של גבולות המדינה עם עולים שיורדים מספינות ומטוסים והולכים למפעלים ברחבי הארץ. למטה: תצלומים של פרויקטים שקרן היסוד תומכת בהם KH4\13299-2kra
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות "ב" על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל. אידיש KRA\2400
תעמולה. איור של מפת המזרח התיכון בה מסומנים גבולות ארץ ישראל השלמה, ציטוט מדברי זאב ז'בוטינסקי KRA\888
מדינת ישראל. גבולות ישראל. "ושוב יחדיו", הרצאות בנושאים: "מה הם גבולות בני הגנה" ו"תכנית האוטונומיה: סיכונים וסיכויים". המרצים: חיים בר לב ויוסף נבו. המנחה: יעקב גולדשטיין. מטעם מדרשת העבודה, בית ברל KRU\5391
קרן היסוד. 25 שנים להסתדרות העובדים, לקרן היסוד. ערב עם מרחיבי גבולות המולדת. משגב עם, רמת נפתלי, ארגון טלמון, ארגון מכמורת, בית אשל. נואמים: אבא חושי, מ. זינגר, י. ברטנוב KH8\16-10kra
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות "ב" על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל KRA\2401
תרבות. הרצאה: מה הם גבולות המדע? י. בר-הלל וקונצרט מטעם אגודה להשתלמות במדע. בית פבזנר, חיפה KRU\11788
יהדות. מצוות ומנהגים. טילטול. לתשומת לב הציבור רשימה מפורטת של מקומות בתוך גבולות הערוב המותרים לטילטול בשבתות. ירושלים KRU\3991
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ידיעות ארץ אמונה. 1962 תמוז - אלול. כתבות בענייני דת ומנהגי בתי כנסת. מצודות מגן על גבולות ישראל. יבול האגבות בנגב. KRU\20975
יהדות. שבת. הודעה על גבולות העירוב לנשיאת מטלטלין בירושלים KRU\13667
שלום. ישמר השלום בגבולות! מחאה על מדיניות "פעולות התגמול" של הממשלה וקריאה לשמירת השלום בגבול עם סוריה KRU\4697
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות ב' על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל KRA\2399
תיאור:
מודעת פרסומת לקרן היסוד באיטליה בעניין ישראל במדינה קולטת עלייה. משמאל למעלה: איור של גבולות המדינה עם עולים שיורדים מספינות ומטוסים והולכים למפעלים ברחבי הארץ. למטה: תצלומים של פרויקטים שקרן היסוד תומכת בהם
סימול: KH4\13299-2kra
תיאור:
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות "ב" על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל. אידיש
סימול: KRA\2400
תיאור:
תעמולה. איור של מפת המזרח התיכון בה מסומנים גבולות ארץ ישראל השלמה, ציטוט מדברי זאב ז'בוטינסקי
סימול: KRA\888
תיאור:
מדינת ישראל. גבולות ישראל. "ושוב יחדיו", הרצאות בנושאים: "מה הם גבולות בני הגנה" ו"תכנית האוטונומיה: סיכונים וסיכויים". המרצים: חיים בר לב ויוסף נבו. המנחה: יעקב גולדשטיין. מטעם מדרשת העבודה, בית ברל
סימול: KRU\5391
תיאור:
קרן היסוד. 25 שנים להסתדרות העובדים, לקרן היסוד. ערב עם מרחיבי גבולות המולדת. משגב עם, רמת נפתלי, ארגון טלמון, ארגון מכמורת, בית אשל. נואמים: אבא חושי, מ. זינגר, י. ברטנוב
סימול: KH8\16-10kra
תיאור:
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות "ב" על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל
סימול: KRA\2401
תיאור:
תרבות. הרצאה: מה הם גבולות המדע? י. בר-הלל וקונצרט מטעם אגודה להשתלמות במדע. בית פבזנר, חיפה
סימול: KRU\11788
תיאור:
יהדות. מצוות ומנהגים. טילטול. לתשומת לב הציבור רשימה מפורטת של מקומות בתוך גבולות הערוב המותרים לטילטול בשבתות. ירושלים
סימול: KRU\3991
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ידיעות ארץ אמונה. 1962 תמוז - אלול. כתבות בענייני דת ומנהגי בתי כנסת. מצודות מגן על גבולות ישראל. יבול האגבות בנגב.
סימול: KRU\20975
תיאור:
יהדות. שבת. הודעה על גבולות העירוב לנשיאת מטלטלין בירושלים
סימול: KRU\13667
תיאור:
שלום. ישמר השלום בגבולות! מחאה על מדיניות "פעולות התגמול" של הממשלה וקריאה לשמירת השלום בגבול עם סוריה
סימול: KRU\4697
תיאור:
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות ב' על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל
סימול: KRA\2399
מודעת פרסומת לקרן היסוד באיטליה בעניין ישראל במדינה קולטת עלייה. משמאל למעלה: איור של גבולות המדינה עם עולים שיורדים מספינות ומטוסים והולכים למפעלים ברחבי הארץ. למטה: תצלומים של פרויקטים שקרן היסוד תומכת בהם
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות "ב" על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל. אידיש
תעמולה. איור של מפת המזרח התיכון בה מסומנים גבולות ארץ ישראל השלמה, ציטוט מדברי זאב ז'בוטינסקי
מדינת ישראל. גבולות ישראל. "ושוב יחדיו", הרצאות בנושאים: "מה הם גבולות בני הגנה" ו"תכנית האוטונומיה: סיכונים וסיכויים". המרצים: חיים בר לב ויוסף נבו. המנחה: יעקב גולדשטיין. מטעם מדרשת העבודה, בית ברל
קרן היסוד. 25 שנים להסתדרות העובדים, לקרן היסוד. ערב עם מרחיבי גבולות המולדת. משגב עם, רמת נפתלי, ארגון טלמון, ארגון מכמורת, בית אשל. נואמים: אבא חושי, מ. זינגר, י. ברטנוב
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות "ב" על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל
תרבות. הרצאה: מה הם גבולות המדע? י. בר-הלל וקונצרט מטעם אגודה להשתלמות במדע. בית פבזנר, חיפה
יהדות. מצוות ומנהגים. טילטול. לתשומת לב הציבור רשימה מפורטת של מקומות בתוך גבולות הערוב המותרים לטילטול בשבתות. ירושלים
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ידיעות ארץ אמונה. 1962 תמוז - אלול. כתבות בענייני דת ומנהגי בתי כנסת. מצודות מגן על גבולות ישראל. יבול האגבות בנגב.
יהדות. שבת. הודעה על גבולות העירוב לנשיאת מטלטלין בירושלים
שלום. ישמר השלום בגבולות! מחאה על מדיניות "פעולות התגמול" של הממשלה וקריאה לשמירת השלום בגבול עם סוריה
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. סמל המפלגה - האות ב' על רקע לוחות הברית ומפת גבולות ארץ ישראל