תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גדוד העבודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ענייני חקלאות.51. גדוד העבודה משק תל יוסף 52. בית הספר החקלאי בנהלל 53. קבוצה חדשה בכפר תבור 54. קבוצת "ניר" 55. קבוצת "השחר" 56. גבעת השלושה 57. קבוצת "ארגון" 1925- 1926 S9\1780\3
תעודות אישיות, מכתבי המלצה ואישורים שונים של אברהם בן שמואל רוזנוסר ורעייתו שושנה, בפרט: כתובה, תעודות זיהוי, תעודות מעבר ועלייה, תעודות נתינות, פנקסי חבר, רשיונות, מניות, שטרות בנק, תרומות עצים, פדיון משכנתא; בין היתר תעודות מתקופת פעילותו של אברהם באגודות "החלוץ" ו"צעירי ציון" בפרוסקורוב, בוועד הציוני העירוני שם ובסניף "תרבות" בפרוסקורוב, וב"גדוד העבודה" בארץ ישראל 1920- 1946 A650\3
תקנות גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, התכתבות והעתק חוזה חכירת קרקע ברטיסבון 1922- 1927 A116\137
עורך הדין משה זמורה. תעודות בענייני תביעות ומשפטים בהם היה מעורב, בין היתר גדוד העבודה נגד המרכז החקלאי, בית הספר לאחיות של "הדסה" בעניין ד"ר רוזנברג, טיטץ (Tietz), גרץ (Graetz), פרשקובסקי נגד אוסישקין ופרצ'יקוביץ (Percikowitsch ) 1924- 1932 A215\404
ירושלים - "גדוד העבודה", רמת רחל - מסירת אדמה 1929- 1931 KKL5\4413
רשימות בכתב יד והעתקי תצלומים והעתקי מכתבים ואישורים בעניין פעילותו של ברוך ליכטהויז (בית אור) וחברי "גדוד העבודה וההגנה על־שם יוסף טרומפלדור", מתוך ארכיון משפחת בית אור ואוספי הארכיון הציוני המרכזי (שנאספו וצולמו על ידי רות בית אור במסגרת מפעל הנצחת זכרו של אביה ברוך ליכטהויז) 1920- 1950 A634\18
"Deyateli sorok vos'mogo goda" ('עסקני שנת ארבעים ושמונה'), ספר מאת Auguste Vermorel בעניין אנשי המהפכה הצרפתית (תרגום לרוסית, מוסקבה - פטרוגרד, 1923 1923- 1923 A635\177
"גדוד העבודה". תקנות האגודה 1923- 1923 S15\22528
תצלומים שנעשו על ידי רות בית אור בכנס המוקדש ל-60 שנה של "גדוד העבודה וההגנה על־שם יוסף טרומפלדור", שהתקיים בקיבוץ עין חרוד בשנת 1980 1980- 1980 A634\26
אוסף גלויות, תמונות והעתקי תצלומים של ברוך ליכטהויז, רעייתו פרלה (פנינה) לבית טרובניקוב, בני המשפחה וחבריהם, בפרט חברי "גדוד העבודה" 1921- 1976 A634\21
רשימות, פרוטוקולים ועדויות של החקירות בעניין מאורעות תרפ"ט בראשות הוועדה המשפטית שעל יד ההסתדרות הציונית לחקירת המאורעות בהשתתפות של משה זמורה, ומעורבות יצחק בן צבי. בין היתר, חוזרים בעניין כרוז מחאת עורכי הדין הערבים על מנשר הנציב העליון ודיווחים על הרג יהודים בירושלים (מקור חיים, תלפיות גדוד העבודה, בית וגן, גבעת שאול, מונטיפיורי, בית הכרם, רוממה-בית היתומים דיסקין), חברון, בית שאן, מוצא, עטרות, קרית ענבים-בית הבראה, הר-טוב 1929- 1929 A215\150
התכתבות וסיכום ישיבה עם גדוד העבודה "רמת רחל" בעניין רכישת קרקע ובעניינים כספיים 1938- 1947 S9\616