תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גדוד העבודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גלויה מאת יגאל ידין אל משה קול בעניין יהודה קופילביץ אלמוג (18.02.1967) A379\262-1t
דוח בענייני תעסוקה, הכולל את מסקנות הוועדה לבירור אפשרויות לארגון העולים בגדודי העבודה וחבורות S43\114-1t
ראיון עם זהבה ארליך-גורדון בעניין "גדוד העבודה", וגורלם של חברי "המושבה הארצישראלית וויו נובה" (Vojo Nova, 'דרך חדשה') בקרים (קטע העיתון "מעריב", העתק בצילום), בצירוף העתקי מסמכים, איורים וקטעי עיתונים (1990-1980) בעניין פעילותו של ברוך ליכטהויז למען "גדוד העבודה" בארץ ישראל בשנים 1925 - 1927 A634\17-6t
מכתב מאת שלמה גרינברג (טופס של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, משרד לעבודות ציבוריות, חיפה) אל יהודה קופילוביץ, פתח תקווה, בענייני "גדוד העבודה", ט' סיון תרפ"א - 15.06.1921 (עברית) A42\14-6t
העתק של רשימת היורדים - חברי "גדוד העבודה" שחזרו לרוסיה עם מנחם מנדל אלקינד (המקור מאת בתיה שינדלר. בעריכת ויקטוריה רוגינסקי, נכדתה של בתיה שינדלר, ובתה של מאיה דרור שהביאה את המסמך בשנות ה-90 ארצה מברית המועצות) A634\17-5t
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק בעניין עבודות חקלאיות בשבת שבוצעו על ידי גדוד העבודה סמוך לרמת רחל A116\62\1-3t
סקירה על גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור S8\1556\1-2t
פרקי זיכרונות מאת חברי גדוד העבודה על שם יוסף חיים ברנר, תרפ"ג - תשי"ח, 1923 - 1958 (בין המחברים: זלמן בהרב, מנחם אוריאלי, אסתר רביקוביץ', יהודית הרטמן, פניה בלקין, אוהבנס יהודה, חנן אפרת, צבי קוטמן) F30\95\1-2t
מכתב מאת בת שבע חייקין בשם משלחת חוץ לארץ של המפלגה הציונית-סוציאליסטית (צ"ס), תל אביב, אל מרכז גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, בעניין הזמנה לאסיפה המוקדשת לשאלת עזרה לאסירי ציון ברוסיה הסובייטית, שהתקיימה בתל יוסף F30\158\3-4t
מכתב בעניין הסכסוך בתל יוסף לאחר הפרידה מגדוד העבודה S9\2593-1t
פרטים על המושבות השונות, בהם איזכור חולדה וגדוד העבודה. מאי-יוני 1924 J113\1303-1t
סקירה בעניין תוכנית קבוצת הרועים בגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור על אדמת חמרה וערד סודה S1\645-1t
תיאור:
גלויה מאת יגאל ידין אל משה קול בעניין יהודה קופילביץ אלמוג (18.02.1967)
סימול: A379\262-1t
תיאור:
דוח בענייני תעסוקה, הכולל את מסקנות הוועדה לבירור אפשרויות לארגון העולים בגדודי העבודה וחבורות
סימול: S43\114-1t
תיאור:
ראיון עם זהבה ארליך-גורדון בעניין "גדוד העבודה", וגורלם של חברי "המושבה הארצישראלית וויו נובה" (Vojo Nova, 'דרך חדשה') בקרים (קטע העיתון "מעריב", העתק בצילום), בצירוף העתקי מסמכים, איורים וקטעי עיתונים (1990-1980) בעניין פעילותו של ברוך ליכטהויז למען "גדוד העבודה" בארץ ישראל בשנים 1925 - 1927
סימול: A634\17-6t
תיאור:
מכתב מאת שלמה גרינברג (טופס של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, משרד לעבודות ציבוריות, חיפה) אל יהודה קופילוביץ, פתח תקווה, בענייני "גדוד העבודה", ט' סיון תרפ"א - 15.06.1921 (עברית)
סימול: A42\14-6t
תיאור:
העתק של רשימת היורדים - חברי "גדוד העבודה" שחזרו לרוסיה עם מנחם מנדל אלקינד (המקור מאת בתיה שינדלר. בעריכת ויקטוריה רוגינסקי, נכדתה של בתיה שינדלר, ובתה של מאיה דרור שהביאה את המסמך בשנות ה-90 ארצה מברית המועצות)
סימול: A634\17-5t
תיאור:
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק בעניין עבודות חקלאיות בשבת שבוצעו על ידי גדוד העבודה סמוך לרמת רחל
סימול: A116\62\1-3t
תיאור:
סקירה על גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור
סימול: S8\1556\1-2t
תיאור:
פרקי זיכרונות מאת חברי גדוד העבודה על שם יוסף חיים ברנר, תרפ"ג - תשי"ח, 1923 - 1958 (בין המחברים: זלמן בהרב, מנחם אוריאלי, אסתר רביקוביץ', יהודית הרטמן, פניה בלקין, אוהבנס יהודה, חנן אפרת, צבי קוטמן)
סימול: F30\95\1-2t
תיאור:
מכתב מאת בת שבע חייקין בשם משלחת חוץ לארץ של המפלגה הציונית-סוציאליסטית (צ"ס), תל אביב, אל מרכז גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, בעניין הזמנה לאסיפה המוקדשת לשאלת עזרה לאסירי ציון ברוסיה הסובייטית, שהתקיימה בתל יוסף
סימול: F30\158\3-4t
תיאור:
מכתב בעניין הסכסוך בתל יוסף לאחר הפרידה מגדוד העבודה
סימול: S9\2593-1t
תיאור:
פרטים על המושבות השונות, בהם איזכור חולדה וגדוד העבודה. מאי-יוני 1924
סימול: J113\1303-1t
תיאור:
סקירה בעניין תוכנית קבוצת הרועים בגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור על אדמת חמרה וערד סודה
סימול: S1\645-1t
גלויה מאת יגאל ידין אל משה קול בעניין יהודה קופילביץ אלמוג (18.02.1967)
דוח בענייני תעסוקה, הכולל את מסקנות הוועדה לבירור אפשרויות לארגון העולים בגדודי העבודה וחבורות
ראיון עם זהבה ארליך-גורדון בעניין "גדוד העבודה", וגורלם של חברי "המושבה הארצישראלית וויו נובה" (Vojo Nova, 'דרך חדשה') בקרים (קטע העיתון "מעריב", העתק בצילום), בצירוף העתקי מסמכים, איורים וקטעי עיתונים (1990-1980) בעניין פעילותו של ברוך ליכטהויז למען "גדוד העבודה" בארץ ישראל בשנים 1925 - 1927
מכתב מאת שלמה גרינברג (טופס של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, משרד לעבודות ציבוריות, חיפה) אל יהודה קופילוביץ, פתח תקווה, בענייני "גדוד העבודה", ט' סיון תרפ"א - 15.06.1921 (עברית)
העתק של רשימת היורדים - חברי "גדוד העבודה" שחזרו לרוסיה עם מנחם מנדל אלקינד (המקור מאת בתיה שינדלר. בעריכת ויקטוריה רוגינסקי, נכדתה של בתיה שינדלר, ובתה של מאיה דרור שהביאה את המסמך בשנות ה-90 ארצה מברית המועצות)
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק בעניין עבודות חקלאיות בשבת שבוצעו על ידי גדוד העבודה סמוך לרמת רחל
סקירה על גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור
פרקי זיכרונות מאת חברי גדוד העבודה על שם יוסף חיים ברנר, תרפ"ג - תשי"ח, 1923 - 1958 (בין המחברים: זלמן בהרב, מנחם אוריאלי, אסתר רביקוביץ', יהודית הרטמן, פניה בלקין, אוהבנס יהודה, חנן אפרת, צבי קוטמן)
מכתב מאת בת שבע חייקין בשם משלחת חוץ לארץ של המפלגה הציונית-סוציאליסטית (צ"ס), תל אביב, אל מרכז גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, בעניין הזמנה לאסיפה המוקדשת לשאלת עזרה לאסירי ציון ברוסיה הסובייטית, שהתקיימה בתל יוסף
מכתב בעניין הסכסוך בתל יוסף לאחר הפרידה מגדוד העבודה
פרטים על המושבות השונות, בהם איזכור חולדה וגדוד העבודה. מאי-יוני 1924
סקירה בעניין תוכנית קבוצת הרועים בגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור על אדמת חמרה וערד סודה