תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גדוד העבודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גדוד העבודה PHG\1310168
רחובות, שומרים בכרמים, חלקם חברי גדוד העבודה על שם יוסף טרומצפלדור, ( 1927) . הערת רות בית אור: משמאל על הסוסה בובה, ברוך ליכטהויז וכנראה השנה היא 1925 1927 PHG\1024332
אנשי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, ירושלים, 23.4.1922 הערה של רות בית אור: יושבות למטה: אמקה (או נחמקה שנחשבה לחברתו של טרומפלדור), ריבה משל (מספר 2 בתמונה היתה נשואה לשומר יגאל ואחר כך לירחמיאל לוקאצ'ר) שני מימין ביושבים: ויטקה ריינין שהיה סדרן העבודה של הגדוד 1922 PHZPR\1252535
חברי גדוד העבודה, שעברו לתל - אביב, וגרו בקומונה ( חריט יושב שני משמאל) . הערת רותי בית אור: למעלה מימין, יוסקה מלמוד, שני מימין אברמל'ה דובנוב, אחריו אידה אברמזון ?. ראשון משמאל טוביה אברמזון, ראשון מימין ביושבים: יעקב אברמזון, לידו צביה אברמזון-חריט, נחומי חריט, דני חריט, יוסף חריט. התמונה מתחילת שנות ה-40, כנראה 1940 PHG\1024011
חברי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, פלוגת רטיסבון, ירושלים, הערה של רות בית אור: עומדת במרכז למעלה ובכיוון השעון: מספר 10: מניה אלקינד, מספר 9: ריינין, מספר 5: ריבה מישל לוקאצר, מספר דף נחמה, מספר 3:חביבה, מספר 7: נחמקה (אמקה) מספר שמונה: מנחם אלקינד 1923 PHZPR\1252532
חברים מגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, ( 1920) , ( בתצלום בין השאר, יצחק שדה לנדוברג, מנדל ומינה אלקינד) .הערת רות בית אור: למעלה מימין אליעזר אלפרן (ברדה), שלישי מימין יתכן אליהו גולומב שהיה תקפה קצרה בגדוד העבודה, שני משמאל מנדל אלקינד, למטה משמאל, מניה אלקינד 1920 PHG\1024358
גדוד העבודה (?) ליד בניין NKH\485795
שנים עשר צעירים על רקע צריף (גדוד העבודה?) NKH\485764
גדוד העבודה (?) כפר גלעדי NKH\484792
גדוד העבודה (?) בבניה NKH\484825
עבודה בשדה. גדוד העבודה (?) NKH\485702
מחצבה, ליד מנזר רטיסבון (?) גדוד העבודה (?) NKH\484758
תיאור:
גדוד העבודה
סימול: PHG\1310168
תיאור:
רחובות, שומרים בכרמים, חלקם חברי גדוד העבודה על שם יוסף טרומצפלדור, ( 1927) . הערת רות בית אור: משמאל על הסוסה בובה, ברוך ליכטהויז וכנראה השנה היא 1925
שנה: 1927 סימול: PHG\1024332
תיאור:
אנשי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, ירושלים, 23.4.1922 הערה של רות בית אור: יושבות למטה: אמקה (או נחמקה שנחשבה לחברתו של טרומפלדור), ריבה משל (מספר 2 בתמונה היתה נשואה לשומר יגאל ואחר כך לירחמיאל לוקאצ'ר) שני מימין ביושבים: ויטקה ריינין שהיה סדרן העבודה של הגדוד
שנה: 1922 סימול: PHZPR\1252535
תיאור:
חברי גדוד העבודה, שעברו לתל - אביב, וגרו בקומונה ( חריט יושב שני משמאל) . הערת רותי בית אור: למעלה מימין, יוסקה מלמוד, שני מימין אברמל'ה דובנוב, אחריו אידה אברמזון ?. ראשון משמאל טוביה אברמזון, ראשון מימין ביושבים: יעקב אברמזון, לידו צביה אברמזון-חריט, נחומי חריט, דני חריט, יוסף חריט. התמונה מתחילת שנות ה-40, כנראה 1940
סימול: PHG\1024011
תיאור:
חברי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, פלוגת רטיסבון, ירושלים, הערה של רות בית אור: עומדת במרכז למעלה ובכיוון השעון: מספר 10: מניה אלקינד, מספר 9: ריינין, מספר 5: ריבה מישל לוקאצר, מספר דף נחמה, מספר 3:חביבה, מספר 7: נחמקה (אמקה) מספר שמונה: מנחם אלקינד
שנה: 1923 סימול: PHZPR\1252532
תיאור:
חברים מגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, ( 1920) , ( בתצלום בין השאר, יצחק שדה לנדוברג, מנדל ומינה אלקינד) .הערת רות בית אור: למעלה מימין אליעזר אלפרן (ברדה), שלישי מימין יתכן אליהו גולומב שהיה תקפה קצרה בגדוד העבודה, שני משמאל מנדל אלקינד, למטה משמאל, מניה אלקינד
שנה: 1920 סימול: PHG\1024358
תיאור:
גדוד העבודה (?) ליד בניין
סימול: NKH\485795
תיאור:
שנים עשר צעירים על רקע צריף (גדוד העבודה?)
סימול: NKH\485764
תיאור:
גדוד העבודה (?) כפר גלעדי
סימול: NKH\484792
תיאור:
גדוד העבודה (?) בבניה
סימול: NKH\484825
תיאור:
עבודה בשדה. גדוד העבודה (?)
סימול: NKH\485702
תיאור:
מחצבה, ליד מנזר רטיסבון (?) גדוד העבודה (?)
סימול: NKH\484758
גדוד העבודה
רחובות, שומרים בכרמים, חלקם חברי גדוד העבודה על שם יוסף טרומצפלדור, ( 1927) . הערת רות בית אור: משמאל על הסוסה בובה, ברוך ליכטהויז וכנראה השנה היא 1925
אנשי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, ירושלים, 23.4.1922 הערה של רות בית אור: יושבות למטה: אמקה (או נחמקה שנחשבה לחברתו של טרומפלדור), ריבה משל (מספר 2 בתמונה היתה נשואה לשומר יגאל ואחר כך לירחמיאל לוקאצ'ר) שני מימין ביושבים: ויטקה ריינין שהיה סדרן העבודה של הגדוד
חברי גדוד העבודה, שעברו לתל - אביב, וגרו בקומונה ( חריט יושב שני משמאל) . הערת רותי בית אור: למעלה מימין, יוסקה מלמוד, שני מימין אברמל'ה דובנוב, אחריו אידה אברמזון ?. ראשון משמאל טוביה אברמזון, ראשון מימין ביושבים: יעקב אברמזון, לידו צביה אברמזון-חריט, נחומי חריט, דני חריט, יוסף חריט. התמונה מתחילת שנות ה-40, כנראה 1940
חברי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, פלוגת רטיסבון, ירושלים, הערה של רות בית אור: עומדת במרכז למעלה ובכיוון השעון: מספר 10: מניה אלקינד, מספר 9: ריינין, מספר 5: ריבה מישל לוקאצר, מספר דף נחמה, מספר 3:חביבה, מספר 7: נחמקה (אמקה) מספר שמונה: מנחם אלקינד
חברים מגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, ( 1920) , ( בתצלום בין השאר, יצחק שדה לנדוברג, מנדל ומינה אלקינד) .הערת רות בית אור: למעלה מימין אליעזר אלפרן (ברדה), שלישי מימין יתכן אליהו גולומב שהיה תקפה קצרה בגדוד העבודה, שני משמאל מנדל אלקינד, למטה משמאל, מניה אלקינד
גדוד העבודה (?) ליד בניין
שנים עשר צעירים על רקע צריף (גדוד העבודה?)
גדוד העבודה (?) כפר גלעדי
גדוד העבודה (?) בבניה
עבודה בשדה. גדוד העבודה (?)
מחצבה, ליד מנזר רטיסבון (?) גדוד העבודה (?)