תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גדוד העבודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גדוד העבודה NKH\488339
גדוד העבודה NKH\489166
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה] 1921 PHG\1414815
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה] 1921 PHG\1414816
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה] 1921 PHG\1414814
חברים מגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור (1920). בתצלום בין השאר, יצחק שדה לנדוברג, מנדל ומינה אלקינד. הערת רות בית אור: למעלה מימין אליעזר אלפרן (ברדה), שלישי מימין ייתכן אליהו גולומב שהיה תקפה קצרה בגדוד העבודה, שני משמאל מנדל אלקינד, למטה משמאל, מניה אלקינד 1920 PHG\1024358
אנשי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, ירושלים, 23.4.1922 הערה של רות בית אור: יושבות למטה: אמקה (או נחמקה שנחשבה לחברתו של טרומפלדור), ריבה משל (מספר 2 בתמונה היתה נשואה לשומר יגאל ואחר כך לירחמיאל לוקאצ'ר) שני מימין ביושבים: ויטקה ריינין שהיה סדרן העבודה של הגדוד 1922 PHZPR\1252535
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה] 1921 PHG\1414817
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה] 1921 PHG\1414817-1
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה] 1921 PHG\1414816-1
גדוד העבודה העברי ע"י הצבא, לוד [רזולוציה גבוהה] 1930 PHG\1414810-1
גדוד העבודה העברי ע"י הצבא, לוד [רזולוציה גבוהה] 1930 PHG\1414811-1
תיאור:
גדוד העבודה
סימול: NKH\488339
תיאור:
גדוד העבודה
סימול: NKH\489166
תיאור:
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1921 סימול: PHG\1414815
תיאור:
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1921 סימול: PHG\1414816
תיאור:
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1921 סימול: PHG\1414814
תיאור:
חברים מגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור (1920). בתצלום בין השאר, יצחק שדה לנדוברג, מנדל ומינה אלקינד. הערת רות בית אור: למעלה מימין אליעזר אלפרן (ברדה), שלישי מימין ייתכן אליהו גולומב שהיה תקפה קצרה בגדוד העבודה, שני משמאל מנדל אלקינד, למטה משמאל, מניה אלקינד
שנה: 1920 סימול: PHG\1024358
תיאור:
אנשי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, ירושלים, 23.4.1922 הערה של רות בית אור: יושבות למטה: אמקה (או נחמקה שנחשבה לחברתו של טרומפלדור), ריבה משל (מספר 2 בתמונה היתה נשואה לשומר יגאל ואחר כך לירחמיאל לוקאצ'ר) שני מימין ביושבים: ויטקה ריינין שהיה סדרן העבודה של הגדוד
שנה: 1922 סימול: PHZPR\1252535
תיאור:
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1921 סימול: PHG\1414817
תיאור:
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1921 סימול: PHG\1414817-1
תיאור:
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1921 סימול: PHG\1414816-1
תיאור:
גדוד העבודה העברי ע"י הצבא, לוד [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1930 סימול: PHG\1414810-1
תיאור:
גדוד העבודה העברי ע"י הצבא, לוד [רזולוציה גבוהה]
שנה: 1930 סימול: PHG\1414811-1
גדוד העבודה
גדוד העבודה
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
חברים מגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור (1920). בתצלום בין השאר, יצחק שדה לנדוברג, מנדל ומינה אלקינד. הערת רות בית אור: למעלה מימין אליעזר אלפרן (ברדה), שלישי מימין ייתכן אליהו גולומב שהיה תקפה קצרה בגדוד העבודה, שני משמאל מנדל אלקינד, למטה משמאל, מניה אלקינד
אנשי גדוד העבודה על שם טרומפלדור, ירושלים, 23.4.1922 הערה של רות בית אור: יושבות למטה: אמקה (או נחמקה שנחשבה לחברתו של טרומפלדור), ריבה משל (מספר 2 בתמונה היתה נשואה לשומר יגאל ואחר כך לירחמיאל לוקאצ'ר) שני מימין ביושבים: ויטקה ריינין שהיה סדרן העבודה של הגדוד
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור [רזולוציה גבוהה]
גדוד העבודה העברי ע"י הצבא, לוד [רזולוציה גבוהה]
גדוד העבודה העברי ע"י הצבא, לוד [רזולוציה גבוהה]