תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גדוד העבודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומה תחתונה KH4\9509-14m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומות KH4\9509-13m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומה א KH4\9509-7m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזית מערבית KH4\9509-5m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזיתות KH4\9509-12m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, פרספקטיבה KH4\9509-11m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזיתות צפונית ודרומית KH4\9509-3m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, השלכה אופקית לחפירת היסודות KH4\9509-10m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומת קרקע KH4\9509-9m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חתך ד KH4\9509-1m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חתכים א-ג KH4\9509-2m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומת הקרקע KH4\9509-8m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומה תחתונה
סימול: KH4\9509-14m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומות
סימול: KH4\9509-13m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומה א
סימול: KH4\9509-7m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזית מערבית
סימול: KH4\9509-5m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזיתות
סימול: KH4\9509-12m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, פרספקטיבה
סימול: KH4\9509-11m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזיתות צפונית ודרומית
סימול: KH4\9509-3m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, השלכה אופקית לחפירת היסודות
סימול: KH4\9509-10m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומת קרקע
סימול: KH4\9509-9m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חתך ד
סימול: KH4\9509-1m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חתכים א-ג
סימול: KH4\9509-2m
תיאור:
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומת הקרקע
סימול: KH4\9509-8m
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומה תחתונה
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומות
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומה א
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזית מערבית
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזיתות
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, פרספקטיבה
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חזיתות צפונית ודרומית
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, השלכה אופקית לחפירת היסודות
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומת קרקע
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חתך ד
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, חתכים א-ג
רמת רחל. תכנית לבניין גדוד העבודה, קומת הקרקע