תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גדוד העבודה
מוצגים פריטים 1 - 1 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
גיוס. צעירים וצעירות נקראים לגדודים העברים, לנוטרות, למחנות העבודה ואימונים KRU\20263
תיאור:
גיוס. צעירים וצעירות נקראים לגדודים העברים, לנוטרות, למחנות העבודה ואימונים
סימול: KRU\20263
גיוס. צעירים וצעירות נקראים לגדודים העברים, לנוטרות, למחנות העבודה ואימונים