תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גדוד העבודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור: חיי יום יום, תרבות וחברה [ דיסרטציה - אוניברסיטת בר-אילן] יעקבא, מאירה BK\65411\ג
עלילות 'גדוד העבודה' על שם יוסף טרומפלדור מיכאלי, עובד והדסה אבגדורי- אבידוב (עורכים) BK\66509
השפעת 'גדוד העבודה' על ההתיישבות העברית בארץ ישראל. [עבודה סמינריונית] מן, ניר BK\65905\ג
מחיינו : עתון גדוד העבודה תרפ"א-תרפ"ט, 1921-1929 BK\33729
עלילות 'גדודי העבודה' על שם יוסף טרומפלדור מיכאלי, עובד והדסה אביגדורי-אבידוב BK\67965
"'גדוד העבודה' של בעלי המלאכה - סיפורו של אתוס שנכשל" BK\61409\13 אק U6
Razvitie i krizis kibuznogo dvishenia BK\66444\a ג
מלכה ואהרונצ'יק חלוצים: חייהם ופועלם של מלכה גרשנגורן ואהרון רוזנבלום-רון חלוצי העלייה השלישית. תחקיר: חרות-קוקה (קפרובסקי) שלומוף BK\65165\ג
מפת ארץ-ישראל המסותתת באבן. תדפיס מתוך: מחקרים בארץ ישראל: ספר אביאל רון. בעריכת יורם בר-גל, נורית קליאוט, אמציה פלד גביש, דב BK\66283\ג
זאב און, האיש בראי תקופתו רוזנבליט, צילה BK\64509
פועלים במושבה: פועלי נס-ציונה 1948-1883 רגב, יואב BK\67919
ההסתדרות הכללית וגדוד העבודה בשנים 1923-1920 שטיפטל [אניש], שושנה BK\50419