תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גימנסיה הרצליה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גימנסיה "הרצליה", תל אביב. שאלונים (בקשות לרישום לכיתה) לשנת הלימודים תשמ"א של ילדים שלא התקבלו (מרץ - אפריל 1980) 1980- 1980 J130\76
מחברות לימוד של אהרן אהרנסון, שעורים בבית הספר (גימנסיה "הרצליה" [?]), כיתה א'-א' וכיתה ב'-א', שנים תרצ"ו - תרצ"ז 1936- 1937 A647\7
מאמר על אודות יצחק יפה, 1893-1912[?] תלמיד גימנסיה הרצליה, עיתון "מעריב" A363\190
חוזרים והזמנות מאת גימנסיה "הרצליה" 1931- 1942 A332\100
דו"חות והתכתבות בין שאול סחייק, עובד לשכת המס בעפולה, לבין נציגי מוסדות שונים, ביניהם המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בירושלים, הנהלת קרן פנסיה בתל אביב, מרכז קופת חולים וקופת חולים במחוז העמק בעפולה, הוצאת "לעם" ומערכת השבועון העממי "לאשה" בתל אביב, המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה של משרד החינוך והתרבות, הנהלת לשכת המס המרכזית בתל אביב, הסתדרות המורים בארץ ישראל - סניף חיפה, אגף השיכון בירושלים, מחלקת מס הכנסה של סניף משרד האוצר בעפולה, גימנסיה עברית "הרצליה" בתל אביב 1950- 1955 A619\70
פעילותו הספרותית של אהרון עבר-הדני. זכרון דברים, מכתבים, תדפיסים בעניין השתתפותו של אהרון עבר-הדני בספר היובל של גימנסיה "הרצליה" 1956- 1964 A302\13
נכסי דלא ניידי של קרן היסוד. התכתבות, חוזים, דו"חות, החלטות, סקירות ותזכירים, בין היתר תרגומים מעברית לגרמנית (מסודר לפי נושאים: בית הספר לבנים ובית הספר לבנות - "תחכמוני" ו"למל" בירושלים; הגימנסיה העברית בשכונת רחביה, ירושלים; גימנסיה "הרצליה" בתל אביב; בית הספר העממי בחיפה; בניית בתי ספר על ידי נסטיסין - Nossatissin באמצעות הלוואתו) 1927- 1939 KH4\5948
תעודות סיום הלימודים וסרטיפיקטים של לאה וייץ בצרפת, בפרט מאת אוניברסיטת פריס 1917- 1922 A395\246
הרצליה. בית הספר העממי. רשימות שמיות של המורים, דו"חות על שעות הלימודים, התכתבות בין פתחיה לב-טוב, מנהל בית הספר, נציגי ועד ההורים וחבר המורים של בית הספר, בן ציון מיכאלי, נשיא המועצה המקומית בהרצליה, לבין אברהם ארנון, המפקח הראשי על בתי הספר הכלליים במשרד המפקחים בתל אביב, שרה גלוזמן-גרוס, מזכירת משרד המפקחים, מקס סולובייצ'יק, מנהל מחלקת החינוך בירושלים, יחיאל לבנון בשם ועד סניף המורים בשרון, אביעזר ילין בשם מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל, ירושלים, י.מ.[?] אלקנה (קנוביץ'), יועץ להוראת לימודי השפה האנגלית, ברוך בן-יהודה (לייבוביץ), מנהל גימנסיה "הרצליה" בתל אביב 1945- 1947 J17\4865\3
טבריה. צילום של ילדי בית הספר העירוני בעת עבודתם בגן הירק; העתקים מצילום דיוקן של בן ציון מוסינזון, מנהל מחלקת החינוך J17\8508
צילומים. העתקים מצילום דיוקן של בן ציון מוסינזון, מנהל מחלקת החינוך J17\7411
גימנסיה "הרצליה"; דברי דפוס שונים 1954- 1976 J56\20