תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גימנסיה הרצליה
מוצגים פריטים 1 - 8 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תמליל הנאומים שנישאו במועצת הבוגרים של גימנסיה הרצליה לאחר פטירתה של צילה אשל (פיינברג) A622\27\2-7t
חוזר מספר 2 מאת התאחדות הבוגרים של גימנסיה "הרצליה", תל אביב, בעניין קבלת הבוגרים היוצאים (מנחם אב תש"ו - אוגוסט 1946) AK410\1-1t
פולמוס בענייני גימנסיה "הרצליה" ביפו A8\71-2t
תזכיר ובו בקשה לעזרה של גימנסיה הרצליה, כ' טבת תרע"ה L2\107\2-9t
עו"ד Reginald Lewis (לונדון) בעניין הגימנסיה העברית ביפו (גימנסיה "הרצליה") KKL1\448-8t
קטע מפרוטוקול של ישיבת ועד החינוך בעניין מתן אישור לחברת "גימנסיה הרצליה" S1\1343-3t
2 מכתבים אל הנהלת גימנסיה "הרצליה", 1923-1922 A245\707-16t
גימנסיה הרצליה S30\1991-1t
תיאור:
תמליל הנאומים שנישאו במועצת הבוגרים של גימנסיה הרצליה לאחר פטירתה של צילה אשל (פיינברג)
סימול: A622\27\2-7t
תיאור:
חוזר מספר 2 מאת התאחדות הבוגרים של גימנסיה "הרצליה", תל אביב, בעניין קבלת הבוגרים היוצאים (מנחם אב תש"ו - אוגוסט 1946)
סימול: AK410\1-1t
תיאור:
פולמוס בענייני גימנסיה "הרצליה" ביפו
סימול: A8\71-2t
תיאור:
תזכיר ובו בקשה לעזרה של גימנסיה הרצליה, כ' טבת תרע"ה
סימול: L2\107\2-9t
תיאור:
עו"ד Reginald Lewis (לונדון) בעניין הגימנסיה העברית ביפו (גימנסיה "הרצליה")
סימול: KKL1\448-8t
תיאור:
קטע מפרוטוקול של ישיבת ועד החינוך בעניין מתן אישור לחברת "גימנסיה הרצליה"
סימול: S1\1343-3t
תיאור:
2 מכתבים אל הנהלת גימנסיה "הרצליה", 1923-1922
סימול: A245\707-16t
תיאור:
גימנסיה הרצליה
סימול: S30\1991-1t
תמליל הנאומים שנישאו במועצת הבוגרים של גימנסיה הרצליה לאחר פטירתה של צילה אשל (פיינברג)
חוזר מספר 2 מאת התאחדות הבוגרים של גימנסיה "הרצליה", תל אביב, בעניין קבלת הבוגרים היוצאים (מנחם אב תש"ו - אוגוסט 1946)
פולמוס בענייני גימנסיה "הרצליה" ביפו
תזכיר ובו בקשה לעזרה של גימנסיה הרצליה, כ' טבת תרע"ה
עו"ד Reginald Lewis (לונדון) בעניין הגימנסיה העברית ביפו (גימנסיה "הרצליה")
קטע מפרוטוקול של ישיבת ועד החינוך בעניין מתן אישור לחברת "גימנסיה הרצליה"
2 מכתבים אל הנהלת גימנסיה "הרצליה", 1923-1922
גימנסיה הרצליה