תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גימנסיה הרצליה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"גימנסיה הרצליה: 99 שנים, 224 נופלים", כתבה מתוך עיתון "הארץ", מאת אנשיל פפר בעניין הנצחת הנופלים בגימנסיה ביום הזיכרון J130\2022-3t
העתק מכתב מאת נתן סאס, מנהל האגף, הלשכה הראשית, קרן קימת לישראל אל רון חולדאי, מנהל הגמנסיה הרצליה בעניין "שיתוף פעולה גימנסיה - קק"ל" J130\2017-1t
נוסח רישום "אגודת הבוגרים גימנסיה הרצליה" כאגודה לפי החוק העות'מאני J130\1011-8t
"ספרי גימנסיה הרצליה", הקדמה ופרק 1 (טיוטה 1) - העתק בהדפסת צילום (15 עמ'), בצירוף סיכום ישיבת בנושא ספר ה-100 לגימנסיה מיום 29.04.2003 J130\3148-1t
מכתב מאת המפקח של המועצה המרכזית ליהודי בולגריה אל הנהלת הגימנסיה בעניין בקשה לקבלת תוכנית הלימודים של גימנסיה הרצליה לקראת פתיחת הגימנסיה העברית הראשונה בבולגריה J130\2073-3t
תמליל הנאומים שנישאו במועצת הבוגרים של גימנסיה הרצליה לאחר פטירתה של צילה אשל (פיינברג) A622\27\2-7t
חוזר מספר 2 מאת התאחדות הבוגרים של גימנסיה "הרצליה", תל אביב, בעניין קבלת הבוגרים היוצאים (מנחם אב תש"ו - אוגוסט 1946) AK410\1-1t
פולמוס בענייני גימנסיה "הרצליה" ביפו A8\71-2t
2 מכתבים אל הנהלת גימנסיה "הרצליה", 1923-1922 A245\707-16t
גימנסיה הרצליה S30\1991-1t
תזכיר ובו בקשה לעזרה של גימנסיה הרצליה, כ' טבת תרע"ה L2\107\2-9t
עו"ד Reginald Lewis (לונדון) בעניין הגימנסיה העברית ביפו (גימנסיה "הרצליה") KKL1\448-8t
תיאור:
"גימנסיה הרצליה: 99 שנים, 224 נופלים", כתבה מתוך עיתון "הארץ", מאת אנשיל פפר בעניין הנצחת הנופלים בגימנסיה ביום הזיכרון
סימול: J130\2022-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת נתן סאס, מנהל האגף, הלשכה הראשית, קרן קימת לישראל אל רון חולדאי, מנהל הגמנסיה הרצליה בעניין "שיתוף פעולה גימנסיה - קק"ל"
סימול: J130\2017-1t
תיאור:
נוסח רישום "אגודת הבוגרים גימנסיה הרצליה" כאגודה לפי החוק העות'מאני
סימול: J130\1011-8t
תיאור:
"ספרי גימנסיה הרצליה", הקדמה ופרק 1 (טיוטה 1) - העתק בהדפסת צילום (15 עמ'), בצירוף סיכום ישיבת בנושא ספר ה-100 לגימנסיה מיום 29.04.2003
סימול: J130\3148-1t
תיאור:
מכתב מאת המפקח של המועצה המרכזית ליהודי בולגריה אל הנהלת הגימנסיה בעניין בקשה לקבלת תוכנית הלימודים של גימנסיה הרצליה לקראת פתיחת הגימנסיה העברית הראשונה בבולגריה
סימול: J130\2073-3t
תיאור:
תמליל הנאומים שנישאו במועצת הבוגרים של גימנסיה הרצליה לאחר פטירתה של צילה אשל (פיינברג)
סימול: A622\27\2-7t
תיאור:
חוזר מספר 2 מאת התאחדות הבוגרים של גימנסיה "הרצליה", תל אביב, בעניין קבלת הבוגרים היוצאים (מנחם אב תש"ו - אוגוסט 1946)
סימול: AK410\1-1t
תיאור:
פולמוס בענייני גימנסיה "הרצליה" ביפו
סימול: A8\71-2t
תיאור:
2 מכתבים אל הנהלת גימנסיה "הרצליה", 1923-1922
סימול: A245\707-16t
תיאור:
גימנסיה הרצליה
סימול: S30\1991-1t
תיאור:
תזכיר ובו בקשה לעזרה של גימנסיה הרצליה, כ' טבת תרע"ה
סימול: L2\107\2-9t
תיאור:
עו"ד Reginald Lewis (לונדון) בעניין הגימנסיה העברית ביפו (גימנסיה "הרצליה")
סימול: KKL1\448-8t
"גימנסיה הרצליה: 99 שנים, 224 נופלים", כתבה מתוך עיתון "הארץ", מאת אנשיל פפר בעניין הנצחת הנופלים בגימנסיה ביום הזיכרון
העתק מכתב מאת נתן סאס, מנהל האגף, הלשכה הראשית, קרן קימת לישראל אל רון חולדאי, מנהל הגמנסיה הרצליה בעניין "שיתוף פעולה גימנסיה - קק"ל"
נוסח רישום "אגודת הבוגרים גימנסיה הרצליה" כאגודה לפי החוק העות'מאני
"ספרי גימנסיה הרצליה", הקדמה ופרק 1 (טיוטה 1) - העתק בהדפסת צילום (15 עמ'), בצירוף סיכום ישיבת בנושא ספר ה-100 לגימנסיה מיום 29.04.2003
מכתב מאת המפקח של המועצה המרכזית ליהודי בולגריה אל הנהלת הגימנסיה בעניין בקשה לקבלת תוכנית הלימודים של גימנסיה הרצליה לקראת פתיחת הגימנסיה העברית הראשונה בבולגריה
תמליל הנאומים שנישאו במועצת הבוגרים של גימנסיה הרצליה לאחר פטירתה של צילה אשל (פיינברג)
חוזר מספר 2 מאת התאחדות הבוגרים של גימנסיה "הרצליה", תל אביב, בעניין קבלת הבוגרים היוצאים (מנחם אב תש"ו - אוגוסט 1946)
פולמוס בענייני גימנסיה "הרצליה" ביפו
2 מכתבים אל הנהלת גימנסיה "הרצליה", 1923-1922
גימנסיה הרצליה
תזכיר ובו בקשה לעזרה של גימנסיה הרצליה, כ' טבת תרע"ה
עו"ד Reginald Lewis (לונדון) בעניין הגימנסיה העברית ביפו (גימנסיה "הרצליה")