תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גימנסיה הרצליה
מוצגים פריטים 1 - 11 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר, באמות ובדונם. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה. על המפה חתימות וחותמות KL5M\1496\2
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה קטע B. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר ובדונם. שינוי לתוכנית דב קולמן מיום 27.12.1927. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה KL5M\1497\1
תל אביב. מפת מדידה של חלקה מס' 62 בגוש מס' 6920, מתחם גימנסיה הרצליה. סימון תחומי המבנה. והחצר מסביב. נתונים אודות גודל שטח החלקה. מס' חלקה וציון גודל שטחה. המפה מבוססת על נתוני המדידה של דב קולמן KL5M\1495
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר, באמות ובדונם. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה. על המפה חתימות וחותמות KL5M\1496\1
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה קטע B. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר ובדונם. שינוי לתוכנית דב קולמן מיום 27.12.1927. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה KL5M\1497\2
תל אביב. מפת מדידה של חלקות 37, 38, בגוש מס' 6920, מתחם גימנסיה הרצליה. סימון מיקום המבנים השונים הנמצאים במתחם. ציון נתוני מידות. בטבלה: ציון גודל שטחי הבניינים ושטחי החצרות. הקרקע בבעלות קק"ל KL5M\1534
תל אביב, גימנסיה הרצליה. תוכנית לשינוי בסידור הסניטרי, ברזי השקיה ושירותים. המפה שמורה בתיק J1\4729-1m
תל אביב, אדמות שרונה. מפת תכנון. הצעה אלטרנטיבית לשטח עבור גימנסיה "הרצליה" KKL19\5-1m
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. מפת תכנון המתחם: חצרות, חדרי לימוד, בניין המנהלה, מבני ספורט ועוד. בגב המפה: "רצוף למכתבו של בורמן מיום 29.11.1948" KL19M\24\1
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. תוכנית המתחם. בסמוך: משתלה KL19M\24\3
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. תוכנית המתחם. בסמוך משתלה עירונית, גן חיות, גרז' דן. KL19M\24\2
תיאור:
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר, באמות ובדונם. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה. על המפה חתימות וחותמות
סימול: KL5M\1496\2
תיאור:
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה קטע B. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר ובדונם. שינוי לתוכנית דב קולמן מיום 27.12.1927. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה
סימול: KL5M\1497\1
תיאור:
תל אביב. מפת מדידה של חלקה מס' 62 בגוש מס' 6920, מתחם גימנסיה הרצליה. סימון תחומי המבנה. והחצר מסביב. נתונים אודות גודל שטח החלקה. מס' חלקה וציון גודל שטחה. המפה מבוססת על נתוני המדידה של דב קולמן
סימול: KL5M\1495
תיאור:
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר, באמות ובדונם. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה. על המפה חתימות וחותמות
סימול: KL5M\1496\1
תיאור:
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה קטע B. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר ובדונם. שינוי לתוכנית דב קולמן מיום 27.12.1927. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה
סימול: KL5M\1497\2
תיאור:
תל אביב. מפת מדידה של חלקות 37, 38, בגוש מס' 6920, מתחם גימנסיה הרצליה. סימון מיקום המבנים השונים הנמצאים במתחם. ציון נתוני מידות. בטבלה: ציון גודל שטחי הבניינים ושטחי החצרות. הקרקע בבעלות קק"ל
סימול: KL5M\1534
תיאור:
תל אביב, גימנסיה הרצליה. תוכנית לשינוי בסידור הסניטרי, ברזי השקיה ושירותים. המפה שמורה בתיק
סימול: J1\4729-1m
תיאור:
תל אביב, אדמות שרונה. מפת תכנון. הצעה אלטרנטיבית לשטח עבור גימנסיה "הרצליה"
סימול: KKL19\5-1m
תיאור:
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. מפת תכנון המתחם: חצרות, חדרי לימוד, בניין המנהלה, מבני ספורט ועוד. בגב המפה: "רצוף למכתבו של בורמן מיום 29.11.1948"
סימול: KL19M\24\1
תיאור:
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. תוכנית המתחם. בסמוך: משתלה
סימול: KL19M\24\3
תיאור:
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. תוכנית המתחם. בסמוך משתלה עירונית, גן חיות, גרז' דן.
סימול: KL19M\24\2
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר, באמות ובדונם. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה. על המפה חתימות וחותמות
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה קטע B. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר ובדונם. שינוי לתוכנית דב קולמן מיום 27.12.1927. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה
תל אביב. מפת מדידה של חלקה מס' 62 בגוש מס' 6920, מתחם גימנסיה הרצליה. סימון תחומי המבנה. והחצר מסביב. נתונים אודות גודל שטח החלקה. מס' חלקה וציון גודל שטחה. המפה מבוססת על נתוני המדידה של דב קולמן
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר, באמות ובדונם. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה. על המפה חתימות וחותמות
תל אביב. מפת מדידה של מתחם גימנסיה הרצליה קטע B. ברחוב אחד העם 13, 13א', 13ב'. סימון מיקום המבנים. בטבלה: מס' כל חלק וציון גודל השטח בממ"ר ובדונם. שינוי לתוכנית דב קולמן מיום 27.12.1927. המפה הוכנה עבור הנהלת הגימנסיה
תל אביב. מפת מדידה של חלקות 37, 38, בגוש מס' 6920, מתחם גימנסיה הרצליה. סימון מיקום המבנים השונים הנמצאים במתחם. ציון נתוני מידות. בטבלה: ציון גודל שטחי הבניינים ושטחי החצרות. הקרקע בבעלות קק"ל
תל אביב, גימנסיה הרצליה. תוכנית לשינוי בסידור הסניטרי, ברזי השקיה ושירותים. המפה שמורה בתיק
תל אביב, אדמות שרונה. מפת תכנון. הצעה אלטרנטיבית לשטח עבור גימנסיה "הרצליה"
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. מפת תכנון המתחם: חצרות, חדרי לימוד, בניין המנהלה, מבני ספורט ועוד. בגב המפה: "רצוף למכתבו של בורמן מיום 29.11.1948"
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. תוכנית המתחם. בסמוך: משתלה
תל אביב. שרונה. גימנסיה הרצליה. תוכנית המתחם. בסמוך משתלה עירונית, גן חיות, גרז' דן.