תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ורנר סנטור
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ההנהלה הציונית בארץ ישראל, מזכירות. התכתבות בין חברי ההנהלה הציונית בירושלים ובלונדון לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים ובלונדון והלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים; תזכירים, סקירות, חוזרים ודו"חות (בפרט מאת א. לויטרבך על נסיעותיו לארצות אירופה בספטמבר 1936); סיכומי ישיבות הנהלת הסוכנות וכרטיסי כניסה לישיבות ומפגשים. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, משה שרתוק, אליעזר קפלן, ארתור הנטקה, ליאו כהן, משה גרדון, יצחק גרינבוים, ורנר סנטור, לאונרד שטיין, אברהם אוליצור, ברנרד ג'וסף, ליאו לאוטרבך (16.03.1936 - 30.11.1936) 1936- 1936 KH4\6128\1
הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים - כללי. התכתבות בין נציגי הנהלת הסוכנות והמזכירות הכללית של הסוכנות בירושלים לבין נציגי נשיאות הוועד הפועל הציוני בירושלים, ההנהלה הציונית בלונדון והלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים; פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות, סקירות ודו"חות. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, יצחק גרינבוים, משה שרתוק, אליעזר קפלן, ליאו כהן, ארתור הנטקה, הרב יהודה לייב פישמן, ורנר סנטור, לייב יפה. בין היתר תרגומים מעברית לגרמנית (01.05.1935 - 15.03.1936) 1935- 1936 KH4\6127
ההנהלה הציונית בארץ ישראל, ירושלים. התכתבות בין חברי ההנהלה הציונית לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל וקרן היסוד, בעניינים שונים, בפרט הוצאת הבולטין הבינלאומי של הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, ומצב התנועה הציונית באירופה ובדרום אפריקה; חוזרים, רשימות, סקירות, תזכירים ודו"חות. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, אליעזר קפלן, ורנר סנטור, ליאו הרמן, משה שרתוק, יצחק גרינבוים, ארתור רופין (01.02.1938 - 28.12.1938) 1938- 1938 KH4\6110
ההנהלה הציונית בארץ ישראל, ירושלים. התכתבות בין נציגי ההנהלה הציונית לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית וקרן היסוד בעניינים שונים, בפרט הוצאת הבולטין הבינלאומי של הארכיון הציוני המרכזי בירושלים; רשימות, תוכניות עבודה, נאומים, דו"חות שונים, הצעות תקציב, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, חיים וייצמן, יצחק גרינבוים, אליעזר קפלן, ליאו הרמן, ליאו כהן, קורט בלומנפלד, ארתור רופין, ארתור הנטקה, דוד ורנר סנטור, לייב יפה, משה שרתוק, ליאו לאוטרבך, הרב יהודה לייב הכהן פישמן, נחום הרמן (01.04.1937 - 31.01.1938) 1937- 1938 KH4\6109
התכתבויות של דוד ורנר סנטור בנוגע לפעילות מחלקת הארגון של הסוכנות היהודית 1935- 1940 S29\3\2
מכתבו של ורנר סנטור אל דוד בן גוריון בבקשה לסיים את הסדרת שילובם של נציגי הבלתי-ציוניים בדירקטוריון של קרן היסוד 1936 S29\29
התכתבויות בין סיירוס (כורש) אדלר (Cyrus Adler) מארצות הברית עם בכירי הסוכנות היהודית דוד ורנר סנטור ואריה לויטרבך (Lauterbach) בעניין מסמכים וספרים שקיבל בנושא פלסטינה 1937 S29\4
התכתבות בין דוד ורנר סנטור (Senator) עם [ישראל?] יפרויקין (יעפרויקין) בפריס, של דר' ב. ויינרט עם דר' פרגר (Praeger) בבית ההוצאה לאור לויט-ורלג (Lewit-Verlag) בוינה וכן, התכתבות מחלקת הארגון בסוכנות היהודית עם קרן היסוד בפריס/צרפת בקשר לשאול עמר ולואיס אשר. 1937 S29\3\1
מכתבים, תזכירים וקטעי עיתונים בעניינים ציוניים מדיניים. בפרט, התכתבות בין שלמה קפלנסקי לבין ורנר סנאטור ודוד בן גוריון, ותזכירי ההנהלה הציונית בלונדון, הסוכנות היהודית בירושלים, ליגה V למען רוסיה המועצתית בתל אביב; קטעי העיתונים "The New Judaea" ו-"Jewish Frontier" 1934- 1945 A137\110
קריית האוניברסיטה העברית בהר הצופים, ירושלים. התכתבות בעיקר עם מזכירות המושל בנוגע לתיקונים בתכנית האב ועם דוד ורנר סנטור האדמיניסטרטור של האוניברסיטה בעברית 1936- 1937 A175\202
חברת הכשרת הישוב בארץ ישראל, ירושלים. תזכירים על התאחדות חברת הקרקעות, בפרט תזכיר מאת זיגפריד ון וריסלנד, הערות להסכם בין אפ"ב לקרן היסוד מאת דוד ורנר סנטור בשם הנהלת הסוכנות היהודית, ירושלים, והיינריך מרגוליס בשם הנהלת אפ"ב, יפו 1931- 1931 L51\2360
האוניברסיטה העברית בירושלים. חוזים, כולל חוזה בין האוניברסיטה ובין ברקליס בנק, התכתבות בין אפ"ב/בל"ל לבין האוניברסיטה, אגף החשב הכללי של משרד האוצר וברקליס בנק, ובין דוד ורנר סנטור, האדמיניסטרטור של האוניברסיטה, לבין אהרון ברט, ההנהלה המרכזית של אפ"ב בתל אביב 1937- 1956 L51\2698