תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ורנר סנטור
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין יעקב טהון לבין אנשים ומוסדות שונים, תזכירים, הודעות והזמנות. בין היתר מכתבים מאת טהון אל דוד בן-גוריון והתכתבות בין טהון להין משה שרתוק, ארתור הנטקה, שמואל דיין, ורנר סנטור ויצחק וילקנסקי; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית העולמית, הנהלת הסוכנות היהודית, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, המרכז בירושלים של הליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי, הסתדרות הפועלים החקלאים, ועד המושבה עין גנים, חברת "מגן" (מסודר לפי שמות ונושאים) 1907- 1950 A148\42
"Dahrlehenskassen" - "קופות גמילות חסדים". תקנות של חברות, אגודות, קרנות וקופות עזר שונות, תזכירים, דו"חות כספיים (בין היתר מודפסים, בדבר תנועת החשבונות בשנים תרפ"ט - תרצ"ט), טפסי הצהרה, פרוטוקולים של ישיבות ושאלונים של החברות והאגודות, בצירוף התכתבות בין פרידריף אולנדורף לבין נציגי המוסדות, ביניהם דוד ורנר סנטור והנרייטה סאלד, בעיקר בקשר לייסוד ופעילותו של ה"מרכז לקופות לגמילות חסדים בארץ ישראל", תל אביב - ירושלים 1929- 1949 A70\2
פרוטוקולים של ישיבות, תזכירים, רשימות והתכתבות בענייני מחלקת הארגון של ההסתדרות הציונית העולמית; בין היתר מכתבים מאת ורנר סנטור אל דוד בן-גוריון; מאמר מאת אריה לייב לויטרבך בדבר המעמד של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית (באנגלית, 1950). בין המתכתבים: אריה לייב לויטרבך, סמי גרונמן, אהרון ברט 1936- 1953 A166\35
סנטור דוד ורנר 1932- 1937 S30\2953
ההנהלה הציונית בארץ ישראל, ירושלים. התכתבות בין נציגי ההנהלה הציונית לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית וקרן היסוד בעניינים שונים, בפרט הוצאת הבולטין הבינלאומי של הארכיון הציוני המרכזי בירושלים; רשימות, תוכניות עבודה, נאומים, דו"חות שונים, הצעות תקציב, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, חיים וייצמן, יצחק גרינבוים, אליעזר קפלן, ליאו הרמן, ליאו כהן, קורט בלומנפלד, ארתור רופין, ארתור הנטקה, דוד ורנר סנטור, לייב יפה, משה שרתוק, ליאו לאוטרבך, הרב יהודה לייב הכהן פישמן, נחום הרמן (01.04.1937 - 31.01.1938) 1937- 1938 KH4\6109
פעילותו של אריה לייב (ליאו) לויטרבך במחלקה לארגון של הסוכנות היהודית: התכתבות, תזכירים, זכרון דברים, טיוטות, דו"חות, רשימות בענייני תכנית העבודה הארגונית ובעניינים פנימיים, בלונדון (1933 - 1935) ובירושלים (1934 - 1952); רשימות, שאלונים אישיים, קטעי עיתונים. בין היתר התכתבות בין לויטרבך לבין ורנר סנטור, נתן רוטנשטרייך, מוריס הקסטר, יוכבד זוסמן, שמשון יעקב קרויטנר, צבי הרמן, חברי הנהלת הסוכנות, ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים; מכתבים ותזכירים אל דוד בן-גוריון, לואי ליפסקי, הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון, ברל לוקר, זליג ברודצקי, פליקס רוזנבליט, אדולף ביהם, אהרון ברט, אליעזר קפלן 1933- 1952 A166\56
הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים - כללי. התכתבות בין נציגי הנהלת הסוכנות והמזכירות הכללית של הסוכנות בירושלים לבין נציגי נשיאות הוועד הפועל הציוני בירושלים, ההנהלה הציונית בלונדון והלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים; פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות, סקירות ודו"חות. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, יצחק גרינבוים, משה שרתוק, אליעזר קפלן, ליאו כהן, ארתור הנטקה, הרב יהודה לייב פישמן, ורנר סנטור, לייב יפה. בין היתר תרגומים מעברית לגרמנית (01.05.1935 - 15.03.1936) 1935- 1936 KH4\6127
ההנהלה הציונית בארץ ישראל, מזכירות. התכתבות בין חברי ההנהלה הציונית בירושלים ובלונדון לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים ובלונדון והלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים; תזכירים, סקירות, חוזרים ודו"חות (בפרט מאת א. לויטרבך על נסיעותיו לארצות אירופה בספטמבר 1936); סיכומי ישיבות הנהלת הסוכנות וכרטיסי כניסה לישיבות ומפגשים. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, משה שרתוק, אליעזר קפלן, ארתור הנטקה, ליאו כהן, משה גרדון, יצחק גרינבוים, ורנר סנטור, לאונרד שטיין, אברהם אוליצור, ברנרד ג'וסף, ליאו לאוטרבך (16.03.1936 - 30.11.1936) 1936- 1936 KH4\6128\1
ההנהלה הציונית בארץ ישראל, ירושלים. התכתבות בין חברי ההנהלה הציונית לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל וקרן היסוד, בעניינים שונים, בפרט הוצאת הבולטין הבינלאומי של הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, ומצב התנועה הציונית באירופה ובדרום אפריקה; חוזרים, רשימות, סקירות, תזכירים ודו"חות. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, אליעזר קפלן, ורנר סנטור, ליאו הרמן, משה שרתוק, יצחק גרינבוים, ארתור רופין (01.02.1938 - 28.12.1938) 1938- 1938 KH4\6110
התכתבויות של דוד ורנר סנטור בנוגע לפעילות מחלקת הארגון של הסוכנות היהודית 1935- 1940 S29\3\2
התכתבות בין דוד ורנר סנטור (Senator) עם [ישראל?] יפרויקין (יעפרויקין) בפריס, של דר' ב. ויינרט עם דר' פרגר (Praeger) בבית ההוצאה לאור לויט-ורלג (Lewit-Verlag) בוינה וכן, התכתבות מחלקת הארגון בסוכנות היהודית עם קרן היסוד בפריס/צרפת בקשר לשאול עמר ולואיס אשר. 1937 S29\3\1
מכתבו של ורנר סנטור אל דוד בן גוריון בבקשה לסיים את הסדרת שילובם של נציגי הבלתי-ציוניים בדירקטוריון של קרן היסוד 1936 S29\29