תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ורנר סנטור
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין דוד ורנר סנטור (Senator) עם [ישראל?] יפרויקין (יעפרויקין) בפריס, של דר' ב. ויינרט עם דר' פרגר (Praeger) בבית ההוצאה לאור לויט-ורלג (Lewit-Verlag) בוינה וכן, התכתבות מחלקת הארגון בסוכנות היהודית עם קרן היסוד בפריס/צרפת בקשר לשאול עמר ולואיס אשר. 1937 S29\3\1
מכתבו של ורנר סנטור אל דוד בן גוריון בבקשה לסיים את הסדרת שילובם של נציגי הבלתי-ציוניים בדירקטוריון של קרן היסוד 1936 S29\29
התכתבויות בין סיירוס (כורש) אדלר (Cyrus Adler) מארצות הברית עם בכירי הסוכנות היהודית דוד ורנר סנטור ואריה לויטרבך (Lauterbach) בעניין מסמכים וספרים שקיבל בנושא פלסטינה 1937 S29\4
התכתבויות של דוד ורנר סנטור בנוגע לפעילות מחלקת הארגון של הסוכנות היהודית 1935- 1940 S29\3\2
מכתבים, תזכירים וקטעי עיתונים בעניינים ציוניים מדיניים. בפרט, התכתבות בין שלמה קפלנסקי לבין ורנר סנאטור ודוד בן גוריון, ותזכירי ההנהלה הציונית בלונדון, הסוכנות היהודית בירושלים, ליגה V למען רוסיה המועצתית בתל אביב; קטעי העיתונים "The New Judaea" ו-"Jewish Frontier" 1934- 1945 A137\110
קריית האוניברסיטה העברית בהר הצופים, ירושלים. התכתבות בעיקר עם מזכירות המושל בנוגע לתיקונים בתכנית האב ועם דוד ורנר סנטור האדמיניסטרטור של האוניברסיטה בעברית 1936- 1937 A175\202
הנהלת החברה, דוד ורנר סנטור. התכתבות עם יעקב טהון בנוגע לעדכון של השקעת החברה בקרקעות; התכתבות בעניין מינויו של ורנר סנטור כמנהל בחברה 1930- 1930 L18\974
המשרד בחיפה (וולפסון [?]). התכתבות עם דוד ורנר סנטור, בעניין תרומות לאוניברסיטה העברית 1940- 1942 J15\3804\6
הסוכנות היהודית - ענייני כספים ומתן הלוואות בהמלצת הסוכנות. התכתבות הנהלת אפ"ב עם סניפי ירושלים ולונדון, בנק הפועלים וברקליס בנק. התכתבות של אליעזר הופיין ודוד ישראלי עם ורנר סנטור וברל לוקר בענייני חובות קרן היסוד, עם יוסף קובן (Cowen) ומחלקת החינוך של הסוכנות בעניין משכורות למורים, תזכיר על ריאורגניזציה של קרן היסוד 1932- 1932 L51\1013
חברת הכשרת הישוב בארץ ישראל, ירושלים. תזכירים על התאחדות חברת הקרקעות, בפרט תזכיר מאת זיגפריד ון וריסלנד, הערות להסכם בין אפ"ב לקרן היסוד מאת דוד ורנר סנטור בשם הנהלת הסוכנות היהודית, ירושלים, והיינריך מרגוליס בשם הנהלת אפ"ב, יפו 1931- 1931 L51\2360
Lodzki Bank Depozytowy , סניף ורשה. התכתבות של נציגי הבנק עם אליעזר זיגפריד הופיין וגאורג הלפרן ושלהופיין עם דוד ישראלי, ורנר סנטור, מטאוש הינדס ולאו מוצקין בעניין הוצאת כספים ועליית יהודים מפולין 1932- 1933 L51\632
האוניברסיטה העברית בירושלים. חוזים, כולל חוזה בין האוניברסיטה ובין ברקליס בנק, התכתבות בין אפ"ב/בל"ל לבין האוניברסיטה, אגף החשב הכללי של משרד האוצר וברקליס בנק, ובין דוד ורנר סנטור, האדמיניסטרטור של האוניברסיטה, לבין אהרון ברט, ההנהלה המרכזית של אפ"ב בתל אביב 1937- 1956 L51\2698