תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים, גלויות ומברקים אל ויקטור זלקינד, צרבסט - אסמאעיליה - ירושלים, מאת אנשים פרטיים ונציגי חברות שונות בארץ ישראל, גרמניה, אנגליה, ארצות הברית, בעניינים פרטיים ובענייני עבודה, ברכות והזמנות. בין הכותבים: דוד ילין, יוסף גורסקי, בן-בנימין המאירי, International Book Service, א.[?] ולאדוב (Vladov) ואחרים 1922- 1951 A387\134
כרטיסי ביקור של אנשים שונים והזמנות מודפסות לטקסים בארץ ישראל, בארצות אירופה ובארצות הברית מאת אנשים פרטיים ומוסדות אל הרופא אלכסנדר זלקינד והמהנדס ויקטור זלקינד. בין השמות: מנחם מנדל אוסישקין, דוד ילין, איטה ילין, אליהו שפיץ, לינה הופין, שאול וזהבה רוטמן, יעקב מאיר ושושנה שניצר, חוה ושאול סניפילסקי, חיים יסקי, צבי ברונשטיין, רודולף שטריסובר, לאה פליקס, זלמן קוטלר, מאיר קריינין, מ. סולובייצ'יק ואחרים 1923- 1949 A387\150
מכתבי ברכה ליום הולדתו ה-60 של אלתר דרויאנוב, ז' בתמוז תר"ץ, מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים; ביניהם דוד ילין בירושלים, דוד בר-רב-האי (בורובוי) בחיפה, אברהם איש-הורביץ בעקרון, עובדי משרד ההנהלה של הסוכנות היהודית בירושלים, הסתדרות הציונים הכלליים בתל אביב, ועד הלשון העברית בארץ ישראל ובית המדרש למורים "מזרחי" בירושלים 1930- 1930 A10\35
מכתב וגלויות מאת חנה מייזל בנהלל אל בטי לישינסקי וסמי גרונמן בברלין (1911 - 1941); גלויה מאת דוד ילין ואליעזר קמיניץ, ירושלים, אל אדוארד לישינסקי, ברלין (מרץ 1904); גלויה מאת ה.[?] כהן, מזכיר לשם כבוד של האגודה הציונית (Zionist Society) בפורט אליזבת שבדרום אפריקה, אל גולדרייך, נציג JCT - אוצר התיישבות היהודים בלונדון (27.11.1907); מכתב מאת קורט בלומנפלד בשם ועד ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, אל אדוארד לישינסקי (10.12.1927); קטעי סקירות ורשימות בכתב יד ובכתב מכונה בענייני דוד וולפסון, דוד ליטוואק ויוחנן רוזן 1904- 1941 AK879\6
כרטיסי ביקור וכרטיסי ברכה שנשלחו לשלמה וחנה ילין מאת אנשים שונים. בין היתר כרטיסי ברכה להולדת בנם יונתן, 1912; הודעה בעיתון "השקפה" (בעלת הפירמן: חמדה בן-יהודה, העורך: דוד יודילוביץ), ירושלים, על אירוסי חנה ושלמה ילין בחול המועד פסח תרס"ו 1906- 1912 A412\5
מכתבים מאת חנה ילין בעיקר אל הוריה 1906- 1912 A412\1
שירים וטיטוטות של שירים מאת דוד ילין, ביניהם "שפת עבר הנשכחת", וציר נאמן" שיר לכבוד משה מונטיפיורי לרגל בואו לירושלים בשנת תרל"ח A153\69
מכתבים מאת בני משפחת ילין, בעיקר מאת דוד ואיטה ילין, אל שלמה וחנה ילין 1908- 1909 A412\6
אזכרה לזכרו של דוד ילין בלשכת "בני ברית" בירושלים, שהתקיימה ב-י"ט טבת תש"ב - 08.12.1941. פרוטוקול (העתק בכתב מכונה, 11 דפים) 1941- 1941 A351\79
מכתבים אל ישראל רבין, חיפה, מאת אישים שונים, ביניהם שמחה אסף, דוד ילין, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב איסר יהודא אונטרמן, הרב מאיר ברלין, ישראל מהרשק, בנושאים הקשורים לתפקיד 1938- 1949 A351\69
מכתב אל דניאל סירקיס מאת דוד ילין בשם הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל (ירושלים, י"א סיון תרפ"ו) 1926- 1926 A340\10
מכתב אבל הרצברך למאיר גרוסמן ולמנחם אוסישקין, התכתבות ברנשטיין עם יעקב פרנקל, אבל י' הרצברך, בענייני הצעות חלוקת הארץ, עם מרגוליס, קטעים מבטאון 'מזרחי' בהולנד, בנימין דה פריס, מאמרו של יעקב פרנקל על דבר המנדט והחלוקה, דוד ילין, א' אפשטיין שלח תזכיר באנגלית, ברית ציוני הולנד 1938- 1938 A309\48