תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין מנחם אוסישקין לבין נציגי מוסדות ציוניים בארץ ישראל ואגודות ופדרציות ציוניות בארצות שונות בעניין פעילות נגד תכנית החלוקה, בינייהם משה פיינברון, מרדכי בנטוב, דוד ילין, ברל כצנלסון, נינה ברלין, רוברט סולד, יעקובוס קאן, הרב מאיר ברלין, פ. ברנשטיין, מסטיפן וייז ואחרים (עברית, אנגלית, גרמנית, רוסית) 1937- 1938 A24\1174
מכתבים, תזכירים, תעודות, גלויות, מברקים מאת מוסדות יהודיים ואנשים פרטיים בארץ ישראל ובתפוצות, בפרט מאת ליאון סיימון, מיכאל אסף, ש. צמח, יצחק י. כהן, דוד ילין ואחרים, אל מנחם אוסישקין כחבר הנהלת הסוכנות היהודית בעיקר בעניין יחס לספר הלבן והצורך בייהוד העיר העתיקה בירושלים (עברית, אנגלית, גרמנית) 1939- 1940 A24\1184
מכתבים, גלויה ומברק מאת דוד ילין, ירושלים, אל מנחם אוסישקין בעניין הסתדרות המורים בארץ ישראל, על בית הספרים הלאומי, ייסוד אוניברסיטה, גאולת המקומות ההסטוריים, ייסוד כפר על שם פינס 1905- 1914 A24\808
הוועד המאוחד לתמיכה אמריקאית בירושלים בראשות דוד ילין. התכתבות בנושאים שונים: פעולות צדקה; עזרה לחיילים; פעולות כלכליות ורפואיות. בין המתכתבים: איטה ילין; כולל אמעריקא-תפארת ירושלים; ועד יוסף סלונים (חברון); שמואל לופו (מנהל בית הספר "כל ישראל חברים" בירושלים;אליהו פניזיל; אברהם אלקוס; בית חולים ביקור חולים; בוריס שץ; הקונסול האמריקאי ד"ר גלזברוק (כולל העתקים של מכתבים אשר נשלחו אליו); פליכס ורבורג; הרב ניסים דנון; מורים ומורות מירושלים; דוד ילין; מושב הזקנים והזקנות המאוחד (בראשות שלמה זלמן הכהן); מנחם שמואל סלונים; בית היתומות הכללי; אברהם טיכו; יהודים מחברון; זאב לייבוביץ; אדולף בהם; יהודים מבאר שבע; ד. ל. [?] אסטרוק; העתק של מכתב המיועד ליהודה לייב מאגנס 1915- 1916 L2\557
מכתבי ברכה בעברית עבור יום הולדת ה-60 של ארתור רופין, ביניהם מאת, חיים וייצמן, מנחם מנדל אוסישקין, זלמן דוד ליבונטין, אוסקר פישר, ועד חברת ראוויטש בברסלאו, בן ציון ישראלי, ש.[?] סמבורסקי, הרב בן ציון מאיר ח.[?] עוזיאל, שלמה זלמן שוקן, יוסף בודקו, ח.[?] צימרמן, איתמר בן אבי, דויד ילין, נ.[?] טברסקי, אליעזר שוחט, יהודה לייב מאגנס, ג.[?] הרליץ, נתן ביסטריצקי ויצחק בער 1936- 1936 A107\21
מכתבים מאת יוסף בר נ. מיוחס, ירושלים, בשם חברה להחזקת המקומות ההסטוריים בארץ ישראל אל מנחם אוסישקין בעניין תמיכת הוועד האודיסאי בפעילות החברה (המכתבים כתובים על טפסי החברה, בחתימתו של דוד ילין) 1914- 1914 A24\765
כרטיסי ביקור עם רישום או הודעה כלשהי, בהם מאת חיים ארלוזורוב, חיים מרגליות קלווריסקי, משה שרתוק, משה נובומייסקי, הרב פישמן, משה שרתוק, דוד ילין, יוסף ספיר, יצחק בן-צבי, יצחק א.[אליה] נבון, אליעזר ברוידא, הרב צבי פרץ חיות, יוסף ריבלין, דניאל וכסלר, מכס בודנהיימר, שאול טשרניחובסקי, זאב אלשטיין, אליעזר אלינסון, דובער הלוי אפשטיין, בנימין קיסין ואחרים A24\1208
מכתבים נכנסים ושטרות קבלה מאת אישים ומוסדות שונים אל יהושע אייזנשטדט-ברזילי בענייני היישוב בארץ ישראל ובעניינים פרטיים. בין הכותבים: אליהו ספיר מבנק אפ"ק, מאר דיזנגוף, דוד ילין, מניה וילבושביץ' 1907- 1907 A25\137
כרוז מאת אליעזר יפה בעניין פנייתו להתכנס ולהתאחד "להצלת ביתנו השלישי" והתכתבות עם אישי ציבור באותו עניין ובענייני הקובץ "נתיב";פנקסי העתקה של המכתבים היוצאים;מכתבי תשובה בין היתר מאת הרב משה אוסטרובסקי, מנחם אוסישקין, יצחק בן-צבי, יוסף ברץ, יחזקאל דנין, יהושע חנקין, יעקב טהון, דוד ילין, קדיש לוזינסקי [לוז], הנרייטה סאלד 1933- 1934 A403\4
מכתבים נכנסים מאת שונים, ביניהם דוד חיים, אפ"ק, שלמה ילין (בירות). מתוך ארכיון המשרד המחוזי לגליל העליון בראש פינה. ארכיון פקידות יק"א 1898- 1911 J15\6440
מכתבים וגלויות מאת אישים ומוסדות שונים אל יהושע אייזנשטדט בענייני היישוב בארץ ישראל ובעניינים פרטיים, בצירוף קבלות. בין הכותבים: דוד ילין, בוריס שץ, מזכירות ועד לשכת הפעולה הנוסדה מ"אגודת צעירי פתח תקווה" 1908- 1908 A25\145
כרטיסי ביקור של אנשים שונים והזמנות מודפסות לטקסים בארץ ישראל, בארצות אירופה ובארצות הברית מאת אנשים פרטיים ומוסדות אל הרופא אלכסנדר זלקינד והמהנדס ויקטור זלקינד. בין השמות: מנחם מנדל אוסישקין, דוד ילין, איטה ילין, אליהו שפיץ, לינה הופין, שאול וזהבה רוטמן, יעקב מאיר ושושנה שניצר, חוה ושאול סניפילסקי, חיים יסקי, צבי ברונשטיין, רודולף שטריסובר, לאה פליקס, זלמן קוטלר, מאיר קריינין, מ. סולובייצ'יק ואחרים 1923- 1949 A387\150