תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב אל דניאל סירקיס מאת דוד ילין בשם הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל (ירושלים, י"א סיון תרפ"ו) 1926- 1926 A340\10
מכתב וגלויות מאת חנה מייזל בנהלל אל בטי לישינסקי וסמי גרונמן בברלין (1911 - 1941); גלויה מאת דוד ילין ואליעזר קמיניץ, ירושלים, אל אדוארד לישינסקי, ברלין (מרץ 1904); גלויה מאת ה.[?] כהן, מזכיר כבוד של האגודה הציונית (Zionist Society) בפורט אליזבת שבדרום אפריקה, אל גולדרייך, נציג JCT - אוצר התיישבות היהודים בלונדון (27.11.1907); מכתב מאת קורט בלומנפלד בשם ועד ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, אל אדוארד לישינסקי (10.12.1927); קטעי סקירות ורשימות בכתב יד ובכתב מכונה בענייני דוד וולפסון, דוד ליטוואק ויוחנן רוזן 1904- 1941 AK879\6
מכתב אבל הרצברך למאיר גרוסמן ולמנחם אוסישקין, התכתבות ברנשטיין עם יעקב פרנקל, אבל י' הרצברך, בענייני הצעות חלוקת הארץ, עם מרגוליס, קטעים מבטאון 'מזרחי' בהולנד, בנימין דה פריס, מאמרו של יעקב פרנקל על דבר המנדט והחלוקה, דוד ילין, א' אפשטיין שלח תזכיר באנגלית, ברית ציוני הולנד 1938- 1938 A309\48
"הר ציון" - העיתון המקורי בכתב יד מאת דוד ילין (עמודים לא כרוכים) A158\89
התכתבות עם דוד ילין, העומד בראש הוועד המפקח על בתי הספר, בקשר לבתי ספר בירושלים 1915- 1915 S2\301
מכתבים וגלויות אל אברהם סונה מאת אנשים שונים, בעיקר סופרים ופעילי הציונות, ביניהם: דורה בק (1938 - 1956); מרטין מרדכי בובר, בעניין השתתפותו של סונה בפרסומי הירחון "Der Jude" בעריכת בובר (1916 - 1918); נחמיה דה לימה בעניין חיים וייצמן והציונות (1925); יצחק וילקנסקי בענייני ציונות (פריס, 23.04.1919); ריכרד בר-הופמן (02.06.1925, 10.06.1925); יוליוס סימון בעניין התפטרותו של אברהם סונה ממשרת מזכיר ההנהלה הציונית (1921); אברהם יעקב ברוור (1914 - 1919); אברהם שבדרון (1914); יעקב פיכמן (ורשה, ...191[?]); יעקב כהן (1918 - 1919); דוד ילין (אלול תרע"ה \ 1915); שמעון ברנפלד (1917); לאה גולדברג (1934); גרשון שופמן 1911- 1950 A165\19
התכתבות בין ישעיהו פיסרבסקי (ספריאל) בשם "שוללי החלוקה" ומערכת הבולטין "ארץ הבחירה" בתל אביב לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בעיקר באנגליה, ארצות הברית ודרום אפריקה, ביניהם: מנחם מנדל אוסישקין; שמואל אוסישקין; חיים בוגרשוב (בוגרצ'וב); גאורג לנדאואר, דוד ילין, עדינה כהנסקי, י. גזונדהייט, מרדכי בנטור; מ. חסקל (M. Haskel), יוהנסבורג; רוז ואדוורד ג'ייקובס; סולומון דננברג; סולומון ויינרוניק, פורט אליזבת; מקס גרינבורג; עמ. הודס, קייפטאון; שמואל לנדמן והרב לוי יצחק רבינוביץ', לונדון; דוד מילר; פרץ ברנשטיין (מכתבים, גלויות ומברקים, מסודרים לפי שמות) 1938- 1938 A294\13
כרטיסי ביקור עם רישום או הודעה כלשהי, בהם מאת חיים ארלוזורוב, ח.מ. קלבריסקי, משה שרתוק, משה נובומייסקי, הרב פישמן, דוד ילין, י. ספיר, יצחק בן-צבי, יצחק א. נבון, אליעזר ברוידא, הרב צבי פרץ חיות, יוסף ריבלין, דניאל וכסלר, מכס בודנהיימר, שאול צ'רניחובסקי ואחרים A24\1208
מכתבים מאת דוד, אבינעם ועמנואל ילין אל שמואל ייבין 1919- 1920 A332\99
שני פנקסים של כתב היד "זכרונות לבית דוד" מאת יהושע ילין שהם כתב היד של ספר זיכרונות לבן ירושלים שראה אור בשנת תרפ"ד A200\9
כרוז מאת אליעזר יפה בעניין פנייתו להתכנס ולהתאחד "להצלת ביתנו השלישי", ה' תשרי תרצ"ד, והתכתבות עם אישי ציבור באותו עניין ובענייני הקובץ "נתיב";פנקסי העתקה של המכתבים היוצאים;מכתבי תשובה בין היתר מאת הרב משה אוסטרובסקי, מנחם אוסישקין, יצחק בן-צבי, יוסף ברץ, יחזקאל דנין, יהושע חנקין, יעקב טהון, דוד ילין, קדיש לוזינסקי [לוז], הנרייטה סאלד 1933- 1934 A403\4
תצלומים של בני משפחת רחל דנין (לבית יהושע ושרה ילין), בין היתר של דוד ילין, שלמה ילין, מרים גליקמן, משפחת סידס, א.ש. יהודה. בפרט, תצלום משפחת דוד ילין ביום חתונתם של אליעזר בנו עם תלמה בנטוויץ A456\87