תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח A153\138\1t
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א) A321\10-1t
"The Western Wall", סקירה בעניין הכותל המערבי, מאת יוסף כהנר, "מהנדס חקלאי (לשעבר האגרונום של הנציבים בארמון הממשלה בירושלים), רח' דוד ילין, 13, ירושלים" (טיוטות בכתב יד, ללא תאריך) A336\6-8t
כרוז בדפוס של ועד "בית מדרש אברבנאל" בירושלים בעניין בית ספרים ובקשה לתרומת ספרים, על החתום: זאב יעבץ, דוד ילין, יוסף מיוחס A118\3-1t
גלויה מאת דוד ילין ובה פנייה אל שמואל ייבין להדריך את נאשאשיבי ורעייתו באתרים נבחרים בלונדון A332\99-2t
מכתב מאת דוד פלורינטין בשם אבינעם ילין בעניין שיעורי ערב בעברית עבור הוועד המרכזי העברי של הפדרציה הציונית האנגלית, לונדון A332\99-1t
הזמנה מאת דוד ואטה לוין לנשואי בנם אבינעם ילין עם עלזה גרינהוט, י"ב כסלו A332\12-3t
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין ז"ל A116\80\2-3t
מכתב מאת דוד ילין אל ליאו מוצקין בעניין עמדת הוועד הלאומי בנוגע לחוקת הקהילות S9\2596-1t
פסק דין במשפט רפאל סלמונה נגד דוד ילין, בנימין וולף, חיים הרשזון, בן ציון שפירא, מנחם סלונים, ירחמיאל טמדורסקי,מנחם אטינגר, תיק 3721/31 A541\108-1t
הזמנה מודפסת לפתיחת חדר העיון על שם חיים דב שחר בבית המדרש למורים העברי, כוננו דוד ילין, בשכונת בית הכרם, ירושלים, ביום ז' באדר תשט"ז (19.02.1956). מאת הנהלת בית המדרש למורים ומשפחת שחר A207\6-1t
תצלומים ממוסגרים של בני משפחות דנין וילין, בין היתר: משפחת דוד ילין, תרס"ח; נפתלי ומרים (ילין) גליקמן, אלכסנדריה, תר"ץ; ילדי אליעזר דנין עם דודם נפתלי גליקמן, תרע"ט; בני משפחת סוכובולסקי עם משה דנין, תרפ"ב; פנינה ביום נשואיה; עזרא דנין עם ילדי מכינה ד' בגימנסיה הרצליה A377\160-1t
תיאור:
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח
סימול: A153\138\1t
תיאור:
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
סימול: A321\10-1t
תיאור:
"The Western Wall", סקירה בעניין הכותל המערבי, מאת יוסף כהנר, "מהנדס חקלאי (לשעבר האגרונום של הנציבים בארמון הממשלה בירושלים), רח' דוד ילין, 13, ירושלים" (טיוטות בכתב יד, ללא תאריך)
סימול: A336\6-8t
תיאור:
כרוז בדפוס של ועד "בית מדרש אברבנאל" בירושלים בעניין בית ספרים ובקשה לתרומת ספרים, על החתום: זאב יעבץ, דוד ילין, יוסף מיוחס
סימול: A118\3-1t
תיאור:
גלויה מאת דוד ילין ובה פנייה אל שמואל ייבין להדריך את נאשאשיבי ורעייתו באתרים נבחרים בלונדון
סימול: A332\99-2t
תיאור:
מכתב מאת דוד פלורינטין בשם אבינעם ילין בעניין שיעורי ערב בעברית עבור הוועד המרכזי העברי של הפדרציה הציונית האנגלית, לונדון
סימול: A332\99-1t
תיאור:
הזמנה מאת דוד ואטה לוין לנשואי בנם אבינעם ילין עם עלזה גרינהוט, י"ב כסלו
סימול: A332\12-3t
תיאור:
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין ז"ל
סימול: A116\80\2-3t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין אל ליאו מוצקין בעניין עמדת הוועד הלאומי בנוגע לחוקת הקהילות
סימול: S9\2596-1t
תיאור:
פסק דין במשפט רפאל סלמונה נגד דוד ילין, בנימין וולף, חיים הרשזון, בן ציון שפירא, מנחם סלונים, ירחמיאל טמדורסקי,מנחם אטינגר, תיק 3721/31
סימול: A541\108-1t
תיאור:
הזמנה מודפסת לפתיחת חדר העיון על שם חיים דב שחר בבית המדרש למורים העברי, כוננו דוד ילין, בשכונת בית הכרם, ירושלים, ביום ז' באדר תשט"ז (19.02.1956). מאת הנהלת בית המדרש למורים ומשפחת שחר
סימול: A207\6-1t
תיאור:
תצלומים ממוסגרים של בני משפחות דנין וילין, בין היתר: משפחת דוד ילין, תרס"ח; נפתלי ומרים (ילין) גליקמן, אלכסנדריה, תר"ץ; ילדי אליעזר דנין עם דודם נפתלי גליקמן, תרע"ט; בני משפחת סוכובולסקי עם משה דנין, תרפ"ב; פנינה ביום נשואיה; עזרא דנין עם ילדי מכינה ד' בגימנסיה הרצליה
סימול: A377\160-1t
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
"The Western Wall", סקירה בעניין הכותל המערבי, מאת יוסף כהנר, "מהנדס חקלאי (לשעבר האגרונום של הנציבים בארמון הממשלה בירושלים), רח' דוד ילין, 13, ירושלים" (טיוטות בכתב יד, ללא תאריך)
כרוז בדפוס של ועד "בית מדרש אברבנאל" בירושלים בעניין בית ספרים ובקשה לתרומת ספרים, על החתום: זאב יעבץ, דוד ילין, יוסף מיוחס
גלויה מאת דוד ילין ובה פנייה אל שמואל ייבין להדריך את נאשאשיבי ורעייתו באתרים נבחרים בלונדון
מכתב מאת דוד פלורינטין בשם אבינעם ילין בעניין שיעורי ערב בעברית עבור הוועד המרכזי העברי של הפדרציה הציונית האנגלית, לונדון
הזמנה מאת דוד ואטה לוין לנשואי בנם אבינעם ילין עם עלזה גרינהוט, י"ב כסלו
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין ז"ל
מכתב מאת דוד ילין אל ליאו מוצקין בעניין עמדת הוועד הלאומי בנוגע לחוקת הקהילות
פסק דין במשפט רפאל סלמונה נגד דוד ילין, בנימין וולף, חיים הרשזון, בן ציון שפירא, מנחם סלונים, ירחמיאל טמדורסקי,מנחם אטינגר, תיק 3721/31
הזמנה מודפסת לפתיחת חדר העיון על שם חיים דב שחר בבית המדרש למורים העברי, כוננו דוד ילין, בשכונת בית הכרם, ירושלים, ביום ז' באדר תשט"ז (19.02.1956). מאת הנהלת בית המדרש למורים ומשפחת שחר
תצלומים ממוסגרים של בני משפחות דנין וילין, בין היתר: משפחת דוד ילין, תרס"ח; נפתלי ומרים (ילין) גליקמן, אלכסנדריה, תר"ץ; ילדי אליעזר דנין עם דודם נפתלי גליקמן, תרע"ט; בני משפחת סוכובולסקי עם משה דנין, תרפ"ב; פנינה ביום נשואיה; עזרא דנין עם ילדי מכינה ד' בגימנסיה הרצליה