תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"תקנות של אגודת הספרות העברית, ירושלים", חוברת המכילה תקנון האגודה ורשימת חברי ועד הנהלה מרכזי, ביניהם: נשיא - נחום סוקולוב, יהודה גרזובסקי, יצחק לייב גולדברג, זאב גלוסקין, דוד ילין, מרדכי בן הלל הכהן, שמריהו לוין, זלמן דוד ליבונטין ויוסף קלוזנר (ללא תאריך) A387\85-4t
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין A116\80\2-3t
איל"ש (I.A.A.L.) - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית - Israel Association for Applied Linguistics. הוועידה השנתית ה-26, כ"ג בתשרי תש"ס - 3 באוקטובר 1999. תכנית ותקצירים", חוברת דו לשונית בהוצאת החוג ללשון העברית של המכללה לחינוך על שם דוד ילין A633\254-1t
מכתב מאת דוד ילין ויוסף מיוחס בשם מרכז אגודת המורים בארץ ישראל, ירושלים, אל אלתר דרויאנוב בעניין תודה בעניין פעילותו לטובת אגודת המורים, בזמן היותו מזכיר ועד חובבי ציון באודיסה (י"ד תמוז תרס"ה \ 1905) A10\26-2t
מכתב מאת דוד ילין אל אלתר דרויאנוב בעניין התפטרותו של דרויאנוב ממשרתו כמזכיר ועד חובבי ציון באודיסה, ובדבר מצב העבודה הציבורית בארץ ישראל (ירושלים, ערב ראש חודש מנחם אב תרס"ה) A10\27\2-19t
גלויה מאת Ezechiel Suchowolsky, יפו, אל דוד ילין, ירושלים (יולי 1906) A412\19-1t
"אל הצבור העברי", קול קורא - כרוז בכתב יד למלאת 50 שנה לפעילותו הספרותית של שמואל לייב ציטרון (המקור בצירוף העתק של טיוטה; על המקור חתומים: יוסף קלוזנר, מרדכי בן הלל הכהן, דוד ילין) [1927] A9\111-3t
כתובת על מצבתו של שלמה ילין (כתובה בידי דוד ילין) A412\29-1t
כרוז בדפוס של ועד "בית מדרש אברבנאל" בירושלים בעניין בית ספרים ובקשה לתרומת ספרים, על החתום: זאב יעבץ, דוד ילין, יוסף מיוחס A118\3-1t
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח A153\138\1t
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א) A321\10-1t
"The Western Wall", סקירה בעניין הכותל המערבי, מאת יוסף כהנר, "מהנדס חקלאי (לשעבר האגרונום של הנציבים בארמון הממשלה בירושלים), רח' דוד ילין, 13, ירושלים" (טיוטות בכתב יד, ללא תאריך) A336\6-8t
תיאור:
"תקנות של אגודת הספרות העברית, ירושלים", חוברת המכילה תקנון האגודה ורשימת חברי ועד הנהלה מרכזי, ביניהם: נשיא - נחום סוקולוב, יהודה גרזובסקי, יצחק לייב גולדברג, זאב גלוסקין, דוד ילין, מרדכי בן הלל הכהן, שמריהו לוין, זלמן דוד ליבונטין ויוסף קלוזנר (ללא תאריך)
סימול: A387\85-4t
תיאור:
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין
סימול: A116\80\2-3t
תיאור:
איל"ש (I.A.A.L.) - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית - Israel Association for Applied Linguistics. הוועידה השנתית ה-26, כ"ג בתשרי תש"ס - 3 באוקטובר 1999. תכנית ותקצירים", חוברת דו לשונית בהוצאת החוג ללשון העברית של המכללה לחינוך על שם דוד ילין
סימול: A633\254-1t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין ויוסף מיוחס בשם מרכז אגודת המורים בארץ ישראל, ירושלים, אל אלתר דרויאנוב בעניין תודה בעניין פעילותו לטובת אגודת המורים, בזמן היותו מזכיר ועד חובבי ציון באודיסה (י"ד תמוז תרס"ה \ 1905)
סימול: A10\26-2t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין אל אלתר דרויאנוב בעניין התפטרותו של דרויאנוב ממשרתו כמזכיר ועד חובבי ציון באודיסה, ובדבר מצב העבודה הציבורית בארץ ישראל (ירושלים, ערב ראש חודש מנחם אב תרס"ה)
סימול: A10\27\2-19t
תיאור:
גלויה מאת Ezechiel Suchowolsky, יפו, אל דוד ילין, ירושלים (יולי 1906)
סימול: A412\19-1t
תיאור:
"אל הצבור העברי", קול קורא - כרוז בכתב יד למלאת 50 שנה לפעילותו הספרותית של שמואל לייב ציטרון (המקור בצירוף העתק של טיוטה; על המקור חתומים: יוסף קלוזנר, מרדכי בן הלל הכהן, דוד ילין) [1927]
סימול: A9\111-3t
תיאור:
כתובת על מצבתו של שלמה ילין (כתובה בידי דוד ילין)
סימול: A412\29-1t
תיאור:
כרוז בדפוס של ועד "בית מדרש אברבנאל" בירושלים בעניין בית ספרים ובקשה לתרומת ספרים, על החתום: זאב יעבץ, דוד ילין, יוסף מיוחס
סימול: A118\3-1t
תיאור:
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח
סימול: A153\138\1t
תיאור:
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
סימול: A321\10-1t
תיאור:
"The Western Wall", סקירה בעניין הכותל המערבי, מאת יוסף כהנר, "מהנדס חקלאי (לשעבר האגרונום של הנציבים בארמון הממשלה בירושלים), רח' דוד ילין, 13, ירושלים" (טיוטות בכתב יד, ללא תאריך)
סימול: A336\6-8t
"תקנות של אגודת הספרות העברית, ירושלים", חוברת המכילה תקנון האגודה ורשימת חברי ועד הנהלה מרכזי, ביניהם: נשיא - נחום סוקולוב, יהודה גרזובסקי, יצחק לייב גולדברג, זאב גלוסקין, דוד ילין, מרדכי בן הלל הכהן, שמריהו לוין, זלמן דוד ליבונטין ויוסף קלוזנר (ללא תאריך)
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין
איל"ש (I.A.A.L.) - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית - Israel Association for Applied Linguistics. הוועידה השנתית ה-26, כ"ג בתשרי תש"ס - 3 באוקטובר 1999. תכנית ותקצירים", חוברת דו לשונית בהוצאת החוג ללשון העברית של המכללה לחינוך על שם דוד ילין
מכתב מאת דוד ילין ויוסף מיוחס בשם מרכז אגודת המורים בארץ ישראל, ירושלים, אל אלתר דרויאנוב בעניין תודה בעניין פעילותו לטובת אגודת המורים, בזמן היותו מזכיר ועד חובבי ציון באודיסה (י"ד תמוז תרס"ה \ 1905)
מכתב מאת דוד ילין אל אלתר דרויאנוב בעניין התפטרותו של דרויאנוב ממשרתו כמזכיר ועד חובבי ציון באודיסה, ובדבר מצב העבודה הציבורית בארץ ישראל (ירושלים, ערב ראש חודש מנחם אב תרס"ה)
גלויה מאת Ezechiel Suchowolsky, יפו, אל דוד ילין, ירושלים (יולי 1906)
"אל הצבור העברי", קול קורא - כרוז בכתב יד למלאת 50 שנה לפעילותו הספרותית של שמואל לייב ציטרון (המקור בצירוף העתק של טיוטה; על המקור חתומים: יוסף קלוזנר, מרדכי בן הלל הכהן, דוד ילין) [1927]
כתובת על מצבתו של שלמה ילין (כתובה בידי דוד ילין)
כרוז בדפוס של ועד "בית מדרש אברבנאל" בירושלים בעניין בית ספרים ובקשה לתרומת ספרים, על החתום: זאב יעבץ, דוד ילין, יוסף מיוחס
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
"The Western Wall", סקירה בעניין הכותל המערבי, מאת יוסף כהנר, "מהנדס חקלאי (לשעבר האגרונום של הנציבים בארמון הממשלה בירושלים), רח' דוד ילין, 13, ירושלים" (טיוטות בכתב יד, ללא תאריך)