תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
זכרון דברים מאסיפת חברי "המרכז הציוני" מיכל פינס, בוריס שץ, דוד ילין ויהושע איזנשטדט, יעקב מרגובסקי ויוסף ליפשיץ (י"א אייר תרס"ו) A25\130-3t
מכתב מאת דוד ילין אל יהושע אייזנשטדט, בין השאר, בעניין יסוד בית הספרים בירושלים, כ"ב שבט תרנ"ד (תעודה מס' 244) A25\77-6t
מכתב אל יהושע אייזנשטדט מאת דוד ילין בו הוא מודיע לאייזנשטדט על היבחרו לחבר ועד בית הספרים (ז' ניסן תרס"ז) A25\137-3t
"תקנות של אגודת הספרות העברית, ירושלים", חוברת המכילה תקנון האגודה ורשימת חברי ועד הנהלה מרכזי, ביניהם: נשיא - נחום סוקולוב, יהודה גרזובסקי, יצחק לייב גולדברג, זאב גלוסקין, דוד ילין, מרדכי בן הלל הכהן, שמריהו לוין, זלמן דוד ליבונטין ויוסף קלוזנר (ללא תאריך) A387\85-4t
איל"ש (I.A.A.L.) - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית - Israel Association for Applied Linguistics. הוועידה השנתית ה-26, כ"ג בתשרי תש"ס - 3 באוקטובר 1999. תכנית ותקצירים", חוברת דו לשונית בהוצאת החוג ללשון העברית של המכללה לחינוך על שם דוד ילין A633\254-1t
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין A116\80\2-3t
גלויה מאת Ezechiel Suchowolsky, יפו, אל דוד ילין, ירושלים (יולי 1906) A412\19-1t
כתובת על מצבתו של שלמה ילין (כתובה בידי דוד ילין) A412\29-1t
"אל הצבור העברי", קול קורא - כרוז בכתב יד למלאת 50 שנה לפעילותו הספרותית של שמואל לייב ציטרון (המקור בצירוף העתק של טיוטה; על המקור חתומים: יוסף קלוזנר, מרדכי בן הלל הכהן, דוד ילין) [1927] A9\111-3t
מכתב מאת דוד ילין ויוסף מיוחס בשם מרכז אגודת המורים בארץ ישראל, ירושלים, אל אלתר דרויאנוב בעניין תודה בעניין פעילותו לטובת אגודת המורים, בזמן היותו מזכיר ועד חובבי ציון באודיסה (י"ד תמוז תרס"ה \ 1905) A10\26-2t
מכתב מאת דוד ילין אל אלתר דרויאנוב בעניין התפטרותו של דרויאנוב ממשרתו כמזכיר ועד חובבי ציון באודיסה, ובדבר מצב העבודה הציבורית בארץ ישראל (ירושלים, ערב ראש חודש מנחם אב תרס"ה) A10\27\2-19t
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח A153\138\1t
תיאור:
זכרון דברים מאסיפת חברי "המרכז הציוני" מיכל פינס, בוריס שץ, דוד ילין ויהושע איזנשטדט, יעקב מרגובסקי ויוסף ליפשיץ (י"א אייר תרס"ו)
סימול: A25\130-3t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין אל יהושע אייזנשטדט, בין השאר, בעניין יסוד בית הספרים בירושלים, כ"ב שבט תרנ"ד (תעודה מס' 244)
סימול: A25\77-6t
תיאור:
מכתב אל יהושע אייזנשטדט מאת דוד ילין בו הוא מודיע לאייזנשטדט על היבחרו לחבר ועד בית הספרים (ז' ניסן תרס"ז)
סימול: A25\137-3t
תיאור:
"תקנות של אגודת הספרות העברית, ירושלים", חוברת המכילה תקנון האגודה ורשימת חברי ועד הנהלה מרכזי, ביניהם: נשיא - נחום סוקולוב, יהודה גרזובסקי, יצחק לייב גולדברג, זאב גלוסקין, דוד ילין, מרדכי בן הלל הכהן, שמריהו לוין, זלמן דוד ליבונטין ויוסף קלוזנר (ללא תאריך)
סימול: A387\85-4t
תיאור:
איל"ש (I.A.A.L.) - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית - Israel Association for Applied Linguistics. הוועידה השנתית ה-26, כ"ג בתשרי תש"ס - 3 באוקטובר 1999. תכנית ותקצירים", חוברת דו לשונית בהוצאת החוג ללשון העברית של המכללה לחינוך על שם דוד ילין
סימול: A633\254-1t
תיאור:
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין
סימול: A116\80\2-3t
תיאור:
גלויה מאת Ezechiel Suchowolsky, יפו, אל דוד ילין, ירושלים (יולי 1906)
סימול: A412\19-1t
תיאור:
כתובת על מצבתו של שלמה ילין (כתובה בידי דוד ילין)
סימול: A412\29-1t
תיאור:
"אל הצבור העברי", קול קורא - כרוז בכתב יד למלאת 50 שנה לפעילותו הספרותית של שמואל לייב ציטרון (המקור בצירוף העתק של טיוטה; על המקור חתומים: יוסף קלוזנר, מרדכי בן הלל הכהן, דוד ילין) [1927]
סימול: A9\111-3t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין ויוסף מיוחס בשם מרכז אגודת המורים בארץ ישראל, ירושלים, אל אלתר דרויאנוב בעניין תודה בעניין פעילותו לטובת אגודת המורים, בזמן היותו מזכיר ועד חובבי ציון באודיסה (י"ד תמוז תרס"ה \ 1905)
סימול: A10\26-2t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין אל אלתר דרויאנוב בעניין התפטרותו של דרויאנוב ממשרתו כמזכיר ועד חובבי ציון באודיסה, ובדבר מצב העבודה הציבורית בארץ ישראל (ירושלים, ערב ראש חודש מנחם אב תרס"ה)
סימול: A10\27\2-19t
תיאור:
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח
סימול: A153\138\1t
זכרון דברים מאסיפת חברי "המרכז הציוני" מיכל פינס, בוריס שץ, דוד ילין ויהושע איזנשטדט, יעקב מרגובסקי ויוסף ליפשיץ (י"א אייר תרס"ו)
מכתב מאת דוד ילין אל יהושע אייזנשטדט, בין השאר, בעניין יסוד בית הספרים בירושלים, כ"ב שבט תרנ"ד (תעודה מס' 244)
מכתב אל יהושע אייזנשטדט מאת דוד ילין בו הוא מודיע לאייזנשטדט על היבחרו לחבר ועד בית הספרים (ז' ניסן תרס"ז)
"תקנות של אגודת הספרות העברית, ירושלים", חוברת המכילה תקנון האגודה ורשימת חברי ועד הנהלה מרכזי, ביניהם: נשיא - נחום סוקולוב, יהודה גרזובסקי, יצחק לייב גולדברג, זאב גלוסקין, דוד ילין, מרדכי בן הלל הכהן, שמריהו לוין, זלמן דוד ליבונטין ויוסף קלוזנר (ללא תאריך)
איל"ש (I.A.A.L.) - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית - Israel Association for Applied Linguistics. הוועידה השנתית ה-26, כ"ג בתשרי תש"ס - 3 באוקטובר 1999. תכנית ותקצירים", חוברת דו לשונית בהוצאת החוג ללשון העברית של המכללה לחינוך על שם דוד ילין
תקנות לפרס ירושלים על שם דוד ילין
גלויה מאת Ezechiel Suchowolsky, יפו, אל דוד ילין, ירושלים (יולי 1906)
כתובת על מצבתו של שלמה ילין (כתובה בידי דוד ילין)
"אל הצבור העברי", קול קורא - כרוז בכתב יד למלאת 50 שנה לפעילותו הספרותית של שמואל לייב ציטרון (המקור בצירוף העתק של טיוטה; על המקור חתומים: יוסף קלוזנר, מרדכי בן הלל הכהן, דוד ילין) [1927]
מכתב מאת דוד ילין ויוסף מיוחס בשם מרכז אגודת המורים בארץ ישראל, ירושלים, אל אלתר דרויאנוב בעניין תודה בעניין פעילותו לטובת אגודת המורים, בזמן היותו מזכיר ועד חובבי ציון באודיסה (י"ד תמוז תרס"ה \ 1905)
מכתב מאת דוד ילין אל אלתר דרויאנוב בעניין התפטרותו של דרויאנוב ממשרתו כמזכיר ועד חובבי ציון באודיסה, ובדבר מצב העבודה הציבורית בארץ ישראל (ירושלים, ערב ראש חודש מנחם אב תרס"ה)
שטר מכירה של קרקעות בארץ ישראל שבידי יהודים לנכרי לקראת שנת שמיטה תרמ"ח