תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
צילום משפחות דנין (סוכובלסקי) וילין. מימין לשמאל, עומדים: מרים ילין, יחזקאל דנין (סוכובלסקי), רעייתו רחל לבית ילין, שלמה ילין. יושבים: דוד ילין נושא את בתו חנה, איטה ילין מחזיקה את בנה אליעזר, אב המשפחה יהושע ילין, רעייתו שרח, שרה ילין 1889 A377\151-2p
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. מורים, מימין, צבי אפרתי, יצחק לזיזינסקי, לבנון, ברוור, בן ציון דינור, יוסף מיוחס, אהרון מאיר מזיא, ד" יוסף מוהליבר, יהושע אביזוהר, יוסף קלויזנר, יוסף נאמן, אברהם מלניקוב. בוגרים: 6 מימין זאב וילנאי, עומד מאחור יחיא נהרי, קיצוני משמאל שורה שנייה ישראל שטיפל, שורה ראשונה שלישי משמאל ישראל קלאוזנר (מידע מג'יי שטיפל וכן מארכיון המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין. 1922 PHG\1021128
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. מרסבא PHG\1021112
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. הערה של ג'יי שטיפל: טיול לבית עזמות, גבע בורכא לבית אל, תרפ"א, מתוך דברים שכתב ישראל שטיפל המופיע שני מימין עם חולצה לבנה. עם הוסט במרכז התמונה חיים זוטא PHG\1021102
אורון נושאים: אסיפה וארוחת ערב בבנין הסוכנות היהודית, ( 1935) . ( בין הנוכחים: לייב יפה; ליאו הרמן; יוסף ברץ; ורנר סנטור; אליעזר קפלן; דוד ילין? יצחק גרינבוים; יעקב ריפתין? מנחם אוסישקין) . 1935 PHO\1358610
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע 1936 PHO\1360496
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע 1936 PHO\1360494
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע 1936 PHO\1360501
אורון נושאים: אסיפה וארוחת ערב בבנין הסוכנות היהודית, ( 1935) . ( בין הנוכחים: לייב יפה; ליאו הרמן; יוסף ברץ; ורנר סנטור; אליעזר קפלן; דוד ילין? יצחק גרינבוים; יעקב ריפתין? מנחם אוסישקין) . 1935 PHO\1358611
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע 1936 PHO\1360504
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע 1936 PHO\1360492
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע 1936 PHO\1360490
תיאור:
צילום משפחות דנין (סוכובלסקי) וילין. מימין לשמאל, עומדים: מרים ילין, יחזקאל דנין (סוכובלסקי), רעייתו רחל לבית ילין, שלמה ילין. יושבים: דוד ילין נושא את בתו חנה, איטה ילין מחזיקה את בנה אליעזר, אב המשפחה יהושע ילין, רעייתו שרח, שרה ילין
שנה: 1889 סימול: A377\151-2p
תיאור:
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. מורים, מימין, צבי אפרתי, יצחק לזיזינסקי, לבנון, ברוור, בן ציון דינור, יוסף מיוחס, אהרון מאיר מזיא, ד" יוסף מוהליבר, יהושע אביזוהר, יוסף קלויזנר, יוסף נאמן, אברהם מלניקוב. בוגרים: 6 מימין זאב וילנאי, עומד מאחור יחיא נהרי, קיצוני משמאל שורה שנייה ישראל שטיפל, שורה ראשונה שלישי משמאל ישראל קלאוזנר (מידע מג'יי שטיפל וכן מארכיון המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין.
שנה: 1922 סימול: PHG\1021128
תיאור:
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. מרסבא
סימול: PHG\1021112
תיאור:
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. הערה של ג'יי שטיפל: טיול לבית עזמות, גבע בורכא לבית אל, תרפ"א, מתוך דברים שכתב ישראל שטיפל המופיע שני מימין עם חולצה לבנה. עם הוסט במרכז התמונה חיים זוטא
סימול: PHG\1021102
תיאור:
אורון נושאים: אסיפה וארוחת ערב בבנין הסוכנות היהודית, ( 1935) . ( בין הנוכחים: לייב יפה; ליאו הרמן; יוסף ברץ; ורנר סנטור; אליעזר קפלן; דוד ילין? יצחק גרינבוים; יעקב ריפתין? מנחם אוסישקין) .
שנה: 1935 סימול: PHO\1358610
תיאור:
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
שנה: 1936 סימול: PHO\1360496
תיאור:
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
שנה: 1936 סימול: PHO\1360494
תיאור:
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
שנה: 1936 סימול: PHO\1360501
תיאור:
אורון נושאים: אסיפה וארוחת ערב בבנין הסוכנות היהודית, ( 1935) . ( בין הנוכחים: לייב יפה; ליאו הרמן; יוסף ברץ; ורנר סנטור; אליעזר קפלן; דוד ילין? יצחק גרינבוים; יעקב ריפתין? מנחם אוסישקין) .
שנה: 1935 סימול: PHO\1358611
תיאור:
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
שנה: 1936 סימול: PHO\1360504
תיאור:
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
שנה: 1936 סימול: PHO\1360492
תיאור:
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
שנה: 1936 סימול: PHO\1360490
צילום משפחות דנין (סוכובלסקי) וילין. מימין לשמאל, עומדים: מרים ילין, יחזקאל דנין (סוכובלסקי), רעייתו רחל לבית ילין, שלמה ילין. יושבים: דוד ילין נושא את בתו חנה, איטה ילין מחזיקה את בנה אליעזר, אב המשפחה יהושע ילין, רעייתו שרח, שרה ילין
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. מורים, מימין, צבי אפרתי, יצחק לזיזינסקי, לבנון, ברוור, בן ציון דינור, יוסף מיוחס, אהרון מאיר מזיא, ד" יוסף מוהליבר, יהושע אביזוהר, יוסף קלויזנר, יוסף נאמן, אברהם מלניקוב. בוגרים: 6 מימין זאב וילנאי, עומד מאחור יחיא נהרי, קיצוני משמאל שורה שנייה ישראל שטיפל, שורה ראשונה שלישי משמאל ישראל קלאוזנר (מידע מג'יי שטיפל וכן מארכיון המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין.
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. מרסבא
בית - המדרש העברי למורים, על - שם דוד ילין - בהתפתחותו. הערה של ג'יי שטיפל: טיול לבית עזמות, גבע בורכא לבית אל, תרפ"א, מתוך דברים שכתב ישראל שטיפל המופיע שני מימין עם חולצה לבנה. עם הוסט במרכז התמונה חיים זוטא
אורון נושאים: אסיפה וארוחת ערב בבנין הסוכנות היהודית, ( 1935) . ( בין הנוכחים: לייב יפה; ליאו הרמן; יוסף ברץ; ורנר סנטור; אליעזר קפלן; דוד ילין? יצחק גרינבוים; יעקב ריפתין? מנחם אוסישקין) .
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
אורון נושאים: אסיפה וארוחת ערב בבנין הסוכנות היהודית, ( 1935) . ( בין הנוכחים: לייב יפה; ליאו הרמן; יוסף ברץ; ורנר סנטור; אליעזר קפלן; דוד ילין? יצחק גרינבוים; יעקב ריפתין? מנחם אוסישקין) .
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע
אורון נושאים: טכס לציון התחלת בנייתו של בית החולים החדש " הדסה" על הר הצופים, ירושלים, ( 20.10.1936) . ( בין הנוכחים: הנרייטה סאלד; דניאל אוסטר; דוד בן גוריון; יאסקי; יהודה מאגנס; יצחק בן צבי; ארתור רופין; דוד ילין?: ברל לוקר; פועלי בנין; מהנדסים; מנהלי ע