תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 10 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. מוצא. מפת מדידה וחלוקה לחלקות. ציון שטח כל חלקה בממ"ר. הוכנה עבור דוד ילין A402\70-2m
ירושלים. מוצא. מפת מדידה. הוכנה עבור דוד ילין. A402\70-3m
ירושלים. מוצא. מפת סימון. הוכנה עבור דוד ילין. A402\70-4m
ירושלים. הר הצופים. מפת מדידה של חלקת אדמה בשכנות לחלקת אדמה הרשומה ע"ש דוד ילין KL5M\4640
ירושלים. תוכנית בניין של פנימייה לבית המדרש למורים בבית הכרם (דוד ילין) - הצעה מוקדמת. תוכנית קומה א' על גבי מפה טופוגרפית. תרשימים אדריכליים של חזיתות המבנה J1\30588-2m
ירושלים. תוכנית בניין של פנימייה לבית המדרש למורים בבית הכרם (דוד ילין) - הצעה מוקדמת. תוכנית קומה ב'. תוכנית קומה ג' J1\30588-3m
ישראל. "ארץ ישראל, מפה גיאוגרפית" מפה פיזית של אזור הארץ . גיליון צפוני עד קו באר שבע. יישובים, ערים, כבישים, דרכים. בצוות העריכה: דוד ילין, ש. קליין, יצחק בן צב, ב. מייזלר. MM\462
ירושלים. הר הצופים. סימון ומדידת מגרש בשכנות למגרשים בבעלות עלי מוחמד. ציון השם דוד ילין L18M\5125
ירושלים, בניין שטראוס, הכותל המערבי, רחוב השלשלת. הצעה לשינויים בשני הבניינים ליד הכותל, בית הכנסת, מדרגות וכו', תכנית הסביבה, הר הבית, העיר העתיקה, סימון רחוב דוד בצבע צהוב J1\3453-12m
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקה בבעלות דוד ילין L18M\756
תיאור:
ירושלים. מוצא. מפת מדידה וחלוקה לחלקות. ציון שטח כל חלקה בממ"ר. הוכנה עבור דוד ילין
סימול: A402\70-2m
תיאור:
ירושלים. מוצא. מפת מדידה. הוכנה עבור דוד ילין.
סימול: A402\70-3m
תיאור:
ירושלים. מוצא. מפת סימון. הוכנה עבור דוד ילין.
סימול: A402\70-4m
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. מפת מדידה של חלקת אדמה בשכנות לחלקת אדמה הרשומה ע"ש דוד ילין
סימול: KL5M\4640
תיאור:
ירושלים. תוכנית בניין של פנימייה לבית המדרש למורים בבית הכרם (דוד ילין) - הצעה מוקדמת. תוכנית קומה א' על גבי מפה טופוגרפית. תרשימים אדריכליים של חזיתות המבנה
סימול: J1\30588-2m
תיאור:
ירושלים. תוכנית בניין של פנימייה לבית המדרש למורים בבית הכרם (דוד ילין) - הצעה מוקדמת. תוכנית קומה ב'. תוכנית קומה ג'
סימול: J1\30588-3m
תיאור:
ישראל. "ארץ ישראל, מפה גיאוגרפית" מפה פיזית של אזור הארץ . גיליון צפוני עד קו באר שבע. יישובים, ערים, כבישים, דרכים. בצוות העריכה: דוד ילין, ש. קליין, יצחק בן צב, ב. מייזלר.
סימול: MM\462
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. סימון ומדידת מגרש בשכנות למגרשים בבעלות עלי מוחמד. ציון השם דוד ילין
סימול: L18M\5125
תיאור:
ירושלים, בניין שטראוס, הכותל המערבי, רחוב השלשלת. הצעה לשינויים בשני הבניינים ליד הכותל, בית הכנסת, מדרגות וכו', תכנית הסביבה, הר הבית, העיר העתיקה, סימון רחוב דוד בצבע צהוב
סימול: J1\3453-12m
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקה בבעלות דוד ילין
סימול: L18M\756
ירושלים. מוצא. מפת מדידה וחלוקה לחלקות. ציון שטח כל חלקה בממ"ר. הוכנה עבור דוד ילין
ירושלים. מוצא. מפת מדידה. הוכנה עבור דוד ילין.
ירושלים. מוצא. מפת סימון. הוכנה עבור דוד ילין.
ירושלים. הר הצופים. מפת מדידה של חלקת אדמה בשכנות לחלקת אדמה הרשומה ע"ש דוד ילין
ירושלים. תוכנית בניין של פנימייה לבית המדרש למורים בבית הכרם (דוד ילין) - הצעה מוקדמת. תוכנית קומה א' על גבי מפה טופוגרפית. תרשימים אדריכליים של חזיתות המבנה
ירושלים. תוכנית בניין של פנימייה לבית המדרש למורים בבית הכרם (דוד ילין) - הצעה מוקדמת. תוכנית קומה ב'. תוכנית קומה ג'
ישראל. "ארץ ישראל, מפה גיאוגרפית" מפה פיזית של אזור הארץ . גיליון צפוני עד קו באר שבע. יישובים, ערים, כבישים, דרכים. בצוות העריכה: דוד ילין, ש. קליין, יצחק בן צב, ב. מייזלר.
ירושלים. הר הצופים. סימון ומדידת מגרש בשכנות למגרשים בבעלות עלי מוחמד. ציון השם דוד ילין
ירושלים, בניין שטראוס, הכותל המערבי, רחוב השלשלת. הצעה לשינויים בשני הבניינים ליד הכותל, בית הכנסת, מדרגות וכו', תכנית הסביבה, הר הבית, העיר העתיקה, סימון רחוב דוד בצבע צהוב
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקה בבעלות דוד ילין