תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
אגרות ב' ילין, דוד; קלויזנר, ישראל (עורך) BK\34698\5
תורת השירה הספרדית ילין, דוד BK\51687
דוד ילין, יחיאל מיכל פינס, זאב יעבץ פיקרד-ילין, אהובה, אבן-חן, יעקב BK\32056\II
התהליך האקדמי של הכשרת מורים בישראל: פרקים בתולדות המכללה לחינוך על שם דוד ילין. שיינין, ניסן; אגרנט, הלל BK\63877
בדרך האמצע: דוד ילין - סיפור חיים מייטליס, עפרה BK\74784
The Hebrew Teachers' College , Jerusalem, a review of its history, situation, building & prospects SOK\91750
מקרא לפי הטף ... ספר התלמיד, הוראת הכתיבה והקריאה ילין, דוד SOK\92626
עברית בעברית : מבוא לספר 'מקרא לפי הטף' ילין, דוד SOK\91121\3
חוברת י"ט, דפים נבחרים ילין, דוד BK\9410
מקרא לפי הטף.. ללמד את ילדי ישראל דבר וכתוב וקרא עברית ...ספר התלמיד ילין, דוד SOK\90474
איוב: חקרי-מקרא, באורים חדשים במקראות ילין, דוד SOK\90972
המשביר: הרצאה מפרטת לפעולות ועד הסיוע וועד המכלת היהודית האמריקנית ילין, דוד SOK\92761