תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דוד ילין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
אגרות ב' ילין, דוד; קלויזנר, ישראל (עורך) BK\34698\5
תורת השירה הספרדית ילין, דוד BK\51687
בדרך האמצע: דוד ילין - סיפור חיים מייטליס, עפרה BK\74784
דוד ילין, יחיאל מיכל פינס, זאב יעבץ פיקרד-ילין, אהובה, אבן-חן, יעקב BK\32056\II
התהליך האקדמי של הכשרת מורים בישראל: פרקים בתולדות המכללה לחינוך על שם דוד ילין. שיינין, ניסן; אגרנט, הלל BK\63877
מקרא לפי הטף.. ללמד את ילדי ישראל דבר וכתוב וקרא עברית ...ספר התלמיד ילין, דוד SOK\90474
איוב: חקרי-מקרא, באורים חדשים במקראות ילין, דוד SOK\90972
המשביר: הרצאה מפרטת לפעולות ועד הסיוע וועד המכלת היהודית האמריקנית ילין, דוד SOK\92761
חוברת י"ט, דפים נבחרים ילין, דוד BK\9410
עברית בעברית : מבוא לספר 'מקרא לפי הטף' ילין, דוד SOK\91121\3
מורים את הדרך; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, מאה שנים הראשונות רגב, עופר BK\69742
חבת הארץ חוברת יוצאה לאור לפרקים בלתי קבועים גולדמן, יעקב, דוד ילין, יחיאל מיכל פינס SOK\92806