תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך דורותיאה קרוק
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
דיוקנה של גברת ג'יימס, הנרי BK\51510
מעין גדעון גלעד, זרובבל; קרוק, דורותיאה BK\58206\a