תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"עמדת "הפועל המזרחי" לבעיות הציונות והיישוב בשנות העשרים" - עבודת מחקר מאת דב שפטיה שכתב במסגרת לימודיו במכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים (העתק, 55 עמ'); בצירוף מכתב מאת דב שפטיה אל שלמה זלמן שרגאי בעניין כתיבת המחקר (ירושלים, י"א תמוז תש"ל) 1970- 1970 A374\29
התכתבות בין בצלאל נרקיס לבין נשיאות האוניברסיטה העברית בירושלים ונציגי האגודות ידידי האוניברסיטה העברית באנגליה, איטליה, שוויץ, ארצות הברית וקנדה, וסוניה פודור, נשיאת "עקסיטר - Exeter Hebrew Congregation", בצירוף קטעי עיתונים ודברי דפוס, בעניין השתתפות בקונגרס העולמי ה-12 למדעי היהדות (התקיים בירושלים ביולי- אוגוסט 1997) 1996- 2008 A606\245
דו"חות כספיים של ההוצאות וההכנסות בענייני החינוך בארץ ישראל, בפרט בקשר למחלקות האוניברסיטה העברית, כולל הספריה הלאומית, בעד התקופה תר"פ - תרצ"ו (1920 - 30.06.1936) 1920- 1936 A154\331
חשבונות, קבלות, רשימות, תרומות השקל הציוני, שטרות בנק, אישורים ומכתבים בעניינים כספיים שונים, בפרט בדבר ההכנסות וההוצאות של משרדי קרן היסוד וקרן קיימת לישראל בפולין, משרד ארץ ישראל מרכזי בוורשה, הנהלת ההסתדרות הציונית וחברת דורשי האוניברסיטה העברית בירושלים 1927- 1944 A154\419
סקירות, דו"חות, דפי מידע במסגרת הפרויקט של המרכז לאמנות יהודית של האוניברסיטה העברית בנושא "בית תפילה בבראונשווייג, גרמניה" (בעיקר מאת עליזה כהן-מושלין בשם האוניברסיטה העברית ופרופסור Harmen Thies בשם Techn. Universitaet Braunschweig) 2000- 2001 A606\146
התכתבות בעניין פרסים ותעודות הוקרה שבצלאל נרקיס קיבל: פרס ישראל, דוקטור לשם כבוד, חבר באגודה למדעים של בראונשווייג שבגרמניה, הוקרה מבית התפוצות שהקים עם אבא קובנר, יום הולדתו ה-70 וה-80. בין הכותבים: ישעיהו וינברג בשם הנהלת בית התפוצות בתל אביב (1975); חנוך גוטפרוינד כנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, אלישבע רבל-נהר כראש החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית, גבריאלה סייד-ריינה (Gabrielle Sed-Rajna) כאחראית למחלקת העברית במכון לחקר היסטוריה של כתבי יד ב-Centre National de la Recherché Scientifique בפריס (1983 - 1996); בצירוף נאומים והרצאות מאת בצלאל נרקיס בקשר להענקת הפרסים ותעודות ההוקרה (1995 - 2006) 1975- 2006 A606\54
סיכום פגישה והתכתבות עם האוניברסיטה העברית בעניינים מנהליים וכספיים 1949- 1952 S43\193
מכתבים, תזכירים, תכניות עבודה, תקנות, המלצות, פרוטוקולים של ישיבות ודו"חות אל שמריהו לוין, יהודה לייב מאגנס, עמנואל ליבמן, חברי הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית, חברי חבר הנאמנים והמועצה האקדמית של האוניברסיטה, ונציגי אגודות ידידי האוניברסיטה בארצות הברית, בענייני הארגון ותכנית הלימודים באוניברסיטה העברית בירושלים 1926- 1934 A20\75
התכתבות בין בצלאל נרקיס ודבורה סאקס לבין נציגי מוסדות אקדמיים שונים בעניין שיתוף פעולה עם המרכז לאמנות יהודית בירושלים. בין המוסדות: אוניברסיטת הרוורד (Harvard University, Center for Jewish Studies), מכון ורבורג (The Warburg Institute) בלונדון, המוזיאון היהודי בפראג, מוזיאון ארצות המקרא בירושלים. בין היתר, רשימות בדבר ביקור ביוגוסלביה באוגוסט 1985, ודברי דפוס מאת האוניברסיטה העברית בעניין פעילותו של בצלאל נרקיס והחוג לתולדות האמנות 1994- 2001 A606\462
"Newsletter", בולטין באנגלית בהוצאת המרכז לאמנות יהודית של האוניברסיטה העברית בירושלים: גליונות מס' 10 (ינואר 1995) ומס' 11 (נובמבר 1995) 1995- 1995 A606\460
חוברות ותדפיסים מספרייתו הפרטית של בצלאל נרקיס (בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים) בעניין חומר ההדרכה הביבליוגרפית בנושא היסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית. בין היתר: "ספרי שמוש וספרי עזר להיסטוריה כללית" (חוברת מאת דניאל כהן, תשי"ג); "ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בזמנים החדשים" (חוברת עזר לתלמידים באוניברסיטה העברית, מאת בן ציון דינבורג, תשי"א); "רשימת ספרים ומאמרים לתולדות ישראל" (להדרכת התלמידים לפי מצב הלימודים באוניברסיטה העברית בשנת תרצ"ז) 1937- 1953 A606\459
הרצאות, תקצירים ורשימות לצורך הכנת ביבליוגרפיה (בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה) מאת עליזה כהן-מושלין בנושא "אסתטיקה - תורת האמנות והביקורת האמנותית בימי הביניים" (במסגרת קריאת הקורס בחוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים) 1989- 1989 A606\175