תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
האוניברסיטה העברית בירושלים. התכתבות בין הרב צבי פרץ חיות, וינה, לבין ד"ר מונטגיו דוד אִידֶר וליאו כהן (Leo Kohn) בשם ועד למען האוניברסיטה העברית - המכללה העברית בירושלים, לונדון, והרב יהודה לייב מאגנס בנושאים שונים לרגל פתיחת האוניברסיטה ואחריה 1925- 1927 A30\77
האוניברסיטה העברית בירושלים. מכתבים ומברקים מאת המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית בלונדון, פרוטוקולים, חוזרים, העתקי כתב מכונה מהישיבה הראשונה של מועצת האוניברסיטה (10.06.1919) והוועידה הזמנית לפתיחת מחלקת מדעי הרוח ל"מכללה העברית בירושלים" 1919- 1920 A30\76
סקירות פעילות פעילות האוניברסיטה העברית למאמץ המלחמתי לשנים 1941-1940 1940- 1942 J12\35
התכתבות, דוחות ופרוטוקולים של האוניברסיטה העברית בין היתר בעניין פרוטוקולים של ישיבות הועד הפועל וחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, הצעת תקציב, דוחות על הוצאות, הזמנות, ידיעון הפקולטה לרפואה, סיכומי החלטות, שינויים בחוקה ותוכניות פיתוח 1961- 1966 S80\283
התכתבות בעניינים ציוניים, ציבוריים ואישיים שונים בין אריה לאונה קארפי, ירושלים, לבין אנשים שונים - נציגי מוסדות שונים בישראל (ההנהלה הציונית בירושלים, האוניברסיטה העברית, "יד ושם" ואחרים) ופעילים ציוניים במילאנו וברומא; תזכירים, החלטות, חוזרים, הודעות בעניין השתתפותו של קארפי בטקסים שונים בישראל, בפרט על ידי ארגון עולי איטליה בישראל, והוועידה העולמית העשירית של ברית "חרות" - הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים), שהתקיימה בין התאריכים 22-26.12.1960 בתל אביב 1960- 1960 A73\104
הספריה הלאומית האוניברסיטאית בירושלים. רשימות, סקירות והתכתבות של הרב צבי פרץ חיות בענייני הספריה, בין היתר עם הוגו ברגמן והיינריך לווה (בפרט בשם אגודות ידידי האוניברסיטה העברית בגרמניה), גם בנוגע לרכישת ספרייתו של יוסף פופר-לינקאוס 1921- 1927 A30\72
מכתבים, אישורים, קבלות, הודעות מודפסות אל אריה לאונה קארפי (Leone Carpi), מילאנו, מאת חברות ואיגודים שונים באיטליה (רומא, מילאנו, פירנצה), ביניהם נשיא "חברת אוהבי האוניברסיטה העברית בירושלים", מילאנו, ו-Gaetano Zezon - מזכיר לעניינים פוליטיים של המפלגה הפשיסטית הלאומית (Partito Nazionale Fascista), מילאנו 1936- 1956 A73\144
התכתבות, דוחות ופרוטוקולים של האוניברסיטה העברית בירושלים בין היתר בעניין דוחות ופרוטוקולים של ישיבות הועד הפועל של האוניברסיטה, ועדות לבחינת מכונים ופקולטות באוניברסיטת תל אביב, ידיעונים של פקולטת שונות, דוחות על ביקורים בחוץ לארץ של נציגי האוניברסיטה, יצירת תקנים חדשים, קביעת נהלי העלאה בדרגה ומתן קביעות, קטעי עיתון והזמנות 1956- 1960 S80\282
התכתבות עם האוניברסיטה העברית וה- American Friends of the Hebrew University בין היתר בעניין הענקת פרס שלמה בובליק של האוניברסיטה העברית להארי ס. טרומן 1952- 1953 S80\426
התכתבות עם אישים ומוסדות שונים, מסודרת לפי סדר א'-ב' : אותיות פא'-פק', בין היתר פניות מעולים חדשים, מינויו של יצחק פניגר כשליח מטעם מחלקת העלייה בארצות הברית והתכתבות עם שלמה גינוסר מטעם האוניברסיטה העברית בעניין מציאת דירה לפרופ' ש. פלר 1961- 1965 S65\42\1
האוניברסיטה העברית 1961- 1965 S65\259
עלוני חדשות של האוניברסיטה העברית בירושלים, ויצו והטכניון; "לקט יומי מתוך עיתונות המזרח התיכון" מאת המטה הכללי באגף המודיעין; העתקי מכתבים בעניין שידורי קול ציון לגולה, אוגוסט 1955 - אפריל 1958 1955- 1958 S36\401