תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת מפרט טכני וכתב כמויות לריהוט סטנדרטי, נייד וקבוע A569\87\1-6t
אישור סיום לימודים של אברהם רובינשטיין מאת האוניברסיטה העברית (12/8/1940) ואישור מאת נחמה ליבוביץ על שביצע שיעורי ניסיון בבית המדרש למורות וגננות של "המזרחי" (11/08/1940) S51\350-3t
מכתב מאת Daniel G. Ross ומאת Milton Handler אל חברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, בעניין שינויים בתקנון האוניברסיטה S61\439-1t
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת הצעה ישנה לתכנון בית הספר A569\87\1-1t
"ידיעות האוניברסיטה העברית בירושלים", הוצאו לאור על ידי המחלקה לארגון ולתעמולה. ירחון, אדר תרצ"ו - מרץ 1936 (הגיליון מכיל פורטרט של הוגו ברגמן, רקטור האוניברסיטה, פרופסור לפילוסופיה החדשה) A18\2569-1t
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הנחיות לבניית מקלט והעתקי תכניות של בית הספר A569\87\1-10t
מכתב מאת האדריכל יוסף ברסקי אל בוריס שץ בבקשה לסייע לו להיות שותף לתכנון האוניברסיטה העברית L42\243-1t
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הנחיות בטיחות לבנייה A569\87\1-5t
"דין-וחשבון ביניים בדבר השינויים המוצעים בחוקת האוניברסיטה" מאת נורמן בנטביטש, יושב ראש "הועדה לבדיקת המבנה האקדמי והכללי של האוניברסיטה העברית" אל חברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית S61\235-3t
דין וחשבון לשנת 1961 של האוניברסיטה העברית בירושךים מאת הרקטור אל חברי חבר הנאמנים, מרץ 1962 S61\415-2t
העתק מכתב מאת אריה ליאו לויטרבך אל ההנהלה בעניין תקנות האוניברסיטה העברית. המכתב כולל נספחים, הכולל, בין היתר, החלטות אחדות של מוסדות ציוניים בנוגע לתקנון האוניברסיטה העברית ורשימת חברי הקורקטוריום של האוניברסיטה העברית S51\147\1-1t
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת לחלוקת אבן סביב פתחים A569\87\1-8t
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת מפרט טכני וכתב כמויות לריהוט סטנדרטי, נייד וקבוע
סימול: A569\87\1-6t
תיאור:
אישור סיום לימודים של אברהם רובינשטיין מאת האוניברסיטה העברית (12/8/1940) ואישור מאת נחמה ליבוביץ על שביצע שיעורי ניסיון בבית המדרש למורות וגננות של "המזרחי" (11/08/1940)
סימול: S51\350-3t
תיאור:
מכתב מאת Daniel G. Ross ומאת Milton Handler אל חברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, בעניין שינויים בתקנון האוניברסיטה
סימול: S61\439-1t
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת הצעה ישנה לתכנון בית הספר
סימול: A569\87\1-1t
תיאור:
"ידיעות האוניברסיטה העברית בירושלים", הוצאו לאור על ידי המחלקה לארגון ולתעמולה. ירחון, אדר תרצ"ו - מרץ 1936 (הגיליון מכיל פורטרט של הוגו ברגמן, רקטור האוניברסיטה, פרופסור לפילוסופיה החדשה)
סימול: A18\2569-1t
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הנחיות לבניית מקלט והעתקי תכניות של בית הספר
סימול: A569\87\1-10t
תיאור:
מכתב מאת האדריכל יוסף ברסקי אל בוריס שץ בבקשה לסייע לו להיות שותף לתכנון האוניברסיטה העברית
סימול: L42\243-1t
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הנחיות בטיחות לבנייה
סימול: A569\87\1-5t
תיאור:
"דין-וחשבון ביניים בדבר השינויים המוצעים בחוקת האוניברסיטה" מאת נורמן בנטביטש, יושב ראש "הועדה לבדיקת המבנה האקדמי והכללי של האוניברסיטה העברית" אל חברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית
סימול: S61\235-3t
תיאור:
דין וחשבון לשנת 1961 של האוניברסיטה העברית בירושךים מאת הרקטור אל חברי חבר הנאמנים, מרץ 1962
סימול: S61\415-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת אריה ליאו לויטרבך אל ההנהלה בעניין תקנות האוניברסיטה העברית. המכתב כולל נספחים, הכולל, בין היתר, החלטות אחדות של מוסדות ציוניים בנוגע לתקנון האוניברסיטה העברית ורשימת חברי הקורקטוריום של האוניברסיטה העברית
סימול: S51\147\1-1t
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת לחלוקת אבן סביב פתחים
סימול: A569\87\1-8t
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת מפרט טכני וכתב כמויות לריהוט סטנדרטי, נייד וקבוע
אישור סיום לימודים של אברהם רובינשטיין מאת האוניברסיטה העברית (12/8/1940) ואישור מאת נחמה ליבוביץ על שביצע שיעורי ניסיון בבית המדרש למורות וגננות של "המזרחי" (11/08/1940)
מכתב מאת Daniel G. Ross ומאת Milton Handler אל חברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, בעניין שינויים בתקנון האוניברסיטה
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת הצעה ישנה לתכנון בית הספר
"ידיעות האוניברסיטה העברית בירושלים", הוצאו לאור על ידי המחלקה לארגון ולתעמולה. ירחון, אדר תרצ"ו - מרץ 1936 (הגיליון מכיל פורטרט של הוגו ברגמן, רקטור האוניברסיטה, פרופסור לפילוסופיה החדשה)
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הנחיות לבניית מקלט והעתקי תכניות של בית הספר
מכתב מאת האדריכל יוסף ברסקי אל בוריס שץ בבקשה לסייע לו להיות שותף לתכנון האוניברסיטה העברית
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הנחיות בטיחות לבנייה
"דין-וחשבון ביניים בדבר השינויים המוצעים בחוקת האוניברסיטה" מאת נורמן בנטביטש, יושב ראש "הועדה לבדיקת המבנה האקדמי והכללי של האוניברסיטה העברית" אל חברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית
דין וחשבון לשנת 1961 של האוניברסיטה העברית בירושךים מאת הרקטור אל חברי חבר הנאמנים, מרץ 1962
העתק מכתב מאת אריה ליאו לויטרבך אל ההנהלה בעניין תקנות האוניברסיטה העברית. המכתב כולל נספחים, הכולל, בין היתר, החלטות אחדות של מוסדות ציוניים בנוגע לתקנון האוניברסיטה העברית ורשימת חברי הקורקטוריום של האוניברסיטה העברית
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חוברת לחלוקת אבן סביב פתחים