תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ידיעון חדשות של האוניברסיטה העברית בנושא מותו של סגן נשיא האוניברסיטה David Werner Senator ואסופת הספדים לזכרו S80\426-3t
מכתבים מאת יששכר שולץ, מורה בגמנסיה העברית ברמת גן ומרצה בסמינר של "יבנה" על יד האוניברסיטה העברית, אל הרב יעקב אלישקובסקי והנהלת הגמנסיה "תלפיות" בתל אביב (כ"ט כסלו תרצ"ז, 18-28.12.1936), בצירוף קורות חיים של המורה שנולד בפולין בשנת 1910 A648\16-5t
העתק הסכם בין האוניברסיטה העברית ובין קרן היסוד-המגבית המאוחדת S80\429-1t
הזמנה לטקס חנוכת האוניברסיטה העברית בהר הצופים A622\27\1-21t
"מה עשתה האוניברסיטה למען הלשון העברית?", תדפיס המכיל הרצאת רקטור האוניברסיטה פרופ' חיים יהודה (ליאון) רות באספה הכללית של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים ביום כ"ד טבת תש"א (23.01.1941) A154\352-3t
כרטיס ביקור של שלמה דב גויטיין, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ועל גבי הכרטיס מכתב-הקדשה לאפרים יואל מיום 02.11.1941 A637\14-1t
תזכיר מאת David Werner Senator בעניין בניית קמפוס חדש עבור האוניברסיטה העברית בירושלים (גבעת רם) S80\426-1t
"האוניברסיטה העברית בירושלים \ The Hebrew University of Jerusalem", חוברת, דפוס "The Jerusalem Post", ירושלים, 1958 A75\137-3t
נאום מאת יעקב צור בכנס הפתיחה של המגבית המאוחדת בישראל שנערך ביום י' בכסלו תשכ"ה - 15.11.1964 באולם וייז, קריית האוניברסיטה העברית בירושלים (תדפיס בסטנסיל, סה"כ 13 עמודים) A326\230-7t
ראיון עם פרופ' יצחק אופנהיימר על יהדות מצרים בתקופת מלחמת העולם השנייה (תמליל הקלטה מאת המכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים), 1970 A326\124-6t
העתק מכתב מאת משה שרת אל אליהו אילת בעניין בית ספר למשפט וכלכלה בתל אביב כשלוחה של האוניברסיטה העברית S65\6-1t
"בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות. המחלקה לחינוך ולהשכרת מורים לבתי ספר תיכוניים ולבתי מדרש למורים. חוברת הסברה לתלמידים" בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, מרחשון תשי"ז A605\380-3t
תיאור:
ידיעון חדשות של האוניברסיטה העברית בנושא מותו של סגן נשיא האוניברסיטה David Werner Senator ואסופת הספדים לזכרו
סימול: S80\426-3t
תיאור:
מכתבים מאת יששכר שולץ, מורה בגמנסיה העברית ברמת גן ומרצה בסמינר של "יבנה" על יד האוניברסיטה העברית, אל הרב יעקב אלישקובסקי והנהלת הגמנסיה "תלפיות" בתל אביב (כ"ט כסלו תרצ"ז, 18-28.12.1936), בצירוף קורות חיים של המורה שנולד בפולין בשנת 1910
סימול: A648\16-5t
תיאור:
העתק הסכם בין האוניברסיטה העברית ובין קרן היסוד-המגבית המאוחדת
סימול: S80\429-1t
תיאור:
הזמנה לטקס חנוכת האוניברסיטה העברית בהר הצופים
סימול: A622\27\1-21t
תיאור:
"מה עשתה האוניברסיטה למען הלשון העברית?", תדפיס המכיל הרצאת רקטור האוניברסיטה פרופ' חיים יהודה (ליאון) רות באספה הכללית של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים ביום כ"ד טבת תש"א (23.01.1941)
סימול: A154\352-3t
תיאור:
כרטיס ביקור של שלמה דב גויטיין, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ועל גבי הכרטיס מכתב-הקדשה לאפרים יואל מיום 02.11.1941
סימול: A637\14-1t
תיאור:
תזכיר מאת David Werner Senator בעניין בניית קמפוס חדש עבור האוניברסיטה העברית בירושלים (גבעת רם)
סימול: S80\426-1t
תיאור:
"האוניברסיטה העברית בירושלים \ The Hebrew University of Jerusalem", חוברת, דפוס "The Jerusalem Post", ירושלים, 1958
סימול: A75\137-3t
תיאור:
נאום מאת יעקב צור בכנס הפתיחה של המגבית המאוחדת בישראל שנערך ביום י' בכסלו תשכ"ה - 15.11.1964 באולם וייז, קריית האוניברסיטה העברית בירושלים (תדפיס בסטנסיל, סה"כ 13 עמודים)
סימול: A326\230-7t
תיאור:
ראיון עם פרופ' יצחק אופנהיימר על יהדות מצרים בתקופת מלחמת העולם השנייה (תמליל הקלטה מאת המכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים), 1970
סימול: A326\124-6t
תיאור:
העתק מכתב מאת משה שרת אל אליהו אילת בעניין בית ספר למשפט וכלכלה בתל אביב כשלוחה של האוניברסיטה העברית
סימול: S65\6-1t
תיאור:
"בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות. המחלקה לחינוך ולהשכרת מורים לבתי ספר תיכוניים ולבתי מדרש למורים. חוברת הסברה לתלמידים" בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, מרחשון תשי"ז
סימול: A605\380-3t
ידיעון חדשות של האוניברסיטה העברית בנושא מותו של סגן נשיא האוניברסיטה David Werner Senator ואסופת הספדים לזכרו
מכתבים מאת יששכר שולץ, מורה בגמנסיה העברית ברמת גן ומרצה בסמינר של "יבנה" על יד האוניברסיטה העברית, אל הרב יעקב אלישקובסקי והנהלת הגמנסיה "תלפיות" בתל אביב (כ"ט כסלו תרצ"ז, 18-28.12.1936), בצירוף קורות חיים של המורה שנולד בפולין בשנת 1910
העתק הסכם בין האוניברסיטה העברית ובין קרן היסוד-המגבית המאוחדת
הזמנה לטקס חנוכת האוניברסיטה העברית בהר הצופים
"מה עשתה האוניברסיטה למען הלשון העברית?", תדפיס המכיל הרצאת רקטור האוניברסיטה פרופ' חיים יהודה (ליאון) רות באספה הכללית של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים ביום כ"ד טבת תש"א (23.01.1941)
כרטיס ביקור של שלמה דב גויטיין, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ועל גבי הכרטיס מכתב-הקדשה לאפרים יואל מיום 02.11.1941
תזכיר מאת David Werner Senator בעניין בניית קמפוס חדש עבור האוניברסיטה העברית בירושלים (גבעת רם)
"האוניברסיטה העברית בירושלים \ The Hebrew University of Jerusalem", חוברת, דפוס "The Jerusalem Post", ירושלים, 1958
נאום מאת יעקב צור בכנס הפתיחה של המגבית המאוחדת בישראל שנערך ביום י' בכסלו תשכ"ה - 15.11.1964 באולם וייז, קריית האוניברסיטה העברית בירושלים (תדפיס בסטנסיל, סה"כ 13 עמודים)
ראיון עם פרופ' יצחק אופנהיימר על יהדות מצרים בתקופת מלחמת העולם השנייה (תמליל הקלטה מאת המכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים), 1970
העתק מכתב מאת משה שרת אל אליהו אילת בעניין בית ספר למשפט וכלכלה בתל אביב כשלוחה של האוניברסיטה העברית
"בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות. המחלקה לחינוך ולהשכרת מורים לבתי ספר תיכוניים ולבתי מדרש למורים. חוברת הסברה לתלמידים" בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, מרחשון תשי"ז