תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים. הגן הבוטני, תכנית פריטים, בריכת וביעה ואמת מים KH4\54346-1m
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית בניין וסימון מקומות ישיבה KH4\13446-1m
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית בניין וסימון מקומות ישיבה KH4\13388-1m
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. בניין מזכרת רוזנבלום. חלק 1. קומה א' A175M\201\15
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית הבמה בועידה העולמית של קרן היסוד שהתקיימה בירושלים (1964) KH4\14119-1m
ירושלים. האוניברסיטה העברית. תוכנית כללית של הקמפוס L12\173-5m
ירושלים. האוניברסיטה העברית. תוכנית טופוגרפית של חצר הפקולטה למדעי הטבע. A175M\203
ירושלים. האוניברסיטה העברית, גבעת רם. תכנית האודיטוריום על שם וייז KH4\4039-1m
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית בריכת מים וקיר ישיבה הגן הבוטני. KKL5\62505-3m
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית מעברי ומפלי מים הגן הבוטני. KKL5\62505-2m
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית בריכת נביעה ואמת מים הגן הבוטני. KKL5\62505-4m
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. מפה טופוגרפית תכנית הברכות ואמת המים בגן הבוטני. KKL5\62505-1m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים. הגן הבוטני, תכנית פריטים, בריכת וביעה ואמת מים
סימול: KH4\54346-1m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית בניין וסימון מקומות ישיבה
סימול: KH4\13446-1m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית בניין וסימון מקומות ישיבה
סימול: KH4\13388-1m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. בניין מזכרת רוזנבלום. חלק 1. קומה א'
סימול: A175M\201\15
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית הבמה בועידה העולמית של קרן היסוד שהתקיימה בירושלים (1964)
סימול: KH4\14119-1m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית. תוכנית כללית של הקמפוס
סימול: L12\173-5m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית. תוכנית טופוגרפית של חצר הפקולטה למדעי הטבע.
סימול: A175M\203
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית, גבעת רם. תכנית האודיטוריום על שם וייז
סימול: KH4\4039-1m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית בריכת מים וקיר ישיבה הגן הבוטני.
סימול: KKL5\62505-3m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית מעברי ומפלי מים הגן הבוטני.
סימול: KKL5\62505-2m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית בריכת נביעה ואמת מים הגן הבוטני.
סימול: KKL5\62505-4m
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. מפה טופוגרפית תכנית הברכות ואמת המים בגן הבוטני.
סימול: KKL5\62505-1m
ירושלים. האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים. הגן הבוטני, תכנית פריטים, בריכת וביעה ואמת מים
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית בניין וסימון מקומות ישיבה
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית בניין וסימון מקומות ישיבה
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. בניין מזכרת רוזנבלום. חלק 1. קומה א'
ירושלים. האוניברסיטה העברית. גבעת רם. אודיטוריום וייז. תכנית הבמה בועידה העולמית של קרן היסוד שהתקיימה בירושלים (1964)
ירושלים. האוניברסיטה העברית. תוכנית כללית של הקמפוס
ירושלים. האוניברסיטה העברית. תוכנית טופוגרפית של חצר הפקולטה למדעי הטבע.
ירושלים. האוניברסיטה העברית, גבעת רם. תכנית האודיטוריום על שם וייז
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית בריכת מים וקיר ישיבה הגן הבוטני.
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית מעברי ומפלי מים הגן הבוטני.
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. תכנית בריכת נביעה ואמת מים הגן הבוטני.
ירושלים. האוניברסיטה העברית הר הצופים. מפה טופוגרפית תכנית הברכות ואמת המים בגן הבוטני.