תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הדמייה ידנית פרספקטיבית צד שני לחצר פנימית A569M\87\58
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ו-ו, תכנית מס'5\306_R A569M\87\104
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, סקיצה. A569M\102\1\3
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית. תכנית סביבה. A569M\102\1\2
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. פרט בנין ממוחשב A569M\87\112
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, תכנית סביבה. A569M\102\1\1
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ח-ח, תכנית מס'5\308_L A569M\87\107
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. פרטי בנין ממוחשבים פ\5\א456. A569M\87\110
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ו-ו, תכנית מס'5\306_L A569M\87\103
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ה-ה, תכנית מס'5\305_R A569M\87\101
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך א-א, תכנית מס'5\301_R A569M\87\95
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חזית דרומית, תכנית מס'5\203_R A569M\87\92
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הדמייה ידנית פרספקטיבית צד שני לחצר פנימית
סימול: A569M\87\58
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ו-ו, תכנית מס'5\306_R
סימול: A569M\87\104
תיאור:
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, סקיצה.
סימול: A569M\102\1\3
תיאור:
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית. תכנית סביבה.
סימול: A569M\102\1\2
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. פרט בנין ממוחשב
סימול: A569M\87\112
תיאור:
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, תכנית סביבה.
סימול: A569M\102\1\1
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ח-ח, תכנית מס'5\308_L
סימול: A569M\87\107
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. פרטי בנין ממוחשבים פ\5\א456.
סימול: A569M\87\110
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ו-ו, תכנית מס'5\306_L
סימול: A569M\87\103
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ה-ה, תכנית מס'5\305_R
סימול: A569M\87\101
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך א-א, תכנית מס'5\301_R
סימול: A569M\87\95
תיאור:
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חזית דרומית, תכנית מס'5\203_R
סימול: A569M\87\92
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הדמייה ידנית פרספקטיבית צד שני לחצר פנימית
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ו-ו, תכנית מס'5\306_R
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, סקיצה.
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית. תכנית סביבה.
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. פרט בנין ממוחשב
הצעה לתכנון בית הספר לחינוך ע"ש מורט מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, תכנית סביבה.
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ח-ח, תכנית מס'5\308_L
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. פרטי בנין ממוחשבים פ\5\א456.
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ו-ו, תכנית מס'5\306_L
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך ה-ה, תכנית מס'5\305_R
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חתך א-א, תכנית מס'5\301_R
בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש סם רוטברג (בניין בויאר), קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. חזית דרומית, תכנית מס'5\203_R