תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. הצעת תכנון קומת נכים בניינים א5, 16 ו-18. A569M\42\257
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר טרנספורמציה ומעודון, רשימת נגרות ומסגרות, תכנית מס' 2015\66 A569M\42\253
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. מועדון וחנות בשירות עצמי,חזיתות. תכנית מס' 2010\66 A569M\42\251
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חזית צפון-מערבית ודרום-מזרחית, בניין 18, תכנית מס' 1810\66 A569M\42\230
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר מדרגות קומה א' ופרטים, בניין 18, תכנית מס' 1808\66 A569M\42\228
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר מדרגות קומת המקלט, בניין 18, תכנית מס' 1806\66 A569M\42\226
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומה א' ו-ב', בניין 18, תכנית מס' 1804\66 A569M\42\225
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הכניסה, בניין 18, תכנית מס' 1803\66 A569M\42\223
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומה א' וב', בניין 17, תכנית מס' 1703\66 A569M\42\214
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הגג, בניין 16, תכנית מס' 1610\66 A569M\42\211
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית לחנות בשירות עצמי, תכנית מס' 2001\66 A569M\42\242
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הגג, בניין 19, תכנית מס' 1910\66 A569M\42\241
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. הצעת תכנון קומת נכים בניינים א5, 16 ו-18.
סימול: A569M\42\257
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר טרנספורמציה ומעודון, רשימת נגרות ומסגרות, תכנית מס' 2015\66
סימול: A569M\42\253
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. מועדון וחנות בשירות עצמי,חזיתות. תכנית מס' 2010\66
סימול: A569M\42\251
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חזית צפון-מערבית ודרום-מזרחית, בניין 18, תכנית מס' 1810\66
סימול: A569M\42\230
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר מדרגות קומה א' ופרטים, בניין 18, תכנית מס' 1808\66
סימול: A569M\42\228
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר מדרגות קומת המקלט, בניין 18, תכנית מס' 1806\66
סימול: A569M\42\226
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומה א' ו-ב', בניין 18, תכנית מס' 1804\66
סימול: A569M\42\225
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הכניסה, בניין 18, תכנית מס' 1803\66
סימול: A569M\42\223
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומה א' וב', בניין 17, תכנית מס' 1703\66
סימול: A569M\42\214
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הגג, בניין 16, תכנית מס' 1610\66
סימול: A569M\42\211
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית לחנות בשירות עצמי, תכנית מס' 2001\66
סימול: A569M\42\242
תיאור:
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הגג, בניין 19, תכנית מס' 1910\66
סימול: A569M\42\241
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. הצעת תכנון קומת נכים בניינים א5, 16 ו-18.
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר טרנספורמציה ומעודון, רשימת נגרות ומסגרות, תכנית מס' 2015\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. מועדון וחנות בשירות עצמי,חזיתות. תכנית מס' 2010\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חזית צפון-מערבית ודרום-מזרחית, בניין 18, תכנית מס' 1810\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר מדרגות קומה א' ופרטים, בניין 18, תכנית מס' 1808\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. חדר מדרגות קומת המקלט, בניין 18, תכנית מס' 1806\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומה א' ו-ב', בניין 18, תכנית מס' 1804\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הכניסה, בניין 18, תכנית מס' 1803\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומה א' וב', בניין 17, תכנית מס' 1703\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הגג, בניין 16, תכנית מס' 1610\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית לחנות בשירות עצמי, תכנית מס' 2001\66
מעונות הסטודנטים, קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית, ירושלים. תכנית קומת הגג, בניין 19, תכנית מס' 1910\66