תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
תולדות ישראל בימי הבניים ובעת החדשה BK\27798\ג
הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי, חלק ב בלאו, יהושוע; הופקינס, סימון BK\76688
ספונות נחם, אילן (עורך) BK\76596
תכנית לימודים ומערכת שעות לשנת תשט"ו BK\14517
תחזית התקציב לתקופה 1963/64 - 1967/68 BK\26146\ג
דברי ברל קצנלסון על האוניברסיטה העברית תורן, חיים BK\9583
חברים בעל כורכם, רוסיה והיהודים הבוכרים 1917-1800 קגנוביץ' אלברט BK\76527
הקרן הקיימת לישראל כגורם בעיצוב הנוף הישובי של ארץ ישראל מאז הקמתה ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, 1897-1914 שילוני צבי BK\59663\ג
מדיניות ההתיישבות של משרד הארץ ישראלי 1908-1914 מרגלית שילה BK\57759\ג
הזדהות לאומית בגולה בדורנו: יהדות דרום אפריקה שמעוני גדעון BK\56823
כלכלה, קרקע ולאומיות מצר, יעקב BK\76541
היישוב הישן הספרדי בארץ ישראל בן-האה ירון, הלד דילהרוזה מוכל BK\76515