תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
האקדמיה ללשון העברית. מונחי האימות (עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית). תדפיסים מתוך: זיכרונות האקדמיה ללשון העברית, כרכים: ז' - ח' [תש"ך - תשכ"א], ט' [תשכ"ב], י' - י"א (תשכ"ג - תשכ"ד) BK\29599
האקדמיה ללשון העברית. מונחי החינוך (עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית) BK\29602
בין חזון לרוויזיה : מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית. קובץ מאמרים יחיעם ויץ - עורך BK\76408
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. מדריך מס' 1, ארכיון יהודה ליב מגנס, 1890 - 1940 [כולל: ארכיון קהילת ניו יורק, 1908 - 1922] BK\52772
האקדמיה ללשון העברית. מונחים עבריים למקצועותיהם, סקירת פעולתם של ועד הלשון ושל האקדמיה ללשון העברית בקביעת מונחים, תר"ן - תש"ל BK\32325
האקדמיה ללשון העברית. מונחי (עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית). תדפיסים מתוך: "זיכרונות האקדמיה ללשון העברית", כרכים ז'-ח' (תש"ך-תשכ"א), י'-י"א (תשכ"ג-תשכ"ד) BK\29606
האקדמיה ללשון העברית. מונחי פסיכולוגיה (עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית). תדפיס מתוך "לשוננו" ו"זיכרונות האקדמיה ללשון העברית" (תש"א - תשי"ב) BK\29596
האקדמיה ללשון העברית. מונחי הגוף ואתלטיקה (עברית - אנגלית - גרמנית). תדפיסים מתוך: "זיכרונות האקדמיה ללשון העברית", כרכים ז'-ח' (תש"ך - תשכ"א), ט' (תשכ"ב), י'-י"א (תשכ"ג - תשכ"ד) BK\29598
האקדמיה ללשון העברית. מונחי החשבונאות (עברית - אנגלית) BK\29605
האקדמיה ללשון העברית. מונחי הביטוח, עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית. בצירוף מפתח המונחים באנגלית BK\29600
האקדמיה ללשון העברית. מונחי גאוגרפיה (עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית) [שתי חוברות] BK\29597
האקדמיה ללשון העברית. מונחי אפייה (עברית - אנגלית - גרמנית - אידית) [חוברת א': מונחי אפייה. חוברת ב': קונדיטאות. חוברת ג': מילואים למונחי הקונדיטאות] BK\29603