תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך האוניברסיטה העברית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
תחזית התקציב לתקופה 1963/64 - 1967/68 BK\26146\ג
תכנית לימודים ומערכת שעות לשנת תשט"ו BK\14517
כלכלה, קרקע ולאומיות מצר, יעקב BK\76541
חברים בעל כורכם, רוסיה והיהודים הבוכרים 1917-1800 קגנוביץ' אלברט BK\76527
קובץ מחקרים על יהודי פולין; ספר לזכרו של פאול גליקסון שמרוק חנא, מנדלסון עזרא (עורכים) BK\59451
תרבות יהודית בברית המועצות שמרוק חנה, זנד מיכאל BK\36223
יחס פועלי ציון למשטר הסוביטי לתנועה הקומוניסטית בשנים, 1917-1922. תאני, יוסף BK\52247ג
הקרן הקיימת לישראל כגורם בעיצוב הנוף הישובי של ארץ ישראל מאז הקמתה ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, 1897-1914 שילוני צבי BK\59663\ג
הזדהות לאומית בגולה בדורנו: יהדות דרום אפריקה שמעוני גדעון BK\56823
מדיניות ההתיישבות של משרד הארץ ישראלי 1908-1914 מרגלית שילה BK\57759\ג
היישוב הישן הספרדי בארץ ישראל בן-האה ירון, הלד דילהרוזה מוכל BK\76515
האקדמיה ללשון העברית. מונחי פסיכולוגיה (עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית). תדפיס מתוך "לשוננו" ו"זיכרונות האקדמיה ללשון העברית" (תש"א - תשי"ב) BK\29596