תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הבריגדה היהודית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הבריגדה היהודית (החי"ל). חוברת קטעי עיתונות, פרסומים ומברקים אודות ובשבחי החטיבה היהודית (Brigade Scrap Book) 1944- 1945 J12\203
פעילות הבריגדה היהודית בקרב שארית הפליטה. דוחות סיור משלחות מחיילי הבריגדה בפולין ובצ'כוסלובקיה ותוצאות שמיות של הבירור בצ'כיה אודות גורלם של 256 יהודים עליהם ביקשו חיילי הבריגדה במהלך פרטים 1944 J12\218
דו"ח סיור של אנשי הבריגדה היהודית במחנות עקורים באוסטריה לאיתור קרובים של חיילי הבריגדה מקרב הפליטים. הדו"ח מתאר את מצבם של העקורים ומחנות העקורים באוסטריה. 1945 J12\164
מערכת עיתון "החייל" של הבריגדה היהודית. מכתבים למערכת. 1945 J12\145
בטאון הבריגדה היהודית - "במאבק". אסופת התכתבויות ומסמכים ממערכת העיתון 1945 J12\140
הבריגדה היהודית - הגדוד העברי השלישי. בולטינים שהופצו ממפקדות הצבא הבריטי לגדוד בנושאי כח אדם ורווחה 1945 J12\227
הבריגדה היהודית - הגדוד העברי השלישי. מסמכי נציגות ועדת החי"ל לטיפול בעתיד החייל בגדוד. כוללת בעיקר מסמכים של הוועדה אל הגדוד. 1945 J12\226
מערכת עיתון הבריגדה היהודית "לחייל". מכתבים למערכת מהחיילים באירופה על הווי היחידות העבריות, המתרחש באירופה ובעדויות על קורות שארית הפליטה 1944- 1945 J12\207
הגדוד העברי השני (הבריגדה היהודית). מסמכים העוסקים בתקני האדם והציוד של הגדוד, כולל השינויים המתוכננים לקראת שילובו של הגדוד בבריגדה היהודית 1942- 1944 J12\125
הבריגדה היהודית. חומר כללי של חיילי הבריגדה: הקשר עם שארית הפליטה, חומר הווי לחגים ולשי לחיילים 1946 J12\236
מערכת עיתון "החייל" של הבריגדה היהודית. מכתבים למערכת 1944- 1946 J12\148
דו"ח משלחת מחלקת הסעד של הבריגדה היהודית לצ'כוסלובקיה באוקטובר 1945 1945 J12\172