תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הבריגדה היהודית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב (מיום ט"ז כסלו תש"ז) מאת ראובן בורשטיין בשם הוועד הארצי למען החייל היהודי, תל אביב, אל הנהלת התיאטרון "הבימה", תל אביב, בעניין תשלומים ל"הבימה" עבור ביקורה של חנה רובינה בפלוגות הבריגדה היהודית באיטליה באביב 1945 J10\2131-10t
הבריגדה היהודית. פרוטוקול ועד הבריגדה בנושא העלאת קרובי המשפחה של חיילי הבריגדה באירופה, הכנת עדות לועדת החקירה האנגלו-אמריקנית לענייני ארץ ישראל ובחינת אפשרויות העלאת ילדים משארית הפליטה J12\178-8t
הבריגדה היהודית - הווי וספורט. מסמכים המפרטים את משחקי תחרויות הספורט של חיילי הברית באירופה בהם השתתפו גם חיילי הבריגדה J12\141-5t
בטאון הבריגדה היהודית - "במאבק". לקט קריקטורות מודפסות המתארות סיטואציות בחיי חיילי הבריגדה לאחר שחרורם J12\149-6t
הבריגדה היהודית. מכתבים צבאיים בריטיים בעניין מתכונת סבבי ההצבה של חיילי הבריגדה והכפפתם לתנאי ה-Barter Schame במסגרתם חיילים יקיימו סבב חילופי הצבות בין אזורים קשים לשירות לקלים יותר (מבחינה אקלימית) J12\212-1t
הבריגדה היהודית. הגדה לפסח מודפסת על דפי סטנסיל, עם סמל הבריגדה ללא ציון יחידה או שנה J12\236-2t
מכתב גלוי של הבריגדה היהודית לשארית הפליטה באירופה והתחייבות לפעול להעלתם ארצה J12\178-4t
מערכת עיתון "החייל" ו"במאבק" של הבריגדה היהודית. דו"ח סיור שליחים בהונגריה וברומניה ביוני 1945 על הקהילה היהודית שם J12\141-2t
שארית הפליטה. דו"ח פעילות של איש מרכז הגולה (הבריגדה היהודית) בקהילה היהודית בשטוטגרט J12\177-2t
מערכת עיתון "החייל". ארבע קריקטורות גזורות מעיתון. הווי חיילי הבריגדה היהודית והפסד גרמניה במלחמה J12\130-18t
ועדת הבריגדה היהודית לטיפול בעתיד החייל - עדכון לחברים וחידוש פעילות J12\145-4t
בטאון הבריגדה היהודית - "במאבק". קריקטורה מקורית המתארת חייל דג נעל J12\149-4t
תיאור:
מכתב (מיום ט"ז כסלו תש"ז) מאת ראובן בורשטיין בשם הוועד הארצי למען החייל היהודי, תל אביב, אל הנהלת התיאטרון "הבימה", תל אביב, בעניין תשלומים ל"הבימה" עבור ביקורה של חנה רובינה בפלוגות הבריגדה היהודית באיטליה באביב 1945
סימול: J10\2131-10t
תיאור:
הבריגדה היהודית. פרוטוקול ועד הבריגדה בנושא העלאת קרובי המשפחה של חיילי הבריגדה באירופה, הכנת עדות לועדת החקירה האנגלו-אמריקנית לענייני ארץ ישראל ובחינת אפשרויות העלאת ילדים משארית הפליטה
סימול: J12\178-8t
תיאור:
הבריגדה היהודית - הווי וספורט. מסמכים המפרטים את משחקי תחרויות הספורט של חיילי הברית באירופה בהם השתתפו גם חיילי הבריגדה
סימול: J12\141-5t
תיאור:
בטאון הבריגדה היהודית - "במאבק". לקט קריקטורות מודפסות המתארות סיטואציות בחיי חיילי הבריגדה לאחר שחרורם
סימול: J12\149-6t
תיאור:
הבריגדה היהודית. מכתבים צבאיים בריטיים בעניין מתכונת סבבי ההצבה של חיילי הבריגדה והכפפתם לתנאי ה-Barter Schame במסגרתם חיילים יקיימו סבב חילופי הצבות בין אזורים קשים לשירות לקלים יותר (מבחינה אקלימית)
סימול: J12\212-1t
תיאור:
הבריגדה היהודית. הגדה לפסח מודפסת על דפי סטנסיל, עם סמל הבריגדה ללא ציון יחידה או שנה
סימול: J12\236-2t
תיאור:
מכתב גלוי של הבריגדה היהודית לשארית הפליטה באירופה והתחייבות לפעול להעלתם ארצה
סימול: J12\178-4t
תיאור:
מערכת עיתון "החייל" ו"במאבק" של הבריגדה היהודית. דו"ח סיור שליחים בהונגריה וברומניה ביוני 1945 על הקהילה היהודית שם
סימול: J12\141-2t
תיאור:
שארית הפליטה. דו"ח פעילות של איש מרכז הגולה (הבריגדה היהודית) בקהילה היהודית בשטוטגרט
סימול: J12\177-2t
תיאור:
מערכת עיתון "החייל". ארבע קריקטורות גזורות מעיתון. הווי חיילי הבריגדה היהודית והפסד גרמניה במלחמה
סימול: J12\130-18t
תיאור:
ועדת הבריגדה היהודית לטיפול בעתיד החייל - עדכון לחברים וחידוש פעילות
סימול: J12\145-4t
תיאור:
בטאון הבריגדה היהודית - "במאבק". קריקטורה מקורית המתארת חייל דג נעל
סימול: J12\149-4t
מכתב (מיום ט"ז כסלו תש"ז) מאת ראובן בורשטיין בשם הוועד הארצי למען החייל היהודי, תל אביב, אל הנהלת התיאטרון "הבימה", תל אביב, בעניין תשלומים ל"הבימה" עבור ביקורה של חנה רובינה בפלוגות הבריגדה היהודית באיטליה באביב 1945
הבריגדה היהודית. פרוטוקול ועד הבריגדה בנושא העלאת קרובי המשפחה של חיילי הבריגדה באירופה, הכנת עדות לועדת החקירה האנגלו-אמריקנית לענייני ארץ ישראל ובחינת אפשרויות העלאת ילדים משארית הפליטה
הבריגדה היהודית - הווי וספורט. מסמכים המפרטים את משחקי תחרויות הספורט של חיילי הברית באירופה בהם השתתפו גם חיילי הבריגדה
בטאון הבריגדה היהודית - "במאבק". לקט קריקטורות מודפסות המתארות סיטואציות בחיי חיילי הבריגדה לאחר שחרורם
הבריגדה היהודית. מכתבים צבאיים בריטיים בעניין מתכונת סבבי ההצבה של חיילי הבריגדה והכפפתם לתנאי ה-Barter Schame במסגרתם חיילים יקיימו סבב חילופי הצבות בין אזורים קשים לשירות לקלים יותר (מבחינה אקלימית)
הבריגדה היהודית. הגדה לפסח מודפסת על דפי סטנסיל, עם סמל הבריגדה ללא ציון יחידה או שנה
מכתב גלוי של הבריגדה היהודית לשארית הפליטה באירופה והתחייבות לפעול להעלתם ארצה
מערכת עיתון "החייל" ו"במאבק" של הבריגדה היהודית. דו"ח סיור שליחים בהונגריה וברומניה ביוני 1945 על הקהילה היהודית שם
שארית הפליטה. דו"ח פעילות של איש מרכז הגולה (הבריגדה היהודית) בקהילה היהודית בשטוטגרט
מערכת עיתון "החייל". ארבע קריקטורות גזורות מעיתון. הווי חיילי הבריגדה היהודית והפסד גרמניה במלחמה
ועדת הבריגדה היהודית לטיפול בעתיד החייל - עדכון לחברים וחידוש פעילות
בטאון הבריגדה היהודית - "במאבק". קריקטורה מקורית המתארת חייל דג נעל