תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הבריגדה היהודית
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
גיוס. הבריגדה היהודית. איור דגל ישראל בפסים מאונכים. הפסים בצבעים תכלת לבן ומגן דוד במרכז. מעל, סמל החטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל), הבריגדה היהודית KRA\504
צבא עברי/חייל יהודי. הבריגדה היהודית. 10 שנים לכניסת הבריגדה לחזית. ברכות לחייל המשוחרר וכבוד למתנדבים במלחמת העולם השניה. מטעם אגוד החיילים המשוחררים בישראל KRU\6507
צבא עברי/חייל יהודי. הבריגדה היהודית. 10 שנים לכניסת הבריגדה לחזית, להתנדבות היהודים במלחמת נגד הנאצים: העם יוקיר מתנדביו! פירוט אירועי הימים. מטעם ועד חגיגות ההתנדבות במלחמת העולם השניה KRU\6657
צבא עברי/חייל יהודי. הודעה ליישוב וליהודי הגולה על השתתפותה של הבריגדה היהודית במלחמה באיטליה וקריאה להצטרף לשורות החי"ל KRU\3261
כרוז מטעם "חיילים עברים" (התנועה הרוויזיוניסטית) לתמיכה בהקמת הבריגדה היהודית ככלי להקמת צבא עברי J12\224-1kru
גיוס. הבריגדה היהודית. איור המתאר חייל לבוש מדים וקגדה בידיו נשק מסתער בקרב. על זרוע החייל סמל הבריגדה מגן דוד על רקע כחול לבן. ברקע פיצוצים ודגל ישראל KRA\458
תיאור:
גיוס. הבריגדה היהודית. איור דגל ישראל בפסים מאונכים. הפסים בצבעים תכלת לבן ומגן דוד במרכז. מעל, סמל החטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל), הבריגדה היהודית
סימול: KRA\504
תיאור:
צבא עברי/חייל יהודי. הבריגדה היהודית. 10 שנים לכניסת הבריגדה לחזית. ברכות לחייל המשוחרר וכבוד למתנדבים במלחמת העולם השניה. מטעם אגוד החיילים המשוחררים בישראל
סימול: KRU\6507
תיאור:
צבא עברי/חייל יהודי. הבריגדה היהודית. 10 שנים לכניסת הבריגדה לחזית, להתנדבות היהודים במלחמת נגד הנאצים: העם יוקיר מתנדביו! פירוט אירועי הימים. מטעם ועד חגיגות ההתנדבות במלחמת העולם השניה
סימול: KRU\6657
תיאור:
צבא עברי/חייל יהודי. הודעה ליישוב וליהודי הגולה על השתתפותה של הבריגדה היהודית במלחמה באיטליה וקריאה להצטרף לשורות החי"ל
סימול: KRU\3261
תיאור:
כרוז מטעם "חיילים עברים" (התנועה הרוויזיוניסטית) לתמיכה בהקמת הבריגדה היהודית ככלי להקמת צבא עברי
סימול: J12\224-1kru
תיאור:
גיוס. הבריגדה היהודית. איור המתאר חייל לבוש מדים וקגדה בידיו נשק מסתער בקרב. על זרוע החייל סמל הבריגדה מגן דוד על רקע כחול לבן. ברקע פיצוצים ודגל ישראל
סימול: KRA\458
גיוס. הבריגדה היהודית. איור דגל ישראל בפסים מאונכים. הפסים בצבעים תכלת לבן ומגן דוד במרכז. מעל, סמל החטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל), הבריגדה היהודית
צבא עברי/חייל יהודי. הבריגדה היהודית. 10 שנים לכניסת הבריגדה לחזית. ברכות לחייל המשוחרר וכבוד למתנדבים במלחמת העולם השניה. מטעם אגוד החיילים המשוחררים בישראל
צבא עברי/חייל יהודי. הבריגדה היהודית. 10 שנים לכניסת הבריגדה לחזית, להתנדבות היהודים במלחמת נגד הנאצים: העם יוקיר מתנדביו! פירוט אירועי הימים. מטעם ועד חגיגות ההתנדבות במלחמת העולם השניה
צבא עברי/חייל יהודי. הודעה ליישוב וליהודי הגולה על השתתפותה של הבריגדה היהודית במלחמה באיטליה וקריאה להצטרף לשורות החי"ל
כרוז מטעם "חיילים עברים" (התנועה הרוויזיוניסטית) לתמיכה בהקמת הבריגדה היהודית ככלי להקמת צבא עברי
גיוס. הבריגדה היהודית. איור המתאר חייל לבוש מדים וקגדה בידיו נשק מסתער בקרב. על זרוע החייל סמל הבריגדה מגן דוד על רקע כחול לבן. ברקע פיצוצים ודגל ישראל