תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הבריגדה היהודית
מוצגים פריטים 1 - 8 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
שלושה נסים ודגל עברי בצבא הבריטי; קורות, מיתוסים והערכות שמיר, שלמה BK\75072
הגדוד שאין שני לו: קורותיו של הגדוד השני בחטיבה היהודית הלוחמת (החי"ל- "הבריגדה") במלחמת-העולם השנייה ולאחריה, 1946-1940 רופין, רפאל BK\65726
הבריגדה ושארית הפליטה. דרך הבכא של פליטי השואה מהשחרור עד הגיעם למולדת חטר ישי, אהרן BK\64709
Jewish unites in Italy BK\66100\37\19
עוברים כל גבול: ה"בריחה" - פולין 1946-1945 כהן, יוחנן BK\63567
בפי חייליך מזמור: שירי המתנדבים הארץ-ישראלים לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה. דן אלמגור (עורך) ארגון החיילים המשוחררים בישראל BK\62881
וזאת ליהודה: מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה; מוגשים ליהודה בן פורת בן-אריה, יהושע; אלחנן ריינר (עורכים) BK\65861
על דרכו של בחור ישיבה מליטא ש"התפקר" אל הקיבוץ, אל הגיוס לצבא הבריטי ואל ייסודו וניהולו של מוסד חינוכי להצלת יתומים יהודים ממנזרים בהולנד בתום מלחמת העולם השנייה רובינשטיין, שמעון (עורך) BK\66230\ג