תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 8 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
PHJ117 - בית הספר לאחיות של "הדסה" ע"ש הנריטה סאלד 1909- 2005 PHJ117
GNHAD - אוסף הדסה GNHAD - אוסף הדסה , נגטיבים זכוכית
AK865 - קלוורי-רוזן (פרלמן, רוזנבליט) הדסה 1905- 1975 AK865
A585 - אריאב הדסה A585
J113 - הנהלת הסתדרות מדיצינית "הדסה" 1918- 1977 J113
J114 - מועצת "הדסה" בישראל 1940- 1985 J114
CM367 1914- 1973 CM367
J117 - בית הספר לאחיות של "הדסה" ע"ש הנריטה סאלד 1918- 1976 J117