תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין ג'ון דבור לבין נציגי ארגונים ומוסדות שונים במונטריאול, אוטווה, טורונטו בעניין פעילות הקרן הקיימת לישראל - Jewish National Fund of Canada בטורונטו ושיתוף הפעולה עם מוסדות "הדסה" - ויצ"ו בקנדה; דו"חות, תזכירים וחוזרים בנושא "Morris Kaufman Negev Dinner". בין המתכתבים: הריס גולקו, ליבי בראון, מוריי קורץ, גבריאל לוריא, גורדון מנדלי, מוריס קאופמן, גרשון אבנר, פאול מרטין 1964- 1964 A625\22
דברי אזכרה ותכניות להנצחת זכרה של הדסה קודש 1989- 1989 A633\338
הדסה קודש. תעודות אישיות, העתקי מכתבים אל הדסה וזיכרונות עליה, אישורים בדבר עלייתה לארץ ישראל, גלויות ומברקי תנחומים אל שלמה קודש בעניין פטירתה של הדסה, קטעי עיתונים המכילים מודעות אבל 1932- 1989 A633\26
מכתבים אל שלמה והדסה קודש, ירושלים - ניו יורק - אשדוד, מאת נציגי מוסדות שונים בישראל ובארצות הברית, בעניין חינוך לשוני למבוגרים בארץ ובגולה, ובדבר פרסומי מחקרים. בין היתר מכתבים מאת שלמה קודש אל רעייתו הדסה בתקופת שליחותו באירופה ובארצות הברית 1976- 1977 A633\298
מכתבים ותעודות בעניין עבודתו המקצועית של הרופא ריכרד יעקב מאיר, בפרט העתקי תעודות ומכתבי המלצה בדבר עבודתו במחלקות הכירורגיות בגרמניה ובארץ ישראל, בבתי החולים "ביקור חולים" ו"הדסה" 1934- 1942 A628\14
עורך הדין משה זמורה. תעודות בענייני תביעות ומשפטים בהם היה מעורב, בין היתר גדוד העבודה נגד המרכז החקלאי (1925); בית הספר לאחיות של "הדסה" בעניין ד"ר רוזנברג (1926); טיטץ (Tietz (1924 ; גרץ Graetz(1924); פרשקובסקי נגד אוסישקין (1925); פרצ'יקוביץ Percikowitsch (1932) 1924- 1932 A215\404
אלבום המכיל מכתבי תנחומים ודברים לזכר הדסה קודש, נפטרה ביום ב' - כ"ג בסיון תשמ"ט (יוני 1989) 1989- 1989 A633\27
תעודות אישיות של האחות ב"הדסה" יהודית שלי בת בן-ציון לבית ליכטהויז, תל אביב (כולל הסכמים, כרטיסים, קבלות, הצהרות ואישורים שונים) 1954- 1969 A634\10
מברקים ומכתבי תנחומים בעקבות פטירתו של יעקב קליבנוב, בית היתר מאת מאת יצחק אולשן, בנימין אקצין, פרץ ברנשטיין, ראובן הכט, אברהם הרצפלד, חיים כהן, אורי לוברני, יצחק ארנסט נבנצל (מבקר המדינה), מנחם סבידור, הדסה ורפאל קלצ'קין, יהושע קניאל (הרב הראשי של חיפה), חנה ואסתר רופין, ש. שלום 1966- 1966 A389\32
גזר (הדסה).הקמת מבנים ורפת 1945- 1945 S14\214
פרוטוקולים, חוזרים, דו"חות כספיים והתכתבות בענייני הקשרים בין ויצ"ו עם הסתדרות "הדסה" 1938- 1940 A215\337
הסתדרות מדיצינת הדסה. מכתב תודה על הקמת בית החולים בהר הצופים 1939- 1939 S14\155