תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, לבין נציגי הנהלת ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds, Inc., New York, ביניהם Sidney Musher (מנהל ה-P.E.F.) ונציגי מוסדות וחברות שונים ואנשים פרטיים בישראל ובארצות הברית, בעניין פרוייקט ה-P.E.F., שיתוף פעולה עם האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, ותמיכה בגמנסיה. בצירוף חוזרים, הודעות וקטעי עיתונים בדבר "קרן נאמנות הרצליה"; ורשימות שמיות של חברי ה-P.E.F וחברי סניף ההתאחדות בארצות הברית 1977- 1982 J130\3465
התכתבות בעניין סניף התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה" בארצות הברית. בין המתכתבים: יושבת ראש ההתאחדות הדסה שרמן-פריאל בתל אביב, תלמידי הגמנסיה בניו יורק, נציגי אגודת ידידי הגמנסיה בארצות הברית (American Alumni and Friends of Herzliah College in Tel-Aviv); מכתב מאת משה שרת אל כל חברי ההתאחדות וידידי הגמנסיה בארצות הברית ובקנדה; רשימות שמיות של חברי הסניף בארצות הברית (לפי מחזורים); אישורים בעניין ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds בניו יורק; קטעי עיתונים ודברי דפוס בעניין ציון יובלי הגמנסיה שהתקיימו על ידי בוגרי הגמנסיה באמריקה 1960- 1987 J130\3467
תיק אישי של הדסה שרמן, יושבת ראש של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה". הזמנות לאירועים של הגימנסיה, קטעי עיתונים ודברי דפוס בעניין הגימנסיה, אוגוסט 1968 - 1995 1968- 1995 J130\2111
"העתונות בישראל - אופיה וזיקתה לשלטון, עבודת גמר מאת גנית מייזליץ בהדרכת הדסה צל-ציון, 1980 1980- 1980 J130\2124
מחזור א' של הגימנסיה (1905). רשימות התלמידים מאת מקורות שונים; שאלות ותשובות עבור בוגרי מחזור א' מאת הדסה שרמן, יושת ראש התאחדות הבוגרים של הגימנסיה, ינואר 1966 - נובמבר 1973 1966- 1973 J130\2151
התכתבות בין הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, לבין נציגי מוסדות שונים וחברי הסניף של ההתאחדות (Gymnasia "Herzlia" Alumni Association) בארצות הברית; בצירוף הזמנות למפגשים מטעם הסניף, ורשימות של כתובות הבוגרים והחניכים בארצות הברית 1976- 1981 J130\3510
התכתבות, רשימות שמיות וסיכומי ישיבות נציגי המחזורים בעניין פעילות קרן הגמנסיה "הרצליה" ("Herzlia" Gymnasium Fund). בין המתכתבים: ברוך בן-יהודה - נשיא הגמנסיה, מרדכי מאיר - יושב ראש ועד המפקח של הגמנסיה, הדסה שרמן - יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה, יצחק שכטר בחיפה, יעקב ברזלי ודבורה אילון-סרני בתל אביב, אביבה בן עמי (Avivah Benany) בברוקלין - ניו יורק (בעיקר יולי - דצמבר 1976) 1976- 1993 J130\3754
תשעה פנקסי קבלות של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, בחתימת הדסה שרמן, של דמי חבר לשנת תשמ"א - תשמ"ב (06.09.1981 - 26.08.1982) 1981- 1982 J130\3315
תצלומים שונים רובם מתעדים אירועים שונים הקשורים לפעילות "הדסה" וגם תצלומים אישיים של עלי דייויס (ארגז) A529\5
דפי זמרה של הגמנסיה העברית "הרצליה" - בית התלמיד, ערוכים בידי הדסה שרמן , גיליונות 1-4, 6-22, 8-31, 33-35 J130\2099
חמישה פנקסי קבלות של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, בחתימת הדסה שרמן, של דמי חבר לשנת תשל"ט - תש"ם (28.08.1978 - 14.10.1979) 1978- 1979 J130\3314
שישה פנקסי קבלות של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, בחתימת הדסה שרמן, של דמי חבר לשנת תשל"ח - תשל"ט (30.01.1978 - 06.10.1978) 1978- 1978 J130\3313