תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ניו זילנד כללי ומעטפות: חשבונות, ארגון כללי, תמונות, מזכירים, דברי דפוס, תיירות, לוחות, תרומות ועזבונות, פירסומים, הדסה, תוכניות מיוחדות [מסמכים משלימים 1989-1998] 1995- 1997 KKL5\67481
תעודות אישיות של גיורא יוספטל ובני משפחתו: פנקס חייל, פנקס זיהוי, דרכונים, תעודת ציר לאספת הנבחרים הרביעית, תעודות הוקרה מאת קרן קיימת לישראל, "הדסה" ובית ה"הגנה", תעודת זכרון למענק לחינוך חקלאי, אישורים והזמנות אישיות, תעודות רשום פטירה 1943- 1999 A344\22
נאום מאת שלמה גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית בארצות הברית (Solomon Goldman, president, Zionist Organization of America) לפתיחת הכנס - Annual Convention של "הדסה" - Women's Zionist Organization of America שהתקיימה ב-24.10.1939 בניו יורק (16 דפים בסטנסיל); העתק מכתב מאת שלמה גולדמן אל רוברט סולד בעניין פגישה בין ברנדייס לחיים וייצמן בסוף 1939 - תחילת 1940 (נכתב בפלורידה, 25.01.1946); מכתב מאת Hoyer Millar, מזכיר שגרירות בריטניה בוושינגטון, אל שלמה גולדמן (18.03.1940); קטעי עיתונים המכילים מאמרים וכתבות בעניין פעילותו הציבורית של שלמה גולדמן בארצות הברית (מאי - יוני 1939) 1939- 1946 A296\14
אלבום שהוגש לרחה פרייאר על ידי הוועד למען עליית הנוער של "הדסה" - ויצ"ו במונטראול, בביקורה בקנדה, 02.02.1966 1966- 1966 A256\2
דין וחשבון של יו"ר הועד הפועל לחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית ירושלים, נוסח הפקודה לאגד את האוניברסיטה העברית של ירושלים, חוברות ובהן הצעות והחלטות בענייני האוניברסיטה העברית: פקולטה למשפטים,מינויים ,הסכם עם הדסה בנוגע לבית ספר לרפואה, 1949- 1949 A116\172\3
יחסי מכון פסטר (Pasteur Institute) בירושלים עם הסתדרות מדיצינית "הדסה". התכתבות בין אריה בעהם, מנהל המכון, לבין נציגי משרד הנהלת "הדסה" בירושלים, סניף "הדסה" בתל אביב, הנהלת בית הבריאות של נתן ולינה שטראוס בירושלים, וקבוצת עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה לארץ ישראל, יפו - ירושלים, בענייני שיתוף פעולה 1918- 1936 A60\9
פיתוח קרקע, מעטפות נא'-נז': נאות אדומים, נאות הככר, נאות מרדכי, נאות קדומים, נבו (מול נבו), נבי יושע, נבי סבלאן, נבי סמואל, נוב , נווה אור, נווה איתן, נווה דניאל, נווה הדסה, נוחם, נון, נוקדים, נורדיה, נוריה, נורית 1986- 1989 KKL5\64495
טיפול בהוצאה לאור של כתבי אברהם סונה. התכתבות בין אריה לייב (ליאו) לויטרבך לבין נציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ; סקירות ותרגומי שירים מאת אברהם בן יצחק (אברהם סונה) לאנגלית; אישורים, חשבונות וקבלות מאת הנהלת קרן נכות "בית לוינשטיין" ברמתיים, בנק "קופת עם" בתל אביב, קופת מלוה "העולה" והסתדרות מדיצינית "הדסה" בירושלים. בין המתכתבים: גאורג לנדאואר בירושלים; דורוטי לוריא בתל אביב; רוברט ולטש בלונדון; משה שפיצר בשם הנהלת הוצאת ספרים "תרשיש", ירושלים; הוצאת כתבי ברל כצנלסון שעל יד מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב; מקס אנטרטר בניו יורק; יוליוס סימון בשם ה-Palestine Economic Corporation בניו יורק (דצמבר 1949 - מאי 1950, מרץ - יוני 1956, אוגוסט 1961) 1949- 1961 A165\11
מכתבים מאת נשות הדסה באמריקה 1926- 1926 A116\98
מכתבים מאת יצחק מיכל שלזינגר אל אישים ונציגי מוסדות שונים, בין היתר אל ארתור רופין, מנחם מנדל אוסישקין, ההנהלה הציונית בארץ ישראל והנהלת "הדסה" 1922- 1922 AK507\8
התכתבות בין יצחק מיכל שלזינגר ומשה מרדכי שלזינגר לבין נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, לונדון - ירושלים, חברת אנגליה - פלשתינה, יפו, משרד הנהלת ההסתדרות המדיצינית "הדסה" בירושלים, "הכשרה" - חברה קבלנית לנטיעות ולפיתוח קרקעות בתל אביב 1913- 1935 AK507\17
מכתבים שנשלחו אל אריה לייב לויטרבך לאחר פרישתו מתפקיד מנהל המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. בין השאר מכתבים מאת: דוד בן-גוריון (23.11.1955); נחום גולדמן (22.05.1956); ישראל גולדשטיין בשם ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים (03.01.1955); בנו וייזר וצבי לוריא בשם משרד הסוכנות היהודית בניו יורק (01.11.1954); אברהם הרצפלד (12.12.1954); יצחק הכט וראובן ארזי (13.12.1954); ישראל ריטוב (08.12.1954); הרב מרדכי נורוק (15.12.1954); אהרון ברט (27.10.1954); הרב יעקב קופל גולדבלום (22.11.1954); הרב ג'רום אונגר בשם הנהלת American Zionist Council בניו יורק (01.11.1954); יהודית אפשטיין בשם "הדסה" (15.11.1954); אנדרה נרבוני, נשיא הפדרציה הציונית באלג'יריה (12.01.1955); סמי גולדוויין בשם הפדרציה הציונית בשוודיה (22.12.1954); עמנואל כהן, מזכיר כללי של ברית עולמית תנועת החרות - הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים), 20.12.1954; שמשון יוניצ'מן בשם ברית חרות - הצה"ר בצרפת (05.11.1954); ואחרים 1954- 1956 A166\13