תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין דב אשבל, מנהל המחלקה המטאורולוגית על יד האוניברסיטה העברית בירושלים, לבין נציגי מוסדות וארגונים ומערכות עיתונים שונים, בעיקר בענייני מטאורולוגיה בנוגע לחקלאות בארץ ישראל; חוזרים אל העובדים המדעיים של האוניברסיטה, טבלאות סטטיסטיות ורשימות בענייני מטאורולוגיה, תכניות הקורסים והסמינרים, הזמנות לטקסים. בין המתכתבים: המזכירות להוראה של האוניברסיטה העברית; משרד הקרן הקיימת לישראל בחיפה; חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, לונדון - ירושלים; מחלקת החינוך של הוועד הלאומי; מכון לידיעת השמים, תל אביב; אגודה למדעי הטבע, תל אביב; שירותים מטאורולוגיים של משרדי ממשלת פלשתינה - ארץ ישראל; הסתדרות מדיצינית "הדסה", סניף צפת; אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית; ארגון הכורמים של משקי העובדים העבריים בארץ ישראל; חברת אשלג ארצישראלית, ירושלים; חברת המלח בארץ ישראל, עתלית; יריד המזרח - התערוכה והיריד השביעי לארץ ישראל ולמזרח הקרוב, תל אביב; קיבוצים שונים ובתי הספר; כפר ילדים במאיר שפיה (מפעל "הדסה הצעירה"); מועצת עיריית ירושלים ומועצה מקומית בפתח תקווה; השירות ההידרולוגי הסורי, חלב; שירותים מטאורולוגיים בלונדון ובפריס 1936- 1939 A286\16
מכתבים מאת נשות הדסה באמריקה 1926- 1926 A116\98
דין וחשבון של יו"ר הועד הפועל לחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית ירושלים, נוסח הפקודה לאגד את האוניברסיטה העברית של ירושלים, חוברות ובהן הצעות והחלטות בענייני האוניברסיטה העברית: פקולטה למשפטים,מינויים ,הסכם עם הדסה בנוגע לבית ספר לרפואה, 1949- 1949 A116\172\3
"הדסה" 1948- 1951 S43\209
המשרד בפאריס (פריץ ליכטנשטניין). התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים בצרפת, בין היתר, W.I.Z.O, "ג'וינט" ו"הדסה" 1948- 1948 L58\577
מכתבים מאת ואל בן צבי מאחיו אהרון, מקרן קיימת לישראל, מארגון נשות הדסה, מהרב משה פודהוצר [ראש העיר הראשון של צפת] , מהסתדרות "החלוץ" העולמית, ארגון: "נאציאנאלער ארבייטער קאמיטאט" ונוספים גם בענייני הועד הפועל של הסתדרות העובדים 1927- 1928 A116\54
התכתבות בעניין ספרים מאת דב אשבל, בעיקר "תורת אקלים". בעיקר מכתבים, גלויות ואישורים שנשלחו אל אשבל, ירושלים, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים, ביניהם הסתדרות הפועלים החקלאיים, הטכניון העברי בחיפה, ארגון מגדלי דבורים בארץ ישראל, ארגון מגדלי ירקות, הסתדרות מדיצינית "הדסה", חברה שתופית לקבלנות חקלאית "יכין", חברת החשמל, "אוירון" - חברה ארץ ישראלית לתעופה, "נעמן" - מפעלי חרושת ללבני חמר, בית הספר החקלאי על שם כדורי בהר תבור, כפר ילדים במאיר שפיה, כפר הנוער בן שמן, מזכירויות של קיבוצים 1940- 1942 A286\39
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל, בין היתר בענייני תכניות ופרויקטים ציוניים וציבוריים שונים; דו"חות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות, זכרון דברים, חשבונות ומאזנים, רשימות שמיות שונות, כרטיסי ביקור, קבלות ואישורים, עלונים, קטעי עיתונים ודברי דפוס. בין הנושאים ומתכתבים: יצחק בן צבי, נשיא המדינה; אלקנה גלי, מזכיר ראש הממשלה; משה בהרב - יושב ראש מועצת המנהלים של אגודת אחוה בישראל; ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב; רוזה יעקובס בשם "הדסה" - ויצ"ו בניו יורק; שאול ליפשיץ, תל אביב; זלמן שליט, חיפה; הרב יהודה לייב הכהן פישמן בשם מוסד הרב קוק של "המזרחי העולמי", ירושלים; נציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, הנהלת הסוכנות היהודית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; הוועד המחוזי לקרן היסוד בתל אביב; הוועד המרכזי של הברית העברית העולמית; הוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; "יד ושם" והספריה הלאומית; משה קול, חבר נשיאות הקרן למפעלים קונסטרוקטיביים (מיסודה של הציונות הכללית) בתל אביב; ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים; חברת ניר אברהם בירושלים; המהנדס פלדשרייבר בדבר בית עממי - בניין הסיליקט ברחוב גליקסון בכיכר דיזנגוף, מרכז תל אביב 1941- 1956 A151\54
Contributions from the Department of Hygiene and Bacteriology, Hebrew University, Jerusalem. Volume XIV, 1946. תדפיסים מאת המחלקה להיגיינה ובקטריולוגיה, האוניברסיטה העברית, ומאת המעבדה הבקטריולוגית והסרולוגית, בית החולים האוניברסיטאי של "הדסה" על שם רוטשילד, ירושלים (כרך מכיל מאמרים מאת יעקב ישראל קליגלר) 1946- 1946 A612\50
דברי דפוס וקטעי עיתונים בעניין מאבק במלריה בארץ ישראל ועבודתו של ישראל יעקב קליגלר כמיקרוביולוג באוניברסיטה העברית, בבית החולים "הדסה", ומייסד המחלקה להיגיינה ולבקטריולוגיה 1920- 1946 A612\17
התכתבות, בעיקר מכתבי תנחומים מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות מדיציניים אל הלן ודוד קליגלר בניו יורק, וקטעי עיתונים בעניין הנצחת זכרו של ישראל יעקב קליגלר ופעילותו במסגרת "הדסה" בארץ ישראל; נקרולוגים וזכרונות על ישראל יעקב קליגלר 1944- 1945 A612\10
התכתבות בין ברנרד פלקסנר (Bernard Flexner), לונדון - ניו יורק, לבין ישראל יעקב קליגלר, חיפה - ירושלים, בענייני "הדסה", The Rockefeller Institute for Medical Research ו-American Jewish Juint Distribution Committee 1918- 1929 A612\9