תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב תודה מאת יוסף מיוחס, מחלקת החינוך של הוועד הלאומי לכנסת ישראל, אל הדסה אריאב לרגל יציאת משלחת המורים, י"ב טבת תש"ח A585\2-3t
"המרכז הכפרי לחינוך מקצועי "הדסה" נעורים" (חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה), 06.05.1983, נשלח אל המרכז "הדסה - נעורים" לצורך הפרסום; בצירוף מכתב תשובה אל משה קול מאת ניסן קורי בשם "הדסה" - עליית הנוער, י"א בניסן תשמ"ג - 25.03.1983 A379\62-7t
דוח חקירה פשרת תרמית העצים הגדולה, טע עץ, הדסה, ירושלים. מאת: השופט בדימוס אריה סגלסון. דצמבר 2000 KKL5\68631\2-1t
"Education Guide", ידיעון חדשות של מחלקת החינוך של ארגון הדסה S80\307-2t
העתק מכתב מאת ק. מן המנהל הכללי של ההסתדרות הרפואית הדסה אל שר האוצר לוי אשכול בעניין הצורך בהגדלת ההקצבה של משרד האוצר S80\307-1t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ייעור: משמר איילון- אנדרטת לחי, יער הדסה, אוסטרליה- שיקום נחלים, ידידי קק"ל KKL5\68605-6t
תזכיר בעניין היחס של הממשלה אל מוסדות הדסה במהלך מאורעות תרפ"ט S45\68-7t
"מה היתה ברטה סקולמן לעליית הנוער, ל"הדסה" ולתנועה הציונית המגשימה", מאמר מאת משה קול. ירושלים, 09.08.1974 (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A379\274-1t
עלון חדשות של ארגון הדסה "news you can use" כרך 3 גיליון 9 S80\234-1t
העתק פרוטוקול מקוצר של ישיבת ועדת הדסה לציון מאה שנה להולדת הנרייטה סאלד S80\235-2t
"ארבעים שנה של קשרים ושיתוף פעולה עם "הדסה", סקירה מאת משה קול, 07.12.1986 (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A379\183-1t
"דוד אומנסקי", סקירה מאת משה קול, 02.01.1985 (טיוטה, שני עמודים במכונת כתיבה), נשלחה אל רות פופקין, נשיאה ארצית של הסתדרות "הדסה" - ויצ"ו בניו יורק A379\117-1t
תיאור:
מכתב תודה מאת יוסף מיוחס, מחלקת החינוך של הוועד הלאומי לכנסת ישראל, אל הדסה אריאב לרגל יציאת משלחת המורים, י"ב טבת תש"ח
סימול: A585\2-3t
תיאור:
"המרכז הכפרי לחינוך מקצועי "הדסה" נעורים" (חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה), 06.05.1983, נשלח אל המרכז "הדסה - נעורים" לצורך הפרסום; בצירוף מכתב תשובה אל משה קול מאת ניסן קורי בשם "הדסה" - עליית הנוער, י"א בניסן תשמ"ג - 25.03.1983
סימול: A379\62-7t
תיאור:
דוח חקירה פשרת תרמית העצים הגדולה, טע עץ, הדסה, ירושלים. מאת: השופט בדימוס אריה סגלסון. דצמבר 2000
סימול: KKL5\68631\2-1t
תיאור:
"Education Guide", ידיעון חדשות של מחלקת החינוך של ארגון הדסה
סימול: S80\307-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת ק. מן המנהל הכללי של ההסתדרות הרפואית הדסה אל שר האוצר לוי אשכול בעניין הצורך בהגדלת ההקצבה של משרד האוצר
סימול: S80\307-1t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ייעור: משמר איילון- אנדרטת לחי, יער הדסה, אוסטרליה- שיקום נחלים, ידידי קק"ל
סימול: KKL5\68605-6t
תיאור:
תזכיר בעניין היחס של הממשלה אל מוסדות הדסה במהלך מאורעות תרפ"ט
סימול: S45\68-7t
תיאור:
"מה היתה ברטה סקולמן לעליית הנוער, ל"הדסה" ולתנועה הציונית המגשימה", מאמר מאת משה קול. ירושלים, 09.08.1974 (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A379\274-1t
תיאור:
עלון חדשות של ארגון הדסה "news you can use" כרך 3 גיליון 9
סימול: S80\234-1t
תיאור:
העתק פרוטוקול מקוצר של ישיבת ועדת הדסה לציון מאה שנה להולדת הנרייטה סאלד
סימול: S80\235-2t
תיאור:
"ארבעים שנה של קשרים ושיתוף פעולה עם "הדסה", סקירה מאת משה קול, 07.12.1986 (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A379\183-1t
תיאור:
"דוד אומנסקי", סקירה מאת משה קול, 02.01.1985 (טיוטה, שני עמודים במכונת כתיבה), נשלחה אל רות פופקין, נשיאה ארצית של הסתדרות "הדסה" - ויצ"ו בניו יורק
סימול: A379\117-1t
מכתב תודה מאת יוסף מיוחס, מחלקת החינוך של הוועד הלאומי לכנסת ישראל, אל הדסה אריאב לרגל יציאת משלחת המורים, י"ב טבת תש"ח
"המרכז הכפרי לחינוך מקצועי "הדסה" נעורים" (חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה), 06.05.1983, נשלח אל המרכז "הדסה - נעורים" לצורך הפרסום; בצירוף מכתב תשובה אל משה קול מאת ניסן קורי בשם "הדסה" - עליית הנוער, י"א בניסן תשמ"ג - 25.03.1983
דוח חקירה פשרת תרמית העצים הגדולה, טע עץ, הדסה, ירושלים. מאת: השופט בדימוס אריה סגלסון. דצמבר 2000
"Education Guide", ידיעון חדשות של מחלקת החינוך של ארגון הדסה
העתק מכתב מאת ק. מן המנהל הכללי של ההסתדרות הרפואית הדסה אל שר האוצר לוי אשכול בעניין הצורך בהגדלת ההקצבה של משרד האוצר
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ייעור: משמר איילון- אנדרטת לחי, יער הדסה, אוסטרליה- שיקום נחלים, ידידי קק"ל
תזכיר בעניין היחס של הממשלה אל מוסדות הדסה במהלך מאורעות תרפ"ט
"מה היתה ברטה סקולמן לעליית הנוער, ל"הדסה" ולתנועה הציונית המגשימה", מאמר מאת משה קול. ירושלים, 09.08.1974 (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
עלון חדשות של ארגון הדסה "news you can use" כרך 3 גיליון 9
העתק פרוטוקול מקוצר של ישיבת ועדת הדסה לציון מאה שנה להולדת הנרייטה סאלד
"ארבעים שנה של קשרים ושיתוף פעולה עם "הדסה", סקירה מאת משה קול, 07.12.1986 (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"דוד אומנסקי", סקירה מאת משה קול, 02.01.1985 (טיוטה, שני עמודים במכונת כתיבה), נשלחה אל רות פופקין, נשיאה ארצית של הסתדרות "הדסה" - ויצ"ו בניו יורק