תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתקים של שני מכתבים מאת מזכיר המחלקה הפוליטית אל ז'אק דה-רנייה, ממשלחת הצלב האדום הבינלאומי בארץ ישראל, ואל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן, מפקד כוחות הצבא הבריטי בארץ ישראל, בעניין ההתקפה על שיירת "הדסה" 16/04/1948 S51\502-2t
אגרת י"ט, תשנ"ה 1995. חוברת על הנעשה בגימנסיה ובתוכה דברי זיכרון על מותה של הדסה שרמן, בהוצאת התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה" J130\2111-3t
העתק מכתב מאת הדסה שרמן, האחראית על ארכיון הגמנסיה "הרצליה", אל גרשון מן, מנהל הארכיון העירוני בראשון לציון, בעניין העברת חומר על תולדות הגמנסיה (ח' באדר א' תשל"ו - 09.02.1976) J130\3110-2t
הודעה מודפסת מאת בית התלמיד של הגמנסיה העברית "הרצליה", על "חליל-הקסם", אופרה בשתי מערכות מאת עמנואל שיקאנדר (המוסיקה: וולפגנג אמדאוס מוצרט) בתרגום לעברית מאת אפרים דרור, בהדרכת הדסה שרמן. תל אביב, כ"ד בסיון תשט"ז - 03.06.1956; בצירוף כרטיס כניסה ליחיד לאופרה J130\3037-2t
מכתב רשום מאת מינה רכניץ (מחול), בוגרת הגמנסיה "הרצליה", מחזור כ"ח, אל מזכירות הגמנסיה, תל אביב, בעניין משלוח תכנית שהגמנסיה הוציאה בשנת תרצ"ט, להצגת האופרה פפגנו של מוצרט, ובעניין פטירתה של הדסה שרמן, אשר בהדרכתה בוצעה אופרה זו (רמת גן, 27.10.1992); בצירוף הודעה מקורית על הצגת האופרה משנת תרצ"ט J130\3548-7t
"פרקים בתולדות המוסיקה. ימי הביניים", חוברת מאת הדסה שרמן. הוצאת "בית התלמיד" של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, תשכ"ד (18 עמ') J130\3425-6t
"יומן לימות הטיול לדרום ארץ ישראל", ניסן תרע"ג, מאת ברוך בן-יהודה (לייבוביץ'), תלמיד המחלקה השביעית (העתק בכתב ידה של הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב (ארבעה עמודים) J130\67-2t
מכתב מאת א.[?] שפירא, נציג האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, תל אביב, אל הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה "הרצליה", בעניין מסירת שיק מבנק "דיסקונט" (במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds בניו יורק), 31 במאי 1984 J130\3464-1t
העתק דו"ח מאת דניאל ויינר, "הסתדרות מדיצינית הדסה", בעניין המצב הסניטרי במחנה העולים בקרית שמואל, 24/01/1947 S51\546-2t
פרוטוקול של ישיבת ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds, Inc., New York, שהתקיימה ביום 13.01.1977 במשרד האגודה בניו יורק בענייני הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב; בצירוף תזכיר מאת Sidney Musher, נשיא ה-P.E.F., אל הדסה שרמן-פריאל, יושבת ראש של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה "הרצליה", בעניין החלטות הישיבה לטובת הגמנסיה (10.02.1978) J130\3466-2t
העתקים של שני מכתבים מאת מזכיר המחלקה הפוליטית אל ז'אק דה-רנייה, ממשלחת הצלב האדום הבינלאומי בארץ ישראל, ואל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן, מפקד כוחות הצבא הבריטי בארץ ישראל, בעניין ההתקפה על שיירת "הדסה" 16/04/1948 S51\502\1-2t
"אופרות ואוטוריות" עבור תלמידי הגמנסיה "הרצליה" משנת תרפ"ה ועד שנת תשכ"ב (רשימה בכתב יד). בין היתר, מכיל נתונים על "אמנון ותמר" - האופרה הראשונה בשנת תרפ"ה (מוסיקה: תלמידת כיתה ח' הדסה שרמן. תמליל: התלמיד מאיר שרמן) J130\3037-1t
תיאור:
העתקים של שני מכתבים מאת מזכיר המחלקה הפוליטית אל ז'אק דה-רנייה, ממשלחת הצלב האדום הבינלאומי בארץ ישראל, ואל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן, מפקד כוחות הצבא הבריטי בארץ ישראל, בעניין ההתקפה על שיירת "הדסה" 16/04/1948
סימול: S51\502-2t
תיאור:
אגרת י"ט, תשנ"ה 1995. חוברת על הנעשה בגימנסיה ובתוכה דברי זיכרון על מותה של הדסה שרמן, בהוצאת התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה"
סימול: J130\2111-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת הדסה שרמן, האחראית על ארכיון הגמנסיה "הרצליה", אל גרשון מן, מנהל הארכיון העירוני בראשון לציון, בעניין העברת חומר על תולדות הגמנסיה (ח' באדר א' תשל"ו - 09.02.1976)
סימול: J130\3110-2t
תיאור:
הודעה מודפסת מאת בית התלמיד של הגמנסיה העברית "הרצליה", על "חליל-הקסם", אופרה בשתי מערכות מאת עמנואל שיקאנדר (המוסיקה: וולפגנג אמדאוס מוצרט) בתרגום לעברית מאת אפרים דרור, בהדרכת הדסה שרמן. תל אביב, כ"ד בסיון תשט"ז - 03.06.1956; בצירוף כרטיס כניסה ליחיד לאופרה
סימול: J130\3037-2t
תיאור:
מכתב רשום מאת מינה רכניץ (מחול), בוגרת הגמנסיה "הרצליה", מחזור כ"ח, אל מזכירות הגמנסיה, תל אביב, בעניין משלוח תכנית שהגמנסיה הוציאה בשנת תרצ"ט, להצגת האופרה פפגנו של מוצרט, ובעניין פטירתה של הדסה שרמן, אשר בהדרכתה בוצעה אופרה זו (רמת גן, 27.10.1992); בצירוף הודעה מקורית על הצגת האופרה משנת תרצ"ט
סימול: J130\3548-7t
תיאור:
"פרקים בתולדות המוסיקה. ימי הביניים", חוברת מאת הדסה שרמן. הוצאת "בית התלמיד" של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, תשכ"ד (18 עמ')
סימול: J130\3425-6t
תיאור:
"יומן לימות הטיול לדרום ארץ ישראל", ניסן תרע"ג, מאת ברוך בן-יהודה (לייבוביץ'), תלמיד המחלקה השביעית (העתק בכתב ידה של הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב (ארבעה עמודים)
סימול: J130\67-2t
תיאור:
מכתב מאת א.[?] שפירא, נציג האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, תל אביב, אל הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה "הרצליה", בעניין מסירת שיק מבנק "דיסקונט" (במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds בניו יורק), 31 במאי 1984
סימול: J130\3464-1t
תיאור:
העתק דו"ח מאת דניאל ויינר, "הסתדרות מדיצינית הדסה", בעניין המצב הסניטרי במחנה העולים בקרית שמואל, 24/01/1947
סימול: S51\546-2t
תיאור:
פרוטוקול של ישיבת ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds, Inc., New York, שהתקיימה ביום 13.01.1977 במשרד האגודה בניו יורק בענייני הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב; בצירוף תזכיר מאת Sidney Musher, נשיא ה-P.E.F., אל הדסה שרמן-פריאל, יושבת ראש של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה "הרצליה", בעניין החלטות הישיבה לטובת הגמנסיה (10.02.1978)
סימול: J130\3466-2t
תיאור:
העתקים של שני מכתבים מאת מזכיר המחלקה הפוליטית אל ז'אק דה-רנייה, ממשלחת הצלב האדום הבינלאומי בארץ ישראל, ואל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן, מפקד כוחות הצבא הבריטי בארץ ישראל, בעניין ההתקפה על שיירת "הדסה" 16/04/1948
סימול: S51\502\1-2t
תיאור:
"אופרות ואוטוריות" עבור תלמידי הגמנסיה "הרצליה" משנת תרפ"ה ועד שנת תשכ"ב (רשימה בכתב יד). בין היתר, מכיל נתונים על "אמנון ותמר" - האופרה הראשונה בשנת תרפ"ה (מוסיקה: תלמידת כיתה ח' הדסה שרמן. תמליל: התלמיד מאיר שרמן)
סימול: J130\3037-1t
העתקים של שני מכתבים מאת מזכיר המחלקה הפוליטית אל ז'אק דה-רנייה, ממשלחת הצלב האדום הבינלאומי בארץ ישראל, ואל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן, מפקד כוחות הצבא הבריטי בארץ ישראל, בעניין ההתקפה על שיירת "הדסה" 16/04/1948
אגרת י"ט, תשנ"ה 1995. חוברת על הנעשה בגימנסיה ובתוכה דברי זיכרון על מותה של הדסה שרמן, בהוצאת התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה העברית "הרצליה"
העתק מכתב מאת הדסה שרמן, האחראית על ארכיון הגמנסיה "הרצליה", אל גרשון מן, מנהל הארכיון העירוני בראשון לציון, בעניין העברת חומר על תולדות הגמנסיה (ח' באדר א' תשל"ו - 09.02.1976)
הודעה מודפסת מאת בית התלמיד של הגמנסיה העברית "הרצליה", על "חליל-הקסם", אופרה בשתי מערכות מאת עמנואל שיקאנדר (המוסיקה: וולפגנג אמדאוס מוצרט) בתרגום לעברית מאת אפרים דרור, בהדרכת הדסה שרמן. תל אביב, כ"ד בסיון תשט"ז - 03.06.1956; בצירוף כרטיס כניסה ליחיד לאופרה
מכתב רשום מאת מינה רכניץ (מחול), בוגרת הגמנסיה "הרצליה", מחזור כ"ח, אל מזכירות הגמנסיה, תל אביב, בעניין משלוח תכנית שהגמנסיה הוציאה בשנת תרצ"ט, להצגת האופרה פפגנו של מוצרט, ובעניין פטירתה של הדסה שרמן, אשר בהדרכתה בוצעה אופרה זו (רמת גן, 27.10.1992); בצירוף הודעה מקורית על הצגת האופרה משנת תרצ"ט
"פרקים בתולדות המוסיקה. ימי הביניים", חוברת מאת הדסה שרמן. הוצאת "בית התלמיד" של הגמנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, תשכ"ד (18 עמ')
"יומן לימות הטיול לדרום ארץ ישראל", ניסן תרע"ג, מאת ברוך בן-יהודה (לייבוביץ'), תלמיד המחלקה השביעית (העתק בכתב ידה של הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב (ארבעה עמודים)
מכתב מאת א.[?] שפירא, נציג האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, תל אביב, אל הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה "הרצליה", בעניין מסירת שיק מבנק "דיסקונט" (במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds בניו יורק), 31 במאי 1984
העתק דו"ח מאת דניאל ויינר, "הסתדרות מדיצינית הדסה", בעניין המצב הסניטרי במחנה העולים בקרית שמואל, 24/01/1947
פרוטוקול של ישיבת ה-P.E.F. - Israel Endowment Funds, Inc., New York, שהתקיימה ביום 13.01.1977 במשרד האגודה בניו יורק בענייני הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב; בצירוף תזכיר מאת Sidney Musher, נשיא ה-P.E.F., אל הדסה שרמן-פריאל, יושבת ראש של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה "הרצליה", בעניין החלטות הישיבה לטובת הגמנסיה (10.02.1978)
העתקים של שני מכתבים מאת מזכיר המחלקה הפוליטית אל ז'אק דה-רנייה, ממשלחת הצלב האדום הבינלאומי בארץ ישראל, ואל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן, מפקד כוחות הצבא הבריטי בארץ ישראל, בעניין ההתקפה על שיירת "הדסה" 16/04/1948
"אופרות ואוטוריות" עבור תלמידי הגמנסיה "הרצליה" משנת תרפ"ה ועד שנת תשכ"ב (רשימה בכתב יד). בין היתר, מכיל נתונים על "אמנון ותמר" - האופרה הראשונה בשנת תרפ"ה (מוסיקה: תלמידת כיתה ח' הדסה שרמן. תמליל: התלמיד מאיר שרמן)