תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב ברכה מאת הדסה סמואל אל לודוויג ודינה בלום, [1924].12.3 A423\44-1t
מכתב אל חיים ארלוזורוב מאת ד"ר כצנלסון, סגן מנהל ההסתדרות המדיצינית "הדסה" (30.08.1931), בצירוף 3 פרוטוקולים של ישיבות בעניין פעילות "הדסה" A44\81-2t
סקירה על פעולות הסתדרות מדיצינית "הדסה" (הרצאה מאת מנהל "הדסה" במסיבת העיתונאים מטעם קרן היסוד ביום 9 ליוני 1927). 17 דפים בצירוף טבלאות סטטיסטיות על בתי החולים והמרפאות, והצעת תקציב של מוסדות השייכים להסתדרות מדיצינית "הדסה" בשנים 1926 - 1927 KH4\5615-2t
שקל תש"ט - תש"י ע"ש הדסה אריאב A585\5-6t
"הדסה יזרעאלי - מתנדבת עד סוף הדרך", העתק בצילום של סקירה מאת אמנון מיכלין ("קורות", כרך כ', תש"ע - תשע"א) A528\42-1t
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור) A528\6-1t
קופת חולים עממית, מיסודה של "הדסה". קופת חולים מאוחדת (עממית). כרטיס חבר מס' 503 על שם תורן אליהו בן אברהם, תושב ירושלים (01.09.1952) AK868\1-2t
קטע העיתון "Palestine Weekly" בעניין לוטה לוונסון (Lotta Levensohn), נשיאת "הדסה", ויצ"ו בארצות הברית, וחברת ההנהלה של ההסתדרות הציונית באמריקה (17.12.1926) KH4\6113-2t
"Try it in Hebrew", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים KH4\14102-3t
"Hebrew for Tourists", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים KH4\14102-2t
"10th National Public Affairs Seminar. May 16th - 30th, 1979, Israel", חוברת בהוצאת "הדסה" - ויצ"ו בקנדה, בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית KH4\53917-1t
צילום תרגום לאנגלית של מכתב מאת ועד הקהילה העברית ביפו-תל אביב אל בית חולים הדסה בירושלים ובו בקשה לספק שירות רפואי חינם לשמואל גלפרין שאין ביכולתו לשלם על הטיפול הנחוץ לו ביותר J128\93-11t
תיאור:
מכתב ברכה מאת הדסה סמואל אל לודוויג ודינה בלום, [1924].12.3
סימול: A423\44-1t
תיאור:
מכתב אל חיים ארלוזורוב מאת ד"ר כצנלסון, סגן מנהל ההסתדרות המדיצינית "הדסה" (30.08.1931), בצירוף 3 פרוטוקולים של ישיבות בעניין פעילות "הדסה"
סימול: A44\81-2t
תיאור:
סקירה על פעולות הסתדרות מדיצינית "הדסה" (הרצאה מאת מנהל "הדסה" במסיבת העיתונאים מטעם קרן היסוד ביום 9 ליוני 1927). 17 דפים בצירוף טבלאות סטטיסטיות על בתי החולים והמרפאות, והצעת תקציב של מוסדות השייכים להסתדרות מדיצינית "הדסה" בשנים 1926 - 1927
סימול: KH4\5615-2t
תיאור:
שקל תש"ט - תש"י ע"ש הדסה אריאב
סימול: A585\5-6t
תיאור:
"הדסה יזרעאלי - מתנדבת עד סוף הדרך", העתק בצילום של סקירה מאת אמנון מיכלין ("קורות", כרך כ', תש"ע - תשע"א)
סימול: A528\42-1t
תיאור:
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)
סימול: A528\6-1t
תיאור:
קופת חולים עממית, מיסודה של "הדסה". קופת חולים מאוחדת (עממית). כרטיס חבר מס' 503 על שם תורן אליהו בן אברהם, תושב ירושלים (01.09.1952)
סימול: AK868\1-2t
תיאור:
קטע העיתון "Palestine Weekly" בעניין לוטה לוונסון (Lotta Levensohn), נשיאת "הדסה", ויצ"ו בארצות הברית, וחברת ההנהלה של ההסתדרות הציונית באמריקה (17.12.1926)
סימול: KH4\6113-2t
תיאור:
"Try it in Hebrew", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים
סימול: KH4\14102-3t
תיאור:
"Hebrew for Tourists", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים
סימול: KH4\14102-2t
תיאור:
"10th National Public Affairs Seminar. May 16th - 30th, 1979, Israel", חוברת בהוצאת "הדסה" - ויצ"ו בקנדה, בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית
סימול: KH4\53917-1t
תיאור:
צילום תרגום לאנגלית של מכתב מאת ועד הקהילה העברית ביפו-תל אביב אל בית חולים הדסה בירושלים ובו בקשה לספק שירות רפואי חינם לשמואל גלפרין שאין ביכולתו לשלם על הטיפול הנחוץ לו ביותר
סימול: J128\93-11t
מכתב ברכה מאת הדסה סמואל אל לודוויג ודינה בלום, [1924].12.3
מכתב אל חיים ארלוזורוב מאת ד"ר כצנלסון, סגן מנהל ההסתדרות המדיצינית "הדסה" (30.08.1931), בצירוף 3 פרוטוקולים של ישיבות בעניין פעילות "הדסה"
סקירה על פעולות הסתדרות מדיצינית "הדסה" (הרצאה מאת מנהל "הדסה" במסיבת העיתונאים מטעם קרן היסוד ביום 9 ליוני 1927). 17 דפים בצירוף טבלאות סטטיסטיות על בתי החולים והמרפאות, והצעת תקציב של מוסדות השייכים להסתדרות מדיצינית "הדסה" בשנים 1926 - 1927
שקל תש"ט - תש"י ע"ש הדסה אריאב
"הדסה יזרעאלי - מתנדבת עד סוף הדרך", העתק בצילום של סקירה מאת אמנון מיכלין ("קורות", כרך כ', תש"ע - תשע"א)
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)
קופת חולים עממית, מיסודה של "הדסה". קופת חולים מאוחדת (עממית). כרטיס חבר מס' 503 על שם תורן אליהו בן אברהם, תושב ירושלים (01.09.1952)
קטע העיתון "Palestine Weekly" בעניין לוטה לוונסון (Lotta Levensohn), נשיאת "הדסה", ויצ"ו בארצות הברית, וחברת ההנהלה של ההסתדרות הציונית באמריקה (17.12.1926)
"Try it in Hebrew", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים
"Hebrew for Tourists", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים
"10th National Public Affairs Seminar. May 16th - 30th, 1979, Israel", חוברת בהוצאת "הדסה" - ויצ"ו בקנדה, בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית
צילום תרגום לאנגלית של מכתב מאת ועד הקהילה העברית ביפו-תל אביב אל בית חולים הדסה בירושלים ובו בקשה לספק שירות רפואי חינם לשמואל גלפרין שאין ביכולתו לשלם על הטיפול הנחוץ לו ביותר