תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דרכון של הדסה דרויאנוב שהונפק על ידי מדינת ישראל A10\82-3t
עיטור לוחמי המדינה על שם הדסה דרויאנוב שהונפק על ידי משרד הביטחון A10\82-5t
תעודת חייל מילואים של הדסה דרויאנוב A10\82-4t
נאום מאת אליהו דובקין בארוחת ערב לכבוד נשות "הדסה" S68\171-3t
העתק מכתב שנשלח מאת רוז הלפרין, נשיאת הדסה, אל משה קולודני בעניין הלוואת כספים עבור עלית הנוער S51\327-1t
תעודת זהות של הדסה אסתר דרויאנוב שהונפקה על ידי ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל A10\82-1t
דרכון של הדסה אסתר דרויאנוב שהונפק על ידי ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל A10\82-2t
נוסח הרצאה של נציג של "ההגנה" תאודור קולק (Theodore Kollek) בכנס חירום של "הדסה" בנושא ההגנה העצמית של יהודים S32\2008-1t
"יומן לימות הטיול לדרום ארץ ישראל", ניסן תרע"ג, מאת ברוך בן-יהודה (לייבוביץ'), תלמיד המחלקה השביעית (העתק בכתב יד של הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב (ארבעה עמודים) J130\67-2t
מכתב מאת א. רום, מזכיר מחוז הגליל העליון, מפלגת פועלי ארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין בקשת עזרה עבור בית חולים הדסה בצפת S61\290-1t
טיוטת ברכה מאת הנהלת הוועד הלאומי לכבוד הוועידה השנתית של הסתדרות נשות "הדסה" J1\6123-4t
"Nahum Sokolow", סקירה מאת Ida Ebin, מיניאפוליס, חברת "הדסה צעירה", מרץ 1935 (תדפיס, שני עמודים A18\1975-2t
תיאור:
דרכון של הדסה דרויאנוב שהונפק על ידי מדינת ישראל
סימול: A10\82-3t
תיאור:
עיטור לוחמי המדינה על שם הדסה דרויאנוב שהונפק על ידי משרד הביטחון
סימול: A10\82-5t
תיאור:
תעודת חייל מילואים של הדסה דרויאנוב
סימול: A10\82-4t
תיאור:
נאום מאת אליהו דובקין בארוחת ערב לכבוד נשות "הדסה"
סימול: S68\171-3t
תיאור:
העתק מכתב שנשלח מאת רוז הלפרין, נשיאת הדסה, אל משה קולודני בעניין הלוואת כספים עבור עלית הנוער
סימול: S51\327-1t
תיאור:
תעודת זהות של הדסה אסתר דרויאנוב שהונפקה על ידי ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל
סימול: A10\82-1t
תיאור:
דרכון של הדסה אסתר דרויאנוב שהונפק על ידי ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל
סימול: A10\82-2t
תיאור:
נוסח הרצאה של נציג של "ההגנה" תאודור קולק (Theodore Kollek) בכנס חירום של "הדסה" בנושא ההגנה העצמית של יהודים
סימול: S32\2008-1t
תיאור:
"יומן לימות הטיול לדרום ארץ ישראל", ניסן תרע"ג, מאת ברוך בן-יהודה (לייבוביץ'), תלמיד המחלקה השביעית (העתק בכתב יד של הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב (ארבעה עמודים)
סימול: J130\67-2t
תיאור:
מכתב מאת א. רום, מזכיר מחוז הגליל העליון, מפלגת פועלי ארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין בקשת עזרה עבור בית חולים הדסה בצפת
סימול: S61\290-1t
תיאור:
טיוטת ברכה מאת הנהלת הוועד הלאומי לכבוד הוועידה השנתית של הסתדרות נשות "הדסה"
סימול: J1\6123-4t
תיאור:
"Nahum Sokolow", סקירה מאת Ida Ebin, מיניאפוליס, חברת "הדסה צעירה", מרץ 1935 (תדפיס, שני עמודים
סימול: A18\1975-2t
דרכון של הדסה דרויאנוב שהונפק על ידי מדינת ישראל
עיטור לוחמי המדינה על שם הדסה דרויאנוב שהונפק על ידי משרד הביטחון
תעודת חייל מילואים של הדסה דרויאנוב
נאום מאת אליהו דובקין בארוחת ערב לכבוד נשות "הדסה"
העתק מכתב שנשלח מאת רוז הלפרין, נשיאת הדסה, אל משה קולודני בעניין הלוואת כספים עבור עלית הנוער
תעודת זהות של הדסה אסתר דרויאנוב שהונפקה על ידי ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל
דרכון של הדסה אסתר דרויאנוב שהונפק על ידי ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל
נוסח הרצאה של נציג של "ההגנה" תאודור קולק (Theodore Kollek) בכנס חירום של "הדסה" בנושא ההגנה העצמית של יהודים
"יומן לימות הטיול לדרום ארץ ישראל", ניסן תרע"ג, מאת ברוך בן-יהודה (לייבוביץ'), תלמיד המחלקה השביעית (העתק בכתב יד של הדסה שרמן, יושבת ראש התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב (ארבעה עמודים)
מכתב מאת א. רום, מזכיר מחוז הגליל העליון, מפלגת פועלי ארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין בקשת עזרה עבור בית חולים הדסה בצפת
טיוטת ברכה מאת הנהלת הוועד הלאומי לכבוד הוועידה השנתית של הסתדרות נשות "הדסה"
"Nahum Sokolow", סקירה מאת Ida Ebin, מיניאפוליס, חברת "הדסה צעירה", מרץ 1935 (תדפיס, שני עמודים