תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תעודה מאת הוועד המרכזי של היהודים המשוחררים בגרמניה ו"הוועד האמריקאי המאוחד לעזרה (ג'וינט)", מינכן, 07.01.1948 A585\2-2t
"Hadassah Newsletter", בטאון של "הדסה", הוצאת ויצ"ו בארצות הברית, טבת 5706 - דצמבר 1945 A612\37-2t
"מחנה הפליטים התימנים בעדן. תצפיות ונסיון בארגון והנהלת המחנה", מאת ישראל יעקב קליגלר, פרופ' להיגיינה ובקטריולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, וצפורה פרידמן-מקוב (אחות מוסמכת), אחות ברפואה הציבורית "הדסה". דו"ח דו-לשוני (עברית ואנגלית) בהוצאת ועדת הסיוע של יהודי אמריקה, ירושלים, אלול תש"ד - אוגוסט 1944 (מודפס במכונת כתיבה) A612\21-1t
מכתב ברכה מאת הדסה סמואל אל לודוויג ודינה בלום, [1924].12.3 A423\44-1t
מכתב אל חיים ארלוזורוב מאת ד"ר כצנלסון, סגן מנהל ההסתדרות המדיצינית "הדסה" (30.08.1931), בצירוף 3 פרוטוקולים של ישיבות בעניין פעילות "הדסה" A44\81-2t
סקירה על פעולות הסתדרות מדיצינית "הדסה" (הרצאה מאת מנהל "הדסה" במסיבת העיתונאים מטעם קרן היסוד ביום 9 ליוני 1927). 17 דפים בצירוף טבלאות סטטיסטיות על בתי החולים והמרפאות, והצעת תקציב של מוסדות השייכים להסתדרות מדיצינית "הדסה" בשנים 1926 - 1927 KH4\5615-2t
שקל תש"ט - תש"י ע"ש הדסה אריאב A585\5-6t
"הדסה יזרעאלי - מתנדבת עד סוף הדרך", העתק בצילום של סקירה מאת אמנון מיכלין ("קורות", כרך כ', תש"ע - תשע"א) A528\42-1t
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור) A528\6-1t
קופת חולים עממית, מיסודה של "הדסה". קופת חולים מאוחדת (עממית). כרטיס חבר מס' 503 על שם תורן אליהו בן אברהם, תושב ירושלים (01.09.1952) AK868\1-2t
קטע העיתון "Palestine Weekly" בעניין לוטה לוונסון (Lotta Levensohn), נשיאת "הדסה", ויצ"ו בארצות הברית, וחברת ההנהלה של ההסתדרות הציונית באמריקה (17.12.1926) KH4\6113-2t
"Try it in Hebrew", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים KH4\14102-3t
תיאור:
תעודה מאת הוועד המרכזי של היהודים המשוחררים בגרמניה ו"הוועד האמריקאי המאוחד לעזרה (ג'וינט)", מינכן, 07.01.1948
סימול: A585\2-2t
תיאור:
"Hadassah Newsletter", בטאון של "הדסה", הוצאת ויצ"ו בארצות הברית, טבת 5706 - דצמבר 1945
סימול: A612\37-2t
תיאור:
"מחנה הפליטים התימנים בעדן. תצפיות ונסיון בארגון והנהלת המחנה", מאת ישראל יעקב קליגלר, פרופ' להיגיינה ובקטריולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, וצפורה פרידמן-מקוב (אחות מוסמכת), אחות ברפואה הציבורית "הדסה". דו"ח דו-לשוני (עברית ואנגלית) בהוצאת ועדת הסיוע של יהודי אמריקה, ירושלים, אלול תש"ד - אוגוסט 1944 (מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A612\21-1t
תיאור:
מכתב ברכה מאת הדסה סמואל אל לודוויג ודינה בלום, [1924].12.3
סימול: A423\44-1t
תיאור:
מכתב אל חיים ארלוזורוב מאת ד"ר כצנלסון, סגן מנהל ההסתדרות המדיצינית "הדסה" (30.08.1931), בצירוף 3 פרוטוקולים של ישיבות בעניין פעילות "הדסה"
סימול: A44\81-2t
תיאור:
סקירה על פעולות הסתדרות מדיצינית "הדסה" (הרצאה מאת מנהל "הדסה" במסיבת העיתונאים מטעם קרן היסוד ביום 9 ליוני 1927). 17 דפים בצירוף טבלאות סטטיסטיות על בתי החולים והמרפאות, והצעת תקציב של מוסדות השייכים להסתדרות מדיצינית "הדסה" בשנים 1926 - 1927
סימול: KH4\5615-2t
תיאור:
שקל תש"ט - תש"י ע"ש הדסה אריאב
סימול: A585\5-6t
תיאור:
"הדסה יזרעאלי - מתנדבת עד סוף הדרך", העתק בצילום של סקירה מאת אמנון מיכלין ("קורות", כרך כ', תש"ע - תשע"א)
סימול: A528\42-1t
תיאור:
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)
סימול: A528\6-1t
תיאור:
קופת חולים עממית, מיסודה של "הדסה". קופת חולים מאוחדת (עממית). כרטיס חבר מס' 503 על שם תורן אליהו בן אברהם, תושב ירושלים (01.09.1952)
סימול: AK868\1-2t
תיאור:
קטע העיתון "Palestine Weekly" בעניין לוטה לוונסון (Lotta Levensohn), נשיאת "הדסה", ויצ"ו בארצות הברית, וחברת ההנהלה של ההסתדרות הציונית באמריקה (17.12.1926)
סימול: KH4\6113-2t
תיאור:
"Try it in Hebrew", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים
סימול: KH4\14102-3t
תעודה מאת הוועד המרכזי של היהודים המשוחררים בגרמניה ו"הוועד האמריקאי המאוחד לעזרה (ג'וינט)", מינכן, 07.01.1948
"Hadassah Newsletter", בטאון של "הדסה", הוצאת ויצ"ו בארצות הברית, טבת 5706 - דצמבר 1945
"מחנה הפליטים התימנים בעדן. תצפיות ונסיון בארגון והנהלת המחנה", מאת ישראל יעקב קליגלר, פרופ' להיגיינה ובקטריולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, וצפורה פרידמן-מקוב (אחות מוסמכת), אחות ברפואה הציבורית "הדסה". דו"ח דו-לשוני (עברית ואנגלית) בהוצאת ועדת הסיוע של יהודי אמריקה, ירושלים, אלול תש"ד - אוגוסט 1944 (מודפס במכונת כתיבה)
מכתב ברכה מאת הדסה סמואל אל לודוויג ודינה בלום, [1924].12.3
מכתב אל חיים ארלוזורוב מאת ד"ר כצנלסון, סגן מנהל ההסתדרות המדיצינית "הדסה" (30.08.1931), בצירוף 3 פרוטוקולים של ישיבות בעניין פעילות "הדסה"
סקירה על פעולות הסתדרות מדיצינית "הדסה" (הרצאה מאת מנהל "הדסה" במסיבת העיתונאים מטעם קרן היסוד ביום 9 ליוני 1927). 17 דפים בצירוף טבלאות סטטיסטיות על בתי החולים והמרפאות, והצעת תקציב של מוסדות השייכים להסתדרות מדיצינית "הדסה" בשנים 1926 - 1927
שקל תש"ט - תש"י ע"ש הדסה אריאב
"הדסה יזרעאלי - מתנדבת עד סוף הדרך", העתק בצילום של סקירה מאת אמנון מיכלין ("קורות", כרך כ', תש"ע - תשע"א)
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)
קופת חולים עממית, מיסודה של "הדסה". קופת חולים מאוחדת (עממית). כרטיס חבר מס' 503 על שם תורן אליהו בן אברהם, תושב ירושלים (01.09.1952)
קטע העיתון "Palestine Weekly" בעניין לוטה לוונסון (Lotta Levensohn), נשיאת "הדסה", ויצ"ו בארצות הברית, וחברת ההנהלה של ההסתדרות הציונית באמריקה (17.12.1926)
"Try it in Hebrew", שיחון בהוצאת הדסה לתיירים